ข่าวทั่วไป | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 31 Mar 2017 01:31:18 +0700 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7innovation Awards 2017 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจาก โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ ภายใน งาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2017 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม. งานจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติของผู้ประกอบการผู้ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7innovation Awards 2017 ด้านสังคม ประเภทนักประดิษฐ์ 1 ราย ได้แก่ คุณมนต์ชัย แซ่ว่อง บริษัท ไทยแอดวานซ์ อะกรีเทค จำกัด ผลิตภัณฑ์ ชุดปลูกพืชแนว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7986 Thu, 30 Mar 2017 11:35:43 +0700 ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท ฝ่ายสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา ม.อ. (P-SEDA) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอุยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกชั้นปี ทุกวิทยาเขต ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ให้สื่อถึงเอกลักษณ์และตัวตนของฝ่ายสถานพัฒนาการเป็น ผู้ประกอบการนักศึกษา ม.อ. (P-SEDA) ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท .หมดเขตส่งผลงาน 30 เมษายน 2560 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://www.stsp.or.th/index.php?cID=826 หรือโทร. 0-7428-9352 . อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7978 Mon, 27 Mar 2017 16:03:52 +0700 ม.อ.รวบรวมข้อมูลการเสวนา“คลองไทย...พื้นที่ได้ประโยชน์อะไร” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าม.อ.รวบรวมข้อมูล จากการเสวนา “คลองไทย...พื้นที่ได้ประโยชน์อะไร”เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ม.อ.กล่าวรายงาน นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการเสวนา มีผู้สนใจเข้าฟังการเสวนาประมาณ 500 คน โดยนายวิรวัฒน์ แก้วนพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ สมาคมการค้าและอุตสหกรรมไทย-จีน และรศ.ดร.สถาพร เขียววิมล นักวิชาการด้านคลองไทย อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาความเป็นไปได้โครงการ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7977 Mon, 27 Mar 2017 15:52:50 +0700 ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการทางทันตกรรม ฟรี 31 มีนาคม นี้ ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการทางทันตกรรม ฟรี ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันที่ 2 เมษายน 2560) คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการทางทันตกรรม ฟรี จำนวน 1,000 ราย ใน**วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560** ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. โดยเริ่มแจกบัตรคิวเวลา 07.00-11.30 น. และเริ่มให้บริการ เวลา 08.00-15.00 น. งานที่ให้บริการ ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด (รับ50 ราย) ขูดหินน้ำลายฯ ทันตกรรมสำหรับเด็... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7970 Thu, 23 Mar 2017 10:40:25 +0700 รองฯ สุพจน์ รับโล่เชิดชูเกียรติ จังหวัดสงขลา “คนดีศรีสงขลา” ประจำปี 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับมอบโล่เกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสงขลา” ประเภทข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2559 จากนายบัญญัติ จันทร์เสนะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานมูลนิธิเรารักสงขลา ใน “วันสงขลา” 10 มีนาคม 2560 การเชิดชูเกียรติ “คนศรีสงขลา” จัดโดยจังหวัดสงขลา ร่วมกับ 15 ภาคี บริหารจัดการเพื่อพัฒนาจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยทำการคัดเลือกสรรหาผู้ประกอบคุณงามความดีให้กับสังคมและชาติบ้านเมือง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลรวมทั้งเป็นการยกตัวอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7949 Mon, 13 Mar 2017 11:04:14 +0700 รมช.พาณิชย์ เปิดกิจกรรม “ตลาดต้องชม” ที่ตลาดเกษตร ม.อ. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะ ร่วมเปิดกิจกรรมส่งเสริม “ตลาดต้องชม” ที่บริเวณตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ “ตลาดเกษตร ม.อ.” ได้รับเลือกจากกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็น “ตลาดต้องชม” ตามโครงการส่งเสริมตลาดชุมชนและท้องถิ่นให้เป็นที่รับรู้ทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาล “ตลาดเกษตร ม.อ.” เปิดให้บริการมาแล้วตั้งแต่ปี 2544 โดยมีจุด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7948 Mon, 13 Mar 2017 10:52:36 +0700 เปิดตัวลานถนนคนเดินนักศึกษา ม.อ. “ PSU Student Biz Mall” สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อว.ม.อ.) เปิดตัว “ลานถนนคนเดินนักศึกษา ม.อ.” PSU Student Biz Mall อย่างเป็นทางการ กระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจในการประกอบธุรกิจ สร้างรายได้ให้นักศึกษาระหว่างเรียน โดย รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานเปิด PSU Student Biz Mall ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะผลักดันและสนับสนุนให้นักศึกษาประกอบอาชีพอิสระม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7944 Fri, 10 Mar 2017 14:48:52 +0700 นักศึกษาม.อ. คว้ารางวัลรายการ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคตประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากเวที Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคตประจำปี 2559 ในนามทีม สาวน้อยอ้อยควั่น จากผลงาน ถ่านอ้อยควั่นบำบัดน้ำเสีย โดยมีสมาชิกในทีมคือ นางสาว หทัยชนก ชูเนตร์, นางสาว ศิรินาถ มหาวงศ์, นางสาว เปมิกา แสงวิเชียร, นาย ปิยมิตร ท้วมศรี นักศึกษาภาควิชาเคมี โดยมี ดร. แหลมทอง ชื่นชม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับผลงาน ถ่านอ้อยควั่นบำบัดน้ำเสีย จากทีม สาวน้อยอ้อยควั่นแนวคิดของผลงาน ในปัจจุบันทุกโรงงานอุตสาหกรรมจะมีข้อกำหนดการจัดการบำบั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7937 Tue, 07 Mar 2017 16:12:07 +0700 Asia University ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ได้ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Yinghuei Chen คณบดี College of Humanities and Social Sciences และ International College จาก Asia University ประเทศไต้หวัน ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Asia University และ Dragon State International Consulting Cooperation โดยมี คณบดีและผู้แทนจากคณะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 7 คณะ ในการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ การบริหาร การจัดการด้าน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7920 Tue, 28 Feb 2017 14:12:16 +0700 ทันตแพทย์ ม.อ.เชิญพบกับ “ศึกวันหาดใหญ่” วันที่ 10 มีนาคม 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชมมวยการกุศล จาก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี เพื่อผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม “ศึกวันหาดใหญ่...เพื่อกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า” ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงยิมเนเซียม ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดมวยการกุศล “ศึกวันหาดใหญ่..เพื่อกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า” ร่วมกับ รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7909 Tue, 21 Feb 2017 13:42:51 +0700 ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ๕๐ ปี ม.อ. ประกาศผลการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์(โลโก้) 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายละเอียดประกาศ || http://finearts.pn.psu.ac.th/PR/pr359.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7908 Tue, 21 Feb 2017 13:26:20 +0700 ม.อ. รับมอบเงินบริจาค 250,000 บาท ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จาก มข. รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา ร่วมต้อนรับ อาจารย์บัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมคณะเจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษา และผู้แทนจากสิงห์อาสา ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้จัดอยู่ในโครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม “คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน รวมน้ำใจ มข. ช่วยน้ำท่วม” โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมอบเงินบริจาคจำนวน 250,000 บาท และสิงห์อาสาร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 600 โหล และข้าวสารจำนวน 500 กิโลกรัม โดย รศ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7893 Fri, 10 Feb 2017 11:10:44 +0700 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม “Access English” สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ซึ่งเป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ผู้ใช้สามารถใช้งานได้หลายช่องทาง ทั้งสมาร์ทโฟน แทบเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เปิดให้ทดลองใช้กันแล้วตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 การเข้าใช้งาน 1. เข้าใช้งานผ่าน http://accessenglishnow.com/platform 2. เลือกที่ Create Account (สำหรับการใช้งานครั้งแรก) 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand และสถาบันที่สังกัด 4. นำ E-mail และ Password เข้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7890 Wed, 08 Feb 2017 10:31:36 +0700 พบกับสาระน่ารู้และข่าวสารจาก Library2U ฉบับที่ 2 เดือนแห่งความรัก สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทุกท่านพบกับ การอัพเดพสาระน่ารู้! ผ่านทางจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ Library2U ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในฉบับเดือนแห่งความรักนี้ พบกับสาระความรู้ชวนอ่านมากมาย เช่น ศิลปะแห่งรัก สายใยรักจากเส้นด้าย สายใยที่ไม่สิ้นสุด : ผ้าพื้นถิ่นปักษ์ใต้ ตอบปัญหาพาเพลินในฉบับ ลุ้นรางวัลมากมาย *จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ Library2U มีกำหนดออกทุกต้นเดือน ท่านสามารถติดตามอ่านได้ คลิก https://clib.psu.ac.th/clibhome/news-letter.html หรือ จะเข้าผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด https://clib.psu.ac.th เลือกไอคออน Letter online ติดต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7886 Wed, 08 Feb 2017 10:03:47 +0700 ศิษย์เก่ามอบเงินจำหน่าย LINE Sticker สมทบกองทุน 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับมอบเงินจำนวน 27,289.07 บาท ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย LINE Sticker ชุด N' Sritrang & P' Lookyang เพื่อสมทบกองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก โดยคุณสุฉันทนา กาญจนจงกล ในฐานะตัวแทนศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้จัดทำ LINE Sticker ชุดดังกล่าว เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่งานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา LINE Sticker ชุด N' Sritrang & P' Lookyang จัดทำเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ. และเพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัค... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7884 Mon, 06 Feb 2017 16:04:48 +0700