ข่าวการวิจัย | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 18 Dec 2017 00:25:48 +0700 ม.อ. และ ปตท.สผ. สาธิตประสิทธิภาพหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาด เหมาะกับใช้ในแหล่งท่องเที่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. แถลงข่าวและสาธิตการทำงานหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดตัวแรกที่พัฒนาโดยคนไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมบี พี สมิหลาบีช และ ชายหาดสมิหลา สงขลา โดยเป็นการพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดให้สามารถทำงานบนชายหาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ดร. วินิตย์ หาญสมุทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ปตท.สผ. กล่าวว่า ปตท.สผ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8393 Fri, 15 Dec 2017 14:37:47 +0700 ม.อ.สุราษฎร์ เปิดถนนยางพารา วิจัยใช้ยางแห้ง-เพิ่มสัดส่วนยางทำถนน ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ถนนยางพารา ทศพาราวิถี และ เบญจพาราวิถี ณ ลานศรีวิชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ รองศาตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวถึง โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างถนนยางพารา ทศพาราวิถี และ เบญจพาราวิถี ว่า เป็นผลงานของคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากหลายวิทยาเขต ซึ่งมีการศึกษาวิจัยในการนำยาง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8383 Wed, 22 Nov 2017 14:43:48 +0700 นักวิจัย ม.อ. พบแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ของโลก ช่วยเป็นห่วงโซ่อาหารและตัวชี้วัดระบบนิเวศน์ ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Dr. Niel Bruce ประเทศออสเตรเลีย และ รศ.ดร. พรศิลป์ ผลพันธิน ภาควิชาชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค้นพบแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ของโลกในฝั่งทะเลอันดามัน เป็นตัวชี้วัดระบบนิเวศน์และเป็นห่วงโซ่อาหารให้สัตว์น้ำอื่น ไอโซพอด (Isopod) หรือแมลงสาบทะเลคือ สัตว์กลุ่มเดียวกับพวกกุ้ง ปู (Crustacean) ส่วนใหญ่ขนาดลำตัวมีความยาวประมาณ 0.5-2.0 ซม. อาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเล โดยพบได้ทั่วไปตั้งแต่เขตน้ำขึ้นน้ำลง จนถึงทะเลลึก มักออกหากินในตอนกลางคืน สัตว์กลุ่มนี้มีบท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8309 Mon, 09 Oct 2017 10:49:08 +0700 “อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า” ของ ม.อ.ภูเก็ต เป็น 1 ใน 5 ผลงานเด่นนำเสนอนักลงทุน ในงาน Thailand Tech Show 2017 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัด Thai Tech Expo 2017 พร้อมนำผลงานวิจัยและพัฒนาใช้ได้จริงจัดแสดงในงาน ภายใต้ชื่องาน Thailand Tech Show 2017 “อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ฮอลล์ 105 – 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยผลงาน “อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็น 1 ใน 5 ผลงานวิจัยเด่นของ สวทช. ที่นำเสนอเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย ในวันที่ 22 กันยายน 2560 งาน Thailand Tech... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8295 Tue, 12 Sep 2017 10:49:12 +0700 ม.อ.ลงนามร่วมพัฒนายางครบวงจรกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และรองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนายางพาราครบวงจร โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ที่อาคารแปรรูปยางพาราสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงข... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8294 Tue, 12 Sep 2017 10:43:45 +0700 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม Research to Market : R2M ครั้งที่ 8 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อว.ม.อ.) กำหนดจัดให้มีกิจกรรมเส้นทางสู่นวัตวาณิชย์ (Research to Market : R2M) ครั้งที่ 8 เพื่อประกวดการจัดทำแผนศึกษาความเป็นไปได้โดยนิสิต/นักศึกษาทุกระดับ ในการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งมีการกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ในการนี้ อว.ม.อ. ขอประกาศรับผลงานวิจัยจากทุกท่านสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาจัดทำแผนศึกษาความเป็นไปทางธุรกิจ โดยอาจารย์/นักวิจัยเจ้าของผลงานร่วมเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเชิงเทคนิคให้แก่ทีมนักศึกษาร่วมกับพี่เลี้ยงประจำกลุ่มจาก อ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8265 Tue, 29 Aug 2017 10:48:36 +0700 ม.อ.นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการ งาน" 25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้จัดงาน" 25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยในงานดังกล่าวมีนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง "ซีรัมเติมสิวไรโดเมโทนจากสารสกัดจากใบกระทุ" โดย ศ.ดร ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง "ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบชะม่วง"และผลงานวิจัยเรื่อง "ผลิภัณฑ์จากสารสกัดมังคุด" โดย รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงภายในงาน ในงานเปิดพิธีโดยพลอากาศเอก ดร.ปร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8264 Tue, 29 Aug 2017 10:39:31 +0700 ม.อ.