ข่าวการวิจัย | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sat, 19 Aug 2017 06:54:49 +0700 เร่งเพิ่มมูลค่ายางพารา สตูล สงขลา พัทลุง ตรัง เป็นพื้นที่นำร่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เร่งเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ให้ สตูล สงขลา พัทลุง ตรัง เป็นพื้นที่นำร่อง ของประเทศ รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ. กล่าวว่า “ประเทศไทยผลิตยางพาราได้เป็นอันดับ 1 ของโลก แต่น่าเสียดายที่เราใช้การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางเพียงแค่ 12 % เท่านั้น ที่เหลือเป็นวัตถุดิบซึ่งมีมูลค่าไม่สูงมาก ม.อ.ได้ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ใช้สถานประกอบการ ทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน 4 จังหวัด สตูล สงขลา พัทลุง และตรัง ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8197 Wed, 19 Jul 2017 11:15:23 +0700 นศ.ทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.เลี้ยงด้วงสาคู สร้างรายได้แก่ครอบครัว และได้นำด้วงมาให้นายกรัฐมนตรีชิม นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิจัยการเลี้ยงด้วงสาคูด้วยสูตรอาหารที่มีส่วนผสมของทางปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้แก่ครอบครัวเดือนละไม่ต่ำกว่าหมื่นบาท ฉายแววเป็นผู้ประกอบการสตาร์ชอัพที่น่าจับตามอง และได้นำด้วงสาคูทอดกรอบมาให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทดลองชิม เมื่อครั้งนายกรัฐมนตรีเดินทางมาปาฐกถาพิเศษที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายจตุรงค์ ทองขาวเผือก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิชาเอกสาขาการจัดการศัตรูพืช ส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8150 Fri, 30 Jun 2017 11:51:55 +0700 อาจารย์รุ่นใหม่ ม.อ. มุ่งวิจัยพลาสติกชีวภาพ รับรางวัล PST Rising Star 2017 นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. มุ่งศึกษาวิจัยทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพจากผลผลิตทางการเกษตร ย่อยสลายเร็วเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา แก้วตาทิพย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล PST Rising Star 2017 ซึ่งเป็นรางวัลการเชิดชูนักวิจัยรุ่นใหม่ แต่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ และมีจรรยาบรรณนักวิจัยที่ดี จากสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการนานาชาติโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (PCT-7) เมื... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8144 Fri, 23 Jun 2017 12:32:05 +0700 นายกรัฐมนตรีให้ ผบ.เหล่าทัพต่อยอดงานวิจัยม.อ. นำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ซึ่งประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้ารับฟัง และดูผลงานการวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่คิดค้นและวิจัยนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งนำส่วนหนึ่งมาจัดแสดงที่ทำเนียบรัฐบาล โดยขอให้พิจารณาผลงานที่สามารถจัดซื้อและนำไปต่อยอดใช้ในกองทัพได้ อาทิ ระบบติดตามรถขนส่งมวลชนสาธารณะแบบประจำทาง ที่เป็นผลงานการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว แ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8108 Thu, 01 Jun 2017 09:33:36 +0700 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.ตรังทำงานโครงการ “พัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน” (One Andaman) เมื่อวันที่ 12 – 17 พฤษภาคม 2560 ดร.แสงดาว วงค์สาย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ “พัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” (One Andaman) ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและก้าวสู่การเป็นครัวโลกมาตรฐานสากล นำทีมคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และลงพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันร่วมกับภาคการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง นอกจากนี้ ดร.แสงดาว วงค์สาย พร้อมด้วยคณะทำงาน ยังมีการเข้าพบปะพูดคุยกับหน่วยงานภาครัฐ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8102 Fri, 26 May 2017 09:57:09 +0700 นายกขอ ม.อ.เตรียมข้อมูลแผนพัฒนา imt-gt รับภาคใต้ 4.0 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมทั้งปาฐกถา เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” โดยมีผู้ร่วมรับฟังจำนวน 1,600 คน ประกอบ ด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคใต้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงแนวทางการเดินหน้าเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ “ประเทศไ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8100 Thu, 25 May 2017 10:16:06 +0700 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สทป. โดยในคราวเดียวกันนี้ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด EOD Robot" ซึ่งมี ดร.กิตติคุณ ทองพูล จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นเจ้าของโครงการ และในอนาคตยังมีแผนในการนำงานวิจัยของ ม.อ. ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8059 Thu, 27 Apr 2017 15:38:04 +0700 ม.