ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 22 Sep 2017 20:34:53 +0700 ดร.สุรินทร์เชื่อ พ.อ.ถนัด คอมันตร์ ตั้ง ม.อ. เพื่อเชื่อมโยงวิชาการกับอาเซียนตอนล่าง ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ให้เกียรติปาฐกถา หัวข้อ “50 ปี อาเซียน กับ ทิศทางในอนาคต” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ในงานสัปดาห์อาเซียน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสการร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน และ 50 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า เมื่อแรกมีการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี พันเอกถนัด คอมันตร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทย เป็นผู้นำในการก่อตั้ง เพื่อส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องสันติภาพ ความมั่นคง เศรษฐกิจ องค์ความรู้ สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8293 Tue, 12 Sep 2017 10:35:17 +0700 ประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะจัดประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education" ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่อหัวข้อการประชุมวิชาการดังกล่าว และขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัยของการประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0” จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษาส่งผลงานวิจัยได้ที่ www.ps... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8287 Tue, 12 Sep 2017 10:09:10 +0700 ลำดับคณะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำหรับรายละเอียดกำหนดการซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละคณะ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ลำดับคณะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร || n8286_fac_order.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8286 Sun, 10 Sep 2017 17:27:11 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำทีมนักวิจัยลงพื้นที่ อบต.ควนรู เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาสังคม เมื่อวันจันทร์ที่ 7 และ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ ผศ.ดร.เยาวภา สุขพรมา ได้นำทีมลงสำรวจพื้นที่ อบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อหาแนวทางนำองค์ความรู้ทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ไปให้บริการแก่ชุมชนต่อไป โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร นักวิจัยจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นำงานวิจัยชุดทดสองสังกะสีภาคสนาม ลงพื้นที่เพื่อเพิมศักยภาพข้าว โดยได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นจำนวนมาก สำหรับการลงพื้นที่ให้ความรู้ในรูปแบบของการบริการวิชาการในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ม.... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8283 Fri, 08 Sep 2017 15:18:57 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาการจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาโทและปริญญาเอกระบบโมดูล (Module System) บัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาการจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาโทและปริญญาเอกระบบโมดูล (Module System) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสัมมนาการจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาโทและปริญญาเอกระบบโมดูล (Module System) ณ ห้องอบรม SME คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาโทและเอกในระบบโมดูลมากขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางและรูปแบบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความหลากหลาย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณบดีบัณฑิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8277 Tue, 05 Sep 2017 12:23:54 +0700 เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ซึ่งเป็นศูนย์สอบภูมิภาคภาคใต้ CU-TEP เปิดรับสมัครผู้สนใจทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP จำนวน 360 ที่นั่ง (หากมีผู้สมัครสอบน้อยกว่า 200 ที่นั่ง ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอบ) ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-8 กันยายน 2560 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม จัดสอบในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมรอง (Conference Hall) ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ สมัครออนไลน์ผ่านระบบของศูนย์ทดสอบ CU-TEP โดยตรงที่ http://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-3717 หรือ 09... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8270 Tue, 29 Aug 2017 14:21:20 +0700 เชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานด้านยางพารา APRC 2017 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการด้านยางพารา ในการประชุมวิชาการ The Asia Pacific Rubber Conference (APRC) 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 โดยการประชุมจะประกอบด้วย นิทรรศการ การนำเสนอด้วยปากเปล่าและโปสเตอร์ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัยในหัวข้อ 1.Rubber Processing and Products 2.Rubber Compounding and Composites 3.Rubber Chemistry and Chemical Modification 4.Rubber Agronomy, Socio-Economics and Biotechnology 5.Rubber Wood Techn... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8267 Tue, 29 Aug 2017 11:33:22 +0700 สัตวแพทย์ ม.อ.จับมือกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นแหล่งความรู้ในการจัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงนามร่วมกับกรมปศุสัตว์ พัฒนาหลักสูตรสัตวแพทย์และนำองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในการบริการและพัฒนาการจัดการสุขภาพและผลผลิตทางปศุสัตว์ รวมถึงสุขอนามัยอันดีของประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ กรมปศุสัตว์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย ตำแหน่งรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนร่วมในการลงนาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจาร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8266 Tue, 29 Aug 2017 11:02:42 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับสภาคณบดีคณะวิทย์ฯ ในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 4/2560 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 29 สถาบัน โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติร่วมต้อนรับ ซึ่งในครั้งนี้ทางคณะได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ เปิดประธานและกล่าวเปิดงาน โดยมีศาสตราจารย์สุภา หารหนองบัว ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) มอบของท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8263 Tue, 29 Aug 2017 10:20:15 +0700 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จะจัดโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 โดยทางภาควิชาฯ เป็นศูนย์ประสานงานจัดการแข่งขัน ระดับภูมิภาค(ภาคใต้) ขอเชิญช่วนคณาจารย์ ส่งทีม นักศึกษา ไม่เกินทีม ละ 3 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว วิธีการ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน Online เพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบGENA ได้ที่ www.nectec.or.th/nsc/หรือwww.nscthailand.net ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8254 Thu, 24 Aug 2017 14:30:52 +0700 เปิดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต รองรับ Smart City ในปัจจุบัน การเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการจำเป็นต้องอาศัยทักษะ ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมและสารสนเทศเพื่อนำไปสู่การสร้าง และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ๆ เช่น องค์ความรู้ด้านวิศวรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาระบบอัตโนมัติและระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสารสนเทศ และสร้างโมเดลทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะของจังหวัดภูเก็ต และเพื่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ตามนโยบาย Thailand 4.0 สภามหาวิท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8253 Thu, 24 Aug 2017 10:35:38 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.ปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 2560 เน้นบัณฑิตเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกสากล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เน้นผู้เข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามิใช่เพียงแต่สามารถพัฒนาองค์ความรู้เพื่อระดับประเทศ แต่ต้องเตรียมตัวพร้อมเข้าสู่โลกสากลมากขึ้น ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักศึกษาไทยและต่างชาติที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนรวม 1,046 คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 175 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จำนวน 125 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 746 คน รศ.ดร.ธีระพล ศรี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8251 Tue, 22 Aug 2017 20:20:45 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ซึ่งเป็นศูนย์สอบภูมิภาคภาคใต้ Chulalongkorn University Test of English Proficiency กำหนดเปิดรับสมัครผู้สนใจทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP จำนวน 360 ที่นั่ง (หากมีผู้สมัครสอบน้อยกว่า 200 ที่นั่ง ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอบ) ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-8 กันยายน 2560 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม จัดสอบในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมรอง (Conference Hall) ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ สมัครออนไลน์ผ่านระบบของศูนย์ทดสอบ CU-TEP โดยตรงที่ || http://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8210 Thu, 27 Jul 2017 11:20:01 +0700 องคมนตรี เชื่อความขัดแย้งจัดการได้โดยใช้กระบวนการทางอิสลามศึกษา พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เชื่อมั่นเวทีสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติจากปราชญ์มุสลิมโลก ที่ ม.อ.ปัตตานี เป็นการระดมแนวคิดการพัฒนาการศึกษาอิสลามศึกษาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และ สร้างเครือข่ายทางการศึกษาในการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ ​​เมื่อเช้าวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่อง การศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ รศ.อิ่มจิต ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8206 Thu, 27 Jul 2017 10:29:43 +0700 Preparation Course for International Graduate Students Semester 1 Academic Year 2017 The PSU Graduate School has organized the preparation course for new international graduate students of academic year 2017 on August 7-10, 2017. This course is an induction to life and study at PSU. It is highly recommended to all new international graduate students coming to study at PSU. Eligibility: all new international graduate students commencing their studies in term 1/2017 (Students who arrived in term 2/2016 may also take part if they wish) Details of the schedule can be found at: http://www.grad.psu.ac.th/News/news183.pdf or http://www.grad.psu.ac.th/in... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8190 Wed, 19 Jul 2017 10:18:00 +0700