ข่าวอบรม/สัมมนา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sat, 03 Dec 2016 05:27:10 +0700 เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร ม.อ. และบุคคลทั่วไป ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลทั่วไป ดังนี้ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน ธ.ค.59-ม.ค.60 (อบรมในเวลาราชการ) อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/982--59-60-.html หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน ธ.ค.59 – ม.ค.60 (อบรมนอกเวลาราชการ) อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/981--59-60-.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7772 Thu, 01 Dec 2016 11:14:42 +0700 คณะศิลปศาสตร์เปิดหลักสูตรอบรมการเขียนและเตรียมสอบ TOEIC คณะศิลปศาสตร์เปิดหลักสูตรอบรมบริการวิชาการ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1.การเขียนบทความภาษาอังกฤษ(Essay Writing) ครั้งที่ 1 เวลาฝึกอบรม 24 ธ.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ (รวม 30 ชม.) เปิดรับจำนวน 13 ที่นั่ง ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท 2.ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC สำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 เวลาฝึกอบรม 7 ม.ค. 2560 - 25 กุ.พ. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ (รวม 45 ชม.) เปิดรับจำนวน 20 ที่นั่ง ค่าลงทะเบียน 4,200 บาท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนพรัตน์ งานบริการวิชาการ โทร.074-286674 ภาย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7762 Fri, 25 Nov 2016 14:41:45 +0700 เชิญอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนา SMEs คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" รุ่นที่ 11 จังหวัดสงขลา ระหว่างเดือน มีนาคม - มิถุนายน 2560 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัลยา หนูหมาน โทร.081-5429060 หรือติดตามเว็บไซต์ : www.smes.psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7754 Tue, 22 Nov 2016 14:39:27 +0700 รับสมัคร "สอนเขียนภาพในหลวงด้วยชาร์โคล" ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ PSU Art Gallery เปิดรับสมัคร "สอนเขียนภาพในหลวงด้วยชาร์โคล" วิทยากรโดย อาจารย์ดินหิน รักพงษ์อโศก อบรมเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฟรี!!! พร้อมอุปกรณ์ สมัครได้ที่ 074-289690 หรือ 089-4624527 หมายเหตุ เหมาะสำหรับทุกท่านไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน รุ่นละ 89 คน อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7745 Fri, 18 Nov 2016 11:05:01 +0700 เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรอบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์เปิดหลักสูตรอบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษ (Essay Writing) ครั้งที่ 1 จัดอบรมวันที่ 24 ธ.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ (รวม 30 ชม.) ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท รับจำนวนจำกัด 15 ที่นั่ง ท่านใดสนใจสามารถสมัคร และสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนพรัตน์ งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ โทร.074-286674 http://iw.libarts.psu.ac.th/training/ ศึกษารายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://iw.libarts.psu.ac.th/training/doc/project/G600097.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7743 Fri, 18 Nov 2016 10:32:41 +0700 วจก. ม.อ. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ “มุมมองการตรวจสอบภาครัฐสมัยใหม่" คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดอบรม หัวข้อ "มุมมองการตรวจสอบภาครัฐสมัยใหม่" โดย คุณพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ คุณสิรินทร์ พันธ์เกษม รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง FMS 3409 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบโดยตรง สมัครออนไลน์ได้ที่ เว็บไซ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7741 Fri, 18 Nov 2016 10:13:57 +0700 วิทยาลัยนานาชาติขอเชิญผู้สนใจอบรมการออกแบบ Logo Design and Branding วิทยาลัยนานาชาติขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าอบรมการออกแบบ Logo Design and Branding ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00น. - 17.00น. โดยมีอาจารย์ Thomas Dryden ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบกราฟิกดีไซน์ เป็นผู้บรรยาย ( ภาคภาษาอังกฤษ พร้อมมีผู้ช่วยแปล ) เนื้อหาการอบรม 1. การออกแบบ Logo 2. หลักการของสี 3. การจัดวางตำแหน่งของโลโก้ 4. การนำแต่ละองค์ประกอบมารวมกัน 5. ความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ อัตราค่าลงทะเบียน นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 500/คน บุคคลทั่วไป 1,000/คน รับสมัครจำน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7725 Tue, 15 Nov 2016 15:08:03 +0700 เชิญผู้สนใจร่วมเสวนา "การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 2016 : ผลกระทบต่อไทย" คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงานเสวนา หัวข้อ "การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 2016 : ผลกระทบต่อไทย" ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้อง FMS 3409 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถลงทะเบียนได้ที่ || https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqgXM5pQ88lo8XzpTEWpHB3uNO_wP3i6LT275JvTRC9S0N0g/viewform กำหนดการ 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00 – 13.15 น.... