เรื่องเด่นแนะนำ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 24 Feb 2017 08:23:36 +0700 ม.อ.เปิด PSU Clinical Training Center เป็นศูนย์ฝึกทักษะการช่วยชีวิตและฝึกทักษะแก่นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิด PSU Clinical Training Center เป็นแห่งแรก และแห่งเดียวในภาคใต้ ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 อาคารแพทยศาสตร์ราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อใช้ในการฝึกทักษะการช่วยชีวิตผู้ป่วยโดยใช้สถานการณ์เหมือนจริง รวมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก ชั้นคลินิก แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะพัฒนาผู้เรียนให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยมากขึ้น ทั้งนี้ ก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7891 Wed, 08 Feb 2017 14:56:55 +0700 โรงพยาบาล ม.อ.ก้าวหน้า ถ่ายทอดการรักษาโรคหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดข้ามประเทศ ศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ โดยการถ่ายทอดสดการรักษาโรคหัวใจผ่านทางสายสวนหัวใจทดแทนการผ่าตัด ไปยังงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Vietnam congress of congenital and structural heart disease: Single Ventricle from A to Z ณ ประเทศเวียดนาม วันที่ 4 มกราคม 2560 แพทย์หญิงสุภาพร โรยมณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็ก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมได้ถ่ายทอดสดการรักษาโรคหัวใจ โดยการใส่อุปกรณ์เพื่อเข้าไปซ่อมแซมหัวใจผ่านสายสวนหัวใจ ทดแทนการรักษาโดยการผ่าตัด ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7877 Wed, 01 Feb 2017 13:50:44 +0700 นายกรัฐมนตรีบาห์เรน ตรัสชื่นชม ม.อ. และทรงหนุนสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ ฯพณฯ ชยพันธ์ บำรุงพงศ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศบาห์เรน นำรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ เจ้าชาย Khalifa bin Salman Al Khalifa นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศบาห์เรน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ Gudaibiya Palace กรุงมานามา โดยได้ทรงมีส่วนในการสนับสนุนการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศบาห์เรน ตรัสว่าบาห์เรนได้มีการกำหนดแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการศึกษาให้ก้าวหน้า โดยมีการสนับสนุนสถานศึกษาของภาคเอกชน เพื่อจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการศึ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7872 Thu, 26 Jan 2017 15:16:10 +0700 นักศึกษา อ.ก. รับรางวัลออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับโลก จาก WPO นายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ ศิษย์เก่าสาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัล WorldStar Student awards 2016 ประเภท Certificates of Recognition จาก World Packaging Organisation (WPO) ซึ่งตัดสินผลการประกวดไปเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยจัดการประกวดที่ประเทศแอฟริกาใต้ และเป็น 1 ใน 5 คนของนักศึกษาไทยที่ได้รับรางวัล ผลงานดังกล่าวส่งขณะ นายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ ยังเป็นนักศึกษา มี ดร. ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ และอาจารย์สมพร นิลมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันนายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ เป็นจบการศึกษาและได้เข้า... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7864 Mon, 23 Jan 2017 15:59:13 +0700 นักศึกษาวิศวะ ม.อ. รับพระราชทานเหรียญเรียนดี จากพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ นำคณะนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและสอบได้เป็นลำดับที่ 1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 ของแต่ละมหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 20.32 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับรางวัลจำนวน 39 คน ซึ่งในโอกาสนี้ นางสาวลลิตวดี ดำยศ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรฺ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7854 Fri, 20 Jan 2017 13:22:33 +0700 คณะวิทย์-เทคโน ม.อ. ร่วมเครือข่ายคณะประมงอาเซียน สานความร่วมมือวิชาการสหภาพยุโรป พัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำ รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า ได้รับเลือกจากสมาชิกซึ่งประกอบด้วย คณบดีจากคณะที่เปิดสอนด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภูมิภาคอาเซียน 19 มหาวิทยาลัย และนอกภูมิภาคอีก 3 มหาวิทยาลัย ให้เป็นประธานเครือข่ายสถาบันการจัดการศึกษาทางด้านประมงของอาเซียน (ASEAN Fisheries Education Network- ASEAN FEN) ซึ่งนับเป็นประธานคนแรกของเครือข่ายดังกล่าว อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7852 Wed, 18 Jan 2017 16:41:26 +0700 U.S. News & World Report จัด ม.อ. ที่ 5 มหาวิทยาลัยดีที่สุดของไทย ปี 60 U.S. News & World Report นิตยสารการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั่วโลก ประจำปี 2560 (Best Global Universities Rankings 2017) ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวมีเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่หลายด้านด้วยกัน อาทิ ด้านชื่อเสียงการวิจัยในระดับโลกและระดับภูมิภาค ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ การถูกนำไปอ้างอิง ความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวนบุคลากรระดับปริญญาเอก เป็นต้น ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั่วโลก ประจำปี 2560 ได้ทำการสำรวจมหาวิทยาลัยมากกว่า 65 ประเทศทั่วโลก 1,000 มหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ก็มีมหาวิทยาลัยของประเทศไทยติดอันดั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7835 Fri, 13 Jan 2017 10:42:30 +0700 รายงาน ม.