ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 26 Jul 2017 03:42:17 +0700 รับสมัครบุคคล สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน จำนวน 1 อัตรา สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่ งานการเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 90110 (โทรศัพท์ : 0-7428-6954) ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) รายละเอียดประกาศ || http://rd... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8162 Fri, 30 Jun 2017 16:15:23 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ อ่านรายละเอียดประกาศ || n8160_PSUDOC4.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8160 Fri, 30 Jun 2017 15:47:15 +0700 คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8145 Fri, 23 Jun 2017 13:05:57 +0700 เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย ของ สถานที่วิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อนแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร 1 อัตรา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8129 Fri, 09 Jun 2017 11:38:17 +0700 รับสมัครบุคคลหลายอัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้  1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิสัญญีวิทยา 1 อัตรา [รับสมัครถึงวันที่ 19 มิ.ย. 2560] 2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเวชศาสตร์สัตว์ป่าและสัตว์พิเศษ 1 อัตรา [รับสมัครถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2560] 3. ตำแหน่งสัตวแพทย์ 2 อัตรา ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2560 4. ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา [รับสมัครถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2560] สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่สำนักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์  โทร. 074-289600 (ภายใน 9600) หรือทาง http://www.vet.psu.ac.th/2016/index.php/ne... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8123 Thu, 08 Jun 2017 15:20:21 +0700 ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 กรกฎาคม 2560   อ่านรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1069-2ccpsu2017.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8114 Wed, 07 Jun 2017 15:02:17 +0700 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดประกาศ || n8111_PSUTH3.pdf แบบฟอร์มรับสมัครงาน || n8111_PSUDOC4.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8111 Thu, 01 Jun 2017 14:33:47 +0700 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ จำนวน 2 อัตรา อ่านรายละเอียดประกาศ || n8110_PSUTHDOC1.pdf แบบฟอร์มรับสมัครงาน || n8110_PSUTHDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8110 Thu, 01 Jun 2017 14:20:10 +0700 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 อัตรา และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8099_PSUDOC6.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8099 Mon, 22 May 2017 15:15:55 +0700 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งที่ 1 : รับสมัครระหว่าง วันที่ 22 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2560 ดังรายละเอียด || n8096_PSUDOC1.pdf ตำแหน่งที่ 2 : รับสมัครระหว่าง วันที่ 22 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560 ดังรายละเอียด || n8096_PSUDOC2.pdf ฟอร์มใบสมัคร || n8096_PSUDoc3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8096 Mon, 22 May 2017 14:15:47 +0700 สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร ขยายรับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ ขยายรับสมัครผู้ช่วยวิจัย ช่วยวิจัย 1 อัตรา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8095 Mon, 22 May 2017 13:52:55 +0700 รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้ คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาจุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word และ Excel ได้ กำหนดการรับสมัคร หมดเขต 31 พฤษภาคม 2560 ยื่นใบสมัครพร้อมใบแสดงผลการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป และสำเนาบัตรประชาชนมาที่ คุณนิติพงษ์ บัวฝ้าย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 90112 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8087 Tue, 16 May 2017 10:22:45 +0700 รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 31 พฤษภาคม 2560 อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1056-2017-05-05-07-11-54.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8083 Mon, 15 May 2017 10:56:32 +0700 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย/เงินรายได้/ลูกจ้าง ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 5 อัตรา ดังนี้ ประเภทลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) Job application as a teacher of Japanese รายละเอียดประกาศ || 1v_english.pdf รายละเอียดประกาศ || 1v_thai.pdf ประเภทพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโท ทางภาษาไทย) รายละเอียดประกาศ || 2.pdf ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8077 Thu, 04 May 2017 14:41:10 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ขยายเวลาการสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ขยายเวลาการสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 อ่านรายละเอียด || n8070_RC-2560.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8070 Thu, 04 May 2017 09:53:01 +0700