ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sun, 28 May 2017 11:48:14 +0700 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 อัตรา และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8099_PSUDOC6.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8099 Mon, 22 May 2017 15:15:55 +0700 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งที่ 1 : รับสมัครระหว่าง วันที่ 22 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2560 ดังรายละเอียด || n8096_PSUDOC1.pdf ตำแหน่งที่ 2 : รับสมัครระหว่าง วันที่ 22 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560 ดังรายละเอียด || n8096_PSUDOC2.pdf ฟอร์มใบสมัคร || n8096_PSUDoc3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8096 Mon, 22 May 2017 14:15:47 +0700 สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร ขยายรับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ ขยายรับสมัครผู้ช่วยวิจัย ช่วยวิจัย 1 อัตรา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8095 Mon, 22 May 2017 13:52:55 +0700 รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้ คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาจุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word และ Excel ได้ กำหนดการรับสมัคร หมดเขต 31 พฤษภาคม 2560 ยื่นใบสมัครพร้อมใบแสดงผลการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป และสำเนาบัตรประชาชนมาที่ คุณนิติพงษ์ บัวฝ้าย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 90112 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8087 Tue, 16 May 2017 10:22:45 +0700 รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 31 พฤษภาคม 2560 อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1056-2017-05-05-07-11-54.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8083 Mon, 15 May 2017 10:56:32 +0700 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย/เงินรายได้/ลูกจ้าง ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 5 อัตรา ดังนี้ ประเภทลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) Job application as a teacher of Japanese รายละเอียดประกาศ || 1v_english.pdf รายละเอียดประกาศ || 1v_thai.pdf ประเภทพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโท ทางภาษาไทย) รายละเอียดประกาศ || 2.pdf ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8077 Thu, 04 May 2017 14:41:10 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ขยายเวลาการสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ขยายเวลาการสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 อ่านรายละเอียด || n8070_RC-2560.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8070 Thu, 04 May 2017 09:53:01 +0700 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุดเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เลขที่อัตรา 3475 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8068_PSUDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8068 Fri, 28 Apr 2017 15:59:55 +0700 ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา สาขา Micro, Biochem, เคมี, อณูชีววิทยา อัตราเงินเดือน 12,000-15,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 074-429873, 074-287611 หรือโทร. 7611 หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.อุรีพร เล็กกัต โทร.7613 ***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป*** อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8044 Tue, 25 Apr 2017 14:03:22 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เลขที่อัตรา 3476 สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดาวน์โหลดประกาศ || n8043_Doc1.pdf ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ || n8043_Doc2.pdf ดาวน์โหลดใบสมัคร || n8043_Doc3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8043 Tue, 25 Apr 2017 11:29:29 +0700 รับสมัครผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์ 2 อัตรา, พนักงานรักษาความปลอดภัย (ขยายเวลา) 1 อัตรา ประกาศที่ 1 : ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์ 2 อัตรา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รายละเอียดประกาศรับสมัคร || n8042_20170404AnnVethos2posit.pdf ใบสมัคร || n8042_Application-form.pdf ใบรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร || n8042_form-recommendationNEW.pdf ประกาศที่ 2 : ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8042 Tue, 25 Apr 2017 11:15:30 +0700 รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ที่มา || n8027_PSUTh.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8027 Tue, 18 Apr 2017 15:12:04 +0700 กองกิจการศึกษารับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา กองกิจการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองกิจการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สำนักงานอธิการบดี อ่านรายละเอียดประกาศได้ที่ || n8010_PSUTH5.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8010 Fri, 07 Apr 2017 14:38:28 +0700 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ จำนวน 3 อัตรา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ จำนวน 3 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8009_PSUDOC4.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8009 Fri, 07 Apr 2017 14:28:00 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ จำนวน 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ จำนวน 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 ดังนี้ สาขาครอบและสะพานฟัน จำนวน 1 อัตรา สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จำนวน 1 อัตรา สาขาทันตกรรมหัตถการ จำนวน 1 อัตรา สนใจสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ ชั้น 3 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 074-287518 รายละเอียดประกาศ || n8008_PSUDOC3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8008 Fri, 07 Apr 2017 14:17:47 +0700