ข่าวอบรม/สัมมนา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 21 Nov 2017 13:17:31 +0700 "โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน" สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน (Training Program on GNSS Data Analysis) โดย Ir.Wim J.F.Simons จากมหาวิทยาลัย TU Delft ประเทศ Netherlands ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง อาคารบริหารวิชาการรวม ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเรียนเชิญคณาจารย์/บุคลากร/นักศึกษาผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 (รับสมัครจำนวน 20 คน) สามารถส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8359 Mon, 13 Nov 2017 12:31:45 +0700 ร่วมฟังสัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “วิทยาการข้อมูลและเส้นทางสู่อนาคต กับสถาบันวิทยสิริเมธี” ขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษาทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง “วิทยาการข้อมูลและเส้นทางสู่อนาคต กับสถาบันวิทยสิริเมธี” โดย ศ. ดร. โชคชัย เลี้ยงสุขสันต์คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology: VISTEC)ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง BSc 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8356 Mon, 13 Nov 2017 11:40:07 +0700 อบรม "การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอน" สำหรับ PSU-TPSF รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดอบรม เรื่อง "การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอน" สำหรับ PSU-TPSF รุ่นที่ 7 วิทยากร: รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล คณะแพทยศาสตร์ ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 10:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมได้ที่ http://clpd.psu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช กองบริการการศึกษา โทร. 0 7428 9211-2 ภายใน 9211-2 e-mail : wilailuck.p@psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8353 Mon, 13 Nov 2017 11:06:16 +0700 เชิญอบรมการใช้โปรแกรมการผสมอาหารให้กับสัตว์เคี้ยวเอื้อง ขอเชิญผู้สนใจด้านปศุสัตว์ ฝึกอบรมการใช้โปรแปรม KCF คำนวณสูตรอาหารสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง ดำเนินการโดย หน่วยวิจัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ วันที่ 8-9 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง ทธ.122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ ท่านจะได้รับโปรแกรม KCF พร้อมเอกสารประกอบ มีค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมแล้วด้วย ท่านละ 500 .- บาท (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องนำโน๊ตบุ๊ค โดยมีโปรแรกม Excel มาด้วย) รับจำนวน 30 ท่าน *สำหรับท่านที่ผ่านการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 5-6 ส.ค.60 ที่ผ่านมา หากประสงค์ที่จะทบทวนการใช้โปรแกรม KCF สามา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8352 Mon, 13 Nov 2017 10:54:59 +0700 หลักสูตร CV (Curriculum Vitae) & Cover Letter (SEASON 4) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Get Ready for A Global Business World SEASON4 ในหลักสูตร CV (Curriculum Vitae) & Cover Letter (SEASON 4) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1) หลักสูตร CV (Curriculum Vitae) & Cover Letter (SEASON 4) (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1) ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ : https://goo.gl/N3EiBZ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8331 Mon, 30 Oct 2017 09:49:44 +0700 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ครั้งที่ 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 12 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1) หลักสูตร TOEIC (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) เริ่มเรียน : 31 ตุลาคม – 12 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. (ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี) ลงทะเบียนออนไลน์ หลักสูตร TOEIC ได้ที่ : https://goo.gl/jb7N2p ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ได้ที่ : ประกาศรายชื่อ 30 ตุลาคม 2557 (รับเพียง 25 ที่นั่งเท่านั้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8326 Wed, 18 Oct 2017 10:26:49 +0700 หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน พ.ย. 60 - ม.ค. 61 (อบรมนอกเวลาราชการ) หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน พ.ย. 60 - ม.