ข่าวการรับสมัครงาน
รายการ 21 - 40 จากผลการค้นหาประมาณ 230 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 9 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนา 25 พ.ย. 59
คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 15 พ.ย. 59
ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 8 พ.ย. 59 30 พ.ย. 59
รับสมัครบุคคลตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา กองการเจ้าหน้าที่ 26 ต.ค. 59 11 พ.ย. 59
รับสมัครบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา กองกลาง 4 พ.ย. 59 11 พ.ย. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 31 ต.ค. 59 22 พ.ย. 59
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง คณะศิลปศาสตร์ 26 ต.ค. 59 30 พ.ย. 59
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 20 ต.ค. 59 4 พ.ย. 59
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง คณะศิลปศาสตร์ 19 ต.ค. 59 2 ม.ค. 60
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.เปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 ต.ค. 59 27 ต.ค. 59
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 17 ต.ค. 59 28 ต.ค. 59
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3 ต.ค. 59 31 ต.ค. 59
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลจำนวนหลายอัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 4 ต.ค. 59
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานเงินรายได้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสัตว์ หลายอัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 ต.ค. 59 14 ต.ค. 59
รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 8 ส.ค. 59 31 ส.ค. 59
รับสมัครบุคคลตำแหน่งช่างเทคนิค กองอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา กองอาคารสถานที่ 25 ก.ค. 59 5 ส.ค. 59
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 27 ก.ค. 59 30 ส.ค. 59
รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ ( ภาษาไทย ) จำนวน 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 25 ก.ค. 59 15 ส.ค. 59
รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ ( วุฒิปริญญาเอกหรือโททางสังคมวิทยา ) จำนวน 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 25 ก.ค. 59 15 ส.ค. 59
หน้าแรก   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย