ข่าวทั่วไป | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 25 Sep 2017 06:05:36 +0700 ขอเชิญร่วม (เติมน้ำมัน)และสร้างกุศล กับกิจกรรมโครงการ1 ลิตร 1 สตางค์ โครงการ 5 ขอเชิญทุกท่านร่วม (เติมน้ำมัน) กับกิจกรรมโครงการ1 ลิตร 1 สตางค์ สร้างกุศล โครงการ 5 ซึ่งกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือฉัตรทอง พร็อพเพอร์ตี้ (ได้แก่ บริษัท พีแอนด์ซี ปิโตรเลียม จำกัด บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จำกัด และบริษัท ซี เค ไฟว์ เทรดดิ้ง จำกัด) จัดโครงการ (เติมน้ำมัน) 1 ลิตร 1 สตางค์ สร้างกุศล โดยเติมน้ำมัน 1 ลิตร จะได้ร่วมสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. 1 สตางค์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 – 15 ตุลาคม 2560 สถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8292 Tue, 12 Sep 2017 10:29:59 +0700 ม.อ.มอบเงินผ่าน มข. เพื่อเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้ามอบเงิน จำนวน 138,394.43 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่ห้องอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงเดือน กรกฎาคม 2560 ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประชาชนหลายจำนวนมากได้รับความเดือนร้อน มหาวิทยาลัยสง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8289 Tue, 12 Sep 2017 10:15:52 +0700 เชิญร่วมโครงการออมเงินวันละเหรียญเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งโครงการ 7 กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมออมเงินกับโครงการวันละเหรียญเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่เพื่อร่วมสานความหวังของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นคนทั่วไป เงินออมจากท่านนำไปใช้เพื่อเป็นค่ารักษาในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่อยู่ในความดูแลของกองทุนประมาณ 800 คน แต่ละคนมีค่าใช้จ่ายในการรักษาตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ประมาณ 2 แสนบาท ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ง่ายๆ เพียงรับกระปุกไปร่วมออมเงินที่บ้านหรือสำนักงาน เมื่อครบกำหนด คือวันที่ 20 ตุล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8278 Tue, 05 Sep 2017 14:13:48 +0700 ม.อ.ติดตั้งเครื่องช่วยชีวิตพร้อมอบรมวิธีช่วยชีวิตเบื้องต้น CPR มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) พร้อมจัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8252 Thu, 24 Aug 2017 10:24:10 +0700 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.ส่งมอบแพะพระราชทาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ.ส่งมอบแพะพระราชทานแก่ตัวแทนเกษตรกร ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาบรมราชกุมารี ได้พระราชทานให้กับกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ภาคใต้ รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล และนายภรัณฑ์ คชวัตร ผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยนายอภิชาติ หล่อเพชร และนางดวงใจ หล่อเพชร ได้ดำเนินการส่งมอบ และขนย้ายแพะ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาบรมราชกุมารี ได้พระราชทานให้กับก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8219 Fri, 11 Aug 2017 10:22:26 +0700 13 ส.ค.60 ร่วมวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติชิงถ้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแข่งขันวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 20 ชิงถ้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีองค์กรร่วมจัดคือ ชมรมวิ่งหาดใหญ่ ขณะนี้เปิดรับสมัครล่วงหน้าแล้วที่ http://www.nature-run.psu.ac.th/ และรับสมัครในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 21.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา และแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8214 Mon, 31 Jul 2017 15:45:48 +0700 มหาวิทยาลัยเปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน ตามที่หลายจังหวัดในภาคอีสานของไทยประสบอุทกภัย มีประชาชนหลายครอบครัวได้รับความเดือนร้อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดระดมเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย โดยผู้สนใจสามารถโอนเงินเข้าบัญชี “สงขลานครินทร์เพื่อผู้ประสบภัย” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 565-471106-1 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการใบเสร็จสามารถส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมชื่อ-สกุล ที่อยู่สำหรับจัดส่ง และเบอร์โทรศัพท์ของท่านมายัง เบอร์โทรสาร 074 558 941 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์กรสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8213 Mon, 31 Jul 2017 14:29:01 +0700 เสาร์ 5 สิงหา 60 ม.อ.รวมพลัง ปลูกป่า พบกัน 7.00 น. หน้าสำนักงานอธิการบดี ม.อ. เชิญชวนชาว ม.อ.