ข่าวประกวดราคา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 07 Dec 2016 21:23:57 +0700 ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา จำนวน 600 ชุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา (Dsktp Campus All Languages Lic/SA Pack MVL) จำนวน 600 ชุด อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/980--600-.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7766 Mon, 28 Nov 2016 16:18:52 +0700 สอบราคาซื้อกระดาษชนิดต่างๆ และ ราคาจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ )มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อราคาวัสดุ (กระดาษชนิดต่างๆ )และความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 216 ชุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดสอบราคาวัสดุ (กระดาษชนิดต่างๆ ) || n7764_PSUTHDoc1.pdf รายละเอียดสอบราคาจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย || n7764_PSUTHDoc2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7764 Mon, 28 Nov 2016 16:01:47 +0700 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุแบตเตอรี่สถานีไฟฟ้าย่อย เลขที่ 34/2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อแบตเตอรี่สถานีไฟฟ้าย่อย ขนาด 2 V,250 AH จำนวน 60 ลูก อ่านรายละเอียดได้ที่ || n7760_PSUTH161125.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7760 Fri, 25 Nov 2016 13:40:14 +0700 ประกาศร่าง TOR (ครั้งที่2) รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคา e-Bidding ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศร่าง TOR (ครั้งที่2) รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคา e-Bidding อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/972-tor21-e-bidding.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7699 Wed, 26 Oct 2016 15:19:42 +0700 ม.อ. ประกาศร่าง TOR รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศร่าง TOR รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคา e-bidding วันที่ 6-11 ต.ค.59 อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/967-tor-1-e-bidding.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7665 Fri, 07 Oct 2016 14:38:20 +0700 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา จำนวน 1 ระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/957--1-.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7622 Sat, 10 Sep 2016 13:09:10 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์จะขายทอดตลาดพัสดุ ปี 2558จำนวน 351 รายการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะขายทอดตลาดพัสดุ ปี 2558จำนวน 351 รายการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ || http://www.dent.psu.ac.th/unit/dpasadu/images/document/sale58.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7603 Thu, 01 Sep 2016 22:10:35 +0700 ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานตามปกติ จำนวน 166 รายการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานตามปกติ จำนวน 166 รายการ อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/953--166-.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7596 Thu, 01 Sep 2016 20:52:38 +0700 ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา โซนที่ 2 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี) วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษาโซนที่ 2 (หอพักอาคาร 3,4,7,12,13,14 และ 15 ) รวม 7 อาคาร จำนวน 24 คนระยะเวลา 12 เดือน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ่านรายละเอียดประกาศได้ที่ || pragars.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7572 Fri, 19 Aug 2016 11:48:28 +0700 ประกาศสอบราคาถ่ายภาพบัณฑิตในวันพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาถ่ายภาพพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 28 วันพฤหัสบดีที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าเสนอราคาตามประกาศนี้ ให้ยื่นซองเสนอราคาตามวัน เวลา โดยมีเงื่อนไขและข้อผูกพัน ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ | Doc2558.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7557 Mon, 08 Aug 2016 16:10:30 +0700 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงแฟลต จำนวน 3 รายการ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงแฟลต จำนวน 3 รายการ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คือ 1. จ้างปรับปรุงแฟลตอาคาร 7/402 , 7/403 และ 7/407 || web.pdf 2. จ้างปรับปรุงแฟลตอาคาร 13/601 , 13/602 และ 14/701 || web2.pdf 3. จ้างปรับปรุงแฟลตอาคาร 14/608 และ 14/704 || web3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7527 Wed, 27 Jul 2016 12:46:35 +0700 ประกาศสอบราคาจ้างทำศาลาพักผ่อนบริเวณหอพักนักศึกษาอาคาร 2-4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำศาลาพักผ่อนบริเวณหอพักนักศึกษาอาคาร 2-4 จำนวน 10 ชุด ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อ่านรายละเอียดได้ที่ || web.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7522 Mon, 25 Jul 2016 12:28:54 +0700 รับสมัครผู้เข้าประกอบการกิจการร้านค้าคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าประกอบการดังรายการต่อไปนี้ กิจการร้านจำหน่ายผลไม้ ในโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ตั้งเเต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กิจการร้านค้าบริเวณใต้ตึกปาฐกถา ประดิษฐเชยจิตร (ตึกฟักทอง)คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ตั้งเเต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://www.sc.psu.ac.th/New56/TH/News/PRDetail.asp?NewsID=1683 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7510 Fri, 15 Jul 2016 14:45:08 +0700 ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนท่อประปา ท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเปลี่ยนท่อประปา ท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ แฟลตอาคาร 1 และ แฟลตอาคารเรียน 2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แฟลตอาคาร 1 อ่านรายละเอียดได้ที่ || webBuild1.pdf แฟลตอาคารgเรียน 2 อ่านรายละเอียดได้ที่ || webBuild2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7471 Wed, 29 Jun 2016 10:09:16 +0700 ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งของที่พักอาคาร 9 บันได A,B,C และ D (D1,D3,D5,D7) งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเปลี่ยนท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งของที่พักอาคาร 9 บันได A,B,C และ D (D1,D3,D5,D7) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ่านรายละเอียดได้ที่ || web12.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7455 Thu, 23 Jun 2016 10:34:06 +0700