ข่าวทั่วไป | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 20 Feb 2018 14:38:24 +0700 ทำฟันกับนักศึกษาวันนี้..ประหยัดค่าใช้จ่ายและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. รับสมัครผู้ป่วยทำฟันทำนักศึกษาทันตแพทย์ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา มีทั้งการให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเสียค่าใช้จ่ายครึ่งราคา งานที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย : อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย รักษาคลองรากฟันหน้าและฟันกรามน้อย งานที่จ่ายราคา 50 % : เอ็กซเรย์ฟัน ฟันปลอมถอดได้ฐานโครงโลหะ ฟันปลอมทั้งปาก การครอบและสะพานฟัน เงื่อนไขผู้ป่วยจะต้องได้รับการรับการนัดหมายมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษาที่แจ้งไว้ การรักษาจะใช้เวลาครั้งละ 3 ชั่วโมง โดยมีความถี่ 1-... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8477 Wed, 14 Feb 2018 15:49:09 +0700 แจ้งเปิดทางเข้า-ออก หน้ามหาวิทยาลัยในวันพุธที่ 7 ก.พ. 61 เป็นการชั่วคราว ตามที่ได้มีการแจ้งปิดการจราจรบริเวณไฟแดง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 แล้วนั้น เนื่องจากในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีได้เสด็จมาปฏิบัติภารกิจ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. โดยจะต้องใช้เส้นทางผ่านสี่แยกหน้ามหาวิทยาลัยและจะต้องใช้เส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเส้นทางสำรองในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่จำเป็นจะต้องเปิดเส้นทางดังกล่าวชั่วคราว ดังนั้น มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์จะทำการเปิดเส้นทางเข้า - ออกหน้ามหาวิทยาลัยในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8467 Tue, 06 Feb 2018 14:37:46 +0700 ร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอหัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” (เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอหัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” (เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) ความยาวประมาณ 2-5 นาที หมดเขตส่งผลงาน 31 พฤษภาคม 2561 โดยมีรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ดูรายละเอียด การสมัครได้ที่ 1.www.dent.psu.ac.th 2.www.dent.psu.ac.th/d1... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8453 Wed, 31 Jan 2018 10:44:38 +0700 สถาบันฮาลาล จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและนำปฏบัติให้ถูกต้องเรื่องฮาลาล หลักสูตร:การเชือดที่ถูกต้องตามหลักฮาลาลและตัดแต่งซากสัตว์ปีกตามหลักสากล ครั้งที่ 4 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี จัดโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจและนำปฏิบัติให้ถูกต้องเรื่องฮาลาล หลักสูตร “การเชือดที่ถูกต้องตามหลักฮาลาลและตัดแต่งซากสัตว์ปีกตามหลักสากล” ครั้งที่ 4 มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนชั้นมัธยามปลายจากโรงเรียนศาสนศึกษา อำเภอสายบุรี และโรงเรียนบากงพิทยา อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี จำนวน 40 คนโดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ วันที่ 23 มกราคม 2561 กิจกรรมบรรยาย ณ ห้อง Press Center ชั้น 3 อาค... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8452 Wed, 31 Jan 2018 10:37:54 +0700 ม.อ.เปิด ประตูเพิ่มขึ้น เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรบนถนนกาญจนวนิช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิด ประตูเพิ่มขึ้น พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรบนถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จากการที่เทศบาลนครหาดใหญ่ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรหน้ามหาวิทยาลัยเป็นคอนกรีต โดยขณะนี้ได้ทำการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 1 เลน ช่วงหน้าประตูศรีตรังถึงประตูสงขลานครินทร์ นั้น เพื่อให้การเข้า-ออก มีความคล่องตัวขึ้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จึงเปิดประตูโรงไฟฟ้าย่อยเพิ่มในวันราชการเพื่อให้ความสะดวกแก่บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ หรือใช้บริการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การให้บริการในการเปิด-ปิดประตูมหาวิทยาลัยสงขลานค... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8443 Wed, 24 Jan 2018 13:56:57 +0700 ม.อ.ระดมสมองมุ่งเพิ่มนักท่องเที่ยวอินโดนีเซีย สู่จังหวัดชายแดนใต้ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ เชิญผู้เกี่ยวข้องระดมสมองจัดประชุม“ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน : โอกาสและความท้าทาย ”โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสยาม ออเรียนทัล อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8440 Mon, 22 Jan 2018 15:11:02 +0700 สถาบันฮาลาล จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปปลาดุก แก่กลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดภาคใต้ วันที่ 18-19 มกราคม 2561 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปปลาดุก แก่ผู้ประกอบการจังหวัดภาคใต้ ณ อาคารหน่วยวิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. มักตาร์ แวหะยี รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดงานและและต้อนรับผู้ประกอบการ และอบรมแนะนำเกี่ยวกับฮาลาล และอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติการการแปรรูปปลาดุก โดยในการอบรมครั้งนี้ ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เทคนิดการทำปลาดุกร้า และปลาดุกสวรรค์ ที่มา : http://www.halinst.psu.ac.th/th/news-th/activity-th/916-610118... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8439 Fri, 19 Jan 2018 15:53:41 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เชิญชวนผู้ที่รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรม วิดยา ม.อ. เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เชิญชวนผู้ที่รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรม วิดยา ม.