ข่าวการรับสมัครงาน
รายการ 21 - 40 จากผลการค้นหาประมาณ 246 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์ 20 มี.ค. 60 31 มี.ค. 60
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 27 ก.พ. 60 30 มี.ค. 60
รับสมัครบุคคลตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ 16 ก.พ. 60 12 เม.ย. 60
คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์ 16 มี.ค. 60 31 มี.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา 10 มี.ค. 60 24 มี.ค. 60
สถาบันฮาลาลรับสมัครคัดเลือกบุคคลจำนวน 2 อัตรา สถาบันฮาลาล 10 มี.ค. 60 24 มี.ค. 60
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลตำแหน่งต่างๆ 3 อัตรา ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 มี.ค. 60
ศุกร์ 24 มีนา พบกันในงานมหกรรมตลาดแรงงาน FMS JOB FAIR 2017 คณะวิทยาการจัดการ 24 มี.ค. 60
รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 7 มี.ค. 60 31 มี.ค. 60
คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 7 มี.ค. 60 10 มี.ค. 60
คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 26 ม.ค. 60
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 18 ม.ค. 60 17 ก.พ. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 18 ม.ค. 60 10 ก.พ. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สำนักวิจัยและพัฒนา 31 ม.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ 2 ตำแหน่ง มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ั 5 ม.ค. 60 6 มี.ค. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ 7 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 9 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนา 25 พ.ย. 59
คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 15 พ.ย. 59
ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 8 พ.ย. 59 30 พ.ย. 59
หน้าแรก   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย