ข่าวอบรม/สัมมนา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 24 Feb 2017 08:19:32 +0700 เชิญฟังการบรรยายเรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ยางพารา)" ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ยางพารา)" “(Natural Rubber) Science, Technology and Innovation” โดย ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7901 Wed, 15 Feb 2017 13:11:49 +0700 เชิญร่วมอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างไร ? ให้สื่อถูกลิขสิทธิ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างไร ? ให้สื่อถูกลิขสิทธิ์ ในวันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ **รับสมัครจำนวน 130 คน** ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203 (ภายใน 9203) ติดต่อ: คุณอัจฉรา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7888 Wed, 08 Feb 2017 10:18:13 +0700 เชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม New Trend Design For 2017 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรม New Trend Design For 2017 วิทยากร: อาจารย์คมวิทย์ สุรชาติ ในวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08:30-12:00 น. ณ ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ **รับสมัครจำนวน 80 คน** ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203 (ภายใน 9203) ติดต่อ: คุณอัจฉรา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7883 Mon, 06 Feb 2017 15:58:45 +0700 คณะพยาบาลศาสตร์จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving Force for Better Health" คณะพยาบาลศาสตร์จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving Force for Better Health" ในระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ติดตามรายละเอียดได้ที่ || http://www.nur.psu.ac.th/fonconf2017/index.aspx อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7867 Thu, 26 Jan 2017 10:46:42 +0700 ศูนย์คอมพิวเตอร์ กำหนดจัดอบรมคอมพิวเตอร์ (นอกเวลาราชการ) ศูนย์คอมพิวเตอร์ กำหนดจัดอบรมคอมพิวเตอร์ (นอกเวลาราชการ) สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 ทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คุณเนาวรัตน์ ทองไทย โทร.2109 หรือ naowarat.t@psu.ac.th รายละเอียดหลักสูตรอบรม || n7859_PSUTHDOC4.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7859 Fri, 20 Jan 2017 14:40:41 +0700 เชิญผู้สนใจร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ ขอเชิญเครือข่ายสสส. องค์กร หน่วยงานสุขภาพและผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมการเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ โดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล็งเห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพที่จะเป็นกำลังในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของภาคใต้ จึงได้ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมเรียนรู้ เพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถทั้งระดับบุคคล องค์กร และระดับเครือข่าย ตลอดจนเกิดการสร้างชุดความรู้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7856 Fri, 20 Jan 2017 13:42:24 +0700 ขอเชิญพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ครั้งที่ 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1) หลักสูตร IELTS (สำหรับอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) เริ่มเรียน : 9 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. (ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7428-9207 ลงทะเบียนออนไลน์หลักสูตร IELTS ได้ที่ http://clpd.psu.ac.th/news/seminar-news/658-600113-ielts ตรวจสอบร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7841 Tue, 17 Jan 2017 14:27:14 +0700 ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก อายุ 8-12 ปี ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญน้องๆหนูๆ ที่มีอายุ 8 - 12 ปี เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก "Graphic Kids Camp" วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กิจกรรมสำหรับน้องๆ กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ น้องๆจะได้ออกแบบตัวเองเป็นการ์ตูน กิจกรรมนอกห้องเรียน อาทิ เยี่ยมชมหอประวัติ ม.อ. เพ้นท์แก้ว DIY แข่งขันร่อนเครื่องบินกระดาษ ฝึกการกล้าแสดงออก ค่าสมัครเพียง 2,800 บาท/คน เท่านั้น (รวมอาหารว่าง 2 มื้อ/วัน และอาหารกลางวัน) พิเศษ ! ชวนเพื่อนมา 5 คน ลดเห... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7839 Tue, 17 Jan 2017 10:13:41 +0700 เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการวาดภาพการ์ตูน พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญชวนผู้ที่รักการวาดการ์ตูนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวาดภาพการ์ตูน” จากผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดการ์ตูน ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี หากสนใจสมัครได้ที่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 14 ม.ค. – 30 มี.ค. 60 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 7428 8067 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7834 Thu, 12 Jan 2017 14:24:24 +0700 เชิญอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ (Business English for Entrepreneurs) โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ โดยมีกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 26 พฤษภาคม 2560 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม || โทร. 0 7428 7842 อีเมล์ : fms-ir@psu.ac.th เว็บไซต์ : www.fms.psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7806 Tue, 20 Dec 2016 15:17:05 +0700 ร่วมระดมสมองเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ และหาแนวทาง การทำวิจัยบูรณาการ ตามนโนบายของประเทศไทย คือ Thailand 4.0 สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศและเครือข่ายพันธุศาสตร์ภาคใต้ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมระดมสมองเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ และหาแนวทาง การทำวิจัยบูรณาการ ตามนโนบายของประเทศไทย คือ Thailand 4.0 ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุม 0203 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่ นางสาวสุรีพร นวลแก้ว โทร 074282000 ต่อ 879995 โทรภายใน 879995 หรือ อีเมล nsuree_nong@hotmail.com อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7801 Fri, 16 Dec 2016 15:45:44 +0700 ร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2 ขอเชิญชวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่รับผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งบทความวิจัยได้ที่ คุณชนัญญา มีงาม e-mail : chananya253396@gmail.com โทร.074-289506 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7796 Fri, 16 Dec 2016 14:42:29 +0700 ม.อ.ปัตตานี จัดประชุมนานาชาติ การใช้การสื่อสารและสันติวิธีลดความขัดแย้ง สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ คณะวิทยาการสื่อสาร สถาบันสันติศึกษา คณะวิทยาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ (PRC) และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อการขับเคลื่อนนโยบาย การใช้สันติวิธีและการสื่อสาร เพื่อลดความขัดแย้ง “Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation” (PNC 2017) ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ.2560 ที่ คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณบดีคณะวิทยาการสื่อส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7792 Wed, 14 Dec 2016 16:09:42 +0700 เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (NEC รุ่นที่ 30) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ (ผู้ว่างงาน,บัณฑิตจบใหม่, ทายาทธุรกิจ, ผู้ที่ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี และผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นที่อยากผันไปประกอบธุรกิจของตนเอง) เข้าร่วมอบรม "โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" (NEC รุ่นที่ 30) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 5 มีนาคม 2560 (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์) (หยุด 28 – 29 มกราคม และ 19 กุมภาพันธ์ 2560) ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม (... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7780 Fri, 09 Dec 2016 10:27:46 +0700 คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาแต่ละคณะ / วิทยาเขต ร่วมโครงการ Share and Learn the Cooperative experiences ขอเชิญคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาแต่ละคณะ / วิทยาเขต ร่วมโครงการ Share and Learn the Cooperative experiences ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องภูผาเมฆ ชั้น 3 โรงแรม TR Rock Hill อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติที่ดีด้านสหกิจศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านสหกิจศึกษา สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการและมอบโล่รางวัลสถานประกอบการดีเด่นและคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 สามารถความประสงค์เข้าร่วมได้ที่ คุณนุชระพี จันทร์ช่วย ได้ที่ E-mail: nootrapee@gmail.com และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7777 Wed, 07 Dec 2016 09:46:12 +0700