ข่าวอบรม/สัมมนา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sun, 20 May 2018 20:48:53 +0700 ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล China National Knowledge Infrastructure (CNKI) ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ทดลองใช้งานฐานข้อมูล China National Knowledge Infrastructure (CNKI) ฐานข้อมูลวิชาการจากประเทศจีน สามารถเข้าใช้งานที่ || http://oversea.cnki.net/kns55/ ***ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2561*** (ใช้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น) มี จำนวน 5 ฐานข้อมูลประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล Academic Focus รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ และงานประชุมวิชาการนานชาติที่จัดการในประเทศจีน 2. ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8566 Mon, 23 Apr 2018 09:59:28 +0700 เชิญร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษทางวิชาการ "Smart Writing เขียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เท่ห์ ไม่โดนเท" ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ร่วมกับงานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ "โครงการอบรมภาษาอังกฤษทางวิชาการเชิงวิชาการเพื่อบัณฑิตศึกษา: การอบรมทางวิชาการ แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป (Workshop : Academic Writing for Research)" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Dr. Alejandro Azocar จาก University of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา จัดอบรมระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. วันละ 5 ชั่วโมง (วันพฤหัสบดี – วันเสาร์) ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8552 Mon, 09 Apr 2018 10:50:06 +0700 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคไทย 4.0 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มี.ค.2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.อ.ปัตตานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://techno.oas.psu.ac.th/news/19883 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8502 Tue, 06 Mar 2018 09:43:54 +0700 อบรมเห็ดถั่งเช่าสีทอง-เห็ดหลินจือ G2 รุ่นที่ 2 ขอเชิญผู้สนใจต้องการเสริมความรู้ ต่อยอดอาชีพ ... อบรมเห็ดถั่งเช่าสีทอง-เห็ดหลินจือ G2 รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 แนะนำทุกขั้นตอน และลงมือปฏิบัติจริง ขั้นตอนการทำอาหารเลี้ยงเชื้อ การทำหัวเชื้อ การเตรียมวัสดุเพาะในขวด การเปิดดอก การเก็บผลผลิต โรงเรือน และสภาพพื้นที่ในการเพาะเห็ด ปัญหา และอุปสรรคในการเพาะเห็ด สิ่งที่จะได้รับ หัวเชื้อเห็ดถั่งเช่าสีทองและเห็ดหลินจือ เอกสารการเพาะเห็ดถั่งเช่า/เห็ดหลินจือแดง อาหารกลางวัน/อาหารว่างระหว่างฝึกอบรม ค่าลงทะ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8493 Tue, 27 Feb 2018 09:40:17 +0700 ร่วมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร ก. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป หรือนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร ก. จัดอบรม 2 หลักสูตร (สามารถเลือกเข้าร่วมได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น) 1. หลักสูตร "การทำธุรกิจจากการแปรรูปผลไม้ (แยมผลไม้และผลไม้ปรุงรสอบแห้ง)" สัมภาษณ์คัดเลือก : วันที่ 12 มี.ค. 61 อบรม : วันที่ 23-25 มี.ค. 61 2. หลักสูตร "การทำธุรกิจจากเบเกอรี่และน้ำผลไม้พาสเจอไรส์" สัมภาษณ์คัดเลือก : ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8490 Tue, 27 Feb 2018 09:15:27 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 16-17 มีนาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบุรีศีภู บูติกโฮเต็ล และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อเรื่อง Integrative Pharmacist: Herbal Medicine and Nutraceutical for Future Health Care ลงทะเบียนได้ที่ http://regist.pharmacy.psu.ac.th/conference2561/index.php ตั้งแต่วันนี้ - 14 มีนาคม 2561 ค่าลงทะเบียน 500 บาท เท่านั้น สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ ประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ เลขที่ 565-439524-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8488 Thu, 22 Feb 2018 14:03:34 +0700 เชิญร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัด “โครงการการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันทางการเกษตร” มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม TR Rock Hill อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยจะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็น Smart Farmer สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันทางการเกษตรและเทคนิคการใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน ซึ่งดำเนินการอบรมโดยอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้มีการทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Smar... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8482 Tue, 20 Feb 2018 15:06:31 +0700 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 4 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 4 โดยมีวิทยากรบรรยาย คือ Prof. Dr. Othman Bin Haji Ross, School of Marine and Environmental Science/UMT, Malaysia บรรยายในหัวข้อ “Zooplankton Studies in the Straits of Malacca, Malaysia” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 1 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 103 ตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ด้านการจัดการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์กรความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8481 Thu, 15 Feb 2018 15:06:55 +0700 เชิญผู้สนใจอบรม การใช้งานฐานข้อมูล Mendeley และ MIE ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ อบรมเรื่อง การใช้งานฐานข้อมูล Mendeley และ MIE ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (อาคาร LRC) ติดต่อสอบถามได้ที่ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม โทร.074-282-352 หรือ สมัครออนไลน์ได้ คลิก!! https://goo.gl/forms/NB1QZHicuAe6EPES2 (รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น) อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8446 Wed, 24 Jan 2018 15:08:01 +0700 คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพทย์" รุ่นที่ 12 จ.สงขลา ศูนย์ MIDC หน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" รุ่นที่ 12 จังหวัดสงขลา ระหว่างเดือน มิถุนายน-กันยายน 2561 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัลยา หนูหมาน โทร.074-287949 หรือ 081-5429060 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8434 Fri, 19 Jan 2018 13:59:26 +0700 เชิญผู้สนใจร่วมโครงการ “หลักสูตรนวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมสำหรับบุรุษ” สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ และยังเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดสำหรับบุรุษในด้านการดูแลสุขภาพตามวิถีมุสลิมเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมสำหรับบุรุษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดสำหรับบุรุษเข้าใจในแนวปฏิบัติการตามวิถีมุสลิ เพื่อให้บุรุษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8432 Fri, 19 Jan 2018 13:51:51 +0700 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) โดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)” ระหว่างวันจันทร์ที่ 29 มกราคมถึงวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม สจรส.ม.อ. 1402 อาคาร 1 ชั้น 14 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8429 Fri, 19 Jan 2018 13:38:54 +0700 "โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เชิญคณาจารย์/บุคลากร/นักศึกษาผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรม โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวิทยากรบรรยาย จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.ชวลิต วิทยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงทะเล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 260 ชั้น 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ด้านการจัดการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8410 Thu, 04 Jan 2018 10:15:43 +0700 เชิญสมัครร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีฮาลาล ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจําปี 2561 จำนวน 3 โครงการ คือ 1. การสร้างเครือข่าย อุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล) ระยะเวลาการดําเนินงาน 8 เดือน (ธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2561) กลุ่มเป้าหมาย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคการผลิต การค้า และบริการ กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จํานวนไม่น้อยกว่า 20 กิจการ/1 เครือข่าย 2. การให้คําปรึกษาแนะนําเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐาน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8394 Fri, 15 Dec 2017 14:56:03 +0700 อบรมเชิงปฏิบัติการ “One Scene @PSU ถ่ายภาพอย่างไรให้มีคุณภาพ” เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “One Scene @PSU ถ่ายภาพอย่างไรให้มีคุณภาพ” โดยมีวิทยากร คุณจิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ ช่างภาพมืออาชีพ ที่ได้รับรางวัล “ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2559 ” จากสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย สถานที่จัดกิจกรรม วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 12 ตึก LRC และบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 15 ถนนกาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 *ปิดรับสมัครวันที่ 12 มกราคม 2560 ** รับสมัครจำนวนจำกัด 30 ที่นั่ง ** ชื่อบัญ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8385 Thu, 14 Dec 2017 10:17:00 +0700