ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sat, 24 Mar 2018 09:35:29 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งวิศวกร สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดประกาศ || n8534_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8534 Mon, 19 Mar 2018 15:34:49 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,060 บาท และมีค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาทต่อเดือน รับสมัครจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561 อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8523_PSUTHDOC3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8525 Wed, 14 Mar 2018 15:44:07 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 3341 (วุฒิปริญญาเอกทางภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 31 พฤษภาคม 2561 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ โทร.0-7428-9541 รายละเอียดประกาศ || n8510_PR3341_New05032561.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8510 Thu, 08 Mar 2018 11:29:25 +0700 รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันสันติศึกษา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ก.พ. 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://peacestudies.psu.ac.th/ips/index.php/menu-hide-register/717-ips-job61 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 074 289465 (โทรศัพท์ภายใน 9465) อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8466 Tue, 06 Feb 2018 14:25:52 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ สาขาเวชศาสตร์สุกร จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สาขาเวชศาสตร์สุกร สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด : ใบสมัคร ดาวน์โหลด : ใบรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8458 Wed, 31 Jan 2018 11:37:49 +0700 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 7428 6904-7 หรือติดต่อคุณอรพรรณ แก้วบุญทอง รายละเอียดประกาศรับสมัคร || n8457_PSUTHDOC1.pdf แบบฟอร์มการสมัคร || n8457_PSUTHDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8457 Wed, 31 Jan 2018 11:23:43 +0700 รับสมัครเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่เวชระเบียนรายคาบ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในเวลาราชการ 8.30-16.30 น. จบวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-ปริญญาตรีทุกสาขา มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ที่ || คุณวิมล พรมหมเดช โทร.074-287625 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8451 Wed, 31 Jan 2018 10:23:24 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน จำนวน 1 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าจ้างตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8449_PSUSP 61-01-24.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8449 Wed, 31 Jan 2018 09:37:47 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา และ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 9 มกราคม 25661 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน จำนวน 51 คน ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องเรียน E 107 ชั้น 1 เวลา 9.30-11.30 น. ณ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และขอให้ทุกท่านนำเครืองคิดเลขมาด้วย รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนตำแหน่ง นักวิทยาศาส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8441 Tue, 23 Jan 2018 15:09:01 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8428_n317_IT officer.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8428 Fri, 19 Jan 2018 11:19:56 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัคร พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,060 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ (PSUTHDOC3.pdf) หรือดูรายละเอียดได้ที่บอรด์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8423 Wed, 10 Jan 2018 14:05:53 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-16 มกราคม 2561 || รายละเอียดตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 2. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-19 มกราคม 2561 || รายละเอียดตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8422 Wed, 10 Jan 2018 13:53:56 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (งานประชาสัมพันธ์) คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 24 มกราคม 2561 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ โทร.0-7428-9541 หรือ http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/pr/job/55-job อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8421 Wed, 10 Jan 2018 13:40:24 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว อ่านรายละเอียดประกาศ || n8412_PSUTHDOC1.pdf แบบฟอร์มการรับสมัคร || n8412_PSUTHDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8412 Thu, 04 Jan 2018 10:28:48 +0700 รับสมัครเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 อัตรา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 อัตรา (เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่หน่วยงานกำหนด) อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8408_PSUDOC1.pdf แบบฟอร์มการสมัคร || n8408_PSUDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8408 Fri, 29 Dec 2017 09:25:31 +0700