ข่าวการรับสมัครงาน
รายการ 41 - 60 จากผลการค้นหาประมาณ 209 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ 1 มี.ค. 59 30 มี.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา 15 มี.ค. 59 25 มี.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์คอมพิวเตอร์ 15 มี.ค. 59 22 เม.ย. 59
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการเงินและการบัญชี 1 อัตรา และ พนักงานขับรถ 1 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11 ก.พ. 59 29 ก.พ. 59
คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลตำแหน่ง อาจารย์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ 25 ก.พ. 59
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ พนักงานขับรถ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11 ก.พ. 59 29 ก.พ. 59
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้และพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 59 31 มี.ค. 59
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีวเคมี จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 17 ธ.ค. 58 15 ม.ค. 59
รับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ 28 ต.ค. 58 19 พ.ย. 58
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคล 2 ตำแหน่ง พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา 26 ต.ค. 58 30 ต.ค. 58
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ปฏิบัติงานคลินิกเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา สำนักวิจัยและพัฒนา 19 ต.ค. 58 29 ต.ค. 58
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ จำนวน 3 อัตรา สังกัดหน่วยอาคารสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ 7 ต.ค. 58 20 ต.ค. 58
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ประสานงานวิชาการ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ 1 ต.ค. 58 6 ต.ค. 58
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ 18 ก.ย. 58 16 ต.ค. 58
สถาบันวิจัยระบบพลังงาน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน สำนักวิจัยและพัฒนา 9 ก.ย. 58 30 ก.ย. 58
รับสมัครสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ จำนวน 2 อัตรา มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ 6 ส.ค. 58 16 ส.ค. 58
รับสมัครบุคคลตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 27 ก.ค. 58 27 ส.ค. 58
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 16 ก.ค. 58 31 ก.ค. 58
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพย์สินทางปัญญาและวิศวกร 3 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ 16 ก.ค. 58 13 ส.ค. 58
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์ สถาบันสันติศึกษา 8 ก.ค. 58 17 ก.ค. 58
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Power by www.kysys.net