ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 21 Feb 2017 05:39:07 +0700 คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้ 1.ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโททางภาษาไทย) || รายละเอียดตำแหน่ง n7868_PSUTHDOC1.pdf 2.ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกทางสังคมวิทยา หรือพัฒนาสังคม) || รายละเอียดตำแหน่ง n7868_PSUTHDOC2.pdf 3.ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโททางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) || รายละเอียดตำแหน่ง n7868_PSUTHDOC3.pdf สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 074-286714 ภายใน 6714 หรือตามเอกสารที่ได้แนบไว้ในแต่ละตำแหน่ง อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7868 Thu, 26 Jan 2017 11:08:11 +0700 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านไฟฟ้าสื่อสาร/ อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือวัดและควบคุม รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามเพิ่มเติม 074-286904-7 หรือ www.sec.psu.ac.th รายละเอียดประกาศ || n7857_PSUTHDOC2.pdf แบบฟอร์มรับสมัครงาน || n7857_PSUTHFORM.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7857 Fri, 20 Jan 2017 13:56:13 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ด้วยสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 30,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม || n7849_PSUTH170118.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7849 Wed, 18 Jan 2017 15:18:29 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-286940 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 นี้เท่านั้น ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || http://rdo.psu.ac.th/index.php/news-jobs/694-1-4 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7847 Tue, 17 Jan 2017 15:43:05 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ 2 ตำแหน่ง มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ั (ชั้น 1 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ 2 ตำแหน่งประกอบด้วย ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ กำหนดการคัดเลือก ตั้งแต่วันนี้ – 6 มีนาคม 2560 12.00 น. รับสมัคร 6 มีนาคม 2560 15.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 14 มีนาคม 2560 08.30 - 12.00 น. สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 14 มีนาคม 2... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7821 Thu, 05 Jan 2017 11:21:05 +0700 อุทยานวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดประกาศ || n7790_PSUDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7790 Wed, 14 Dec 2016 14:44:42 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 3472 สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || n7782_New56-59.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7782 Fri, 09 Dec 2016 11:18:00 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา บัดนี้ ได้สิ้นสุดการคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังประกาศด้านล่างนี้ โดยขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นี้ และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นี้ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก || http://rdo.psu.ac.th/images/D3/PR-news/2559/Job/jobedu-2016-final.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7756 Tue, 22 Nov 2016 15:14:13 +0700 คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้ 1.ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโททางภาษาไทย) || รายละเอียด 2.ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกทางสังคมวิทยา หรือพัฒนาสังคม) || รายละเอียด 3.ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโททางภาษาอังกฤษ) || รายละเอียด ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/pr/job/55-job หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 074-286714 ภายใน 6714 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7722 Tue, 15 Nov 2016 14:48:59 +0700 ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ อ่านรายละเอียดได้ที่ || n7721_DocPSUTH161115_01.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7721 Tue, 15 Nov 2016 14:38:28 +0700 เชิญร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มีกำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์ จำนวน 3 รุ่น ในระหว่างวันที่ 12-26 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้เกิดทักษะพัฒนาแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ถูกต้อง เหมาะสมในการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตามละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เตรียมจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจากสังกัดของท่าน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7716 Mon, 07 Nov 2016 16:04:53 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งบุคลากร เข้าปฏิบัติงานที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || 006.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7710 Fri, 04 Nov 2016 15:57:50 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริงานทั่วไป เข้าปฎิบัติงานที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || 007.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7707 Fri, 04 Nov 2016 14:16:54 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดประกาศและใบสมัคร || n7703_EdocFilePSUNews161031.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7703 Mon, 31 Oct 2016 11:32:42 +0700 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ โดยจะเปิดรับสมัคร 2 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโททางภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา || ผู้สมัครศึกษาเงื่อนไขรายละเอียด1 2. ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโททางภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา || ผู้สมัครศึกษาเงื่อนไขรายละเอียด2.pdf กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 รับสมัคร วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบรายละเอียดและใบสมัคร || http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/pr/job/55-job สอบถามรายละเอีย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7700 Wed, 26 Oct 2016 15:39:13 +0700