อ. จับมือ ITAP จัดสัมมนานวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่สากล อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จัดสัมมนาในหัวข้อ "นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่มาตรฐานสากล" เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรฐานฮาลาล การขอรับรองมาตรฐานฮาลาล การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แนวโน้มการตลาด โดยในงานมีการเปิดรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ฮาลาล และการบรรยายเช่น “การขอรับรองมาตรฐานฮาลาล” โดย นายอับดุลราซัค หมีนยะลา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และ “เทรนด์และการตลาดของผลิต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8054 Thu, 27 Apr 2017 14:13:02 +0700 นักวิจัยม.อ. คว้า 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 รางวัล Special Prize จากการประกวดผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน จากการ คว้า 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 รางวัล Special Prize จากการประกวดผลงานวิจัยในงาน 45th. International Exhibition of Inventions: Geneva, Switzerland 29 March - 2 April 2017. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 นักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงและประกวด ผลการตัดสิ้นได้รับรางวัลทั้งสิ้น 7 รางวัลจาก 5 ผลงาน ประกอบด้วย 1. รางวัลเหรียญทองและรางวัล Special Prize from MALAYSIAN จากผลงานวิจัยเรื่อง "หุ่นจำลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7999 Fri, 07 Apr 2017 12:58:21 +0700 ม.อ.โพลชี้ต้นปี 60 ชาวใต้ความสุขเพิ่ม พังงาขึ้นนำอันดับหนึ่ง ม.อ.โพล สำรวจความสุขคนใต้ ต้นปี 2560 พบแนวโน้มมีความสุขสูงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 59 โดยชาวจังหวัดพังงามีความสุขที่สุด ในขณะที่ภูเก็ตซึ่งเคยรั้งท้ายในปีที่แล้วขึ้นมาเป็นอันดับสอง ม.อ.โพล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจด้านความสุขของประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยสอบถามประชาชนจำนวน 2,265 คน ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 เกี่ยวกับความสุขใน 6 ด้านคือ ความสุขที่เกิดจากความพึงพอใจในชีวิต ความสุขที่เกิดจากการไม่มีทุกข์ ความสุขที่สามารถเผชิญกับปัญหา ความสุขที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่น ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7955 Thu, 16 Mar 2017 14:04:24 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตนักวิจัยดุษฏีบัณฑิต ประจำปี 2560 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตนักวิจัยดุษฏีบัณฑิต ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ผลงานได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษา องค์กร และหน่วยงานต่างๆ กำหนดการรับสมัคร ดังนี้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 พ.ค. 2560 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 20 ก.ค. 60 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กำหนดส่งใบสมัคร ในระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 10 ต.ค. 2560 ประกาศผลการคัด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7943 Fri, 10 Mar 2017 14:47:46 +0700 ศ.ดร.ศุภยางค์ คณะวิทย์ ม.อ. รับรางวัลสตรีตัวอย่าง ปี 59 สาขาวิจัยและพัฒนา ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี สาขาวิจัยและพัฒนา ประจำปีพุทธศักราช 2559 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมีพิธีรับประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย อุทิศตนทำงานด้านการเรียนการสอนคู่ขนานกับการทำวิจัย เป็นผู้สอนที่ให้ผู้เรียนรู้จักการค้นคว้าหาความรู้ ใช้ความคิดร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7925 Fri, 03 Mar 2017 16:24:45 +0700 ผลสำรวจพบคนใต้พอใจปานกลางต่อการเตือนภัย-การช่วยเหลือน้ำท่วม ปี 60 ม.อ.โพล ซึ่งดำเนินการโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ ปี 2560 โดยมีการสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยคือ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จำนวน 1,542 กลุ่มตัวอย่าง จากทุกกลุ่มอาชีพ ในระหว่างวันที่ 20 – 30 มกราคม 2560 จากผลการสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ ปี 2560 ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7907 Fri, 17 Feb 2017 15:42:11 +0700 ขยายเวลาเปิดรับบทความ ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ด้วยคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับ Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University of Malaysia, Malaysia คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาจากทั่วโลกได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในมิติที่หลากหลาย ขับเคลื่อนความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สากล ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7899 Tue, 14 Feb 2017 11:11:14 +0700 ม.อ.ร่วมกับ อบจ. สงขลาตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตผักไฮโดรโพนิก โดยชีววิธี ให้เยาวชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตผักไฮโดรโพนิกปลอดภัยโดยชีววิธี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดย นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และ นายนูญ สายอ๋อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการปลูกผักไฮโดรโพนิกให้กับนักเรียน มุ่งหวังสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยการดำเนินงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ สงขลา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7885 Wed, 08 Feb 2017 09:09:10 +0700