เรื่องเด่นแนะนำ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sat, 21 Apr 2018 12:30:28 +0700 ม.อ.เปิดตัวเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ เครื่องแรกของโลก ลดเวลา เพิ่มความปลอดภัย ในการรักษามะเร็งเต้านม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.แถลงข่าวเปิดตัว เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด หรือ MiniiScan เครื่องแรกของโลก ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้การผ่าตัดที่รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีการจัดงานแถลงข่าว เปิดตัว เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด หรือ Mini Scan เครื่องแร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8537 Wed, 21 Mar 2018 14:31:40 +0700 ม.อ.สร้างแบรนด์สู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ระดับสากล สงขลานครินทร์ สร้างการรับรู้ภาพของมหาวิทยาลัยสู่สากล โชว์ระบบอัตลักษณ์ความเป็นสถาบันวิชาการที่น่าค้นหาและเรียนรู้ ผ่านตราสัญลักษณ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ PSU ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า จากการวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากคนทุกกลุ่ม ทุกภาคของประเทศ ทำให้ได้ทราบว่า ความสนใจและการรับรู้ในบทบาทของมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงวิชาการและบทบาทเพื่อชุมชน ส่วนใหญ่จำกัดอยู่เพียงภูมิภาคภาคใต้ทั้งที่ในความเป็นจริง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีผลงานด้านต่างๆ ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8536 Wed, 21 Mar 2018 14:19:19 +0700 ฝรั่งเศสมอบอิสริยาภรณ์ Palmes Académiques แก่อธิการบดี ม.อ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดย H.E. Mr.Gilles Garachon เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ทำพิธีมอบอิสริยาภรณ์ตระกูล Palmes Académiques ชั้น Officier แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะผู้ส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสให้แน่นแฟ้น โดยได้ใช้วิชาความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ ร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งชาติ เมืองตูลู้ส ประเทศฝรั่งเศส ในการสร้างผลงานด้านเทคโนโลยีระหว่างประเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8530 Mon, 19 Mar 2018 14:07:13 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดงานแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ ณ เตหะราน ประเทศอิหร่าน และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น ขอเรียนเชิญผู้สนใจให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ ห้อง L1 อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook page: TBO15 หรือภาควิชาชีววิทยา คณะวิทย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8526 Wed, 14 Mar 2018 15:53:19 +0700 เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการอย่างเป็นทางการ การประชุมวิชาการนานาชาติ The PSU Phuket International Conference 2018 (PSU PIC 2018) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาเขตภูเก็ต (ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ.) The PSU Phuket International Conference 2018 (PSU PIC 2018) 50th PSU Anniversary Celebration ภายใต้หัวข้อ “Creativity and Innovations for Global Development” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวรายงาน และรองศาสตราจา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8520 Wed, 14 Mar 2018 14:31:15 +0700 สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิด ศูนย์ถันยเวชช์ โรงพยาบาล ม.อ. และ “อาคารเทพรัตนานุรักษ์” โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการนี้ทรงเปิดวิหารหลวงปู่ทวด และ ศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ทอดพระเนตรการสาธิตการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด (MiniCT) จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารเทพรัตนานุรักษ์” โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ และทอดพระเนตร ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ การเรียนการสอนวิชาหุ่นยนต์ และ โครงกา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8514 Fri, 09 Mar 2018 10:14:56 +0700 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์นานาชาติ ที่ ม.อ. เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา ทรงเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ (The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 หรือ PACCON 2018) ครั้งที่ 12 ซึ่งภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8471 Thu, 08 Feb 2018 16:20:13 +0700 ข่าวดีของ สาวๆ เภสัช ม.อ.จัดทำน้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา ทีมงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตผลิตภัณฑ์ในทางเครื่องสำอาง น้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา ทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจด ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวเป็นธรรมชาติ เป็นผลงานวิจัยคิดค้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ หัวหน้าภาควิชาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ และนายปณิธิ รักนาม นักศึกษาปริญญาเอก ซึ่งได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1703000996 นับเป็นข่าวน่ายินดีของสาวๆในการทำความสะอาดผิวหน้า ชะล้างเครื่องสำอางได้โดยไม่ต้องทำความสะ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8450 Wed, 31 Jan 2018 09:58:11 +0700 ม.อ.