ข่าวทั่วไป | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 23 Jun 2017 19:08:24 +0700 โพลเผยผลสำรวจคนใต้ส่วนใหญ่มองคลองไทยช่วยให้เศรษฐกิจดี คนพื้นที่มีงานทำ ม.อ.โพล สำรวจความเห็นโครงการขุดคลองไทย ตามเส้นทางสาย 9A จากคนใต้ทั้งในและนอกเขตพื้นที่โครงการ พบส่วนใหญ่เชื่อทำให้เศรษฐกิจดีคนพื้นที่มีงานทำ ขณะที่กลุ่มไม่เห็นด้วยเห็นว่าจะทำให้วิถีชีวิตของคนในพื้นที่เปลี่ยนและมีปัญหาสิ่งแวดล้อม ม.อ.โพล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ต่อโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ (โครงการขุดคลองไทย ตามเส้นทางสาย 9A) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย "ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการ" คือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ อำเภอวังวิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8136 Tue, 13 Jun 2017 15:47:54 +0700 ข่าวดี...ทำฟัน...กับนักศึกษาทันตแพทย์พร้อมรับสิทธิพิเศษ ทำฟัน..กับนักศึกษาทันตแพทย์ คุณค่าจากการมอบโอกาสให้นักศึกษาทันตแพทย์และสิทธิพิเศษมากมาย..รอคุณอยู่ วันที่ 5 มิถุนายน-31 ธันวาคม 2560 คลินิกรวม 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. โทร.074-287668 สิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับ การตรวจสุขภาพอย่างละเอียดพร้อมวางแผนการรักษา (คุณเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ) ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ระหว่างการรักษาผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา ได้รับคำแนะนำปรึกษาในการดูแลสุขภาพในช่องปากตามหลักวิชาการ *ยกเว้นค่ารักษา งานอุดฟัน ขูดหินน้ำลาย รักษาคลองรากฟัน (ฟันหน้าและฟันกรามน้อย) ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8101 Thu, 25 May 2017 15:14:04 +0700 เชิญฟังการถ่ายทอดสดปาฐกถา “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาปาฐกถา “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Conventions Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่านสามารถรับชมและรับฟังถ่ายทอดสดปาฐกถาทาง PSUTV || http://psutv.psu.ac.th/ เวลา 9.00-12.00 น. และ ทางสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM 88.0 MHz ตั้งแต่เวลา 09.15 – 10.15 น. สำหรับท่านที่เข้ารับฟังการปาฐกถา (เฉพาะท่านที่ได้แจ้งชื่อ และ ลงทะเบียนเข้ารับฟังไว้แล้วเท่านั้น) สามารถเข้าศูนย์ประชุมได้ทางประตูด้านโรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ เพียงทางเดียว โดยขอความร่วมม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8094 Mon, 22 May 2017 10:50:12 +0700 ประกวดภาพถ่าย “พระราชบิดา ในมุมมองของฉัน” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “พระราชบิดาในมุมมองของฉัน” ผู้ส่งภาพเข้าประกวด เป็นบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต และ บุคคลทั่วไป ภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นพระรูปพระราชบิดา ทั้ง 5 วิทยาเขต ภายใน ม.อ. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ และไม่ได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพที่เจ้าของผลงานเป็นผู้ถ่ายภาพเอง ส่งภาพถ่ายได้ไม่เกินคนละ 3 ภาพ ส่งไฟล์ภาพเป็น CD และ DVD พร้อมอัดขยายภาพ ขนาด 8x12 นิ้ว ลักษณะภาพ จะตกแต่งหรือไม่ตกแต่งก็ได้ ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8091 Wed, 17 May 2017 13:46:35 +0700 ม.อ. จัดทำอัตลักษณ์(Branding) เสริมภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำแผนแม่บทกลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์ (Branding) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในโอกาสการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งแต่ กรกฎาคม 2559และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ผลงานและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น โดยมีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ดำเนินการ รวมทั้งจากสถานการณ์ปัจจุบัน สถาบันการศึกษามีการแข่งขันสูง เพื่อสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็งและชัดเจนขึ้น องค์กรสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง จึงได้จัดให้ผู้บริหารทั้ง 5 วิทยาเขต ได้ร่วมกันเรียนรู้ ทำค... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8089 Tue, 16 May 2017 10:57:22 +0700 นักวิชาการภาคใต้กว่า 200 คน ร่วมให้ความเห็นการตั้งกระทรวงอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โสภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองทั้งระดับจังหวัดและส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ จำนวน 200 คน การประชุมครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 4 หลังจากจัดมาแล้วที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8069 Mon, 01 May 2017 10:03:40 +0700 เชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 ติดตามและอ่านวารสารวิทยบริการ || http://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/issue/view/90/showToc อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8055 Thu, 27 Apr 2017 14:18:02 +0700 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทัศนศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ศาสตร์จารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ม.อ. ลงพื้นที่ทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับการต้อนรับจาก นายบุญเชิญ ดำคำ ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ และ นายกิตติ สุนทรเสถียร ช่างชลประทานอาวุโสและวิทยากรในการทัศนศึกษาครั้งนี้ ซึ่งการเดินทางมาได้รับความสนใจจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยได้เดินเยี่ยมชมศู... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8052 Thu, 27 Apr 2017 13:54:42 +0700 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 สถาบันสันติศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ ม.อ.หาดใหญ่ (เลย ร.ร. มอ.วิทยานุสรณ์ ประมาณ 100 เมตร) โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ทําวัตรเย็น การบรรยายธรรมหัวข้อ "การเยียวยาหัวใจท่ามกลางความทุกข์ทางสังคม" โดย...พระอิทธิยาวัธย์ โชติปญโญ และการเวียนเทียน กำหนดการ เวลา 16.30 น. ลงทะเบียนและกิจกรรมเจริญภาวนา เวลา 17.00 น ทำวัตรเย็น เวลา 18.00 น. ฟังธรรมบรรยายหัวข้อ "การเยียวยาหัวใจท่ามกลางความทุกข์ทางสังคม" โดย...พระอิทธิยาวัธย์ โชติปญโญ เวลา 19.00 น. เวียนเทียน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8049 Tue, 25 Apr 2017 15:23:55 +0700 ม.อ.ผลิตหนังสือน่าอ่าน พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่นจากผลการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำผลการวิจัย พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น มาถ่ายทอดเป็นหนังสือน่าอ่าน “พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น” (Cyberbullying Behavior among Adolescents) ผลการศึกษาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับใช้และช่วยเหลือวัยรุ่นที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย กล่าวว่า ในสังคมปัจจุบันนี้ทั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8047 Tue, 25 Apr 2017 14:50:15 +0700 ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย พระราชบิดาในมุมมองของฉัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย พระราชบิดาในมุมมองของฉัน รายละเอียดโครงการ ประเภทผู้ส่งภาพประกวด 1. บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต 2. บุคคลทั่วไป รูปแบบและขนาดภาพ • ส่งไฟล์ภาพเป็น CD และ DVD พร้อมอัดขยายภาพ ขนาด 8*12 นิ้ว • ลักษณะภาพ จะตกแต่งหรือไม่ตกแต่งก็ได้ รางวัล มีทั้งหมด 4 รางวัล โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ รางวัลที่ 1 5,000 บาท/เกียรติบัตร รางวัลที่ 2 3,000 บาท/เกียรติบัตร รางวัลที่ 3 2,000 บาท/เกียรติบัตร รางวัลชมเชย 10 รางวัล อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8040 Tue, 25 Apr 2017 10:47:29 +0700 ม.อ.ร่วมส่งเสริมการจ้างงานในงาน "นัดพบแรงงานสงขลา" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดงานนัดพบแรงงาน “Songkhla jobs Fair 2017” ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ม.อ. โดย นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานการจัดงาน นัดพบแรงงานสงขลา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ช่วยให้ผู้ที่ต้องการมีงานทำในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตำแหน่งว่างงานขอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8039 Tue, 25 Apr 2017 10:39:18 +0700 ร่วมงานมหากุศล "เทศน์มหาชาติกทรงเครื่อง"รายได้สมทบทุนบริจาคโรงเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงานมหากุศล "เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง" วันที่ 17- 18 กรกฎาคม 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายได้สมทบทุนบริจาคเงินช่วยเหลือ โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนบ้านควนขี้แรด อ.จะนะ และ โรงเรียนอายุรกิจโกศล อ.นาทวี มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานกุศลครั้งนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม || โทร.074-287835 และ 074-287839 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8035 Thu, 20 Apr 2017 16:29:35 +0700 ขอเชิญร่วมบริจาคน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซลรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้หัวใจและมะเร็ง ขอเชิญร่วมบริจาคน้ำมันพืชใช้แล้ว นำไปขายเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ""ดีต่อใจ ไม่ทอด ไม่ทิ้ง" รายได้จากการขายน้ำมันพืชใช้แล้วจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้หัวใจและมะเร็ง ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. บริจาคได้ที่ โรงอาหาร ชั้นใต้ดิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กิจกรรมภายในงาน ผู้ร่วมบริจาคทุกท่านจะได้รับ "ต้นไม้" 1 ต้น / 1 ท่าน บูธนิทรรศการให้ความรู้และสาธิตเรื่อง "ไบโอดีเซล" ดีต่อใจ : ช่วยผู้ยากไร้โรคหัวใจและมะเร็ง ไม่ทอด(ซ้ำ) : การทอดซ้ำเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ทิ้ง : การทิ้งไม่ถูกที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สามารถซื้อน้ำมัน "ไบโอดีเซ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8030 Thu, 20 Apr 2017 15:52:22 +0700 รับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. คณะกรรมการสรรหานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดเปิดรับสมัครผู้ประสงค์รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ ได้รับการเสนอชื่อให้สมัครรับเลือกตั้งโดยชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของคณะ วิทยาเขต จังหวัด หรือภูมิภาค ที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองจากทั้งสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ พร้อมเอกสารปร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8029 Thu, 20 Apr 2017 15:36:21 +0700