ข่าวทั่วไป | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 20 Jun 2018 14:50:56 +0700 ยินดีกับทีม Fifth Gear คว้ารองอันดับ 1 Startup Thailand League 2018 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม “ Fifth Gear " คณะวิทยาการจัดการ ผู้ชนะเลิศจากภาคใต้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 30,000 บาท ในการแข่งขัน Startup Thailand 2018 : U-League จากโครงการ “อุปกรณ์และแอพลิเคชั่นที่ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการโจรกรรมจักรยาน“ สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8637 Thu, 14 Jun 2018 15:25:59 +0700 สนใจทำฟันกับนักศึกษาทันตแพทย์ในราคาประหยัดเชิญทางนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ขอเชิญผู้สนใจมารับบริการทางทันตกรรมกับนักศึกษาทันตแพทย์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 นอกจากจะได้ทำฟันในราคาประหยัดแล้ว ยังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีทั้งการให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเสียค่าใช้จ่ายครึ่งราคา งานที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย : อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย รักษาคลองรากฟันหน้าและฟันกรามน้อย งานที่จ่ายราคา 50 % : เอ็กซเรย์ฟัน ฟันปลอมถอดได้ฐานโครงโลหะ ฟันปลอมทั้งปาก การครอบและสะพานฟัน เงื่อนไขผู้ป่วยจะต้องได้รับการรับการนัดหมายมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษาที... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8636 Thu, 14 Jun 2018 15:13:22 +0700 “วรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ” ผู้ก่อตั้งกลุ่มลูกเหรียง รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ปี 2561 25 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการมอบรางวัลเพื่อยกย่องบุคคลและหน่วยงานอุทิศตนทำประโยชน์แก่ชุมชนในภาคใต้ ให้เป็นตัวอย่างการดำรงชีพและเป็นแรงบันดาลใจในการทำประโยชน์แก่ชุมชนให้อนุชนรุ่นหลัง ในชื่อ “รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์” โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะมีถิ่นกำเนิดในภูมิลำเนาในภาคใดก็ได้ แต่ต้องมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้อุทิศตนเพื่อทำประโยชน์แก่ชุมชนภาคใต้และต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมสูง เป็นตัวอย่างแก่อนุชน ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศในวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย เงินรางวัล 200,000 บาท และรับการประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ โด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8633 Thu, 14 Jun 2018 14:39:47 +0700 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. รับสมัครนักศึกษา ม.อ. ช่วยงานด้าน IT (บริการ Help Desk) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน เพื่อทำงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในตำแหน่ง นักศึกษาช่วยงานด้าน IT ในบริการ Help Desk รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 22 มิถุนายน 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1204-ccpsu.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8627 Mon, 11 Jun 2018 09:54:17 +0700 ปรีชา สุขสวัสดิ์ ม.สงขลานครินทร์ ได้รับเลือกเป็นลูกจ้างดีเด่น จาก ปขมท. นายปรีชา สุขสวัสดิ์ ลูกจ้าง หน่วยจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2560 จาก ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)ประเภทลูกจ้างดีเด่น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 จากผลงาน ลดปัญหา อาหารเลี้ยงเชื้อไหม้ ในห้องปฎิบัติการ ในการเตรียมอาหาร สำหรับตรวจพิสูจน์ ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ได้ถึง 11,980 บาทต่อเดือน หรือ 143,760 บาทต่อปี เพื่อให้สามารถรายงานผลการวินิจฉัยที่ได้มาตรฐานถูกต้องแก่แพทย์ น... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8619 Thu, 07 Jun 2018 11:34:16 +0700 ขยายเวลาส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอหัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” (เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดให้มีการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอหัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” (เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) และกำหนดให้สิ้นสุดการส่งผลงานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นั้น เพื่อให้ผู้สนใจได้มีโอกาสในการส่งผลงานเข้าประกวดมากขึ้น กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้ขยายเวลาการส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอหัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” (เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ | | ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8608 Wed, 30 May 2018 15:16:04 +0700 คณะศิลปศาสตร์ เปิดเจำหน่ายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3/2560 คณะศิลปศาสตร์ เปิดเจำหน่ายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3/2560 ในวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. รายวิชา 890-101 Four Corners 2 890-102 Reading Keys 2 หนังสืออ่านนอกเวลา 890-212 Speak Now 3 บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ 890-222 Real Reading 2 ศูนย์การศึกษาทั่วไป ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8606 Wed, 30 May 2018 15:04:21 +0700 ม.อ.