ข่าวการรับสมัครงาน
รายการ 21 - 40 จากผลการค้นหาประมาณ 216 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานเงินรายได้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสัตว์ หลายอัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 ต.ค. 59 14 ต.ค. 59
รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 8 ส.ค. 59 31 ส.ค. 59
รับสมัครบุคคลตำแหน่งช่างเทคนิค กองอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา กองอาคารสถานที่ 25 ก.ค. 59 5 ส.ค. 59
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 27 ก.ค. 59 30 ส.ค. 59
รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ ( ภาษาไทย ) จำนวน 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 25 ก.ค. 59 15 ส.ค. 59
รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ ( วุฒิปริญญาเอกหรือโททางสังคมวิทยา ) จำนวน 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 25 ก.ค. 59 15 ส.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 12 ก.ค. 59 15 ก.ย. 59
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการเงินเและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 29 มิ.ย. 59 19 ก.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 20 มิ.ย. 59 8 ก.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 27 มิ.ย. 59 8 ก.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 1 ก.ค. 59
รับสมัครอาจารย์ สาขาครอบและสะพานฟัน ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 8 ก.ค. 59
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ 16 มิ.ย. 59 14 ก.ค. 59
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์(วุฒิปริญญาโททางภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 14 มิ.ย. 59 29 ก.ค. 59
ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ 14 มิ.ย. 59 30 พ.ย. 59
เปิดรับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 10 มิ.ย. 59 22 มิ.ย. 59
รับสมัครพนักงานสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 2 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ 31 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 13 มิ.ย. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิธิสุขภาพภาคใต้ 24 พ.ค. 59 17 มิ.ย. 59
Job announcement-1 position for lecturer PSUIC 18 พ.ค. 59 15 มิ.ย. 59
หน้าแรก   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Power by www.kysys.net