ข่าวทั่วไป | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 26 Jul 2017 13:37:16 +0700 ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8201 Wed, 26 Jul 2017 09:02:06 +0700 ประกาศ เรื่องการเผยแพร่กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ม.อ.ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเผยแพร่กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ม.อ.ประจำปี 2559 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8200 Tue, 25 Jul 2017 14:48:30 +0700 ศูนย์วิจัยภัยพิบัติฯ ม.อ. เตรียมแผนระยะสั้น-ระยะยาว รับมือน้ำท่วมใต้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอแนวทางและแผนการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ ต่อสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ 15 กรกฎาคม 2560 โดยให้ข้อมูลสาเหตุของเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ พ.ศ. 2559-2560 การจัดกิจกรรม “ภาคใต้เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ทั้งที่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2554 และครั้งล่าสุดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ ได้นำเสนอแนวทางและแผนการดำเนินงานแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8191 Wed, 19 Jul 2017 10:23:55 +0700 พลเอกอุดมเดช เปิดงานฮาลาลนานาชาติ หนุนไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2560 World Hapex 2017 จัดโดยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ เผยรัฐบาลมีนโยบายดันไทย ครองอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ภายในปี2563 รองรับตลาดมุสลิมทั่วโลกกว่า 2,000 ล้านคน พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ดร.ธวัช นุ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8184 Mon, 17 Jul 2017 10:32:13 +0700 รับสมัครผู้ป่วยทำฟันปลอมทั้งปากกับนักศึกษาฟรี โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครผู้ป่วยเพื่อทำฟันเทียม(ฟันปลอม)ทั้งปาก กับนักศึกษาทันตแพทย์ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับเพียง 40 ราย ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณพัจนา แก้วทอง คลินิกรวม 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. โทร. 074-287671,074 2876688 ไลน์ : 084 8901159 อีเมล์ : tichaporn.r@psu.ac.th หมายเหตุ คุณสมบัติผู้ป่วย : ไม่มีฟันเหลือในช่องปาก หลักฐาน : สำเนาบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อสะดวกในการติดต่อนัดหมายเพื่อมา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8167 Tue, 04 Jul 2017 11:19:56 +0700 เชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวดหัวข้อ PSU ONLY มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพสถานที่ อาคาร สิ่งก่อสร้าง บรรยากาศการเรียน การสอน การวิจัย ชีวิตความเป็นอยู่ หรือกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรหรืออื่นๆ ที่ถ่ายในบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกพื้นที่และทุกวิทยาเขต เข้าร่วม “การประกวดภาพถ่าย 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อ PSU ONLY” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัย รับรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท รองชนะเลิศ 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร จัดส่งภาพพร้อมไฟล์ภาพนามสกุล .jpg ในซีดีและเอกสารการสมัครทั้งหมด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 (หากส่งทางไป... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8148 Mon, 26 Jun 2017 11:26:43 +0700 โพลเผยผลสำรวจคนใต้ส่วนใหญ่มองคลองไทยช่วยให้เศรษฐกิจดี คนพื้นที่มีงานทำ ม.อ.โพล สำรวจความเห็นโครงการขุดคลองไทย ตามเส้นทางสาย 9A จากคนใต้ทั้งในและนอกเขตพื้นที่โครงการ พบส่วนใหญ่เชื่อทำให้เศรษฐกิจดีคนพื้นที่มีงานทำ ขณะที่กลุ่มไม่เห็นด้วยเห็นว่าจะทำให้วิถีชีวิตของคนในพื้นที่เปลี่ยนและมีปัญหาสิ่งแวดล้อม ม.อ.โพล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ต่อโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ (โครงการขุดคลองไทย ตามเส้นทางสาย 9A) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย "ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการ" คือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ อำเภอวังวิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8136 Tue, 13 Jun 2017 15:47:54 +0700 ข่าวดี...ทำฟัน...กับนักศึกษาทันตแพทย์พร้อมรับสิทธิพิเศษ ทำฟัน..กับนักศึกษาทันตแพทย์ คุณค่าจากการมอบโอกาสให้นักศึกษาทันตแพทย์และสิทธิพิเศษมากมาย..