เรื่องเด่นแนะนำ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 23 Feb 2018 17:27:25 +0700 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์นานาชาติ ที่ ม.อ. เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา ทรงเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ (The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 หรือ PACCON 2018) ครั้งที่ 12 ซึ่งภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8471 Thu, 08 Feb 2018 16:20:13 +0700 ข่าวดีของ สาวๆ เภสัช ม.อ.จัดทำน้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา ทีมงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตผลิตภัณฑ์ในทางเครื่องสำอาง น้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา ทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจด ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวเป็นธรรมชาติ เป็นผลงานวิจัยคิดค้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ หัวหน้าภาควิชาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ และนายปณิธิ รักนาม นักศึกษาปริญญาเอก ซึ่งได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1703000996 นับเป็นข่าวน่ายินดีของสาวๆในการทำความสะอาดผิวหน้า ชะล้างเครื่องสำอางได้โดยไม่ต้องทำความสะ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8450 Wed, 31 Jan 2018 09:58:11 +0700 ม.อ.บูรณาการศาสตร์ 3 หน่วยงาน พัฒนาระบบการเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3 หน่วยงานหลักด้านการเกษตร วิศวกรรม และ นวัตกรรมดิจิทัล ของ “สงขลานครินทร์” ร่วมพัฒนารูปแบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างระบบอัตโนมัติเพื่อใช้งานด้านการเกษตร สนองนโยบายรัฐที่หนุนให้มีการผลิตและใช้งานในประเทศแทนการนำเข้าเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่บริเวณแปลงปลูกเมล่อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการลงนามในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อประยุกต์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สร้างขึ้นมาใช้งานด้านการเกษตรสู... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8445 Wed, 24 Jan 2018 15:02:16 +0700 ม.อ.คิดค้นโฟมยางพารามาผสมสารล่อแมลง ช่วยลดค่าใช้จ่ายเป็นของขวัญแก่เกษตรกรไทย เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ทั่วไทยได้เฮ นักวิจัยจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ คิดประดิษฐ์ โฟมยางพารา จากน้ำยางพารา ใช้แทนสำลีที่ใช้ผสมสารฟีโรโมนในการล่อแมลง เพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้ แมลงศัตรูพืชที่สำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ทั่วประเทศ พบว่าโฟมยางพาราสามารถปลดปล่อยสารและดึงดูดแมลงวันผลไม้ได้ยาวนานถึง 90 วัน และใช้สารฟีโรโมนน้อยกว่าการใช้สำลีซึ่งเป็นวิธีเดิมได้ 5-6 เท่า โดยที่สารฟีโรมีนที่ใช้ล่อแมลงราคาแพง ช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกร ล่าสุดผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากงานวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ ในงาน Seoul International Invention Fair 2017 ณ กรุงโ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8442 Wed, 24 Jan 2018 10:51:59 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จะจัดประชุมวิชาการเคมีนานาชาติ PACCON 2018 ภายใต้หลักคิด นำเคมีสู่อนาตคที่ยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ “Pure and Applied Chemistry International Conference 2018” หรือ PACCON 2018 ภายใต้แนวคิด “Chemistry Toward A Sustainable Future” ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทรงบรรยายพิเศษ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ และจะมีปาฐกถาพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเคมีร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8437 Fri, 19 Jan 2018 14:15:49 +0700 ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาล ม.อ. ก้าวหน้า เปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาล ม.อ. เปิดนวัตกรรมการรักษาโรคหัวใจแบบใหม่ เปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านทางสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด แห่งแรกในส่วนภูมิภาค คนไข้ฟื้นตัวเร็ว ไม่มีแผล ภาวะแทรกซ้อนน้อย ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนาน นพ.สิริชัย ชีวธนากรณ์กุล รองผู้อำนวยการศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มของคนไข้เป็นโรคหัวใจมีมากขึ้น ประกอบกับประชาชนสนใจในสุขภาพและ มีความรู้เรื่องโรคหัวใจมากขึ้น ทำให้มีความต้องการตรวจสุขภาพและรับการรักษามีมากขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้มีการสร้างศูนย์โรคหัวใจ เพื่อรองรับรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจแบบครบวงจรที่ใหญ่และทั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8405 Thu, 28 Dec 2017 16:17:48 +0700 คำอำนวยพรจากท่านอธิการบดี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ตลอดปี 2560 ที่ผ่านเป็นปีที่พวกเราได้ทุ่มเทการทำงานให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ด้านหนึ่งเป็นการทำงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามแผนงานที่วางไว้ แต่ก็มีหลายเรื่องที่ไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ เช่น การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ซึ่งเป็นเหตุให้หลายเรื่องต้องชะลอไปเนื่องจากต้องรอสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ และบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าร่วมกันใจในรายละเอียด อีกด้านหนึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นกลไกในการแก้ปัญหาของประเทศและสร้างความสามารถในการ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8401 Wed, 27 Dec 2017 14:09:40 +0700 ม.