อ. เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ในวาระครบรอบ 50 ปีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยเปิดรับสมัครออนไลน์พร้อมกันวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดค่าสมัครมีดังนี้ 1. วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท ได้เสื้อที่ระลึก 1 ตัว 2. วิ่งฟันรัน 4.1 กิโลเมตร 2.1 บุคคลทั่วไป ค่าสมัคร 250 บาท ได้เสื้อที่ระลึก 1 ตัว 2.2 นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา ค่าสมัคร 100 บาท (พร้อมแสดงบัตรยืนยันความเป... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8418 Mon, 08 Jan 2018 10:48:32 +0700 ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง และพระยาอรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง และพระยาอรรถกระวีสุนทร ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ บริเวณชั้น 3 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (ตึก LRC) โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 09.30 น. ผู้บริหารและบุคลากร พร้อมกัน ณ สถานที่จัดพิธี เวลา 09.45 น. ประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี เวลา 10.00 น. พิธีสงฆ์ เวลา 11.00 น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ม.อ. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ถ่ายรูปร่วมกัน เวลา 11.30 น. ผู้ร่วมพีธีรับ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8416 Mon, 08 Jan 2018 10:38:29 +0700 เภสัชฯ ม.อ.เปิดป้ายอาคารและทำพิธีประดิษฐานรูปปั้นหล่อ ดร.สุนาลินี ในวาระครบรอบ 40 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปลี่ยนนามอาคารบริหาร เป็น อาคารสุนาลินี นิโครธานนท์ และเปิดป้ายอาคาร พร้อมทำพิธีประดิษฐานรูปปั้นหล่อ ภญ.ดร. สุนาลินี นิโครธานนท์ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย อดีตผู้บริหารของคณะเภสัชศาสตร์ ศิษย์เก่า บุคลากร นักศึกษา ร่วมในพิธี เป็นการเริ่มต้นวาระแห่งการเฉลิมฉลอง 40 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้คำขวัญ “วิวัฒน์ปัญญา พัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม” ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8415 Mon, 08 Jan 2018 10:23:34 +0700 คณะ Soddata Charity Fund มอบทุนการศึกษา คณะ Soddata Charity Fund จากรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย และเพื่อนพ้องคุณนิตติ จิระนคร ในจังหวัดสงขลา มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 จำนวน 102 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวม 1,020,000 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.พนิดา สุขศรีเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาวจีรนันท์ ยอดมณี หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนักศึกษา และทีมงานกองกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ คุณนิตติ จิระนคร ได้แสดงเจตจำนงที่จะเชิญชวนญาติมิตร เพื่อนๆ จัดหาทุนการศึกษาให้แ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8402 Thu, 28 Dec 2017 16:00:22 +0700 คำอำนวยพรจากท่านอธิการบดี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ตลอดปี 2560 ที่ผ่านเป็นปีที่พวกเราได้ทุ่มเทการทำงานให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ด้านหนึ่งเป็นการทำงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามแผนงานที่วางไว้ แต่ก็มีหลายเรื่องที่ไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ เช่น การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ซึ่งเป็นเหตุให้หลายเรื่องต้องชะลอไปเนื่องจากต้องรอสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ และบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าร่วมกันใจในรายละเอียด อีกด้านหนึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นกลไกในการแก้ปัญหาของประเทศและสร้างความสามารถในการ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8401 Wed, 27 Dec 2017 14:09:40 +0700 ม.อ.ดูแลผู้ป่วย ซ่อมแซม ทำความสะอาดพื้นที่ภาคใต้ หลังน้ำลด จากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษาและบุคลากร ม.อ.ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึง ปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 – 5 ธันวาคม 2560 ในจังหวัดสงขลา ที่อำเภอ จะนะ นาทวี กระแสสินธ์ สทิงพระ และในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอปากพนัง โดยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และมอบถุงยังชีพ 2,500 ชุด จากงบประมาณของมหาวิทยาลัยและผู้บริจาค รวบงบประมาณ 310,000 บาท โดย ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8396 Fri, 15 Dec 2017 15:27:33 +0700 ม.อ.- NCC ร่วมยินดี 9 ปีแห่งความสำเร็จของศูนย์ประชุมฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบ 9 ปี ของความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และ การต่อสัญญาการบริหารศูนย์ประชุมต่อเนื่องอีก 5 ปี ระหว่างปี 2560-2565 โดยได้จัดงาน “๙ ก้าว 10” เพื่อฉลอง ๙ ปีแห่งความสำเร็จในธุรกิจไมซ์ภาคใต้ และ การร่วมมือกันด้านธุรกิจไมซ์ ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 อธิการบดีมหาวิทยาล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8384 Tue, 12 Dec 2017 09:30:51 +0700 เชิญชมนิทรรศการต้นกำเนิดการ์ตูนญี่ปุ่น ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ องค์กรเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการสัญจรระหว่างประเทศ ในวาระครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่น เชิญชม นิทรรศการ “มังงะ โฮะคุไซ มังงะ” ต้นกำเนิดการ์ตูนญี่ปุ่น ตั้งแต่วันนี้ถึง 4 ธันวาคม 2560 ณ PSU Art Gallery ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ผศ.ชุติพร จิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม.อ. นายโนริฮิกะ โยชิโอกะ ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ผู้ช่วย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8377 Wed, 22 Nov 2017 09:30:05 +0700