รอคุณอยู่ วันที่ 5 มิถุนายน-31 ธันวาคม 2560 คลินิกรวม 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. โทร.074-287668 สิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับ การตรวจสุขภาพอย่างละเอียดพร้อมวางแผนการรักษา (คุณเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ) ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ระหว่างการรักษาผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา ได้รับคำแนะนำปรึกษาในการดูแลสุขภาพในช่องปากตามหลักวิชาการ *ยกเว้นค่ารักษา งานอุดฟัน ขูดหินน้ำลาย รักษาคลองรากฟัน (ฟันหน้าและฟันกรามน้อย) ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8101 Thu, 25 May 2017 15:14:04 +0700 เชิญฟังการถ่ายทอดสดปาฐกถา “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาปาฐกถา “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Conventions Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่านสามารถรับชมและรับฟังถ่ายทอดสดปาฐกถาทาง PSUTV || http://psutv.psu.ac.th/ เวลา 9.00-12.00 น. และ ทางสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM 88.0 MHz ตั้งแต่เวลา 09.15 – 10.15 น. สำหรับท่านที่เข้ารับฟังการปาฐกถา (เฉพาะท่านที่ได้แจ้งชื่อ และ ลงทะเบียนเข้ารับฟังไว้แล้วเท่านั้น) สามารถเข้าศูนย์ประชุมได้ทางประตูด้านโรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ เพียงทางเดียว โดยขอความร่วมม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8094 Mon, 22 May 2017 10:50:12 +0700 ประกวดภาพถ่าย “พระราชบิดา ในมุมมองของฉัน” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “พระราชบิดาในมุมมองของฉัน” ผู้ส่งภาพเข้าประกวด เป็นบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต และ บุคคลทั่วไป ภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นพระรูปพระราชบิดา ทั้ง 5 วิทยาเขต ภายใน ม.อ. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ และไม่ได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพที่เจ้าของผลงานเป็นผู้ถ่ายภาพเอง ส่งภาพถ่ายได้ไม่เกินคนละ 3 ภาพ ส่งไฟล์ภาพเป็น CD และ DVD พร้อมอัดขยายภาพ ขนาด 8x12 นิ้ว ลักษณะภาพ จะตกแต่งหรือไม่ตกแต่งก็ได้ ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8091 Wed, 17 May 2017 13:46:35 +0700 ม.อ. จัดทำอัตลักษณ์(Branding) เสริมภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำแผนแม่บทกลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์ (Branding) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในโอกาสการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งแต่ กรกฎาคม 2559และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ผลงานและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น โดยมีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ดำเนินการ รวมทั้งจากสถานการณ์ปัจจุบัน สถาบันการศึกษามีการแข่งขันสูง เพื่อสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็งและชัดเจนขึ้น องค์กรสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง จึงได้จัดให้ผู้บริหารทั้ง 5 วิทยาเขต ได้ร่วมกันเรียนรู้ ทำค... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8089 Tue, 16 May 2017 10:57:22 +0700 นักวิชาการภาคใต้กว่า 200 คน ร่วมให้ความเห็นการตั้งกระทรวงอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โสภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองทั้งระดับจังหวัดและส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ จำนวน 200 คน การประชุมครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 4 หลังจากจัดมาแล้วที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8069 Mon, 01 May 2017 10:03:40 +0700 เชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 ติดตามและอ่านวารสารวิทยบริการ || http://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/issue/view/90/showToc อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8055 Thu, 27 Apr 2017 14:18:02 +0700 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทัศนศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ศาสตร์จารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ม.อ. ลงพื้นที่ทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับการต้อนรับจาก นายบุญเชิญ ดำคำ ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ และ นายกิตติ สุนทรเสถียร ช่างชลประทานอาวุโสและวิทยากรในการทัศนศึกษาครั้งนี้ ซึ่งการเดินทางมาได้รับความสนใจจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยได้เดินเยี่ยมชมศู... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8052 Thu, 27 Apr 2017 13:54:42 +0700 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 สถาบันสันติศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ ม.อ.หาดใหญ่ (เลย ร.ร. มอ.วิทยานุสรณ์ ประมาณ 100 เมตร) โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ทําวัตรเย็น การบรรยายธรรมหัวข้อ "การเยียวยาหัวใจท่ามกลางความทุกข์ทางสังคม" โดย...พระอิทธิยาวัธย์ โชติปญโญ และการเวียนเทียน กำหนดการ เวลา 16.30 น. ลงทะเบียนและกิจกรรมเจริญภาวนา เวลา 17.00 น ทำวัตรเย็น เวลา 18.00 น. ฟังธรรมบรรยายหัวข้อ "การเยียวยาหัวใจท่ามกลางความทุกข์ทางสังคม" โดย...พระอิทธิยาวัธย์ โชติปญโญ เวลา 19.00 น. เวียนเทียน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8049 Tue, 25 Apr 2017 15:23:55 +0700