บูรณาการศาสตร์ 3 หน่วยงาน พัฒนาระบบการเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3 หน่วยงานหลักด้านการเกษตร วิศวกรรม และ นวัตกรรมดิจิทัล ของ “สงขลานครินทร์” ร่วมพัฒนารูปแบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างระบบอัตโนมัติเพื่อใช้งานด้านการเกษตร สนองนโยบายรัฐที่หนุนให้มีการผลิตและใช้งานในประเทศแทนการนำเข้าเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่บริเวณแปลงปลูกเมล่อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการลงนามในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อประยุกต์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สร้างขึ้นมาใช้งานด้านการเกษตรสู... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8445 Wed, 24 Jan 2018 15:02:16 +0700 ม.อ.คิดค้นโฟมยางพารามาผสมสารล่อแมลง ช่วยลดค่าใช้จ่ายเป็นของขวัญแก่เกษตรกรไทย เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ทั่วไทยได้เฮ นักวิจัยจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ คิดประดิษฐ์ โฟมยางพารา จากน้ำยางพารา ใช้แทนสำลีที่ใช้ผสมสารฟีโรโมนในการล่อแมลง เพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้ แมลงศัตรูพืชที่สำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ทั่วประเทศ พบว่าโฟมยางพาราสามารถปลดปล่อยสารและดึงดูดแมลงวันผลไม้ได้ยาวนานถึง 90 วัน และใช้สารฟีโรโมนน้อยกว่าการใช้สำลีซึ่งเป็นวิธีเดิมได้ 5-6 เท่า โดยที่สารฟีโรมีนที่ใช้ล่อแมลงราคาแพง ช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกร ล่าสุดผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากงานวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ ในงาน Seoul International Invention Fair 2017 ณ กรุงโ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8442 Wed, 24 Jan 2018 10:51:59 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จะจัดประชุมวิชาการเคมีนานาชาติ PACCON 2018 ภายใต้หลักคิด นำเคมีสู่อนาตคที่ยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ “Pure and Applied Chemistry International Conference 2018” หรือ PACCON 2018 ภายใต้แนวคิด “Chemistry Toward A Sustainable Future” ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทรงบรรยายพิเศษ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ และจะมีปาฐกถาพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเคมีร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8437 Fri, 19 Jan 2018 14:15:49 +0700 ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาล ม.อ. ก้าวหน้า เปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาล ม.อ. เปิดนวัตกรรมการรักษาโรคหัวใจแบบใหม่ เปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านทางสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด แห่งแรกในส่วนภูมิภาค คนไข้ฟื้นตัวเร็ว ไม่มีแผล ภาวะแทรกซ้อนน้อย ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนาน นพ.สิริชัย ชีวธนากรณ์กุล รองผู้อำนวยการศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มของคนไข้เป็นโรคหัวใจมีมากขึ้น ประกอบกับประชาชนสนใจในสุขภาพและ มีความรู้เรื่องโรคหัวใจมากขึ้น ทำให้มีความต้องการตรวจสุขภาพและรับการรักษามีมากขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้มีการสร้างศูนย์โรคหัวใจ เพื่อรองรับรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจแบบครบวงจรที่ใหญ่และทั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8405 Thu, 28 Dec 2017 16:17:48 +0700 คำอำนวยพรจากท่านอธิการบดี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ตลอดปี 2560 ที่ผ่านเป็นปีที่พวกเราได้ทุ่มเทการทำงานให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ด้านหนึ่งเป็นการทำงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามแผนงานที่วางไว้ แต่ก็มีหลายเรื่องที่ไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ เช่น การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ซึ่งเป็นเหตุให้หลายเรื่องต้องชะลอไปเนื่องจากต้องรอสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ และบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าร่วมกันใจในรายละเอียด อีกด้านหนึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นกลไกในการแก้ปัญหาของประเทศและสร้างความสามารถในการ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8401 Wed, 27 Dec 2017 14:09:40 +0700 ม.อ. เชิญทูตฟินแลนด์แลกเปลี่ยนในการสัมมนา The 6th PSU Education Conference มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0" โดยเชิญ Mrs.Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทยและกัมพูชา ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "Educational Transformation: Finland Experience" จุดประกายด้านระบบการศึกษา และมีการเสนอผลงานการวิจัยแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล เป็นประธานคณะกร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8397 Fri, 22 Dec 2017 14:08:56 +0700 ม.อ.ดูแลผู้ป่วย ซ่อมแซม ทำความสะอาดพื้นที่ภาคใต้ หลังน้ำลด จากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษาและบุคลากร ม.อ.ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึง ปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 – 5 ธันวาคม 2560 ในจังหวัดสงขลา ที่อำเภอ จะนะ นาทวี กระแสสินธ์ สทิงพระ และในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอปากพนัง โดยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และมอบถุงยังชีพ 2,500 ชุด จากงบประมาณของมหาวิทยาลัยและผู้บริจาค รวบงบประมาณ 310,000 บาท โดย ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8396 Fri, 15 Dec 2017 15:27:33 +0700