ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 27 Sep 2016 00:17:37 +0700 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการโครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุม LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเปิดการประชุมวิชาการโครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2559 แผนงานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ โดยกลุ่มเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัยโดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ และศาสตาจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย กล่าวรายงานความก้าวหน้าโครงการ โครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส โดยเป็นทุนสร้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7643 Thu, 22 Sep 2016 09:55:13 +0700 กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต (Group photograph program) และ ข้อแนะนำการถ่ายภาพ - การสั่งจองภาพชุด กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต (Group photograph program) และ ข้อแนะนำการถ่ายภาพ - การสั่งจองภาพชุด กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต || Group-photograph-program.pdf ข้อแนะนาสาหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับการถ่ายภาพหมู่ || GroupPhoto.pdf Guidelines for Group Photograph Sessions || GroupPhoto_eng.pdf ใบสั่งจองภาพชุดมาตรฐาน || Order-standards.pdf ใบสั่งจองอัด–ขยายภาพถ่าย (เพิ่มเติม) || Order-reprints-expand.pdf แบบสอบถามเพื่อประเมินการจัดส่งภาพถ่ายให้บัณฑิต || Questionnaires.pdf ท่ารับที่ถูกต้องและสวยงาม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ||... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7642 Wed, 21 Sep 2016 15:07:47 +0700 วารสารวิทยาการจัดการ จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของฐาน TCI วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของฐาน TCI จากการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่ม จากกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ 1 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม || http://journal.fms.psu.ac.th/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7635 Thu, 15 Sep 2016 14:50:29 +0700 ม.อ. ผนึกกำลังพันธมิตร ผลักดันไมซ์ไทยให้เติบโต พันธกิจสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตและยั่งยืน หลักสูตรไมซ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยจัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “Career Advisory” ผนึกกำลังร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ Thailand Incentive & Convention Association-TICA บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยจากสถาบันต่างๆในระดับอุดมศึกษาทั่วภาคใต้ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 400 คน ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7633 Thu, 15 Sep 2016 14:18:47 +0700 ม.อ.เตรียมตั้งคณะทำงาน พร้อมรับการยกเลิก Admission ในปี 61 ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ถึงข้อสรุปของ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เกี่ยวกับแนวคิดที่จะยกเลิกระบบ Admission ในการรับนักศึกษา ซึ่งสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ดำเนินการอยู่ เพื่อให้นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนที่จะเข้ากระบวนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ต้องการให้นักเรียนต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเวียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ มากเกินไป ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันสามารถเลือกนักเรียนตรงกับความต้อ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7626 Sat, 10 Sep 2016 16:53:59 +0700 ม.อ.จับมือร่วมจัดตั้งศูนย์ Phuket Smart city Innovation Park มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ Phuket Smart city Innovation Park โดยมีนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวรายงานและนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน โดยมีดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง Phuket Smart City & Digital Economy” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล โภคีธารา วันที่ 9 กันยายน 2559 พิธีลงนามข้อตกลงความร่ว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7625 Sat, 10 Sep 2016 16:43:59 +0700 ม.อ. มอบรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ปี 59 แก่ 3 ผู้ยังประโยชน์ให้ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 แก่ เภสัชกรยิปซี แพทย์ผู้พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขภาคใต้ และ นายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านปัตตานี เพื่อยกย่องในฐานะผู้อุทิศตนทำประโยชน์แก่ชุมชนในภาคใต้ เป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจในการทำประโยชน์แก่ชุมชนให้อนุชนรุ่นหลัง โดยผู้ได้รับรางวัลจะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศในวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28-30 กันยายน 2559 เงินรางวัล และได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 ทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เภสัชกรหญิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7624 Sat, 10 Sep 2016 16:05:58 +0700 ธนาคาร SMBC มอบทุนการศึกษา Sumitomo Mitsui Banking Corporation หรือ SMBC มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบ๊งกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 6 ทุนๆ ละ 1,150 ดอลล่าร์สหรัฐ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ 1-4 ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด และนิติศาสตร์ ที่มีผลการเรียนสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และตั้งใจเรียน เพื่อเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้มีความพร้อมทั้งทุนทรัพย์และกำลังใจในการเล่าเรียนจนจบการศึกษา การมอบทุนมีขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 โดย Mr.Hiroyoshi Korosue ตำแหน่ง Count... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7621 Sat, 10 Sep 2016 13:01:38 +0700 ม.อ.ถวายปริญญาศึกษาศาสตร์แด่พระเจ้าอยู่หัว และ ปริญญาสัตวแพทย์แด่เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 375(5/2559) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ได้มีมติเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น “คุรุมหาราช” ครูของแผ่นดินที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน ทรงมีพระบรมราโชบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ซึ่งแสดงถึ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7617 Wed, 07 Sep 2016 10:19:20 +0700 เชิญนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ Get Ready for A Global Business World ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ Get Ready for A Global Business World เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การเขียนใบสมัคร CV และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1) เวลา 08.00 - 17.00 น. (เสาร์-อาทิตย์) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 กันยายน 2559 ประกาศผลภายในวันที่ 14 กันยายน 2559 (รับเพียง 40 ที่นั่งต่อกลุ่มเท่านั้น) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม || http://clpd.psu.ac.th/news/seminar-news/647-590915gbuz หรือโทรศัพท์ 0-7428-9207... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7611 Tue, 06 Sep 2016 14:29:32 +0700 รายชื่อบัณฑิตแยกคณะและสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 - รายนามผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 || http://reg.psu.ac.th/newsgraduate2559/lisnameG.aspx - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558|| Numberofgraduates2558.pdf - บัณฑิตกรอกข้อมูล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (พิมพ์ใบรายงานตัว) || https://job.psu.ac.th/default.asp - การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านรายละเอียดได้ที || detail59.pdf - การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย อ่านรายละเอียดได้ที || detail59_02.pdf - ข้อปฏิบัติสำหรับการซ้อมและก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7609 Mon, 05 Sep 2016 12:34:51 +0700 ม.อ. ติดลำดับ 3 มหาวิทยาลัยคุณภาพของประเทศ ปี 59 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียและของประเทศไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Rankings 2016 โดย RUR Rankings Agency ของประเทศรัสเซีย โดยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศ อันดับที่ 11 ของเอเชีย และ อันดับที่ 618 ของโลก และ ได้อันดับที่ดีขึ้นจากปี 2558 ซึ่งได้ลำดับที่ 4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ของ RUR Rankings Agency พิจารณาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในระดับสากล 4 ด้าน 20 ตัวชี้วัด คือด้านการสอน (Teaching) 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น 40% การวิจัย 5 ตัวชี้วัด 40% ด้านความเป็นนานาชาติ 5 ตัวชี้วัด 10% และด้านคว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7606 Thu, 01 Sep 2016 23:19:30 +0700 ม.อ.ตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ ของ miniTCDC อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 วิทยาเขตตรัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน หรือ LOVE YOUR LOCAL LOVE YOUR CITY 2 2016 ที่ เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสุขุมวิท 24 กรุงเทพมหานคร โดย ม.อ.ตรัง ติดหนึ่งในสามทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลจำนวน 1 แสนบาท เพื่อนำมาพัฒนางานในพื้นที่จริง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) ร่วมมือกับ15 สถาบันการศึกษาในเครือข่ายของ miniTCDC ได้ดำเนินการโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7605 Thu, 01 Sep 2016 23:09:15 +0700 ม.อ. ตรัง คว้า 2 รางวัล โครงการ YICMG 2016 จากประเทศจีน นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย นายพีรณัฐ ช่างทองเครือ นางสาวปิยฉัตร หมาดสตูล และนางสาวสุนิดา รัตนพันธ์ ได้ร่วมแข่งขันออกแบบโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงระดับเยาวชน ประจำปี 2016 “The Youth Innovation Competition on Lantsang-Mekong Region’s Governance and Development” หรือ YICMG 2016 ที่ มณฑลชิงไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15-21 สิงหาคม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง และ อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7601 Thu, 01 Sep 2016 21:27:08 +0700 เชิญร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC และ IELTS ครั้งที่ 2 (ฟรี) ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC และ IELTS ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2559 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1) กลุ่ม 1 : หลักสูตร TOEIC (นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) เริ่มเรียน : 6–30 กันยายน 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. (ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์) กลุ่ม 2 : หลักสูตร IELTS (นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) เริ่มเรียน : 4–28 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. (ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์) ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ :... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7585 Wed, 24 Aug 2016 14:05:21 +0700