ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 21 - 40 จากผลการค้นหาประมาณ 291 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
หลักสูตร CV (Curriculum Vitae) & Cover Letter (SEASON 4)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 4 พ.ย. 60
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ครั้งที่ 3
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 31 ต.ค. 60 12 ธ.ค. 60
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน พ.ย. 60 - ม.ค. 61 (อบรมนอกเวลาราชการ)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 พ.ย. 60 1 ม.ค. 61
เชิญบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานไอที (CoP PSU IT) หัวข้อ “Docker Basic Workshop”
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 31 ต.ค. 60 7 พ.ย. 60
เสวนาพิเศษด้านทะเลและชายฝั่ง "สมุทราภิบาล (Ocean Governance)"
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
เชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ครั้งที่ 4
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อ Interactive ด้วยโปรแกรม Office Mix"
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 5 ก.ย. 60
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 (อบรมนอกเวลาราชการ)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 1 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 60
ประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL:Work-integrated Learning)
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 22 ก.ย. 60
อบรม เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเพื่อความสำเร็จกับอนาคตแรงงานไทย 4.0
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 22 ก.ย. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำระบบแจ้งเตือน สำหรับผู้ดูแลระบบ"
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 30 ส.ค. 60
ขอเชิญนักศึกษา ม.อ. ปฐมนิเทศการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 30 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
ขยายเวลาสำหรับ ผู้สนใจวิถีชวนสวนทุเรียนและศึกษาดูงานสวนทุเรียน
คณะทรัพยกรธรรมชาติ 15 ส.ค. 60 16 ส.ค. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)"
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 10 ส.ค. 60 11 ส.ค. 60
อบรม Membrane Technology
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก 8 ส.ค. 60 9 ส.ค. 60
อบรมคอมพิวเตอร์ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 (นอกเวลาราชการ)
ศูนย์คอมพิวเตอร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ”
สำนักวิจัยและพัฒนา
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมอาหาร TMR และการใช้โปรแกรม KCF สำหรับคำนวณสูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 5 ส.ค. 60 6 ส.ค. 60
CODE Phuket เรียนเชิญนักพัฒนา embedded system นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 31 ก.ค. 60 4 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Boosting your confidence & proficiency for hunting UK-TH Funds”
สำนักวิจัยและพัฒนา 7 ส.ค. 60
หน้าแรก   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design