ข่าวประกวดราคา
รายการ 21 - 40 จากผลการค้นหาประมาณ 89 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ประกาศร่าง TOR (ครั้งที่2) รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคา e-Bidding ศูนย์คอมพิวเตอร์ 26 ต.ค. 59
ม.อ. ประกาศร่าง TOR รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 59 11 ต.ค. 59
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 26 ก.ย. 59
คณะทันตแพทยศาสตร์จะขายทอดตลาดพัสดุ ปี 2558จำนวน 351 รายการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 ก.ย. 59 12 ก.ย. 59
ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานตามปกติ จำนวน 166 รายการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ก.ย. 59 9 ก.ย. 59
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา โซนที่ 2 สำนักงานอธิการบดี 1 ก.ย. 59
ประกาศสอบราคาถ่ายภาพบัณฑิตในวันพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 กองคลัง 8 ส.ค. 59 22 ส.ค. 59
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงแฟลต จำนวน 3 รายการ งานพัสดุ กองคลัง 21 ก.ค. 59 1 ส.ค. 59
ประกาศสอบราคาจ้างทำศาลาพักผ่อนบริเวณหอพักนักศึกษาอาคาร 2-4 งานพัสดุ กองคลัง 21 ก.ค. 59 2 ส.ค. 59
รับสมัครผู้เข้าประกอบการกิจการร้านค้าคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.ค. 59 29 ก.ค. 59
ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนท่อประปา ท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 28 มิ.ย. 59 11 ก.ค. 59
ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งของที่พักอาคาร 9 บันได A,B,C และ D (D1,D3,D5,D7) งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 5 ก.ค. 59
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Layer 3 Switch พร้อมสายนำสัญญาณเชื่อมต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 6 มิ.ย. 59 16 มิ.ย. 59
สอบราคาจ้างติดตั้งโคมไฟถนน LED 90W ณ สนามกรีฑา (สนามบอลล่าง) งานพัสดุ กองคลัง 31 พ.ค. 59 9 มิ.ย. 59
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 19 พ.ค. 59 1 มิ.ย. 59
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 8 เม.ย. 59 26 เม.ย. 59
ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน 2 รายการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 29 ก.พ. 59 15 มี.ค. 59
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา จำนวน 600 ชุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ 27 พ.ย. 58 8 ธ.ค. 58
จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ส่วนที่ค้างเหลือ) ครั้งที่ 8 กองคลัง 14 ต.ค. 58
ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 4 ส.ค. 58
หน้าแรก   1 2 3 4 5    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย