ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 1 - 20 จากผลการค้นหาประมาณ 291 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
เชิญร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษทางวิชาการ "Smart Writing เขียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เท่ห์ ไม่โดนเท"
คณะศิลปศาสตร์ 17 พ.ค. 61 19 พ.ค. 61
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคไทย 4.0
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.อ.ปัตตานี 20 มี.ค. 61 22 มี.ค. 61
อบรมเห็ดถั่งเช่าสีทอง-เห็ดหลินจือ G2 รุ่นที่ 2
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ 17 มี.ค. 61 18 มี.ค. 61
ร่วมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร ก.
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 23 มี.ค. 61 1 เม.ย. 61
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 16-17 มีนาคม 2561
คณะเภสัชศาสตร์ 16 มี.ค. 61 17 มี.ค. 61
เชิญร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันทางการเกษตร
คณะเศรษฐศาสตร์ 23 ก.พ. 61 24 ก.พ. 61
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 4
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 23 ก.พ. 61
เชิญผู้สนใจอบรม การใช้งานฐานข้อมูล Mendeley และ MIE
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพทย์" รุ่นที่ 12 จ.สงขลา
คณะวิทยาการจัดการ
เชิญผู้สนใจร่วมโครงการ “หลักสูตรนวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมสำหรับบุรุษ”
สถาบันฮาลาล 28 ก.พ. 61 2 มี.ค. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) 29 ม.ค. 61 2 ก.พ. 61
"โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 12 ม.ค. 61
เชิญสมัครร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีฮาลาล
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก
อบรมเชิงปฏิบัติการ “One Scene @PSU ถ่ายภาพอย่างไรให้มีคุณภาพ”
งานบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 14 ม.ค. 61 15 ม.ค. 61
เชิญคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเข้าร่วม Share and Learn the Cooperative experiences
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 15 ธ.ค. 60
เชิญฟังบรรยาย "การใช้จุลินทรีย์ในการจำแนกแหล่งกำเนิดมลพิษสิ่งปฏิกูลปนเปื้อนแหล่งน้ำ"
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ 7 ธ.ค. 60
"โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน"
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 17 พ.ย. 60
ร่วมฟังสัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “วิทยาการข้อมูลและเส้นทางสู่อนาคต กับสถาบันวิทยสิริเมธี”
คณะวิทยาศาสตร์ 17 พ.ย. 60
อบรม "การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอน" สำหรับ PSU-TPSF รุ่นที่ 7
กองบริการการศึกษา 6 ธ.ค. 60
เชิญอบรมการใช้โปรแกรมการผสมอาหารให้กับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 ธ.ค. 60 9 ธ.ค. 60
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design