อ. เชิญทูตฟินแลนด์แลกเปลี่ยนในการสัมมนา The 6th PSU Education Conference มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0" โดยเชิญ Mrs.Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทยและกัมพูชา ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "Educational Transformation: Finland Experience" จุดประกายด้านระบบการศึกษา และมีการเสนอผลงานการวิจัยแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล เป็นประธานคณะกร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8397 Fri, 22 Dec 2017 14:08:56 +0700 ม.อ.ดูแลผู้ป่วย ซ่อมแซม ทำความสะอาดพื้นที่ภาคใต้ หลังน้ำลด จากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษาและบุคลากร ม.อ.ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึง ปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 – 5 ธันวาคม 2560 ในจังหวัดสงขลา ที่อำเภอ จะนะ นาทวี กระแสสินธ์ สทิงพระ และในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอปากพนัง โดยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และมอบถุงยังชีพ 2,500 ชุด จากงบประมาณของมหาวิทยาลัยและผู้บริจาค รวบงบประมาณ 310,000 บาท โดย ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8396 Fri, 15 Dec 2017 15:27:33 +0700 ม.อ. และ ปตท.สผ. สาธิตประสิทธิภาพหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาด เหมาะกับใช้ในแหล่งท่องเที่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. แถลงข่าวและสาธิตการทำงานหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดตัวแรกที่พัฒนาโดยคนไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมบี พี สมิหลาบีช และ ชายหาดสมิหลา สงขลา โดยเป็นการพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดให้สามารถทำงานบนชายหาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ดร. วินิตย์ หาญสมุทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ปตท.สผ. กล่าวว่า ปตท.สผ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8393 Fri, 15 Dec 2017 14:37:47 +0700 ม.อ.สุราษฎร์ เปิดถนนยางพารา วิจัยใช้ยางแห้ง-เพิ่มสัดส่วนยางทำถนน ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ถนนยางพารา ทศพาราวิถี และ เบญจพาราวิถี ณ ลานศรีวิชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ รองศาตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวถึง โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างถนนยางพารา ทศพาราวิถี และ เบญจพาราวิถี ว่า เป็นผลงานของคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากหลายวิทยาเขต ซึ่งมีการศึกษาวิจัยในการนำยาง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8383 Wed, 22 Nov 2017 14:43:48 +0700 เปิดอย่างเป็นทางการ ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 PSU OPEN HOUSE 2017 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 “PSU OPEN HOUSE 2017” วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องหลวงอนุภาษภูเก็ตการ โดยมีโดยมีศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “2560 ม.อ.วิชาการ ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวรายงานการจัดงาน การจัดงาน ม.อ.วิชาการ 2560 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8382 Wed, 22 Nov 2017 14:31:20 +0700 สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ ที่ภูเก็ต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8361 Tue, 14 Nov 2017 16:14:46 +0700 ม.อ.ตรัง ชูแนวคิด “ย่านตาขาวโมเดล” ลงพื้นที่ทำวิจัยฟื้นฟูเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน และวางแผนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ โดยอาศัยการพัฒนาฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ “โครงการย่านตาขาวโมเดล” อาจารย์ชาวดี ง่วนสน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง เปิดเผยว่า แนวคิดย่านตาขาวโมเดล จังหวัดตรัง มาจากการที่อำเภอย่านตาขาวเกิดการเปลี่ยนแปลง จากอดีตที่เคยเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของรูปแบบสินค้าเฉพาะที่ดึงดูดนักท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8349 Thu, 02 Nov 2017 14:46:04 +0700 ม.อ.มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษาแก่ผู้นำสูงสุดทางศาสนาของอียิปต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอิสลามศึกษา แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อาห์หมัด มูฮัมหมัด อาห์หมัด อัล ตอเย็บ Grand Imam Sheikh of Al-Azhar ผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ที่ทำการสำนักงานผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ร่วมในพิธี และทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ใช้โอกาสนี้ในการสานต่อควา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8319 Tue, 10 Oct 2017 11:11:22 +0700