ภูเก็ต มุ่งวิจัยด้านท่องเที่ยว-สิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนให้พื้นที่ฝั่งอันดามัน รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวถึงการทำหน้าที่เป็นสถาบันด้านวิชาการที่เอื้อกับพื้นที่ชายฝั่งด้านอันดามันของวิทยาเขตภูเก็ต ในการนำเสนอ “ทิศทางและงานวิจัยของวิทยาเขตภูเก็ตที่มี Impact ต่อจังหวัดภูเก็ต และฝั่งอันดามัน” ต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อ 19 สิงหาคม 2560 ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยวของเอเชีย มีความโดดเด่นด้านภาษาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน มีคณะวิชาที่สนองต่อการพัฒนาชุมชน จังหวัด พื้นที่ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8247 Tue, 22 Aug 2017 16:22:54 +0700 ม.อ.จับมือ ศรีตรังแอโกรฯ ด้านการวิจัยนวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดี ฝ่ายระบบวิจัยและบันฑิตศึกษา ลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการวิจัยและพัฒนาในเรื่อง นวัตกรรมยางพารา กับนายภัทราวุธ พาณิชย์กุล กรรมการบริหารงานบัญชีและการเงิน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดี ฝ่ายระบบวิจัยและบันฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการยกระดับความร่ว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8244 Tue, 22 Aug 2017 15:57:41 +0700 เร่งเพิ่มมูลค่ายางพารา สตูล สงขลา พัทลุง ตรัง เป็นพื้นที่นำร่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เร่งเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ให้ สตูล สงขลา พัทลุง ตรัง เป็นพื้นที่นำร่อง ของประเทศ รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ. กล่าวว่า “ประเทศไทยผลิตยางพาราได้เป็นอันดับ 1 ของโลก แต่น่าเสียดายที่เราใช้การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางเพียงแค่ 12 % เท่านั้น ที่เหลือเป็นวัตถุดิบซึ่งมีมูลค่าไม่สูงมาก ม.อ.ได้ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ใช้สถานประกอบการ ทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน 4 จังหวัด สตูล สงขลา พัทลุง และตรัง ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8197 Wed, 19 Jul 2017 11:15:23 +0700 นศ.ทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.เลี้ยงด้วงสาคู สร้างรายได้แก่ครอบครัว และได้นำด้วงมาให้นายกรัฐมนตรีชิม นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิจัยการเลี้ยงด้วงสาคูด้วยสูตรอาหารที่มีส่วนผสมของทางปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้แก่ครอบครัวเดือนละไม่ต่ำกว่าหมื่นบาท ฉายแววเป็นผู้ประกอบการสตาร์ชอัพที่น่าจับตามอง และได้นำด้วงสาคูทอดกรอบมาให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทดลองชิม เมื่อครั้งนายกรัฐมนตรีเดินทางมาปาฐกถาพิเศษที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายจตุรงค์ ทองขาวเผือก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิชาเอกสาขาการจัดการศัตรูพืช ส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8150 Fri, 30 Jun 2017 11:51:55 +0700 อาจารย์รุ่นใหม่ ม.อ. มุ่งวิจัยพลาสติกชีวภาพ รับรางวัล PST Rising Star 2017 นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. มุ่งศึกษาวิจัยทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพจากผลผลิตทางการเกษตร ย่อยสลายเร็วเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา แก้วตาทิพย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล PST Rising Star 2017 ซึ่งเป็นรางวัลการเชิดชูนักวิจัยรุ่นใหม่ แต่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ และมีจรรยาบรรณนักวิจัยที่ดี จากสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการนานาชาติโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (PCT-7) เมื... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8144 Fri, 23 Jun 2017 12:32:05 +0700 นายกรัฐมนตรีให้ ผบ.เหล่าทัพต่อยอดงานวิจัยม.อ. นำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ซึ่งประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้ารับฟัง และดูผลงานการวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่คิดค้นและวิจัยนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งนำส่วนหนึ่งมาจัดแสดงที่ทำเนียบรัฐบาล โดยขอให้พิจารณาผลงานที่สามารถจัดซื้อและนำไปต่อยอดใช้ในกองทัพได้ อาทิ ระบบติดตามรถขนส่งมวลชนสาธารณะแบบประจำทาง ที่เป็นผลงานการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว แ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8108 Thu, 01 Jun 2017 09:33:36 +0700 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.ตรังทำงานโครงการ “พัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน” (One Andaman) เมื่อวันที่ 12 – 17 พฤษภาคม 2560 ดร.แสงดาว วงค์สาย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ “พัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” (One Andaman) ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและก้าวสู่การเป็นครัวโลกมาตรฐานสากล นำทีมคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และลงพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันร่วมกับภาคการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง นอกจากนี้ ดร.แสงดาว วงค์สาย พร้อมด้วยคณะทำงาน ยังมีการเข้าพบปะพูดคุยกับหน่วยงานภาครัฐ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8102 Fri, 26 May 2017 09:57:09 +0700 นายกขอ ม.อ.เตรียมข้อมูลแผนพัฒนา imt-gt รับภาคใต้ 4.0 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมทั้งปาฐกถา เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” โดยมีผู้ร่วมรับฟังจำนวน 1,600 คน ประกอบ ด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคใต้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงแนวทางการเดินหน้าเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ “ประเทศไ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8100 Thu, 25 May 2017 10:16:06 +0700