ข่าวอบรม/สัมมนา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 28 Mar 2017 13:12:14 +0700 26 มี.ค.60 ม.อ. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. เชิญร่วมเสวนา “คลองไทย...พื้นที่ได้ประโยชน์อะไร” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ “คลองไทย...พื้นที่ได้ประโยชน์อะไร” เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี รศ. ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายอภินันท์ ศรีสมานุวัตร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ. ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแถลงข่า... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7969 Thu, 23 Mar 2017 10:24:23 +0700 ร่วมอบรม ”เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา” ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม”เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา” งานนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบค้นสิทธิบัตร วันที่ 20-21 เมษายน 2560 ณ ห้อง 1402 ชั้น 14 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 12 เมษายน 2560 สามารถสมัครออนไลน์ฟรีได้ที่ || https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSC63gAA1Q0Zx5c6esWPkGCQt2PNvjREz2OTUTf7pPRgK8MQ/viewform รายละเอียดกำหนดการ || n7964_Program.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7964 Tue, 21 Mar 2017 14:58:50 +0700 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟิก เพื่อนำไปสร้างสื่อการเรียนการสอน" ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟิก เพื่อนำไปสร้างสื่อการเรียนการสอน" วิทยากร: คุณวรัญญู แสงสว่าง ในวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203 (ภายใน 9203) ติดต่อ: คุณอัจฉรา ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ || http://clpd.psu.ac.th/news/seminar-news/6... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7951 Tue, 14 Mar 2017 15:37:40 +0700 เชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง Meaningful online learning implementation in Higher Education ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง Meaningful online learning implementation in Higher Education วิทยากร: Professor DR.Badrul Husa Khan ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 08:30 -16 :30 น. ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ **รับสมัครจำนวน 40 คน** ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289204 (ภายใน 9204) ติดต่อ: คุณณัชญานันท์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7933 Tue, 07 Mar 2017 15:22:00 +0700 เชิญร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง Blended learning and Massive Open Online Course (MOOC) in Higher Education ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง Blended learning and Massive Open Online Course (MOOC) in Higher Education วิทยากร: Professor Dr.Curtis J.Bonk ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08:30 -16 :30 น. ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ **รับสมัครจำนวน 40 คน** ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289204 (ภายใน 9204) ติดต่อ: คุณณัชญานันท์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7931 Tue, 07 Mar 2017 15:15:28 +0700 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) วันที่ 24-28 เมษายน 2560 ณ ห้อง 1402 อาคาร 1 ชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านรายละเอียดโครงการ || http://hsmi.psu.ac.th/paper/824 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7930 Tue, 07 Mar 2017 15:09:38 +0700 ร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง “EIA – EHIA กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 9 มี.ค. 60 สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการด้านสันติศึกษาและความขัดแย้งประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง “EIA – EHIA กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียน: ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2560 แจ้งชื่อเข้าร่วมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 074- 289456 email: mulyana.d@psu.ac.th www.facebook.com/ips.psu อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7926 Tue, 07 Mar 2017 14:10:15 +0700 เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างโมชั้นกราฟิกเพื่อความน่าสนใจของสื่อ (PowToon) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างโมชั้นกราฟิกเพื่อความน่าสนใจของสื่อ (PowToon)" วิทยากร: คุณพัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ **รับสมัครจำนวน 55 คน** ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203 (ภายใน 9203) ติดต่อ: คุณอัจฉรา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7924 Tue, 28 Feb 2017 14:55:54 +0700 เปิดรับสมัครแล้ว:สอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์Microsoft Office 2010ปีการศึกษาที่2/59(รอบที่1-2) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office 2010 ในปีการศึกษาที่ 2/2559 (2 รอบ) รอบที่ 1 วิชา MS Word 2010 สอบวันที่ 20 มี.ค. 60 เวลา 13.00 - 13.50 น. รอบที่ 1 วิชา MS PowerPoint 2010 สอบวันที่ 20 มี.ค. 60 เวลา 14.00 - 14.50 น. รอบที่ 1 วิชา MS Excel 2010 สอบวันที่ 20 มี.ค. 60 เวลา 15.00 - 16.30 น. รอบที่ 2 วิชา MS Word 2010 สอบวันที่ 20 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 - 13.50 น. รอบที่ 2 วิชา MS PowerPoint 2010 สอบวันที่ 20 มิ.ย. 60 เวลา 14.00 - 14.50 น. รอบที่ 2 วิชา MS Excel 2010 สอบวันที่ 20 มิ.ย. 60 เวล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7922 Tue, 28 Feb 2017 14:42:47 +0700 เชิญฟังการบรรยายเรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ยางพารา)" ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ยางพารา)" “(Natural Rubber) Science, Technology and Innovation” โดย ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7901 Wed, 15 Feb 2017 13:11:49 +0700 เชิญร่วมอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างไร ? ให้สื่อถูกลิขสิทธิ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างไร ? ให้สื่อถูกลิขสิทธิ์ ในวันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ **รับสมัครจำนวน 130 คน** ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203 (ภายใน 9203) ติดต่อ: คุณอัจฉรา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7888 Wed, 08 Feb 2017 10:18:13 +0700 เชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม New Trend Design For 2017 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรม New Trend Design For 2017 วิทยากร: อาจารย์คมวิทย์ สุรชาติ ในวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08:30-12:00 น. ณ ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ **รับสมัครจำนวน 80 คน** ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203 (ภายใน 9203) ติดต่อ: คุณอัจฉรา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7883 Mon, 06 Feb 2017 15:58:45 +0700 คณะพยาบาลศาสตร์จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving Force for Better Health" คณะพยาบาลศาสตร์จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving Force for Better Health" ในระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ติดตามรายละเอียดได้ที่ || http://www.nur.psu.ac.th/fonconf2017/index.aspx อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7867 Thu, 26 Jan 2017 10:46:42 +0700 ศูนย์คอมพิวเตอร์ กำหนดจัดอบรมคอมพิวเตอร์ (นอกเวลาราชการ) ศูนย์คอมพิวเตอร์ กำหนดจัดอบรมคอมพิวเตอร์ (นอกเวลาราชการ) สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 ทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คุณเนาวรัตน์ ทองไทย โทร.2109 หรือ naowarat.t@psu.ac.th รายละเอียดหลักสูตรอบรม || n7859_PSUTHDOC4.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7859 Fri, 20 Jan 2017 14:40:41 +0700 เชิญผู้สนใจร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ ขอเชิญเครือข่ายสสส. องค์กร หน่วยงานสุขภาพและผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมการเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ โดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล็งเห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพที่จะเป็นกำลังในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของภาคใต้ จึงได้ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมเรียนรู้ เพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถทั้งระดับบุคคล องค์กร และระดับเครือข่าย ตลอดจนเกิดการสร้างชุดความรู้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7856 Fri, 20 Jan 2017 13:42:24 +0700