เรื่องเด่นแนะนำ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 24 May 2017 09:24:26 +0700 เชิญฟังการถ่ายทอดสดปาฐกถา “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาปาฐกถา “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Conventions Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่านสามารถรับชมและรับฟังถ่ายทอดสดปาฐกถาทาง PSUTV || http://psutv.psu.ac.th/ เวลา 9.00-12.00 น. และ ทางสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM 88.0 MHz ตั้งแต่เวลา 09.15 – 10.15 น. สำหรับท่านที่เข้ารับฟังการปาฐกถา (เฉพาะท่านที่ได้แจ้งชื่อ และ ลงทะเบียนเข้ารับฟังไว้แล้วเท่านั้น) สามารถเข้าศูนย์ประชุมได้ทางประตูด้านโรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ เพียงทางเดียว โดยขอความร่วมม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8094 Mon, 22 May 2017 10:50:12 +0700 ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสัมมนาด้านภาษาและเกาหลีศึกษา ชูประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษารองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ มูลนิธิเกาหลี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ให้แก่นักวิชาการ คณาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย พร้อมเปิดประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระดับอาชีวศึกษารองรับแรงงานสายอาชีพตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม นี้ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ มีการเปิดสัมมนา เชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ให้แก่นักวิชาการ คณาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย เพื่อระดมความคิดเห็น สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดกา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8075 Thu, 04 May 2017 13:56:08 +0700 ม.อ.ลงนามความร่วมมือวิชาการกับ U of Bahrain รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ มหาวิทยาลัยบาห์เรน โดย ศาสตราจารย์ Riyadh Hamza อธิการบดี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa นายกรัฐมนตรีบาห์เรน ร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่พระราชวัง Al Gudaibiya กรุงมานามา ระหว่างการเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนของนายกรัฐมนตรีไทย เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและในโอกาสการครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ สาระสำคัญในข้อต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8058 Thu, 27 Apr 2017 14:55:00 +0700 ม.อ.จัดทำแผนระยะยาว ให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2574) ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย 1 ใน 5 ของอาเซียน” ในแผนดังกล่าวได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และ 1 ใน 5 ของอาเซียน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัยที่สร้างความรู้ระดับสูงและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นผู้ชี้นำสังค... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8041 Tue, 25 Apr 2017 10:56:21 +0700 นักวิจัยม.อ. คว้า 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 รางวัล Special Prize จากการประกวดผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน จากการ คว้า 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 รางวัล Special Prize จากการประกวดผลงานวิจัยในงาน 45th. International Exhibition of Inventions: Geneva, Switzerland 29 March - 2 April 2017. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 นักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงและประกวด ผลการตัดสิ้นได้รับรางวัลทั้งสิ้น 7 รางวัลจาก 5 ผลงาน ประกอบด้วย 1. รางวัลเหรียญทองและรางวัล Special Prize from MALAYSIAN จากผลงานวิจัยเรื่อง "หุ่นจำลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7999 Fri, 07 Apr 2017 12:58:21 +0700 ม.อ.รับรางวัลชนะเลิศและชมเชย การแข่งขัน R2M Thailand 2017 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2560 (Research to Market Thailand: R2M 2017) ในระดับประเทศ โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย 2 รางวัล สำหรับรางวัลต่างๆ ที่มีการรับมอบในวันดังกล่าวมีดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานวิจัย วัสดุปิดแผลที่ได้จากเซลลูโลสที่ผลิตจากแบคทีเรียผสมสารชีวภาพจากเชื้อแลกโตบาซิลลัส แรมโนซัส จีจี เอทีซีซี 53103 ของทีมชายสาม หญิงหนึ่ง จากมหาวิทยาลั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7957 Thu, 16 Mar 2017 15:32:04 +0700 รองฯ สุพจน์ รับโล่เชิดชูเกียรติ จังหวัดสงขลา “คนดีศรีสงขลา” ประจำปี 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับมอบโล่เกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสงขลา” ประเภทข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2559 จากนายบัญญัติ จันทร์เสนะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานมูลนิธิเรารักสงขลา ใน “วันสงขลา” 10 มีนาคม 2560 การเชิดชูเกียรติ “คนศรีสงขลา” จัดโดยจังหวัดสงขลา ร่วมกับ 15 ภาคี บริหารจัดการเพื่อพัฒนาจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยทำการคัดเลือกสรรหาผู้ประกอบคุณงามความดีให้กับสังคมและชาติบ้านเมือง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลรวมทั้งเป็นการยกตัวอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7949 Mon, 13 Mar 2017 11:04:14 +0700 ม.อ.