ตั้งหน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย ให้บริการ 24 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดให้มีหน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดงานรักษาความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สามารถติดต่อได้ที่ โทร.074282888 โทรศัพท์ภายใน 2888 ผศ.วศิน สุวรรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดตั้งและขับเคลื่อนหน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อมาดูแลช่วยเหลือบุคลากร และนักศึกษา โดยได้สนับสนุนบุคลากร และครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถทำงานตรงตามเจตนารมณ์ มีนโยบายจะจัดซื้อรถดับเพลิง และรถมอเตอร์ไซค์กู้ชีพมาให้บริการ เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในระยะต่อไป ที่จะน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8603 Wed, 30 May 2018 14:27:10 +0700 รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ **กิจกรรมนาฏศิลป์** รับสมัครเยาวชนอายุตั้งแต่ ๔-๑๑ ปี หลักสูตร ๔๕ ชั่วโมง อัตราค่าสมัคร ๒,๕๐๐ บาท ป.๓-๕ เรียนวันเสาร์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อนุบาล ๒-๓ เรียนวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ป.๑-๒ เรียนวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ **กิจกรรมดนตรีไทย** รับสมัครเยาวชนอายุตั้งแต่ ๗-๑๓ ปี หลักสูตร ๔๕ ชั่วโมง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8578 Fri, 04 May 2018 09:39:07 +0700 ใครสนใจทำฟันในราคาประหยัดเชิญทางนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ขอเชิญผู้สนใจมารับบริการทางทันตกรรมกับนักศึกษาทันตแพทย์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นอกจากจะได้ทำฟันในราคาประหยัดแล้ว ยังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีทั้งการให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเสียค่าใช้จ่ายครึ่งราคา งานที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย : อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย รักษาคลองรากฟันหน้าและฟันกรามน้อย งานที่จ่ายราคา 50 % : เอ็กซเรย์ฟัน ฟันปลอมถอดได้ฐานโครงโลหะ ฟันปลอมทั้งปาก การครอบและสะพานฟัน เงื่อนไขผู้ป่วยจะต้องได้รับการรับการนัดหมายมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษาท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8569 Tue, 24 Apr 2018 15:57:33 +0700 เชิญร่วมอบรม"เทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร" ไม่มีค่าใช้จ่าย ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมอบรมหัวข้อ "เทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร" ฟรี!!! ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 1402 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะยื่นคำขอรับสิทธิบัตร จะเริ่มต้นได้อย่างไร ? สิ่งไหนขอรับความคุ้มครองได้ สิ่งไหนขอรับความคุ้มครองไม่ได้ ด่วน!! รับจำนวนจำกัด ฟรี!! ลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 4 พฤษภาคม 2561 Link : https://goo.gl/BUuBV1 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณขวัญชนก ขวัญปลอด 074 – 289335 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8567 Mon, 23 Apr 2018 10:34:56 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคล นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ดังนี้ อ่านรายได้ละเอียดได้ที่ || n8563_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8563 Mon, 23 Apr 2018 09:00:08 +0700 ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล GALE Academic OnFile ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล GALE Academic OnFile ตั้งแต่บัดนี่้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ฐานข้อมูลด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ เข้าใช้งาน : http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE ระยะเวลาเปิดทดลอง : ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2561 ***ใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น*** หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 7428 2852 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8559 Wed, 18 Apr 2018 15:00:23 +0700 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนสินค้าจำปาดะสตูล เมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้าจำปาดะสตูล ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ที่โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมืองสตูล โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวรายงาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการจังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสมาชิกเกษตรกร ผู้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8546 Tue, 27 Mar 2018 14:45:37 +0700 ฝรั่งเศสมอบอิสริยาภรณ์ Palmes Académiques แก่อธิการบดี ม.อ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดย H.E. Mr.Gilles Garachon เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ทำพิธีมอบอิสริยาภรณ์ตระกูล Palmes Académiques ชั้น Officier แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะผู้ส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสให้แน่นแฟ้น โดยได้ใช้วิชาความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ ร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งชาติ เมืองตูลู้ส ประเทศฝรั่งเศส ในการสร้างผลงานด้านเทคโนโลยีระหว่างประเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8530 Mon, 19 Mar 2018 14:07:13 +0700