ข่าวการวิจัย | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 20 Feb 2018 14:46:59 +0700 ปลูกเมล่อนนำร่องเป็นสวนเกษตรไฮเทคเชิงท่องเที่ยวและเพื่อการศึกษาเอาใจคนรุ่นใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำสวนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว เป็นสวนเกษตรไฮเทค ดึงดูดคนรุ่นใหม่ มาทำการเกษตร สามารถควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยด้วยโดยอัตโนมัติ ผ่านโทรศัพท์มือถือ สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำพื้นที่ว่างชายเขา หลังแปลงหญ้าภาควิชาสัตวศาสตร์ และศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาปลูกเมล่อนเป็นสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว โดยทีมงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว หัวหน้าโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการประกอบด้วย นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง นางอมรรัตน์ จันทนาอรพินทร์ นางสาว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8465 Fri, 02 Feb 2018 15:01:17 +0700 ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560 มอบโดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ในฐานะผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นแพทย์ผู้สมควรได้รับการยกย่อง ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ เป็นแพทย์และนักระบาดวิทยาที่มีความรอบรู้ทั้งด้านการวิจัยและการพัฒนาทำให้ใช้วิชาแพทยศาสตร์ที่ได้ร่ำเรียนมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปี ตั้งแต่การทำงานเป็นแพทย์บริการประชาชนในชนบท การเข้ารับราชการเป็นนักวิชาการในมหาวิทย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8455 Wed, 31 Jan 2018 10:56:05 +0700 ข่าวดีของ สาวๆ เภสัช ม.อ.จัดทำน้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา ทีมงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตผลิตภัณฑ์ในทางเครื่องสำอาง น้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา ทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจด ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวเป็นธรรมชาติ เป็นผลงานวิจัยคิดค้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ หัวหน้าภาควิชาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ และนายปณิธิ รักนาม นักศึกษาปริญญาเอก ซึ่งได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1703000996 นับเป็นข่าวน่ายินดีของสาวๆในการทำความสะอาดผิวหน้า ชะล้างเครื่องสำอางได้โดยไม่ต้องทำความสะ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8450 Wed, 31 Jan 2018 09:58:11 +0700 ม.อ.บูรณาการศาสตร์ 3 หน่วยงาน พัฒนาระบบการเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3 หน่วยงานหลักด้านการเกษตร วิศวกรรม และ นวัตกรรมดิจิทัล ของ “สงขลานครินทร์” ร่วมพัฒนารูปแบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างระบบอัตโนมัติเพื่อใช้งานด้านการเกษตร สนองนโยบายรัฐที่หนุนให้มีการผลิตและใช้งานในประเทศแทนการนำเข้าเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่บริเวณแปลงปลูกเมล่อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการลงนามในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อประยุกต์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สร้างขึ้นมาใช้งานด้านการเกษตรสู... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8445 Wed, 24 Jan 2018 15:02:16 +0700 ม.อ.คิดค้นโฟมยางพารามาผสมสารล่อแมลง ช่วยลดค่าใช้จ่ายเป็นของขวัญแก่เกษตรกรไทย เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ทั่วไทยได้เฮ นักวิจัยจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ คิดประดิษฐ์ โฟมยางพารา จากน้ำยางพารา ใช้แทนสำลีที่ใช้ผสมสารฟีโรโมนในการล่อแมลง เพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้ แมลงศัตรูพืชที่สำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ทั่วประเทศ พบว่าโฟมยางพาราสามารถปลดปล่อยสารและดึงดูดแมลงวันผลไม้ได้ยาวนานถึง 90 วัน และใช้สารฟีโรโมนน้อยกว่าการใช้สำลีซึ่งเป็นวิธีเดิมได้ 5-6 เท่า โดยที่สารฟีโรมีนที่ใช้ล่อแมลงราคาแพง ช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกร ล่าสุดผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากงานวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ ในงาน Seoul International Invention Fair 2017 ณ กรุงโ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8442 Wed, 24 Jan 2018 10:51:59 +0700 ม.อ. และ ปตท.สผ. สาธิตประสิทธิภาพหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาด เหมาะกับใช้ในแหล่งท่องเที่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. แถลงข่าวและสาธิตการทำงานหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดตัวแรกที่พัฒนาโดยคนไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมบี พี สมิหลาบีช และ ชายหาดสมิหลา สงขลา โดยเป็นการพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดให้สามารถทำงานบนชายหาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ดร. วินิตย์ หาญสมุทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ปตท.สผ. กล่าวว่า ปตท.สผ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8393 Fri, 15 Dec 2017 14:37:47 +0700 ม.อ.สุราษฎร์ เปิดถนนยางพารา วิจัยใช้ยางแห้ง-เพิ่มสัดส่วนยางทำถนน ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ถนนยางพารา ทศพาราวิถี และ เบญจพาราวิถี ณ ลานศรีวิชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ รองศาตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวถึง โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างถนนยางพารา ทศพาราวิถี และ เบญจพาราวิถี ว่า เป็นผลงานของคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากหลายวิทยาเขต ซึ่งมีการศึกษาวิจัยในการนำยาง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8383 Wed, 22 Nov 2017 14:43:48 +0700 นักวิจัย ม.