เรื่องเด่นแนะนำ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 25 Sep 2017 06:04:38 +0700 “อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า” ของ ม.อ.ภูเก็ต เป็น 1 ใน 5 ผลงานเด่นนำเสนอนักลงทุน ในงาน Thailand Tech Show 2017 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัด Thai Tech Expo 2017 พร้อมนำผลงานวิจัยและพัฒนาใช้ได้จริงจัดแสดงในงาน ภายใต้ชื่องาน Thailand Tech Show 2017 “อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ฮอลล์ 105 – 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยผลงาน “อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็น 1 ใน 5 ผลงานวิจัยเด่นของ สวทช. ที่นำเสนอเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย ในวันที่ 22 กันยายน 2560 งาน Thailand Tech... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8295 Tue, 12 Sep 2017 10:49:12 +0700 ม.อ.ลงนามร่วมพัฒนายางครบวงจรกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และรองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนายางพาราครบวงจร โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ที่อาคารแปรรูปยางพาราสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงข... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8294 Tue, 12 Sep 2017 10:43:45 +0700 ลำดับคณะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำหรับรายละเอียดกำหนดการซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละคณะ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ลำดับคณะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร || n8286_fac_order.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8286 Sun, 10 Sep 2017 17:27:11 +0700 ม.อ.ภูเก็ต มุ่งวิจัยด้านท่องเที่ยว-สิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนให้พื้นที่ฝั่งอันดามัน รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวถึงการทำหน้าที่เป็นสถาบันด้านวิชาการที่เอื้อกับพื้นที่ชายฝั่งด้านอันดามันของวิทยาเขตภูเก็ต ในการนำเสนอ “ทิศทางและงานวิจัยของวิทยาเขตภูเก็ตที่มี Impact ต่อจังหวัดภูเก็ต และฝั่งอันดามัน” ต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อ 19 สิงหาคม 2560 ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยวของเอเชีย มีความโดดเด่นด้านภาษาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน มีคณะวิชาที่สนองต่อการพัฒนาชุมชน จังหวัด พื้นที่ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8247 Tue, 22 Aug 2017 16:22:54 +0700 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต จับมือ 21 ภาคีเครือข่ายองค์กร จัดงานพิทักษ์รักษ์หาดภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ม.อ.ภูเก็ต) โดยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ 21 ภาคีเครือข่ายองค์กร จัดงานพิทักษ์รักษ์หาดภูเก็ต (SAVE PHUKET BEACH) ขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ สวนสาธารณะลานโลมา เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ฯพณฯนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 ของประเทศไทย และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อหวังส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต และ ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้มากขึ้น ส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8237 Mon, 21 Aug 2017 16:15:54 +0700 เปิด ม.อ.วิชาการ ปี 60 โชว์ผลงานฉลองการสถาปนา 50 ปี “สงขลานครินทร์” 5 วิทยาเขต จัดกิจกรรมเปิดมหาวิทยาลัยให้เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าชมผลงานและนวัตกรรมอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในด้านอื่นๆ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี และ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มีพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีที่แสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในโอกาสของการย่างเข้าปีที่ 50 แห่งการสถาปนา โดยเน้นการแสดงให้เห็นบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8235 Fri, 18 Aug 2017 16:09:40 +0700 ม.อ.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เน้นความมีคุณธรรมและทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัด “ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560” โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกว่า 4,000 คน ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 มีการบรรยายโดยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับฟังเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเตรียมการเพื่อความสำเร็จในอนาคต โดยทุกท่านขอให้นักศึกษาใหม่ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า เป็นผู้มีคุณธรรม มีทักษะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และเก่งทั้งการเรียนและกิจกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8218 Fri, 11 Aug 2017 10:13:18 +0700 สงขลานครินทร์จัด “ม.อ.วิชาการ” โชว์หลักสูตร-นวัตกรรมขับเคลื่อน Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชมงานวิชาการยิ่งใหญ่ประจำปี “ม.อ.วิชาการ 2560” 17-18 สิงหาคม 2560 ชมงานเกษตร สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ฟังบรรยาย Admissions ปี 61 นิทรรศการหลักสูตรอุดมศึกษา และนิทรรศการรวมพลังขับเคลื่อน Thailand 4.0 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่าในเดือนสิงหาคมของทุกปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะมีกิจกรรมเปิดมหาวิทยาลัยให้นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าชมผลงานและนวัตกรรมอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในด้านอื่นๆ โดยกิจกรร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8216 Tue, 01 Aug 2017 11:03:27 +0700 13 ส.ค.60 ร่วมวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติชิงถ้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแข่งขันวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 20 ชิงถ้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีองค์กรร่วมจัดคือ ชมรมวิ่งหาดใหญ่ ขณะนี้เปิดรับสมัครล่วงหน้าแล้วที่ http://www.nature-run.psu.ac.th/ และรับสมัครในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 21.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา และแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8214 Mon, 31 Jul 2017 15:45:48 +0700 องคมนตรี เชื่อความขัดแย้งจัดการได้โดยใช้กระบวนการทางอิสลามศึกษา พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เชื่อมั่นเวทีสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติจากปราชญ์มุสลิมโลก ที่ ม.อ.ปัตตานี เป็นการระดมแนวคิดการพัฒนาการศึกษาอิสลามศึกษาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และ สร้างเครือข่ายทางการศึกษาในการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ ​​เมื่อเช้าวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่อง การศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ รศ.อิ่มจิต ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8206 Thu, 27 Jul 2017 10:29:43 +0700 ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8201 Wed, 26 Jul 2017 09:02:06 +0700 ประกาศ เรื่องการเผยแพร่กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ม.อ.ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเผยแพร่กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ม.อ.ประจำปี 2559 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8200 Tue, 25 Jul 2017 14:48:30 +0700 เร่งเพิ่มมูลค่ายางพารา สตูล สงขลา พัทลุง ตรัง เป็นพื้นที่นำร่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เร่งเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ให้ สตูล สงขลา พัทลุง ตรัง เป็นพื้นที่นำร่อง ของประเทศ รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ. กล่าวว่า “ประเทศไทยผลิตยางพาราได้เป็นอันดับ 1 ของโลก แต่น่าเสียดายที่เราใช้การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางเพียงแค่ 12 % เท่านั้น ที่เหลือเป็นวัตถุดิบซึ่งมีมูลค่าไม่สูงมาก ม.อ.ได้ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ใช้สถานประกอบการ ทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน 4 จังหวัด สตูล สงขลา พัทลุง และตรัง ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8197 Wed, 19 Jul 2017 11:15:23 +0700 นศ.ม.อ.สอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ได้สูงสุด นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ได้สูงสุด ใน 10 อันดับสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูสังกัด สพฐ ปี 2560 เพจ สำนักนายกรัฐมนตรี เดือน มิถุนายน 2560 รายงาน ข้อมูล 10 อันดับสูงสุดของสถาบันการศึกษาที่มีผู้เรียนสอบติดครูผู้ช่วย และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 เป็นผู้จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มากที่สุด จำนวน 1,320 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1,247 คน และมหาวิทยาลัยทักษิณ 1,189 คน ตามลำดับ ม.ล.ปริยดา ดิศก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8183 Fri, 14 Jul 2017 16:13:33 +0700 กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2560 นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ร่วมเป็นประธานแถลงข่าว และทำพิธีลงนาม รับมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” ที่จ.สงขลา จะเป็นเจ้าภาพ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ || http://samilagames.psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8182 Fri, 14 Jul 2017 10:11:02 +0700