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7698 Wed, 26 Oct 2016 15:12:27 +0700 เชิญฟังบรรยาย “พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศ CLMV” ด้วยหลักสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มีกำหนดจัดบรรยายพิเศษ และขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา หรือผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย “พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศ CLMV” โดย ดร.วิชัย เตชะวัฒนานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอสจี จำกัด ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง EC203 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ หมายเหตุ : ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟัง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานหลักสูตร ป.โท คณะเศรษฐศาสตร์ โทร 2484-5 https://www.facebook.com/events/117707435345958/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7696 Tue, 25 Oct 2016 15:07:31 +0700 จัดประชุมระดมความคิดหารูปแบบการเรียนรู้เพื่ออนาคต ม.อ.จัดประชุมวิชาการเรื่องการหาแนวทางจัดการศึกษาแบบเปิดกว้างไร้ข้อจำกัดสำหรับอนาคต เชิญหลากหลายผู้รู้มากประสบการณ์ร่วมบรรยาย พร้อมการเสนอผลงานเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ “Instructional Design for Autonomous Learners” หรือ การหารูปแบบสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่หาความรู้ได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัด ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใต้แนวคิดว่าการเรียนรู้ในปัจจุบันและอนาคต ไม่เพียง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7690 Wed, 19 Oct 2016 15:51:06 +0700 เชิญร่วมสัมมนา "Design Perspective and Big Data Analysis " เชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา "Design Perspective and Big Data Analysis " โดยบริษัท Piktochart ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและออกแบบ infographic ที่มีชื่อเสียง จากประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วยเรือง 1. Introduction to Piktochart Company and job opportunities. โดย คุณ Jun Rui ( Recruiter ) เวลา 09.30-10.00น. 2. Principle of Design โดย คุณ Chow See Mei ( Head of design ) เวลา 10.00-12.00น. 3. R2D2 ( the Piktochart Race to be Data Driven / การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของบริษัท Piktochart) โดย คุณ Lambert Flavien Bernard ( Data Scientist ) เวลา 13.00-15.00น. ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7667 Fri, 07 Oct 2016 15:19:13 +0700 เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร ม.อ. และบุคคลทั่วไป ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลทั่วไป ดังนี้ * หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน ต.ค.59 (อบรมนอกเวลาราชการ) อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/964--59-.html * หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน พ.ย.-ธ.ค.59 (อบรมในเวลาราชการ) อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/966--59-.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7666 Fri, 07 Oct 2016 14:56:12 +0700 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Assessment of Learning Outcomes ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Assessment of Learning Outcomes วิทยากร: รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล ในวันพฤหัสบดี,วันศุกร์ ที่ 13-14 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) **รับสมัครจำนวน 50 คน** ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th หรือ FACEBOOK : clpdpsu สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289204 (ภายใน 9204) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/vABV2Y อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7654 Mon, 26 Sep 2016 15:13:05 +0700 ขอเชิญร่วมอบรมปฏิบัติการ สื่อสารตัวตนบนโลกออนไลน์ : Social Media ศูนย์ภาษา วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมอบรมปฏิบัติการ สื่อสารตัวตนบนโลกออนไลน์ : Social Media วิทยากร โดยครูเทอร์โบ อบรม ณ อาคาร 14 ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน รับสมัครรุ่นละ 60 คน รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. วิทยากร : ชุมพล วงศ์มติกุล (ครูเทอร์โบ) จบการศึกษา: วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบัน:หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนกวดวิชา Math House ผู้จัดการเขตโรงเรียนกวดวิชา Math Ho... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7618 Wed, 07 Sep 2016 10:45:23 +0700 เชิญเข้าร่วมสัมมนาทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ CAREER ADVISORY ค้นหาอาชีพตอบโจทย์ กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ศุนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7615 Wed, 07 Sep 2016 09:11:02 +0700