ข่าวการรับสมัครงาน
รายการ 21 - 40 จากผลการค้นหาประมาณ 304 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 8 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (งานประชาสัมพันธ์) คณะศิลปศาสตร์ 8 ม.ค. 61 24 ม.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา สถาบันฮาลาล 1 ม.ค. 61 16 ม.ค. 61
รับสมัครเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ 22 ธ.ค. 60 12 ม.ค. 61
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 พ.ย. 60 16 ม.ค. 61
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา (ด่วน) สถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ 17 พ.ย. 60 24 พ.ย. 60
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ 9 พ.ย. 60 21 พ.ย. 60
ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยเครื่องมือกลาง เครื่องมือกลาง 2 พ.ย. 60 30 พ.ย. 60
รับสมัครบุคคลนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ศูนย์บริการวิชาการ 20 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
ศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อุทยานวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ 27 ต.ค. 60 15 พ.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ 5 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 30 ต.ค. 60
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย. 60 31 ม.ค. 61
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยเครื่องมือกลาง หน่วยเครื่องมือกลาง 1 ต.ค. 60 20 ต.ค. 60
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 60 9 ต.ค. 60
คณะการแพทย์แผนไทย รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 อัตรา คณะการแพทย์แผนไทย 25 ก.ย. 60 2 ต.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สถาบันสันติศึกษา 8 ก.ย. 60 18 ก.ย. 60
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 8 ก.ย. 60 29 ก.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 ก.ย. 60 21 ก.ย. 60
คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 5 ก.ย. 60 29 ก.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา(นโยบายและแผน) จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 29 ส.ค. 60 29 ก.ย. 60
หน้าแรก   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design