ข่าวการรับสมัครงาน
รายการ 41 - 60 จากผลการค้นหาประมาณ 202 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีวเคมี จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 17 ธ.ค. 58 15 ม.ค. 59
รับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ 28 ต.ค. 58 19 พ.ย. 58
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคล 2 ตำแหน่ง พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา 26 ต.ค. 58 30 ต.ค. 58
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ปฏิบัติงานคลินิกเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา สำนักวิจัยและพัฒนา 19 ต.ค. 58 29 ต.ค. 58
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ จำนวน 3 อัตรา สังกัดหน่วยอาคารสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ 7 ต.ค. 58 20 ต.ค. 58
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ประสานงานวิชาการ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ 1 ต.ค. 58 6 ต.ค. 58
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ 18 ก.ย. 58 16 ต.ค. 58
สถาบันวิจัยระบบพลังงาน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน สำนักวิจัยและพัฒนา 9 ก.ย. 58 30 ก.ย. 58
รับสมัครสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ จำนวน 2 อัตรา มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ 6 ส.ค. 58 16 ส.ค. 58
รับสมัครบุคคลตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 27 ก.ค. 58 27 ส.ค. 58
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 16 ก.ค. 58 31 ก.ค. 58
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพย์สินทางปัญญาและวิศวกร 3 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ 16 ก.ค. 58 13 ส.ค. 58
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์ สถาบันสันติศึกษา 8 ก.ค. 58 17 ก.ค. 58
วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ 2 ก.ค. 58 10 ก.ค. 58
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย 24 มิ.ย. 58 3 ก.ค. 58
สถาบันฮาลาล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา สถาบันฮาลาล 26 มิ.ย. 58 2 ก.ค. 58
สถาบันสันติศึกษา รับสมัครบุคคล 2 ตำแหน่ง สถาบันสันติศึกษา 19 มิ.ย. 58 30 มิ.ย. 58
มูลนิธิสุขภาพภาคใต้รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ 18 มิ.ย. 58 25 มิ.ย. 58
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ 9 มิ.ย. 58 30 มิ.ย. 58
รับบุคคลตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ 15 มิ.ย. 58 3 ก.ค. 58
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Power by www.kysys.net