เรื่องเด่นแนะนำ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 26 Oct 2016 07:20:50 +0700 เภสัช ม.อ. คิดวิธีสกัดสารต้านมะเร็งจากชะมวงด้วยน้ำมันรำข้าว รับ 3 รางวัลระดับนานาชาติ คณะนักวิจัยจาก คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. คิดค้นวิธีสกัดสารต้านมะเร็งจากชะมวง ด้วยน้ำมันรำข้าว ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำมาทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับป้องกันมะเร็ง รับ 3 รางวัลระดับนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ และ คณะประกอบด้วย นางสาวพิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ จากสถานวิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม และ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมวิจัยและคิดค้นวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ต้านมะเร็งจาก “ใบชะมวง” ถือเป็นสารตัวใหม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7695 Tue, 25 Oct 2016 14:28:11 +0700 รอยพระบาทยาตรา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และขอแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นผลสำเร็จ และมีนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษามาแล้ว แสดงว่าเป็นผลที่สมบูรณ์แล้ว การที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นมาก็ต้องพิจารณาดูว่า ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นสำนักศึกษา สถานศึกษาใดๆ เราก็ต้องมาคิดดูว่าต้องมีสถานที่ คืออาคาร ห้องเรียน เครื่องมือสำหรับสอนสำหรับเรียนก็มีอยู่แล้วโดยได้ตั้งขึ้นมาถึงสองแห่ง ที่หาดใหญ่และที่ปัตตานี การสร้างก็นับว่าสร้างขึ้นมาใช้ได้แล้ว และเข้าใจว่าจะต้องสร้างต่อไปอีก เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ .....” นี่เป็นส่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7681 Tue, 18 Oct 2016 14:29:37 +0700 ชาว ม.อ.ทุกศาสนิก จัดถวายอาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม เพื่อถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในทุกวิทยาเขต โดยในช่วงหลังของเดือนตุลาคม 2559 จะมีกิจกรรมดังนี้ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชมรมพุทธศาสตร์ จะจัดพิธีทำบุญตักบาตร และสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 เริ่มเวลา 06.30 น. โดยมีการตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ส่วนช่วงเย็น เริ่มเวลา 18.30 น. โดยมีการลงนามถวายอาลัย การฉายวีดิทัศน์พระราชประวั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7680 Mon, 17 Oct 2016 14:58:32 +0700 ปวงชนหลั่งไหลเข้าร่วม ม.อ.ทำพิธีถวายอาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีถวายอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั้ง 5 วิทยาเขต ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ของทุกวิทยาเขตโดยทุกท่าน พร้อมกันบริเวณพิธี เวลา 21.19 น. และเริ่มพิธี เวลา 21.39 น. โดยในการจัดพิธีดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมนับหมื่นคน สำหรับที่วิทยาเขตหาดใหญ่ มี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี เป็นประธาน โดยเริ่มจากพิธีจุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อยประธานในพิธิีกล่าวคำถวายอาลัย จากการที่ทรงเป็... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7674 Fri, 14 Oct 2016 22:53:29 +0700 ม.อ.จัดน้อมเกล้าฯถวายอาลัยคืนนี้ ๒๑.๓๙ น. ในทุกวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณ เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ในทุกวิทยาเขต ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยพร้อมกันในเวลา 21.19 น. และ เริ่มพิธีเวลา 21.39 น สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่ จัดที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก (ลานพระบิดา) อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7673 Fri, 14 Oct 2016 11:09:07 +0700 มติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ มติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดีนทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร หมายเหตุ : สำหรับการสอบของนักศึกษานั้นยังคงมีกำหนดการเช่นเดิม อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7672 Fri, 14 Oct 2016 09:56:50 +0700 ดร.ปริศวร์ ได้รับการเสนอเพื่อโปรดเกล้าเป็น ศ.ภาษาเกาหลีคนแรก สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เห็นชอบให้นำทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ซึ่งเมื่อได้รับการโปรดเกล้าฯ จะนับเป็นศาสตราจารย์ทางภาษาเกาหลีคนแรกของประเทศไทย ด้วยอายุ 39 ปี ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้วงการภาษาเกาหลีมีความเข้มแข็งขึ้น และนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนภาษาเกาหลี รองศาสตราจารย์ ดร. ปริศวร์ ยิ้นเสน สำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7671 Fri, 07 Oct 2016 16:47:41 +0700 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงเปิด“อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์” คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิด “อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์” คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดย ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิงอุษา เชษฐานนท์ คณบดี เฝ้ารับเสด็จ ทรงรับฟังการถวายรายงานความเป็นมาการก่อสร้างอาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ ทรงเปิดป้ายอาคาร จากนั้นโปรดเกล้าให้ผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก 29 ราย และทอดพระเนตรนิทรรศการห้องปฏิบัติการภายในอาคาร “อาคารจ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7659 Mon, 03 Oct 2016 15:48:23 +0700 พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. 30 ก.ย.59 บัณฑิตควรถือเป็นหน้าที่อันสำคัญที่ต้องดูแลสังคม วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่สาม ซึ่งเป็นวันสุดท้าย โดยในลำดับแรก ได้พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จุลชีววิทยา) แก่ ศาสตราจารย์นิชิบูชิ มิทซูเอกิ และ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยียาง) แก่ นางวราภรณ์ ขจรไชยกูล พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ นายมูหามะสุกรี มะสะนิง ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานคริน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7658 Mon, 03 Oct 2016 09:16:47 +0700 ทุกคนต้องมีเป้าหมายร่วมกันที่จะทำงานให้สำเร็จผลเพื่อประเทศชาติ พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. 29 ก.ย.59 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่สอง ในวันนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก ได้รับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) และ นายภาณุ อุทัยรัตน์ ได้รับ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ มีเข้าผู้รับพระราชทานโล่เกียรติยศคือ นายแพทย์สุวัฒน์ ว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7657 Thu, 29 Sep 2016 20:40:55 +0700 พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. 28 ก.ย.59 บัณฑิตต้องเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขัน วันพุธที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันแรก ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและนักวิจัย ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ได้นำองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนและพ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7656 Wed, 28 Sep 2016 22:59:09 +0700 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯทรงเปิดป้ายศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้าย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อเสด็จถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิบดีศาลภาค 9 แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เฝ้าฯ รับเสด็จฯ คุณจันทร์วดี ลิ่มสกุล ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณภัทรา ชมานนท์ ผู้แทนศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ทูลเกล้าฯถวายมาลัยข้อพระกร ร รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7639 Mon, 19 Sep 2016 10:21:21 +0700 ขอเชิญร่วมงานวันมหิดล วันที่ 17 และ 24 กันยายน 2559 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณอเนกอนันต์ กับแผ่นดินไทยตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงมีพระชนม์ชีพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้น้อมรำลึกถึงพระจริยวัตรของพระองค์ ไว้ในดวงใจ และได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสืบมา พร้อมกับการยึดมั่นในพระราชปณิธานของพระองค์ท่านที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัว เปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เปนกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ ให้บริสุทธิ” ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7630 Thu, 15 Sep 2016 13:47:34 +0700 ยางปูพื้นยางพารา พัฒนาโดยองค์ความรู้ ม.อ. ได้รับ มอก. 2377-2551 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ออกใบอนุญาต มอก.2377-2551 วันที่ 12 กันยายน 2559 ให้การรับรอง “ผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นยางพารา(สนามฟุตซอล)” ของ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพารา ที่สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลจำกัด ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างต้นแบบการดำเนินงาน โดยมอบให้ นายเฉลิมเกียรติ ช่วยสังข์ เป็นผู้พัฒนากระบวนการและเรียนรู้ขั้นตอนโดยใช้เวลากว่า 1 ปี ทั้งนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์จากยางพาราดังกล่าว สามารถเข้าสู่กระบ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7629 Wed, 14 Sep 2016 12:04:18 +0700 ม.อ.จับมือร่วมจัดตั้งศูนย์ Phuket Smart city Innovation Park มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ Phuket Smart city Innovation Park โดยมีนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวรายงานและนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน โดยมีดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง Phuket Smart City & Digital Economy” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล โภคีธารา วันที่ 9 กันยายน 2559 พิธีลงนามข้อตกลงความร่ว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7625 Sat, 10 Sep 2016 16:43:59 +0700