ข่าวทั่วไป | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 21 Oct 2016 04:18:16 +0700 กลุ่มนักธุรกิจไทย-มาเลย์ มอบทุน 7.9 แสนบาท ให้นักศึกษา ม.อ. กลุ่มนักธุรกิจ คหบดี ชาวสงขลา และ คณะ Soddatta Charity Fund จากรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย มีคุณนิตติ จิระนคร เป็นผู้ประสานงาน ได้จัดมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 79 ทุน จำนวนเงินรวม 790,000 บาท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ที่ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นายคมกฤช ชนะศรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ร่วมในพิธี การมอบทุน Soddatta Charity Fund ในปีนี้จัดเป็นปีที่ 9 โดยนับจากเริ่มการให้ทุนครั้งแรกเมื่อปี 2552 ได้ม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7678 Mon, 17 Oct 2016 14:24:45 +0700 มติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ มติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดีนทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร หมายเหตุ : สำหรับการสอบของนักศึกษานั้นยังคงมีกำหนดการเช่นเดิม อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7672 Fri, 14 Oct 2016 09:56:50 +0700 เชิญผู้สนใจสมัครอบรมภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ หลักสูตร 4 ชั่วโมง เชิญผู้สนใจทุกท่านสมัครอบรมภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ หลักสูตร 4 ชั่วโมง (สำหรับผู้ไม่เคยได้รับใบอนุญาตมาก่อน) ค่าลงทะเบียนเพียงท่านละ 350 บาท ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ประเภทรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว รุ่นที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 - 17.00 น. รุ่นที่ 15 วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 12.30 น. รุ่นที่ 16 วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 12.30 น. รุ่นที่ 17 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 - 17.00 น. รุ่นที่ 18 วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 - 17.00 น สมัคร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7662 Tue, 04 Oct 2016 15:07:23 +0700 คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลทันตกรรม ลดหย่อนค่ารักษา 10 % สำหรับผู้ป่วยเด็กและเด็กพิเศษ คลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลดหย่อนค่ารักษา 10 % สำหรับผู้ป่วยเด็กที่อายุไม่เกิน 12 ปี และเด็กพิเศษ อายุไม่เกิน 18 ปี (เพื่อเป็นผู้ป่วยสำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาทันตแพทย์ระดับหลังปริญญา ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก นอกเวลาราชการ เปิดให้บริการวันอังคารและวันพุธ ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ โทร.074-287625 หรือประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.โทร. 074-287620 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7649 Thu, 22 Sep 2016 11:26:08 +0700 ร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอหัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอหัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” ความยาวประมาณ 2-5 นาที (หมดเขต 25 พฤศจิกายน 2559) โดยมีรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ดูรายละเอียด การสมัครได้ที่ 1.www.dent.psu.ac.th 2.www.dent.psu.ac.th/d100yfund 3. Facebook คณะทันตแพทยศาสตร์ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7646 Thu, 22 Sep 2016 10:26:47 +0700 ขอเชิญผู้สนใจ ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) 45 ปี คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ "ประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์ 45 ปี คุณภาพเพื่อสังคมไทย มุ่งไกลสู่ระดับนานาชาติ" โดยสื่อถึงการผลิตแพทย์และพัฒนาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ องค์ความรู้และนวัตกรรม บูรณาการภารกิจสำคัญเพื่อชี้นำสังคมและมุ่งสู่ระดับนานาชาติ ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลและกำหนดการ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รับสมัครตั้งแต่ 19 กันยายน 2559 - 30 ตุลาคม 2559 ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ทา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7636 Thu, 15 Sep 2016 14:59:01 +0700 ม.อ.รับรางวัลดีเด่นความเป็นเลิศด้านการเบิกจ่าย ปี 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน และ นางนิษณา เหมกุล ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นตัวแทนท่านอธิการบดี เข้ารับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ระดับดีเด่น ในมิติด้านการเบิกจ่าย จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 จัดโดยกรมบัญชีกลาง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีระบบและกลไกในการกำหนดหลักเกณฑ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7623 Sat, 10 Sep 2016 13:15:32 +0700 เชิญชมรายการความรู้ทางทันตสุขภาพที่มาพร้อมความบันเทิง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ร่วมกับเครือข่ายเด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CARE ได้จัดทำรายการทีวีเพื่อให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนทั่วไป ชื่อรายการ “ฟันสวยฟ้าผ่า” โดยเป็นรูปแบบการพูดคุยกับประชาชนในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก (Reality Show) และการให้ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบที่น่าสนใจ ผ่านทางช่องทีวี เวิร์คพอยท์ (WORKPOINT) ช่อง 23 รายการทีวีดังกล่าวมีสาระและเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อผู้ชม ซึ่งให้ทั้งความรู้และความบันเทิงเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน จึงขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามรายการทีวี “ฟันสวยฟ้าผ่า” ผ่านช่องทีวีเวิร์คพอยท์ (WORKPOINT) ซึ่งมีทั้งหม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7620 Sat, 10 Sep 2016 12:54:12 +0700 ม.