ข่าวอบรม/สัมมนา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 24 Jan 2017 10:01:16 +0700 ศูนย์คอมพิวเตอร์ กำหนดจัดอบรมคอมพิวเตอร์ (นอกเวลาราชการ) ศูนย์คอมพิวเตอร์ กำหนดจัดอบรมคอมพิวเตอร์ (นอกเวลาราชการ) สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 ทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คุณเนาวรัตน์ ทองไทย โทร.2109 หรือ naowarat.t@psu.ac.th รายละเอียดหลักสูตรอบรม || n7859_PSUTHDOC4.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7859 Fri, 20 Jan 2017 14:40:41 +0700 เชิญผู้สนใจร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ ขอเชิญเครือข่ายสสส. องค์กร หน่วยงานสุขภาพและผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมการเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ โดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล็งเห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพที่จะเป็นกำลังในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของภาคใต้ จึงได้ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมเรียนรู้ เพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถทั้งระดับบุคคล องค์กร และระดับเครือข่าย ตลอดจนเกิดการสร้างชุดความรู้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7856 Fri, 20 Jan 2017 13:42:24 +0700 ขอเชิญพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ครั้งที่ 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1) หลักสูตร IELTS (สำหรับอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) เริ่มเรียน : 9 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. (ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7428-9207 ลงทะเบียนออนไลน์หลักสูตร IELTS ได้ที่ http://clpd.psu.ac.th/news/seminar-news/658-600113-ielts ตรวจสอบร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7841 Tue, 17 Jan 2017 14:27:14 +0700 ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก อายุ 8-12 ปี ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญน้องๆหนูๆ ที่มีอายุ 8 - 12 ปี เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก "Graphic Kids Camp" วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กิจกรรมสำหรับน้องๆ กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ น้องๆจะได้ออกแบบตัวเองเป็นการ์ตูน กิจกรรมนอกห้องเรียน อาทิ เยี่ยมชมหอประวัติ ม.อ. เพ้นท์แก้ว DIY แข่งขันร่อนเครื่องบินกระดาษ ฝึกการกล้าแสดงออก ค่าสมัครเพียง 2,800 บาท/คน เท่านั้น (รวมอาหารว่าง 2 มื้อ/วัน และอาหารกลางวัน) พิเศษ ! ชวนเพื่อนมา 5 คน ลดเห... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7839 Tue, 17 Jan 2017 10:13:41 +0700 เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการวาดภาพการ์ตูน พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญชวนผู้ที่รักการวาดการ์ตูนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวาดภาพการ์ตูน” จากผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดการ์ตูน ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี หากสนใจสมัครได้ที่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 14 ม.ค. – 30 มี.ค. 60 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 7428 8067 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7834 Thu, 12 Jan 2017 14:24:24 +0700 เชิญอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ (Business English for Entrepreneurs) โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ โดยมีกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 26 พฤษภาคม 2560 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม || โทร. 0 7428 7842 อีเมล์ : fms-ir@psu.ac.th เว็บไซต์ : www.fms.psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7806 Tue, 20 Dec 2016 15:17:05 +0700 ร่วมระดมสมองเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ และหาแนวทาง การทำวิจัยบูรณาการ ตามนโนบายของประเทศไทย คือ Thailand 4.0 สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศและเครือข่ายพันธุศาสตร์ภาคใต้ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมระดมสมองเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ และหาแนวทาง การทำวิจัยบูรณาการ ตามนโนบายของประเทศไทย คือ Thailand 4.0 ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุม 0203 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่ นางสาวสุรีพร นวลแก้ว โทร 074282000 ต่อ 879995 โทรภายใน 879995 หรือ อีเมล nsuree_nong@hotmail.com อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7801 Fri, 16 Dec 2016 15:45:44 +0700 ร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2 ขอเชิญชวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่รับผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งบทความวิจัยได้ที่ คุณชนัญญา มีงาม e-mail : chananya253396@gmail.com โทร.074-289506 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7796 Fri, 16 Dec 2016 14:42:29 +0700 ม.