ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 23 Aug 2017 17:14:19 +0700 ขยายเวลาการรับสมัคร บุคคลตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ประจำสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัคร ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ประจำสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน 2560 เปิดรับสมัคร 22 กันยายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 25 กันยายน 2560 สอบสัมภาษณ์ 28 กันยายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน สจรส.ม.อ. ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ในวันและเวลาราชการ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8249 Tue, 22 Aug 2017 16:43:19 +0700 รับสมัครงาน-ผู้ปฏิบัติงานสอบ สำหรับการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์บริการวิชาการ มีความประสงค์รับสมัครงาน-ผู้ปฏิบัติงานสอบ สำหรับการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 1. ลูกจ้างรายวัน (บุคคลทั่วไปจบระดับ ปวช.ขึ้นไป) ระหว่างวันที่ 28 สค. 60 - 25 ก.ย.60 2. ผู้ปฏิบัติงานสอบ (เป็นผู้ช่วยสนามสอบ และเจ้าหน้าที่คุมสอบ) ในวันที่ 24 กันยายน 60 ณ สนามสอบ จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุงและตรัง (คุณสมบัติจะต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๗ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ email : suteep.s@psu.ac.th สายภายใน 6975 ตั้งแต่บ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8246 Tue, 22 Aug 2017 16:12:45 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8243_PSUTHDOC1.pdf แบบฟอร์มรับสมัครงาน || n8243_PSUTHDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8243 Tue, 22 Aug 2017 15:46:48 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดประกาศ || n8240_PSUTHDOC2.pdf แบบฟอร์มรับสมัคร || n8240_PSUTHDOC3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8240 Mon, 21 Aug 2017 16:48:14 +0700 ศูนย์คอมพิวเตอร์ประกาศผลการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศผลการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8238 Mon, 21 Aug 2017 16:27:04 +0700 คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 31 สิงหาคม 2560 ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 2487 (วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางภาษาอังกฤษ) รายละเอียดตำแหน่ง || n8223_PSUTHDOC_2487.pdf ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 0159 (วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางภาษาอังกฤษ) รายละเอียดตำแหน่ง || n8223_PSUTHDOC_0159.pdf ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 0158 (วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางภาษามลายู) รายละเอียดตำแหน่ง || n8223_PSUTHDOC_0158.pdf ผ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8225 Fri, 11 Aug 2017 11:32:31 +0700 รับสมัครบุคคล ตำหน่ง นักทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำหน่ง นักทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 21 สิงหาคม 2560 สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-289333 หรือทาง http://www.stsp.or.th/index.php/psusp2/advertise/1/ รายละเอียดประกาศ || n8219_PSUTHDOC1.pdf แบบฟอร์มรับสมัครงาน || n8219_PSUTHDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8223 Fri, 11 Aug 2017 10:58:58 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นี้ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่ งานการเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 90110 (โทรศัพท์ : 0-7428-6954) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8220 Fri, 11 Aug 2017 10:34:02 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ที่มาข้อมูล : http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1093-psuccname60.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8207 Thu, 27 Jul 2017 10:46:11 +0700 รับสมัครบุคคล สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน จำนวน 1 อัตรา สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่ งานการเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 90110 (โทรศัพท์ : 0-7428-6954) ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) รายละเอียดประกาศ || http://rd... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8162 Fri, 30 Jun 2017 16:15:23 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ อ่านรายละเอียดประกาศ || n8160_PSUDOC4.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8160 Fri, 30 Jun 2017 15:47:15 +0700 คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8145 Fri, 23 Jun 2017 13:05:57 +0700 เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย ของ สถานที่วิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อนแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร 1 อัตรา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8129 Fri, 09 Jun 2017 11:38:17 +0700 รับสมัครบุคคลหลายอัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้  1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิสัญญีวิทยา 1 อัตรา [รับสมัครถึงวันที่ 19 มิ.ย. 2560] 2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเวชศาสตร์สัตว์ป่าและสัตว์พิเศษ 1 อัตรา [รับสมัครถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2560] 3. ตำแหน่งสัตวแพทย์ 2 อัตรา ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2560 4. ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา [รับสมัครถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2560] สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่สำนักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์  โทร. 074-289600 (ภายใน 9600) หรือทาง http://www.vet.psu.ac.th/2016/index.php/ne... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8123 Thu, 08 Jun 2017 15:20:21 +0700 ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 กรกฎาคม 2560   อ่านรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1069-2ccpsu2017.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8114 Wed, 07 Jun 2017 15:02:17 +0700