ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 41 - 60 จากผลการค้นหาประมาณ 204 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
เชิญร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “เขียนอย่างไร...ให้ได้ทุนรุ่นใหม่ สกว.”
สำนักวิจัยและพัฒนา 29 มิ.ย. 59
เชิญผู้สนใจอบรม หลักสูตรสัมมนา "การใช้เครื่อง Ash Fustion Determinator" (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 21 มิ.ย. 59
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม‬เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 27 มิ.ย. 59 30 มิ.ย. 59
ร่วมฟังสัมมนาพิเศษเรื่อง “Power of microbes: Bioconversion of secondary metabolites to highly-functionalized compounds”
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 7 มิ.ย. 59
ร่วมสัมมนาพิเศษ Recent progress on the production of PHA – a biodegradable microbial polyester
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 17 มิ.ย. 59
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี จัดอบรม 3 หลักสูตร
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี 2 ก.ค. 59
เชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมอบรมฟรี หลักสูตร เป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยมือถือเครื่องเดียว
ศูนย์คอมพิวเตอร์ หาดใหญ่ 17 มิ.ย. 59 18 มิ.ย. 59
เชิญผู้สนใจอบรม"การถ่าย ทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน"
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 27 มิ.ย. 59 28 มิ.ย. 59
เชิญฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย Assoc.Prof.Dr.Thorsten Wohland
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซอร์ 6 มิ.ย. 59
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับพื้นที่ เรื่องการทบทวนยุทธศาสตร์ความร่วมมือแผนงาน IMT-GT
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ 17 พ.ค. 59 18 พ.ค. 59
ขอเชิญบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 13 มิ.ย. 59 17 มิ.ย. 59
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญร่วมอบรม Active Learning
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 9 มิ.ย. 59 10 มิ.ย. 59
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ม.อ. "เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล SciFinder" (25 พ.ค.59)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 25 พ.ค. 59
เชิญผู้สนใจร่วมประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการย่อยตามความต้องการของชาวนาแต่ละเครือข่าย
คลินิกเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนา 19 พ.ค. 59
วันที่ 30 เมษายน ชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ เชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยาย
ชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ 30 เม.ย. 59
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนในมหาวิทยาลัย ทำไมต้องเป็น WIL”
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 29 เม.ย. 59
เชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การลดต้นทุนในอุตสาหกรรมน้ำยาง"
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 พ.ค. 59 27 พ.ค. 59
โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา หลักสูตร English for Survival (STAFF)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 18 เม.ย. 59 24 พ.ค. 59
โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา หลักสูตร Conversation for Student
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 11 เม.ย. 59 2 มิ.ย. 59
หลักสูตรฝึกอบรมบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรฝึกอบรม บริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Power by www.kysys.net