อ.ปัตตานี จัดประชุมนานาชาติ การใช้การสื่อสารและสันติวิธีลดความขัดแย้ง สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ คณะวิทยาการสื่อสาร สถาบันสันติศึกษา คณะวิทยาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ (PRC) และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อการขับเคลื่อนนโยบาย การใช้สันติวิธีและการสื่อสาร เพื่อลดความขัดแย้ง “Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation” (PNC 2017) ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ.2560 ที่ คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณบดีคณะวิทยาการสื่อส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7792 Wed, 14 Dec 2016 16:09:42 +0700 เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (NEC รุ่นที่ 30) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ (ผู้ว่างงาน,บัณฑิตจบใหม่, ทายาทธุรกิจ, ผู้ที่ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี และผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นที่อยากผันไปประกอบธุรกิจของตนเอง) เข้าร่วมอบรม "โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" (NEC รุ่นที่ 30) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 5 มีนาคม 2560 (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์) (หยุด 28 – 29 มกราคม และ 19 กุมภาพันธ์ 2560) ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม (... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7780 Fri, 09 Dec 2016 10:27:46 +0700 คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาแต่ละคณะ / วิทยาเขต ร่วมโครงการ Share and Learn the Cooperative experiences ขอเชิญคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาแต่ละคณะ / วิทยาเขต ร่วมโครงการ Share and Learn the Cooperative experiences ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องภูผาเมฆ ชั้น 3 โรงแรม TR Rock Hill อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติที่ดีด้านสหกิจศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านสหกิจศึกษา สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการและมอบโล่รางวัลสถานประกอบการดีเด่นและคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 สามารถความประสงค์เข้าร่วมได้ที่ คุณนุชระพี จันทร์ช่วย ได้ที่ E-mail: nootrapee@gmail.com และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7777 Wed, 07 Dec 2016 09:46:12 +0700 เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร ม.อ. และบุคคลทั่วไป ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลทั่วไป ดังนี้ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน ธ.ค.59-ม.ค.60 (อบรมในเวลาราชการ) อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/982--59-60-.html หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน ธ.ค.59 – ม.ค.60 (อบรมนอกเวลาราชการ) อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/981--59-60-.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7772 Thu, 01 Dec 2016 11:14:42 +0700 คณะศิลปศาสตร์เปิดหลักสูตรอบรมการเขียนและเตรียมสอบ TOEIC คณะศิลปศาสตร์เปิดหลักสูตรอบรมบริการวิชาการ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1.การเขียนบทความภาษาอังกฤษ(Essay Writing) ครั้งที่ 1 เวลาฝึกอบรม 24 ธ.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ (รวม 30 ชม.) เปิดรับจำนวน 13 ที่นั่ง ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท 2.ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC สำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 เวลาฝึกอบรม 7 ม.ค. 2560 - 25 กุ.พ. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ (รวม 45 ชม.) เปิดรับจำนวน 20 ที่นั่ง ค่าลงทะเบียน 4,200 บาท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนพรัตน์ งานบริการวิชาการ โทร.074-286674 ภาย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7762 Fri, 25 Nov 2016 14:41:45 +0700 เชิญอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนา SMEs คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" รุ่นที่ 11 จังหวัดสงขลา ระหว่างเดือน มีนาคม - มิถุนายน 2560 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัลยา หนูหมาน โทร.081-5429060 หรือติดตามเว็บไซต์ : www.smes.psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7754 Tue, 22 Nov 2016 14:39:27 +0700 รับสมัคร "สอนเขียนภาพในหลวงด้วยชาร์โคล" ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ PSU Art Gallery เปิดรับสมัคร "สอนเขียนภาพในหลวงด้วยชาร์โคล" วิทยากรโดย อาจารย์ดินหิน รักพงษ์อโศก อบรมเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฟรี!!! พร้อมอุปกรณ์ สมัครได้ที่ 074-289690 หรือ 089-4624527 หมายเหตุ เหมาะสำหรับทุกท่านไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน รุ่นละ 89 คน อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7745 Fri, 18 Nov 2016 11:05:01 +0700