ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษา สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง คว้าทุกรางวัลประกวดแบบ “งานสถาปนิกทักษิณ’66”
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับรางวัลการประกวดออกแบบทางสถาปัตยกรรม ในงานสถาปนิกทักษิณ’66 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.กาญจน์ เพียรเจริญ ประธานกรรมาธิการภูมิภาคทักษิณสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้มอบ ซึ่งนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับทุกรางวัลการประกวดออกแบบฯ รวมทั้งยังได้ร่วมทำกิจกรรม workshop และฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านสถาปัตยกรรมสำหรับรางวัลที่ได้รับจากการประกวดในครั้งนี้ ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธีรพล สืบพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวิทยาลัยเทคนิคดุสิต รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาววะฟะ หะยีดาโอะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นายสุทธิมนต์ ทองรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 และทีมจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช รับทุนการศึกษา จำนวน 6,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวกัญจนรัตน์ แป๊ะสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 5 และทีมจากวิทยาลัยเทคนิคดุสิตและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท    นอกจากนี้ นายอัลล์อามีน ดาโอะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และ นางสาวนัสรี จรรีบรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นายอัฐพล พงศ์เจริญพิทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 และทีมจากวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ยังได้รับรางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท อีกด้วย