อ. ออกช่วยพื้นที่น้ำท่วม 6-9 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หลายวิทยาเขต เข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย ระดมความร่วมมือผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มอบอาหาร น้ำดื่ม ให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมการร่วมมีส่วนในการช่วยเหลือ ทั้งเตรียมด้านให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข การเตรียมพื้นที่เป็นศูนย์อพยพผู้ประสบภัย การเป็นศูนย์รับบริจาค เป็นศูนย์เตรียมน้ำดื่มอาหาร และเตรียมพร้อมบุคลากรและนักศึกษาสำหรับเป็นกำลังในการช่วยเหลือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายพื้นที่ของภาคใต้มัก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7830 Tue, 10 Jan 2017 10:36:47 +0700 เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศเลื่อนเปิดการเรียนการสอน จากวันที่ 9 มกราคม 2560 เป็นวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 . ยกเว้นหลักสูตรที่มีการผูกพันเรื่องการฝึกงาน การทำวิจัย หลักสูตรที่เปิดการเรียนการการสอนไปแล้ว หลักสูตรมีความผูกพันกับเวลาการสอบใบประกอบวิชาชีพ หรือ หลักสูตรที่มีปฏิทินการศึกษาต่างจากปฏิทินกลาง โดยสามารถดูรายละเอียดจากประกาศของแต่ละคณะต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 วิทยาเขต คือปัตตานี หาดใหญ่ สราษฎร์ธานี และ ตรัง ได้มีการประกาศเลื่อนการเปิดเรียนเป็นวันที่ 16 มกราคม เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งรุนแรงในภาคใต้ ทำให้เกิดความไม่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7827 Fri, 06 Jan 2017 16:16:39 +0700 ม.อ.ปัตตานี ร่วมกลุ่ม “นางฟ้าชุมชน” ระดมทุนทำเจลกันแผลกดทับให้ผู้ป่วย 4 จังหวัดชายแดน ดร.ณัฐพงษ์ นิธิอุทัย ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้คิดค้น “วัสดุเจลรองป้องกันและรักษาแผลกดทับ” ซึ่งเดิมเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาสำหรับรองรับน้ำหนักของผู้ป่วยที่รับการผ่าตัด เนื่องจากสามารถกระจายแรงกดไม่ให้แรงกดมาลงตรงบริเวณแผลโดยตรง เปิดเผยว่า ได้มีการจัดทำโครงการ “นางฟ้าชุมชนเพื่อผู้ป่วยแผลกดทับ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และกลุ่ม “นางฟ้าชุมชน” ซึ่งเป็นกลุ่มพยาบาลอาสา ที่เป็นเครือข่ายดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ ทั้งความเป็นอยู่ สุขอนามัย ปากท้อง ซึ่งต้องใช้ทั้งกำลังกายและกำลังใจ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7826 Thu, 05 Jan 2017 15:52:44 +0700 ปี 2559 เป็นปีที่สำคัญอีกปีหนึ่งของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 มีผลทำให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนจากส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพอันจะทำให้มหาวิทยาลัยสา มารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได้ ทั้งนี้ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้จัดทำข้อบังคับต่างๆ ที่จำเป็นเร่งด่วนเสร็จไปแล้วจำนวนหนึ่ง ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ ศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการทำงานด้วยดีตลอดมา ปี 2560 เป็นปีที่ท้าทายอีกปี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7817 Sat, 31 Dec 2016 13:36:54 +0700 ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7791 Wed, 14 Dec 2016 14:51:41 +0700 ม.อ.นำแพทย์-น้ำดื่ม ช่วยผู้ประสบภัย อ.สะทิงพระ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนในอำเภอหาดใหญ่ และ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด เข้าให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และมอบน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวด ให้แก่ประชาชนซึ่งประสบอุทกภัยที่ตำบลคลองรี อำเภอสะทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยมีผู้เข้ารับบริการทางด้านสาธารณสุขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองรีจำนวนประมาณ 200 คน ในช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมของทุกปี ซึ่งหลายพื้นที่ของภาคใต้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการประชุ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7788 Fri, 09 Dec 2016 16:56:15 +0700 นานาชาติร่วมประชุม 10th IMT-GT UNINET 2016 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) ครั้งที่ 10 ( 10th IMT-GT UNINET 2016) ในหัวข้อ "Bioscience : The Element of life " ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ คอนเฟอร์เรนทร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (อาคาร LRC ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7775 Thu, 01 Dec 2016 14:42:03 +0700 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย รับโล่อาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ปี 59 ของปอมท. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ในฐานะอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี 2559 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในการประชุมวิชาการประจำปี ปอมท.ณ โรงแรมนงนุช การ์เด้นรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 โดย นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย เข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7771 Thu, 01 Dec 2016 10:43:45 +0700