เรื่องเด่นแนะนำ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sat, 25 Nov 2017 10:56:25 +0700 ม.อ.สุราษฎร์ เปิดถนนยางพารา วิจัยใช้ยางแห้ง-เพิ่มสัดส่วนยางทำถนน ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ถนนยางพารา ทศพาราวิถี และ เบญจพาราวิถี ณ ลานศรีวิชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ รองศาตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวถึง โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างถนนยางพารา ทศพาราวิถี และ เบญจพาราวิถี ว่า เป็นผลงานของคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากหลายวิทยาเขต ซึ่งมีการศึกษาวิจัยในการนำยาง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8383 Wed, 22 Nov 2017 14:43:48 +0700 เปิดอย่างเป็นทางการ ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 PSU OPEN HOUSE 2017 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 “PSU OPEN HOUSE 2017” วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องหลวงอนุภาษภูเก็ตการ โดยมีโดยมีศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “2560 ม.อ.วิชาการ ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวรายงานการจัดงาน การจัดงาน ม.อ.วิชาการ 2560 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8382 Wed, 22 Nov 2017 14:31:20 +0700 สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ ที่ภูเก็ต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8361 Tue, 14 Nov 2017 16:14:46 +0700 ม.อ.ตรัง ชูแนวคิด “ย่านตาขาวโมเดล” ลงพื้นที่ทำวิจัยฟื้นฟูเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน และวางแผนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ โดยอาศัยการพัฒนาฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ “โครงการย่านตาขาวโมเดล” อาจารย์ชาวดี ง่วนสน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง เปิดเผยว่า แนวคิดย่านตาขาวโมเดล จังหวัดตรัง มาจากการที่อำเภอย่านตาขาวเกิดการเปลี่ยนแปลง จากอดีตที่เคยเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของรูปแบบสินค้าเฉพาะที่ดึงดูดนักท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8349 Thu, 02 Nov 2017 14:46:04 +0700 ม.อ.มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษาแก่ผู้นำสูงสุดทางศาสนาของอียิปต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอิสลามศึกษา แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อาห์หมัด มูฮัมหมัด อาห์หมัด อัล ตอเย็บ Grand Imam Sheikh of Al-Azhar ผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ที่ทำการสำนักงานผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ร่วมในพิธี และทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ใช้โอกาสนี้ในการสานต่อควา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8319 Tue, 10 Oct 2017 11:11:22 +0700 นักวิจัย ม.อ. พบแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ของโลก ช่วยเป็นห่วงโซ่อาหารและตัวชี้วัดระบบนิเวศน์ ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Dr. Niel Bruce ประเทศออสเตรเลีย และ รศ.ดร. พรศิลป์ ผลพันธิน ภาควิชาชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค้นพบแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ของโลกในฝั่งทะเลอันดามัน เป็นตัวชี้วัดระบบนิเวศน์และเป็นห่วงโซ่อาหารให้สัตว์น้ำอื่น ไอโซพอด (Isopod) หรือแมลงสาบทะเลคือ สัตว์กลุ่มเดียวกับพวกกุ้ง ปู (Crustacean) ส่วนใหญ่ขนาดลำตัวมีความยาวประมาณ 0.5-2.0 ซม. อาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเล โดยพบได้ทั่วไปตั้งแต่เขตน้ำขึ้นน้ำลง จนถึงทะเลลึก มักออกหากินในตอนกลางคืน สัตว์กลุ่มนี้มีบท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8309 Mon, 09 Oct 2017 10:49:08 +0700 พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. วันที่ 2 ต.ค.60 “บัณฑิตเป็นผู้ได้รับความคาดหวังว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์สังคม” วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่สาม โดยได้มีพระโอวาทแก่บัณฑิตว่า บัณฑิตเป็นผู้ได้รับความคาดหวังจากสังคมว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้า จึงถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้เจริญมั่นคง ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ แต่จะต้องมีการขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8306 Mon, 02 Oct 2017 21:19:16 +0700 “บัณฑิตควรภูมิใจและควรตั้งใจใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบ้านเมือง” พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. 1 ตุลาคม 2560 วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่สอง ในวันนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 ท่าน คือ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ศิริพร ขัมภลิขิต ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์ และ มีเข้าผู้รับพระราชทานโล่เกียรติยศอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8305 Sun, 01 Oct 2017 19:50:08 +0700 พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. 30 ก.ย. 60 “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2ตุลาคม 2560 เวลา 16.33 นาฬิกา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบทูลรายงานกิจก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8304 Sat, 30 Sep 2017 21:22:02 +0700 ม.อ. ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม) แด่สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทูลเกล้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้กราบทูลถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระองค์... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8299 Mon, 25 Sep 2017 14:02:20 +0700 ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.อ. 30 ก.ย. – 2 ต.ค. 60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 และพระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ผู้ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในระหว่าง วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560 โดยในปีนี้ มีบัณฑิตผู้สำเร็จก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8298 Mon, 25 Sep 2017 13:56:01 +0700 “อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า” ของ ม.อ.ภูเก็ต เป็น 1 ใน 5 ผลงานเด่นนำเสนอนักลงทุน ในงาน Thailand Tech Show 2017 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัด Thai Tech Expo 2017 พร้อมนำผลงานวิจัยและพัฒนาใช้ได้จริงจัดแสดงในงาน ภายใต้ชื่องาน Thailand Tech Show 2017 “อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ฮอลล์ 105 – 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยผลงาน “อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็น 1 ใน 5 ผลงานวิจัยเด่นของ สวทช. ที่นำเสนอเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย ในวันที่ 22 กันยายน 2560 งาน Thailand Tech... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8295 Tue, 12 Sep 2017 10:49:12 +0700 ม.อ.ลงนามร่วมพัฒนายางครบวงจรกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และรองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนายางพาราครบวงจร โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ที่อาคารแปรรูปยางพาราสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงข... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8294 Tue, 12 Sep 2017 10:43:45 +0700 ลำดับคณะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำหรับรายละเอียดกำหนดการซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละคณะ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ลำดับคณะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร || n8286_fac_order.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8286 Sun, 10 Sep 2017 17:27:11 +0700 ม.อ.ภูเก็ต มุ่งวิจัยด้านท่องเที่ยว-สิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนให้พื้นที่ฝั่งอันดามัน รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวถึงการทำหน้าที่เป็นสถาบันด้านวิชาการที่เอื้อกับพื้นที่ชายฝั่งด้านอันดามันของวิทยาเขตภูเก็ต ในการนำเสนอ “ทิศทางและงานวิจัยของวิทยาเขตภูเก็ตที่มี Impact ต่อจังหวัดภูเก็ต และฝั่งอันดามัน” ต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อ 19 สิงหาคม 2560 ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยวของเอเชีย มีความโดดเด่นด้านภาษาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน มีคณะวิชาที่สนองต่อการพัฒนาชุมชน จังหวัด พื้นที่ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8247 Tue, 22 Aug 2017 16:22:54 +0700