ข่าวอบรม/สัมมนา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 21 Oct 2016 23:32:04 +0700 จัดประชุมระดมความคิดหารูปแบบการเรียนรู้เพื่ออนาคต ม.อ.จัดประชุมวิชาการเรื่องการหาแนวทางจัดการศึกษาแบบเปิดกว้างไร้ข้อจำกัดสำหรับอนาคต เชิญหลากหลายผู้รู้มากประสบการณ์ร่วมบรรยาย พร้อมการเสนอผลงานเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ “Instructional Design for Autonomous Learners” หรือ การหารูปแบบสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่หาความรู้ได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัด ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใต้แนวคิดว่าการเรียนรู้ในปัจจุบันและอนาคต ไม่เพียง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7690 Wed, 19 Oct 2016 15:51:06 +0700 เชิญร่วมสัมมนา "Design Perspective and Big Data Analysis " เชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา "Design Perspective and Big Data Analysis " โดยบริษัท Piktochart ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและออกแบบ infographic ที่มีชื่อเสียง จากประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วยเรือง 1. Introduction to Piktochart Company and job opportunities. โดย คุณ Jun Rui ( Recruiter ) เวลา 09.30-10.00น. 2. Principle of Design โดย คุณ Chow See Mei ( Head of design ) เวลา 10.00-12.00น. 3. R2D2 ( the Piktochart Race to be Data Driven / การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของบริษัท Piktochart) โดย คุณ Lambert Flavien Bernard ( Data Scientist ) เวลา 13.00-15.00น. ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7667 Fri, 07 Oct 2016 15:19:13 +0700 เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร ม.อ. และบุคคลทั่วไป ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลทั่วไป ดังนี้ * หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน ต.ค.59 (อบรมนอกเวลาราชการ) อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/964--59-.html * หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน พ.ย.-ธ.ค.59 (อบรมในเวลาราชการ) อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/966--59-.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7666 Fri, 07 Oct 2016 14:56:12 +0700 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Assessment of Learning Outcomes ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Assessment of Learning Outcomes วิทยากร: รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล ในวันพฤหัสบดี,วันศุกร์ ที่ 13-14 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) **รับสมัครจำนวน 50 คน** ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th หรือ FACEBOOK : clpdpsu สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289204 (ภายใน 9204) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/vABV2Y อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7654 Mon, 26 Sep 2016 15:13:05 +0700 ขอเชิญร่วมอบรมปฏิบัติการ สื่อสารตัวตนบนโลกออนไลน์ : Social Media ศูนย์ภาษา วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมอบรมปฏิบัติการ สื่อสารตัวตนบนโลกออนไลน์ : Social Media วิทยากร โดยครูเทอร์โบ อบรม ณ อาคาร 14 ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน รับสมัครรุ่นละ 60 คน รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. วิทยากร : ชุมพล วงศ์มติกุล (ครูเทอร์โบ) จบการศึกษา: วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบัน:หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนกวดวิชา Math House ผู้จัดการเขตโรงเรียนกวดวิชา Math Ho... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7618 Wed, 07 Sep 2016 10:45:23 +0700 เชิญเข้าร่วมสัมมนาทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ CAREER ADVISORY ค้นหาอาชีพตอบโจทย์ กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ศุนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7615 Wed, 07 Sep 2016 09:11:02 +0700 ร่วมอบรมปฏิบัติการออกแบบกราฟิกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบ MOOC ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การออกแบบกราฟิกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ MOOC วิทยากร: คุณวรัญญู แสงสว่าง ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ **รับสมัครจำนวน 40 คน** ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th หรือ FACEBOOK : clpdpsu สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4) ลงทะ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7604 Thu, 01 Sep 2016 22:16:28 +0700 ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “FOOD SAFETY” สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม สัมมนาเชิงวิชาการ โดยบริษัท Thermo Fisher Scientific ประเทศสหรัฐอเมริกา และ บริษัท ซายน์ สเปค จำกัด ในหัวข้อ “FOOD SAFETY” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอัพเดทข้อมูลข่าวสารประเด็นของ Food Safety ในวงการธุรกิจอาหารโลก ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงเทรนด์ในอนาคตจากบริษัทชั้นนำ และกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของกระแสโลก และตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมรับมือ ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันศุกร์ ที่ 9 กันยาย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7597 Thu, 01 Sep 2016 20:58:55 +0700 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ปีที่ 3 อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต : สยาม-ปาตานี ในความสัมพันธ์กับออตโตมัน-ตุรกี สถาบันสันติศึกษา ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ปีที่ 3 อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต : สยาม-ปาตานี ในความสัมพันธ์กับ ออตโตมัน-ตุรกี วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณมุลยานา โทรศัพท์ 0 7428 9463 ลงทะเบียนออนไลน์ || https://goo.gl/forms/yKW9ChPAjvLIRlqG2 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7589 Wed, 24 Aug 2016 14:46:44 +0700 เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30– 12.00 น. ณ ห้องกิตติ ลิ่มอภิชาต อาคารเรียนรวม ศูนย์จัดการประชุมคณะแพทยศาสตร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น3 อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7586 Wed, 24 Aug 2016 14:17:30 +0700 ขอเชิญนักศึกษา ม.อ. ร่วมปฐมนิเทศ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.” ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.” วันที่ 6 - 7 กันยายน 2559 ณ ห้องสัมมนา 102 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. หาดใหญ่ หัวข้อปฐมนิเทศ ความปลอดภัยในการใช้ PSU Passport การใช้บริการ Microsoft Office 365 บริการระบบ E-Mail บริการพื้นที่เก็บไฟล์ (OneDrive) บริการโปรแกรม Office Web Apps และ Office Desktop Apps บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับ นศ. การลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) การใช้งานอินเทอร์เน็ตใน ม.อ. (การใช้งาน PSU WiFi , VPN) แนะนำหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7577 Fri, 19 Aug 2016 16:22:27 +0700 เชิญอบรมเชิงปฎิบัติการ Interactive Educational Technology ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Interactive Educational Technology ในวันที่ 8-9 กันยายน 2559 โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ 1. การพัฒนาหนังสือมีชีวิตด้วย Augmented Reality (AR) | ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 08:30-16:30 น. โดย ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ 2. Tool & Trend in Interactive Educational Technology Easy Free Cool! | ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 08:30-15:30 น. โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ || http://clpd.psu.ac.th/news/seminar-new... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7555 Mon, 08 Aug 2016 12:01:28 +0700 เชิญผู้สนใจทุกท่านเข้า Workshop "Strategies to Successful Publication in International Journals" ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ป.โท, ป.เอก บุคลากร และบรรณารักษ์ และผู้สนใจทุกท่านเข้า Workshop ในหัวข้อ Strategies to Successful Publication in International Journals วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (อาคาร LRC) โดย...วิทยากรจากต่างประเทศ Ms. Rosie Duffy (Journal Publishing Manager, Wiley) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครออนไลน์ได้ที่ (กรุณาสมัครภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2559) || https://goo.gl/forms/3b5nmRP6eYQROu6d2 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7554 Mon, 08 Aug 2016 11:45:25 +0700 ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการวางแผนการสร้างบทเรียน Storyboard/ Model/ Diagram/ Flow การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ MOOC ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการสร้างบทเรียน Storyboard/ Model/ Diagram/ Flow การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ MOOC ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักงานทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลงฯ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ **รับสมัครจำนวน 40 คน** ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th หรือ FACEBOOK : clpdpsu สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4) ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7553 Mon, 08 Aug 2016 11:24:15 +0700 ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการตัดต่อภาพและเสียงเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบ MOOC ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การตัดต่อภาพและเสียงเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบ MOOC ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักงานทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลงฯ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ **รับสมัครจำนวน 40 คน** ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th หรือ FACEBOOK : clpdpsu สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ | http:... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7551 Mon, 08 Aug 2016 10:59:12 +0700