ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Thu, 23 Mar 2017 09:04:08 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา อ่านรายละเอียดประกาศ || n7968_Doc6.pdf แบบฟอร์มสมัครงาน || n7968_Doc7.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7968 Tue, 21 Mar 2017 15:50:21 +0700 คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม 2560 อ่านรายละเอียดประกาศ || n7967_Doc5.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7967 Tue, 21 Mar 2017 15:37:39 +0700 รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดประกาศ || n7962_Doc3.pdf แบบฟอร์มสมัครงาน (.doc) || n7962_Doc4.doc แบบฟอร์มสมัครงาน (.pdf) || n7962_Doc4-1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7962 Tue, 21 Mar 2017 14:29:43 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เงินรายได้ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดประกาศ || n7961_PSUTh.pdf แบบฟอร์มใบสมัคร || n7961_Doc2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7961 Tue, 21 Mar 2017 14:17:54 +0700 คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2560 รายละเอียดประกาศ || n7956_PSUTH170316_01.PDF อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7956 Thu, 16 Mar 2017 14:20:19 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 074-282038 หรือ 074-282968 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม || n7946_PSUTHDOC5.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7946 Fri, 10 Mar 2017 15:25:34 +0700 สถาบันฮาลาลรับสมัครคัดเลือกบุคคลจำนวน 2 อัตรา สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มีนาคม 2560 ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || n7941_PSUTHDOC1.pdf แบบฟอร์มรับสมัครงาน || n7941_form36.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7941 Fri, 10 Mar 2017 13:58:54 +0700 คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลตำแหน่งต่างๆ 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา (สมัครภายใน 24 มี.ค. 60) แม่บ้าน 1 อัตรา (สมัครภายใน 22 มี.ค. 60) พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา (สมัครภายใน 22 มี.ค. 60) ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vet.psu.ac.th/2016/index.php/news-information/job หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 7428 9600 (โทรศัพท์ภายใน 9600) อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7940 Fri, 10 Mar 2017 13:46:23 +0700 ศุกร์ 24 มีนา พบกันในงานมหกรรมตลาดแรงงาน FMS JOB FAIR 2017 คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วม FMS JOB FAIR 2017 มหกรรมตลาดแรงงาน เพื่อให้ผู้ที่กำลังหางานหรือนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้ร่วมสมัครงานกับสถานประกอบการต่างๆ ที่ตรงกับสาขาวิชาเรียน ภายในงานพบกับสถานประกอบการ มากกว่า 30 หน่วยงาน พร้อมทั้งสถาบันการศึกษาต่อ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาทีจะได้มีโอกาสสำรวจตนเองในความถนัด และความสนใจในการสมัครงานที่ตรงกับสาขาวิชาเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7938 Wed, 08 Mar 2017 09:55:41 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 3329 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รายละเอียดประกาศ || n7936_doc1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7936 Tue, 07 Mar 2017 15:57:10 +0700 คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์(วุฒิปริญญาเอกหรือโททางภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร รับสมัครผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท แผน ก สาขาวิชาภาษาไทย หรือปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทยไม่ใช่แผน ก ที่มีผลงานวิจัยหรือมีผลงานทางวิชาการที่เทียบได้กับงานวิจัยทางภาษาไทย ทั้งนี้ต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ในสาขาวิชาทางภาษาไทย อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาท วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,600 บาท ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7935 Tue, 07 Mar 2017 15:31:54 +0700 คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้ 1.ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโททางภาษาไทย) || รายละเอียดตำแหน่ง n7868_PSUTHDOC1.pdf 2.ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกทางสังคมวิทยา หรือพัฒนาสังคม) || รายละเอียดตำแหน่ง n7868_PSUTHDOC2.pdf 3.ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโททางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) || รายละเอียดตำแหน่ง n7868_PSUTHDOC3.pdf สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 074-286714 ภายใน 6714 หรือตามเอกสารที่ได้แนบไว้ในแต่ละตำแหน่ง อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7868 Thu, 26 Jan 2017 11:08:11 +0700 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านไฟฟ้าสื่อสาร/ อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือวัดและควบคุม รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามเพิ่มเติม 074-286904-7 หรือ www.sec.psu.ac.th รายละเอียดประกาศ || n7857_PSUTHDOC2.pdf แบบฟอร์มรับสมัครงาน || n7857_PSUTHFORM.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7857 Fri, 20 Jan 2017 13:56:13 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ด้วยสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 30,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม || n7849_PSUTH170118.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7849 Wed, 18 Jan 2017 15:18:29 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-286940 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 นี้เท่านั้น ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || http://rdo.psu.ac.th/index.php/news-jobs/694-1-4 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7847 Tue, 17 Jan 2017 15:43:05 +0700