ข่าวการรับสมัครงาน
รายการ 41 - 60 จากผลการค้นหาประมาณ 295 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 31 ก.ค. 60
รับสมัครบุคคล สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน จำนวน 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 30 มิ.ย. 60 14 ก.ค. 60
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 30 มิ.ย. 60 31 ก.ค. 60
คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 23 มิ.ย. 60
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา สถานที่วิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อนแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร 9 มิ.ย. 60 20 มิ.ย. 60
รับสมัครบุคคลหลายอัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 8 มิ.ย. 60 30 มิ.ย. 60
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์คอมพิวเตอร์ 7 มิ.ย. 60 14 ก.ค. 60
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 25 พ.ค. 60 7 ก.ค. 60
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ 25 พ.ค. 60 30 มิ.ย. 60
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 พ.ค. 60 5 มิ.ย. 60
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 22 พ.ค. 60 30 มิ.ย. 60
สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร ขยายรับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 พ.ค. 60 1 มิ.ย. 60
รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ค. 60 31 พ.ค. 60
รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์คอมพิวเตอร์ 8 พ.ค. 60 31 พ.ค. 60
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย/เงินรายได้/ลูกจ้าง ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 4 พ.ค. 60
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ขยายเวลาการสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 พ.ค. 60 11 พ.ค. 60
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ค. 60 31 พ.ค. 60
ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ 25 เม.ย. 60
รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา 10 เม.ย. 60 12 พ.ค. 60
รับสมัครผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์ 2 อัตรา, พนักงานรักษาความปลอดภัย (ขยายเวลา) 1 อัตรา sites/files/n8042_PSUTH170425_33.jpg 25 เม.ย. 60
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design