ข่าวการรับสมัครงาน
รายการ 41 - 60 จากผลการค้นหาประมาณ 229 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการเงินเและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 29 มิ.ย. 59 19 ก.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 20 มิ.ย. 59 8 ก.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 27 มิ.ย. 59 8 ก.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 1 ก.ค. 59
รับสมัครอาจารย์ สาขาครอบและสะพานฟัน ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 8 ก.ค. 59
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ 16 มิ.ย. 59 14 ก.ค. 59
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์(วุฒิปริญญาโททางภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 14 มิ.ย. 59 29 ก.ค. 59
ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ 14 มิ.ย. 59 30 พ.ย. 59
เปิดรับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 10 มิ.ย. 59 22 มิ.ย. 59
รับสมัครพนักงานสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 2 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ 31 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 13 มิ.ย. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิธิสุขภาพภาคใต้ 24 พ.ค. 59 17 มิ.ย. 59
Job announcement-1 position for lecturer PSUIC 18 พ.ค. 59 15 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 27 พ.ค. 59
Traditional Thai Medicine Lecturer Position The Faculty of Traditional Thai Medicine 4 พ.ค. 59 31 ส.ค. 59
คณะศิลปศาสตร์การขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 18 เม.ย. 59
ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน 18 เม.ย. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 เม.ย. 59 29 เม.ย. 59
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 25 มี.ค. 59 20 เม.ย. 59
รับสมัครบุุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (แผนและประกันคุณภาพ) จำนวน 1 อัตรา โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 มี.ค. 59 30 มี.ค. 59
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย