คลิกอ่านต่อ
อธิการบดีเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลโล่พระราชทาน ประเภทสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมงานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา

รศ. ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลโล่พระราชทาน ประเภทสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมงานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา ...(อ่านต่อ)

คลิกอ่านต่อ
ท่านอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกลาง และศิษย์เก่าเข้าพบคุณเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท.

ท่านอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกลาง และศิษย์เก่า ประกอบด้วย คุณประพันธ์ บุณยเกียรติ คุณสุฉันทนา กาญจนจงกล กรรมการศิษย์เก่าฝ่ายส่งเสริมมวลชนสัมพันธ์ เข้าพบคุณเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ ...(อ่านต่อ)

คลิกอ่านต่อ
พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ เป็นกรณีพิเศษ แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ เป็นกรณีพิเศษ แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อรำลึกถึงครูผู้ไร้ลมหายใจ ...(อ่านต่อ)

คลิกอ่านต่อ
ม.อ.จับมือ อบจ.สงขลา ปรับภาพลักษณ์สินค้าท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ...(อ่านต่อ)

คลิกอ่านต่อ
ขอบพระคุณ ศ. ดร.เกษม สุวรรณกุล กับ 36 ปี เพื่อ ม.อ.

หลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 ได้มีการจัดงานเพื่อขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ...(อ่านต่อ)

คลิกอ่านต่อ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า และ บุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระสังฆราช

รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า และ บุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระสังฆราช ...(อ่านต่อ)