ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. แนะนำมิติใหม่ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต กับ PSU Next-U
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอายุ หรืออยู่เพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้น เพราะการศึกษามิติใหม่ควรเป็นการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ทุกช่วงวัยและไม่มีที่สิ้นสุด

    PSU Next-U จึงเป็นช่องทางในการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการที่หลากหลาย พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน

พบกับ!
รายวิชาที่มีให้เลือกเรียนมากกว่า 30 รายวิชา

พร้อมแล้ว!
มา Upskill & Reskill กันได้เลยที่ : https://reg.psu.ac.th/psunextu