ค. 61 (อบรมนอกเวลาราชการ) อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8320 Wed, 18 Oct 2017 09:46:06 +0700 เชิญบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานไอที (CoP PSU IT) หัวข้อ “Docker Basic Workshop” ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานไอที (CoP PSU IT) หัวข้อ “Docker Basic Workshop” โดยกำหนดจัดอบรมขึ้นเป็น 2 รุ่น คือ * รุ่นที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. * รุ่นที่ 2 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 101 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1125-ccpsu.html และสมัครอบรมได้ที่ http://training.cc.psu.ac.th ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 7428 2115 (โทรภายในวิทยาเขตหาด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8313 Mon, 09 Oct 2017 14:11:25 +0700 เสวนาพิเศษด้านทะเลและชายฝั่ง "สมุทราภิบาล (Ocean Governance)" สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการเสวนาพิเศษด้านทะเลและชายฝั่ง ในหัวข้อเรื่อง "สมุทราภิบาล (Ocean Governance)" ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ สมัครเข้าร่วมสัมมนาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมณฑิชา จิระจรัส โทร 2323 หรือ คุณศิริขวัญ แซ่จู โทร 2333 หรือ e-mail : monticha.p@psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8290 Tue, 12 Sep 2017 10:20:37 +0700 เชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ครั้งที่ 4 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 กันยายน - 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1) (รับเพียง 25 ที่นั่งเท่านั้น) ***ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร*** โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตร IELTS (สำหรับอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) เริ่มเรียน : 11 กันยายน - 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. (ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์) ลงทะเบียนออนไลน์ หลักสูตร IELTS ได... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8282 Tue, 05 Sep 2017 14:54:47 +0700 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อ Interactive ด้วยโปรแกรม Office Mix" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อ Interactive ด้วยโปรแกรม Office Mix" ที่สามารถใช้งานบนระบบ LMS@PSU วิทยากร: นายเกียรติศักดิ์ คมขำ และนายศรายุทธ จุลแก้ว ในวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 (ห้อง E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ.) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 40 คน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203 (ภายใน 9203) ติดต่อ: คุณอัจฉรา ตั้งแปร ลงทะเบียนเข้าร่วมโ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8274 Tue, 29 Aug 2017 14:43:39 +0700 หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 (อบรมนอกเวลาราชการ) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ได้กำหนดจัดอบรมคอมพิวเตอร์ (อบรมนอกเวลาราชการ) สำหรับนักศึกษา บุคลากร ม.อ. และบุคคลทั่วไปในเดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 อ่านรายละเอียดข้อมูลได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1110-ccpsu-training.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8271 Tue, 29 Aug 2017 14:28:33 +0700 ประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL:Work-integrated Learning) เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่าย กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL : Work-Integrated Learning) ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องภูผาเพชร ชั้น 2 โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจแนวคิด และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน หรือ WIL : Work-Integrated Learningที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป ในการนี้ ขอเชิญท่าน ผู้บริหารหลักสูตร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8255 Thu, 24 Aug 2017 14:39:43 +0700 อบรม เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเพื่อความสำเร็จกับอนาคตแรงงานไทย 4.0 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีกำหนดจัดอบรม หัวข้อ เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเพื่อความสำเร็จกับอนาคตแรงงานไทย 4.0 โดย คุณทัศนไนย เหมือนเสน ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด เป็นวิทยากร ในวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PSUIC 1208 ชั้น 12 ตึก LRC อาคาร 2 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยรับจำนวน 60 ที่นั่ง หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ || https://goo.gl/forms/bbHsTmiXhyRg3Uds1 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8241 Tue, 22 Aug 2017 15:33:07 +0700 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำระบบแจ้งเตือน สำหรับผู้ดูแลระบบ" ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำระบบแจ้งเตือน สำหรับผู้ดูแลระบบ" ให้กับบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ และดูแล Server คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00- 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 107 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และแนะนำการใช้งาน การสร้าง การติดตั้งเครืองมือที่ใช้สำหรับจัดการระบบเป็นแนวทางและต้นแบบในการพัฒนาระบบ และลดปัญหาการทำงานของผู้ดูแลระบบ สมัครอบรมได้ที่เว็บไซต์ || http://training.cc.psu.ac.th อ่านรา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8236 Mon, 21 Aug 2017 11:27:54 +0700