ปลูกป่าถาวรเขตป่าต้นน้ำผาดำ เขตสวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ (สวนป่าสิริกิติ์) ณ บริเวณป่าสงวน (เขาวังชิง) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 พบกันเวลา 7.00 น.หน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จับมือกองพลพัฒนาที่ 4 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) และเอกชน จัดกิจกรรมปลูกป่าถาวรเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดสงขลา ในเขตป่าต้นน้ำของจังหวัดสงขลาในเขตสวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ (สวนป่าสิริกิติ์) จังหว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8211 Thu, 27 Jul 2017 16:03:33 +0700 ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8201 Wed, 26 Jul 2017 09:02:06 +0700 ประกาศ เรื่องการเผยแพร่กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ม.อ.ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเผยแพร่กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ม.อ.ประจำปี 2559 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8200 Tue, 25 Jul 2017 14:48:30 +0700 ศูนย์วิจัยภัยพิบัติฯ ม.อ. เตรียมแผนระยะสั้น-ระยะยาว รับมือน้ำท่วมใต้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอแนวทางและแผนการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ ต่อสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ 15 กรกฎาคม 2560 โดยให้ข้อมูลสาเหตุของเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ พ.ศ. 2559-2560 การจัดกิจกรรม “ภาคใต้เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ทั้งที่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2554 และครั้งล่าสุดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ ได้นำเสนอแนวทางและแผนการดำเนินงานแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8191 Wed, 19 Jul 2017 10:23:55 +0700 พลเอกอุดมเดช เปิดงานฮาลาลนานาชาติ หนุนไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2560 World Hapex 2017 จัดโดยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ เผยรัฐบาลมีนโยบายดันไทย ครองอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ภายในปี2563 รองรับตลาดมุสลิมทั่วโลกกว่า 2,000 ล้านคน พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ดร.ธวัช นุ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8184 Mon, 17 Jul 2017 10:32:13 +0700 รับสมัครผู้ป่วยทำฟันปลอมทั้งปากกับนักศึกษาฟรี โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครผู้ป่วยเพื่อทำฟันเทียม(ฟันปลอม)ทั้งปาก กับนักศึกษาทันตแพทย์ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับเพียง 40 ราย ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณพัจนา แก้วทอง คลินิกรวม 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. โทร. 074-287671,074 2876688 ไลน์ : 084 8901159 อีเมล์ : tichaporn.r@psu.ac.th หมายเหตุ คุณสมบัติผู้ป่วย : ไม่มีฟันเหลือในช่องปาก หลักฐาน : สำเนาบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อสะดวกในการติดต่อนัดหมายเพื่อมา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8167 Tue, 04 Jul 2017 11:19:56 +0700 เชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวดหัวข้อ PSU ONLY มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพสถานที่ อาคาร สิ่งก่อสร้าง บรรยากาศการเรียน การสอน การวิจัย ชีวิตความเป็นอยู่ หรือกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรหรืออื่นๆ ที่ถ่ายในบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกพื้นที่และทุกวิทยาเขต เข้าร่วม “การประกวดภาพถ่าย 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อ PSU ONLY” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัย รับรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท รองชนะเลิศ 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร จัดส่งภาพพร้อมไฟล์ภาพนามสกุล .jpg ในซีดีและเอกสารการสมัครทั้งหมด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 (หากส่งทางไป... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8148 Mon, 26 Jun 2017 11:26:43 +0700 โพลเผยผลสำรวจคนใต้ส่วนใหญ่มองคลองไทยช่วยให้เศรษฐกิจดี คนพื้นที่มีงานทำ ม.อ.โพล สำรวจความเห็นโครงการขุดคลองไทย ตามเส้นทางสาย 9A จากคนใต้ทั้งในและนอกเขตพื้นที่โครงการ พบส่วนใหญ่เชื่อทำให้เศรษฐกิจดีคนพื้นที่มีงานทำ ขณะที่กลุ่มไม่เห็นด้วยเห็นว่าจะทำให้วิถีชีวิตของคนในพื้นที่เปลี่ยนและมีปัญหาสิ่งแวดล้อม ม.อ.โพล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ต่อโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ (โครงการขุดคลองไทย ตามเส้นทางสาย 9A) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย "ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการ" คือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ อำเภอวังวิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8136 Tue, 13 Jun 2017 15:47:54 +0700