ข่าวการวิจัย | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 20 Jun 2018 14:46:37 +0700 วิศวะ ม.อ.จับมือโตโยต้า พัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวในรถยนต์เป็นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ NETH ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ในรถยนต์ จัดแถลงข่าวความร่วมมือในการพัฒนาวิศวกรที่มีทักษะพร้อมทำงานและงานวิจัยทางด้านสมองกลฝังตัวในรถยนต์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เมื่อในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยมี Mr. Koichi Okoshi ซีเอโอ บริษัท โตโยต้า ทูโชฯ รวมทั้งผู้บริหารของบริษัท คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเป็นเกียรติในการแถ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8602 Wed, 30 May 2018 13:53:55 +0700 บุคลากร ม.อ.ออกแบบลูกบอลซักผ้าทำจากยางพารา สร้างรายได้ชุมชนชายแดนใต้กว่าห้าแสนบาท นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกแบบลูกบอลซักผ้าให้ชื่อว่า“มะเฟืองมหัศจรรย์”ทำจากยางพารา ทดแทนลูกบอลซักผ้า นำเข้าจากต่างประเทศ ถูกใจแม่บ้านพ่อบ้าน ช่วยให้ซักผ้าได้สะอาด ผ้าไม่พันกัน สร้างรายได้แก่ชุมชนชายแดนใต้ เดือนละ 50,000 บาท ผลิตมาแล้ว 10 เดือน สร้างรายได้กว่า 500,000 บาท วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศแล้ว เป็นนวัตกรรมที่ผลิตจากยางพาราช่วยเกษตรกรชาวสวนยาง นายสมคิด ศรีสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ออกแบบมะเฟืองมหัศจรรย์จากยางพารา อุปกรณ์ช่วย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8594 Mon, 21 May 2018 13:32:04 +0700 อ.ก.ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กำหนดมาตรฐานอาชีพการแปรรูปสัตว์น้ำ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเพื่อเปิดตัวและนำเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ระยะที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมสยามออเรียลทัล หาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพได้จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน และเหมาะสมกับประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เถวี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8582 Mon, 07 May 2018 16:21:38 +0700 จัดแลกเปลี่ยนความรู้ –ประกวดนวัตกรรมที่ ม.อ.สุราษฎร์ มุ่งนำใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดงาน “NR Trade Show & International Seminars” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมยางพารา เพื่อสังคมไทย สู่สังคมโลก” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อุทยานวิทยาศาสตร์ และ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา โดยมี นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบวิจ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8580 Mon, 07 May 2018 16:05:05 +0700 ผลงานเด่นกว่า 100 นวัตกรรมโชว์ในงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2018” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีการเปิดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2018 เปิดบ้านนวัตกรรมนำธุรกิจไทยสู่ยุค 4.0” ที่ศูนย์การค้า Central Festival หาดใหญ่ จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการแสดงบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมสิทธิพิเศษ การแสดงโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ พื้นที่การวิจัยและพัฒนาในอนาคต ผลงานนวัตกรรมเด่นกว่า 100 นวัตกรรม นิทรรศการผู้ประกอบการและหน่วยงานพันธมิตรกว่า 60 คูหา นอกจากนั้นยังมีการประชุม การนำเสนอบทความทางวิชาการ การบรรยายและเสวนาที่น่าสนใจ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8572 Tue, 01 May 2018 14:04:07 +0700 ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล China National Knowledge Infrastructure (CNKI) ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ทดลองใช้งานฐานข้อมูล China National Knowledge Infrastructure (CNKI) ฐานข้อมูลวิชาการจากประเทศจีน สามารถเข้าใช้งานที่ || http://oversea.cnki.net/kns55/ ***ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2561*** (ใช้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น) มี จำนวน 5 ฐานข้อมูลประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล Academic Focus รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ และงานประชุมวิชาการนานชาติที่จัดการในประเทศจีน 2. ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8566 Mon, 23 Apr 2018 09:59:28 +0700 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เปิดบ้านนวัตกรรมนำงานวิจัยสู่ผู้ประกอบการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ แถลงข่าวการจัดโครงการ Southern Thailand Innovation Fair 2018 ขึ้น ภายใต้ชื่องาน “SPARK STSP Innovation Fair 2018 เปิดบ้านนวัตกรรมนำธุรกิจไทยสู่ยุค 4.0” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2561 ที่ Hatyai Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้า Central Festival อำเภอหาดใหญ่ เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดแรงบันดาลใจ ในการเชื่อมโยงงานวิจัยมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ โดยผ่านกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์ว่า เมื่อก่อนส่วนใหญ่งานวิจัยและนวัตกรร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8562 Thu, 19 Apr 2018 09:43:26 +0700 ศ.ดร.วัชรินทร์ รับรางวัลและทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเร มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประกาศผล “รางวัลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้รับโล่รางวัล พร้อมด้วยเงินรางวัลมูลค่า 4 แสนบาท อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8550 Tue, 27 Mar 2018 15:35:26 +0700 ม.อ.เปิดตัวเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ เครื่องแรกของโลก ลดเวลา เพิ่มความปลอดภัย ในการรักษามะเร็งเต้านม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.แถลงข่าวเปิดตัว เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด หรือ MiniiScan เครื่องแรกของโลก ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้การผ่าตัดที่รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีการจัดงานแถลงข่าว เปิดตัว เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด หรือ Mini Scan เครื่องแร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8537 Wed, 21 Mar 2018 14:31:40 +0700 สำนักวิจัยฯชวนฟัง "ทำงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมอย่างไร? ...... ให้ประสบความสำเร็จ" สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจฟังบรรยายในหัวข้อ "ทำงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมอย่างไร? ...... ให้ประสบความสำเร็จ" เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สามารถทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่าง มืออาชีพ และต่อยอดไปสู่การนำสร้างคุณวุฒิทางวิชาการแก่ตนเอง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. พร้อมกันทั้ง 5 วิทยาเขต ณ สถานที่ต่อไปนี้ 1. วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ห้องประชุม 210 สำนักง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8532 Mon, 19 Mar 2018 14:28:12 +0700 ปลูกเมล่อนนำร่องเป็นสวนเกษตรไฮเทคเชิงท่องเที่ยวและเพื่อการศึกษาเอาใจคนรุ่นใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำสวนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว เป็นสวนเกษตรไฮเทค ดึงดูดคนรุ่นใหม่ มาทำการเกษตร สามารถควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยด้วยโดยอัตโนมัติ ผ่านโทรศัพท์มือถือ สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำพื้นที่ว่างชายเขา หลังแปลงหญ้าภาควิชาสัตวศาสตร์ และศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาปลูกเมล่อนเป็นสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว โดยทีมงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว หัวหน้าโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการประกอบด้วย นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง นางอมรรัตน์ จันทนาอรพินทร์ นางสาว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8465 Fri, 02 Feb 2018 15:01:17 +0700 ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560 มอบโดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ในฐานะผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นแพทย์ผู้สมควรได้รับการยกย่อง ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ เป็นแพทย์และนักระบาดวิทยาที่มีความรอบรู้ทั้งด้านการวิจัยและการพัฒนาทำให้ใช้วิชาแพทยศาสตร์ที่ได้ร่ำเรียนมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปี ตั้งแต่การทำงานเป็นแพทย์บริการประชาชนในชนบท การเข้ารับราชการเป็นนักวิชาการในมหาวิทย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8455 Wed, 31 Jan 2018 10:56:05 +0700 ข่าวดีของ สาวๆ เภสัช ม.อ.จัดทำน้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา ทีมงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตผลิตภัณฑ์ในทางเครื่องสำอาง น้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา ทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจด ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวเป็นธรรมชาติ เป็นผลงานวิจัยคิดค้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ หัวหน้าภาควิชาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ และนายปณิธิ รักนาม นักศึกษาปริญญาเอก ซึ่งได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1703000996 นับเป็นข่าวน่ายินดีของสาวๆในการทำความสะอาดผิวหน้า ชะล้างเครื่องสำอางได้โดยไม่ต้องทำความสะ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8450 Wed, 31 Jan 2018 09:58:11 +0700 ม.อ.บูรณาการศาสตร์ 3 หน่วยงาน พัฒนาระบบการเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3 หน่วยงานหลักด้านการเกษตร วิศวกรรม และ นวัตกรรมดิจิทัล ของ “สงขลานครินทร์” ร่วมพัฒนารูปแบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างระบบอัตโนมัติเพื่อใช้งานด้านการเกษตร สนองนโยบายรัฐที่หนุนให้มีการผลิตและใช้งานในประเทศแทนการนำเข้าเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่บริเวณแปลงปลูกเมล่อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการลงนามในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อประยุกต์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สร้างขึ้นมาใช้งานด้านการเกษตรสู... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8445 Wed, 24 Jan 2018 15:02:16 +0700 ม.อ.คิดค้นโฟมยางพารามาผสมสารล่อแมลง ช่วยลดค่าใช้จ่ายเป็นของขวัญแก่เกษตรกรไทย เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ทั่วไทยได้เฮ นักวิจัยจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ คิดประดิษฐ์ โฟมยางพารา จากน้ำยางพารา ใช้แทนสำลีที่ใช้ผสมสารฟีโรโมนในการล่อแมลง เพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้ แมลงศัตรูพืชที่สำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ทั่วประเทศ พบว่าโฟมยางพาราสามารถปลดปล่อยสารและดึงดูดแมลงวันผลไม้ได้ยาวนานถึง 90 วัน และใช้สารฟีโรโมนน้อยกว่าการใช้สำลีซึ่งเป็นวิธีเดิมได้ 5-6 เท่า โดยที่สารฟีโรมีนที่ใช้ล่อแมลงราคาแพง ช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกร ล่าสุดผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากงานวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ ในงาน Seoul International Invention Fair 2017 ณ กรุงโ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8442 Wed, 24 Jan 2018 10:51:59 +0700