อ.หาดใหญ่-ปัตตานี หยุดวันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา จันทร์ 12 กันยายน ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนด วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี(รายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัดฮา (รายอฮัจยี) เป็นวันหยุดราชการประจำปี ในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลานั้น เนื่องจากสำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศ ให้วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เป็นวันตรุษอีดิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ วิทยาเขตปัตตานี จึงหยุดราชการในวันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะเปิดให้บริการตามปกติ ส่วนโรงพยาบาลทันตกรรมจะหยุดให้บริการทางทันตกรรมทั่วไป แต่จะเปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7608 Mon, 05 Sep 2016 10:16:10 +0700 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เปิดรับสมัครสอบคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม “ทดสอบคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี” เพื่อรับวุฒิบัตรเมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์ (สามารถนำไปใช้เป็นเอกสารแนบเพื่อการเลื่อนขั้น เลื่อนระดับได้) กำหนดการเปิดสอบ : วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 10.00 น. สถานที่สอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ : 200 บาท/คน (ชำระค่าสมัครสอบภายในวันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2559) อ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7592 Mon, 29 Aug 2016 14:39:25 +0700 ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล มอบทุน 1.1 ล้านบาท ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด มหาชน มอบทุนการศึกษาให้แก่คณะนิติศาสตร์ เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดย อาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนี้ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ กองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก โดยมี ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นผู้รับมอบ โดยมีคุณหญิงทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา พลตรีพชร รัตตกุล ประธานเจ้า... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7591 Mon, 29 Aug 2016 11:07:54 +0700 สมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จฯ ทรงเปิดป้าย ศูนย์ประชุม ม.อ. และ ติดตามงานการเตรียมแพะพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายอาคาร “ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี” ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. และ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ศูนย์ประชุมฯ ในวันเดียวกัน นอกจากนั้น ในการเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ จะเสด็จพระราชดำเนิน ไป “ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก” สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อทรงทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์ และติดตามคว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7587 Wed, 24 Aug 2016 14:32:33 +0700 กองทัพเรือลงนามร่วม ม.อ. ใช้วิชาการรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเล พลเรือเอกณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามเพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ระหว่างกองทัพเรือและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองสถาบัน และ ประเทศชาติ การลงนามมีขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ สำนักผู้บัญชาการทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ ขอบข่ายความร่วมมือ จะแบ่งเป็น 7 ด้าน คือ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรร่วมกันทั้งหลักส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7584 Wed, 24 Aug 2016 13:46:44 +0700 ร่วมรับฟังการเปิดตัว "ระบบยื่นคำขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา" ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมฟังการเปิดตัว "ระบบยื่นคำขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา" ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกไฟล์ (PITI System) และร่วมเป็นเกียรติในงานมอบรางวัลผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเกษม ลิ่มวงค์ อาคารเรียนรวม คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2559 ) ช่องทางการลงทะเบียน || https://goo.gl/SX7Mv6 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7575 Fri, 19 Aug 2016 14:55:00 +0700 a day เปิดร้านหนังสือมือสองที่ ม.อ. สร้างนิสัยรักการอ่านให้เยาวชน รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน เปิดร้านหนังสือมือสองเพื่อสังคม a day Foundation Bookshop สาขาแรกในประเทศไทย ที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 3 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 โดยกล่าวว่า โครงการนี้เป็นการให้โอกาสในการเข้าถึงความรู้ผ่านการอ่านหนังสือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดา หลังจากนั้นมีการเสวนา “ความเป็นมาของร้านหนังสือ a day Foundation กับ Social enterprise” โดย อาจารย์เจษฎา โมขกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7574 Fri, 19 Aug 2016 14:45:37 +0700