อ. พบแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ของโลก ช่วยเป็นห่วงโซ่อาหารและตัวชี้วัดระบบนิเวศน์ ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Dr. Niel Bruce ประเทศออสเตรเลีย และ รศ.ดร. พรศิลป์ ผลพันธิน ภาควิชาชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค้นพบแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ของโลกในฝั่งทะเลอันดามัน เป็นตัวชี้วัดระบบนิเวศน์และเป็นห่วงโซ่อาหารให้สัตว์น้ำอื่น ไอโซพอด (Isopod) หรือแมลงสาบทะเลคือ สัตว์กลุ่มเดียวกับพวกกุ้ง ปู (Crustacean) ส่วนใหญ่ขนาดลำตัวมีความยาวประมาณ 0.5-2.0 ซม. อาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเล โดยพบได้ทั่วไปตั้งแต่เขตน้ำขึ้นน้ำลง จนถึงทะเลลึก มักออกหากินในตอนกลางคืน สัตว์กลุ่มนี้มีบท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8309 Mon, 09 Oct 2017 10:49:08 +0700 “อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า” ของ ม.อ.ภูเก็ต เป็น 1 ใน 5 ผลงานเด่นนำเสนอนักลงทุน ในงาน Thailand Tech Show 2017 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัด Thai Tech Expo 2017 พร้อมนำผลงานวิจัยและพัฒนาใช้ได้จริงจัดแสดงในงาน ภายใต้ชื่องาน Thailand Tech Show 2017 “อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ฮอลล์ 105 – 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยผลงาน “อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็น 1 ใน 5 ผลงานวิจัยเด่นของ สวทช. ที่นำเสนอเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย ในวันที่ 22 กันยายน 2560 งาน Thailand Tech... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8295 Tue, 12 Sep 2017 10:49:12 +0700 ม.อ.ลงนามร่วมพัฒนายางครบวงจรกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และรองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนายางพาราครบวงจร โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ที่อาคารแปรรูปยางพาราสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงข... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8294 Tue, 12 Sep 2017 10:43:45 +0700 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม Research to Market : R2M ครั้งที่ 8 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อว.ม.อ.) กำหนดจัดให้มีกิจกรรมเส้นทางสู่นวัตวาณิชย์ (Research to Market : R2M) ครั้งที่ 8 เพื่อประกวดการจัดทำแผนศึกษาความเป็นไปได้โดยนิสิต/นักศึกษาทุกระดับ ในการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งมีการกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ในการนี้ อว.ม.อ. ขอประกาศรับผลงานวิจัยจากทุกท่านสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาจัดทำแผนศึกษาความเป็นไปทางธุรกิจ โดยอาจารย์/นักวิจัยเจ้าของผลงานร่วมเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเชิงเทคนิคให้แก่ทีมนักศึกษาร่วมกับพี่เลี้ยงประจำกลุ่มจาก อ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8265 Tue, 29 Aug 2017 10:48:36 +0700 ม.อ.นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการ งาน" 25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้จัดงาน" 25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยในงานดังกล่าวมีนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง "ซีรัมเติมสิวไรโดเมโทนจากสารสกัดจากใบกระทุ" โดย ศ.ดร ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง "ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบชะม่วง"และผลงานวิจัยเรื่อง "ผลิภัณฑ์จากสารสกัดมังคุด" โดย รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงภายในงาน ในงานเปิดพิธีโดยพลอากาศเอก ดร.ปร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8264 Tue, 29 Aug 2017 10:39:31 +0700 ม.อ.ภูเก็ต มุ่งวิจัยด้านท่องเที่ยว-สิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนให้พื้นที่ฝั่งอันดามัน รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวถึงการทำหน้าที่เป็นสถาบันด้านวิชาการที่เอื้อกับพื้นที่ชายฝั่งด้านอันดามันของวิทยาเขตภูเก็ต ในการนำเสนอ “ทิศทางและงานวิจัยของวิทยาเขตภูเก็ตที่มี Impact ต่อจังหวัดภูเก็ต และฝั่งอันดามัน” ต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อ 19 สิงหาคม 2560 ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยวของเอเชีย มีความโดดเด่นด้านภาษาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน มีคณะวิชาที่สนองต่อการพัฒนาชุมชน จังหวัด พื้นที่ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8247 Tue, 22 Aug 2017 16:22:54 +0700 ม.อ.จับมือ ศรีตรังแอโกรฯ ด้านการวิจัยนวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดี ฝ่ายระบบวิจัยและบันฑิตศึกษา ลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการวิจัยและพัฒนาในเรื่อง นวัตกรรมยางพารา กับนายภัทราวุธ พาณิชย์กุล กรรมการบริหารงานบัญชีและการเงิน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดี ฝ่ายระบบวิจัยและบันฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการยกระดับความร่ว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8244 Tue, 22 Aug 2017 15:57:41 +0700 เร่งเพิ่มมูลค่ายางพารา สตูล สงขลา พัทลุง ตรัง เป็นพื้นที่นำร่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เร่งเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ให้ สตูล สงขลา พัทลุง ตรัง เป็นพื้นที่นำร่อง ของประเทศ รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ. กล่าวว่า “ประเทศไทยผลิตยางพาราได้เป็นอันดับ 1 ของโลก แต่น่าเสียดายที่เราใช้การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางเพียงแค่ 12 % เท่านั้น ที่เหลือเป็นวัตถุดิบซึ่งมีมูลค่าไม่สูงมาก ม.อ.ได้ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ใช้สถานประกอบการ ทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน 4 จังหวัด สตูล สงขลา พัทลุง และตรัง ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8197 Wed, 19 Jul 2017 11:15:23 +0700