ข่าวการรับสมัครงาน
รายการ 41 - 60 จากผลการค้นหาประมาณ 216 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 27 พ.ค. 59
Traditional Thai Medicine Lecturer Position The Faculty of Traditional Thai Medicine 4 พ.ค. 59 31 ส.ค. 59
คณะศิลปศาสตร์การขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 18 เม.ย. 59
ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน 18 เม.ย. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 เม.ย. 59 29 เม.ย. 59
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 25 มี.ค. 59 20 เม.ย. 59
รับสมัครบุุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (แผนและประกันคุณภาพ) จำนวน 1 อัตรา โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 มี.ค. 59 30 มี.ค. 59
ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ 1 มี.ค. 59 30 มี.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา 15 มี.ค. 59 25 มี.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์คอมพิวเตอร์ 15 มี.ค. 59 22 เม.ย. 59
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการเงินและการบัญชี 1 อัตรา และ พนักงานขับรถ 1 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11 ก.พ. 59 29 ก.พ. 59
คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลตำแหน่ง อาจารย์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ 25 ก.พ. 59
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ พนักงานขับรถ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11 ก.พ. 59 29 ก.พ. 59
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้และพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 59 31 มี.ค. 59
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีวเคมี จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 17 ธ.ค. 58 15 ม.ค. 59
รับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ 28 ต.ค. 58 19 พ.ย. 58
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคล 2 ตำแหน่ง พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา 26 ต.ค. 58 30 ต.ค. 58
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ปฏิบัติงานคลินิกเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา สำนักวิจัยและพัฒนา 19 ต.ค. 58 29 ต.ค. 58
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ จำนวน 3 อัตรา สังกัดหน่วยอาคารสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ 7 ต.ค. 58 20 ต.ค. 58
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ประสานงานวิชาการ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ 1 ต.ค. 58 6 ต.ค. 58
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Power by www.kysys.net