ปัตตานี เตรียมเชิญเปิดปราชญ์มุสลิมทั่วโลก สัมมนานำการศึกษาสู่พลังขับเคลื่อนการพัฒนา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ. เชิญปราชญ์และนักวิชาการมุสลิมโลก 40 ประเทศ ร่วมสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่อง การศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นยุทธศาสตร์สำคัญประการหนึ่งที่จะแสวงหากระชับความสัมพันธ์กับพันมิตรทางวิชาการ เพื่อพัฒนาอิสลามศึกษาในประเทศไทย รวมถึงสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณค่าการศึกษาอิสลามในการสร้างสันติภาพและชี้นำสังคมสู่สันติสุข ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา กล่าวว่า การสัมมนาอิสลา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7947 Mon, 13 Mar 2017 10:39:43 +0700 ม.อ.เปิดตัวกิจกรรมฉลอง 50 ปี เริ่ม 13 มีนานี้ เน้นใช้ศักยภาพวิชาการเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดหลากหลายกิจกรรมฉลองครบ 50 ปี ตลอด 1 ปี ทั้งงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กีฬา ดนตรี ระดมทุน เริ่มต้นงานแรก 13 มีนาคม นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมในวาระครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า มหาวิทยาลัยได้มีการประกาศการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2511 จึงถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย และเรากำลังจะมีอายุย่างเข้าปีที่ 50 หลังจากวันที่ 13 มีนาคม นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7945 Fri, 10 Mar 2017 15:12:27 +0700 ศ.ดร.ศุภยางค์ คณะวิทย์ ม.อ. รับรางวัลสตรีตัวอย่าง ปี 59 สาขาวิจัยและพัฒนา ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี สาขาวิจัยและพัฒนา ประจำปีพุทธศักราช 2559 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมีพิธีรับประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย อุทิศตนทำงานด้านการเรียนการสอนคู่ขนานกับการทำวิจัย เป็นผู้สอนที่ให้ผู้เรียนรู้จักการค้นคว้าหาความรู้ ใช้ความคิดร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7925 Fri, 03 Mar 2017 16:24:45 +0700 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารที่วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 80 ปี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ และหอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา โดยมี นายกสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี เฝ้ารับเสด็จ ทั้งนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จำนวน 5 ราย และเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 57 ราย โดยก่อนเสด็จกลับ ได้ป... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7921 Tue, 28 Feb 2017 14:31:21 +0700 ม.อ.เปิด PSU Clinical Training Center เป็นศูนย์ฝึกทักษะการช่วยชีวิตและฝึกทักษะแก่นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิด PSU Clinical Training Center เป็นแห่งแรก และแห่งเดียวในภาคใต้ ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 อาคารแพทยศาสตร์ราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อใช้ในการฝึกทักษะการช่วยชีวิตผู้ป่วยโดยใช้สถานการณ์เหมือนจริง รวมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก ชั้นคลินิก แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะพัฒนาผู้เรียนให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยมากขึ้น ทั้งนี้ ก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7891 Wed, 08 Feb 2017 14:56:55 +0700 โรงพยาบาล ม.อ.ก้าวหน้า ถ่ายทอดการรักษาโรคหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดข้ามประเทศ ศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ โดยการถ่ายทอดสดการรักษาโรคหัวใจผ่านทางสายสวนหัวใจทดแทนการผ่าตัด ไปยังงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Vietnam congress of congenital and structural heart disease: Single Ventricle from A to Z ณ ประเทศเวียดนาม วันที่ 4 มกราคม 2560 แพทย์หญิงสุภาพร โรยมณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็ก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมได้ถ่ายทอดสดการรักษาโรคหัวใจ โดยการใส่อุปกรณ์เพื่อเข้าไปซ่อมแซมหัวใจผ่านสายสวนหัวใจ ทดแทนการรักษาโดยการผ่าตัด ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7877 Wed, 01 Feb 2017 13:50:44 +0700 นายกรัฐมนตรีบาห์เรน ตรัสชื่นชม ม.อ. และทรงหนุนสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ ฯพณฯ ชยพันธ์ บำรุงพงศ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศบาห์เรน นำรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ เจ้าชาย Khalifa bin Salman Al Khalifa นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศบาห์เรน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ Gudaibiya Palace กรุงมานามา โดยได้ทรงมีส่วนในการสนับสนุนการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศบาห์เรน ตรัสว่าบาห์เรนได้มีการกำหนดแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการศึกษาให้ก้าวหน้า โดยมีการสนับสนุนสถานศึกษาของภาคเอกชน เพื่อจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการศึ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7872 Thu, 26 Jan 2017 15:16:10 +0700 นักศึกษา อ.ก. รับรางวัลออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับโลก จาก WPO นายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ ศิษย์เก่าสาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัล WorldStar Student awards 2016 ประเภท Certificates of Recognition จาก World Packaging Organisation (WPO) ซึ่งตัดสินผลการประกวดไปเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยจัดการประกวดที่ประเทศแอฟริกาใต้ และเป็น 1 ใน 5 คนของนักศึกษาไทยที่ได้รับรางวัล ผลงานดังกล่าวส่งขณะ นายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ ยังเป็นนักศึกษา มี ดร. ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ และอาจารย์สมพร นิลมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันนายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ เป็นจบการศึกษาและได้เข้า... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7864 Mon, 23 Jan 2017 15:59:13 +0700