ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 41 - 60 จากผลการค้นหาประมาณ 191 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
เชิญผู้สนใจร่วมประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการย่อยตามความต้องการของชาวนาแต่ละเครือข่าย
คลินิกเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนา 19 พ.ค. 59
วันที่ 30 เมษายน ชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ เชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยาย
ชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ 30 เม.ย. 59
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนในมหาวิทยาลัย ทำไมต้องเป็น WIL”
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 29 เม.ย. 59
เชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การลดต้นทุนในอุตสาหกรรมน้ำยาง"
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 พ.ค. 59 27 พ.ค. 59
โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา หลักสูตร English for Survival (STAFF)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 18 เม.ย. 59 24 พ.ค. 59
โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา หลักสูตร Conversation for Student
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 11 เม.ย. 59 2 มิ.ย. 59
หลักสูตรฝึกอบรมบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรฝึกอบรม บริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
ม.อ.ปัตตานี จัดสัมมนาเพื่อประมวลองค์ความรู้การพัฒนาสังคมชายแดนใต้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 เม.ย. 59
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องจัดอบรม 7 หลักสูตร
สำนักส่งเสริมฯและการศึกษาต่อเนื่อง 24 มี.ค. 59
เชิญร่วมสัมมนาพิเศษ "คลื่นแรงโน้มถ่วง (Gravitational Wave)"
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 7 มี.ค. 59
หลักสูตรอบรมที่น่าสนใจเดือน มี.ค.-เม.ย.59 (อบรมในเวลาราชการ)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 มี.ค. 59 30 เม.ย. 59
โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา หลักสูตร Conversation for Teacher 1-2
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 7 มี.ค. 59 11 เม.ย. 59
โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา หลักสูตร General English for Student 1-2
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 7 มี.ค. 59 8 เม.ย. 59
เชิญผู้สนใจร่วมฟ่งเสวนาวิชาการ “การดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีผู้บริโภคและคดีสิ่งแวดล้อม”
นิติศาสตร์ 19 ก.พ. 59
เชิญผู้สนใจร่วมเข้าเสวนา "ปรับตัวเตรียมใจ สมัครอย่างไรให้ได้งาน" วิทยากรจาก บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
คณะนิติศาสตร์ 16 ก.พ. 59
ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Regionalism และกลไกการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอาเซียน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 18 ก.พ. 59
เชิญร่วมเสวนา หัวข้อ “แนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2559”
สถาบันสันติศึกษา 29 ม.ค. 59
เชิญร่วมฟังบรรยายทุน Endeavour Scholarships and Fellowships 2017
งานวิเทศสัมพันธ์ 4 ก.พ. 59
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องจัดอบรม (จังหวัดเชียงใหม่)
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง 13 ก.พ. 59 15 ก.พ. 59
เชิญอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา หลักสูตร General English for Staff
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 25 ม.ค. 59
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Power by www.kysys.net