ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 24 Jan 2017 10:01:10 +0700 นักศึกษา อ.ก. รับรางวัลออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับโลก จาก WPO นายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ ศิษย์เก่าสาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัล WorldStar Student awards 2016 ประเภท Certificates of Recognition จาก World Packaging Organisation (WPO) ซึ่งตัดสินผลการประกวดไปเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยจัดการประกวดที่ประเทศแอฟริกาใต้ และเป็น 1 ใน 5 คนของนักศึกษาไทยที่ได้รับรางวัล ผลงานดังกล่าวส่งขณะ นายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ ยังเป็นนักศึกษา มี ดร. ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ และอาจารย์สมพร นิลมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันนายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ เป็นจบการศึกษาและได้เข้า... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7864 Mon, 23 Jan 2017 15:59:13 +0700 นักศึกษาวิศวะ ม.อ. รับพระราชทานเหรียญเรียนดี จากพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ นำคณะนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและสอบได้เป็นลำดับที่ 1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 ของแต่ละมหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 20.32 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับรางวัลจำนวน 39 คน ซึ่งในโอกาสนี้ นางสาวลลิตวดี ดำยศ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรฺ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7854 Fri, 20 Jan 2017 13:22:33 +0700 ขอเชิญนักศึกษา (ชั้นปีที่ 3-4) โครงการ Get Ready for A Global Business World ครั้งที่ 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา (ชั้นปีที่ 3-4) เข้าร่วม โครงการ Get Ready for A Global Business World ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การเขียนใบสมัคร CV และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2560 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1) เวลา 08.00 - 17.00 น. (เสาร์-อาทิตย์) ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มกราคม 2560 ที่เว็บไซต์ http://clpd.psu.ac.th/news/seminar-news/657-600112gbuz3 (รับเพียง 40 ที่นั่งต่อกลุ่มเท่านั้น) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม 26 มกราคม 2... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7838 Tue, 17 Jan 2017 09:53:09 +0700 U.S. News & World Report จัด ม.อ. ที่ 5 มหาวิทยาลัยดีที่สุดของไทย ปี 60 U.S. News & World Report นิตยสารการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั่วโลก ประจำปี 2560 (Best Global Universities Rankings 2017) ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวมีเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่หลายด้านด้วยกัน อาทิ ด้านชื่อเสียงการวิจัยในระดับโลกและระดับภูมิภาค ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ การถูกนำไปอ้างอิง ความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวนบุคลากรระดับปริญญาเอก เป็นต้น ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั่วโลก ประจำปี 2560 ได้ทำการสำรวจมหาวิทยาลัยมากกว่า 65 ประเทศทั่วโลก 1,000 มหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ก็มีมหาวิทยาลัยของประเทศไทยติดอันดั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7835 Fri, 13 Jan 2017 10:42:30 +0700 หลักสูตร IT เปิดรับสมัครนักศึกษาประเภททั่วไป (ปีการศึกษา 2560) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ B.Tech (IT) เปิดรับสมัครนักศึกษาประเภททั่วไป รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2560 หลักฐานการสมัครประเภททั่วไป 1. สำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร หรือใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา (สำหรับผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) จำนวน 1 ชุด 2. สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) หรือ ใบรายงานผลการเรียน ระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด 3. สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) หรือ ใบรายงานผลการเรียน ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 5. สำเนาทะเบียนบ้าน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7829 Tue, 10 Jan 2017 10:11:15 +0700 วิทยาเขตตรังจัด ม.อ.วิชาการ โชว์ศักยภาพสถาบันสู่ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยถึงการจัดงาน ม.อ.วิชาการ หรือ PSU Open Week ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะมีขึ้นใน อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7823 Thu, 05 Jan 2017 14:58:57 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ “โครงการรับสมัครนักเรียนทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560” ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ได้ประกาศรับสมัคร “โครงการรับสมัครนักเรียนทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560” ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ในโครงการดังกล่าว รายละเอียดสถานที่และวันเวลาสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 1. สำนักจุฬาราชมนตรี กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – เป็นต้นไป สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องศูนย์ประสานงานวิทยาลัยอิสลามศึกษา สำนักจุฬาราชมนตรี ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7822 Thu, 05 Jan 2017 14:44:29 +0700 ปรับแผนพัฒนา น.ศ. สร้างการเรียนรู้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำแนวคิดการพัฒนานักศึกษาเป็นแผนพัฒนาแบบขั้นบันไดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษามีความสุขในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับ สนองความต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนของสังคม อีกทั้งพัฒนาให้เป็นผู้ “ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ” ซึ่งเป็นอัตตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนั้นยังจะมีการปรับปรุงโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการพ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7811 Fri, 23 Dec 2016 10:43:41 +0700 คณะรัฐศาสตร์มอบทุนสหกิจศึกษา เปิดโอกาส นศ.ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับการทำงานจริง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีมอบทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ทุนคอลีฟะห์ ทุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ รวม 54 ทุน ให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการสื่อสาร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี เป็นประธาน “สหกิจศึกษาไม่ได้มีสําหรับคนเก่ง แต่มีไว้เพื่อพัฒนาคนในแต่ละด้านตามความถนัด ประกอบกับสถาบันการศึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน นับเป็นการสร้างกําลังคนให้กับประเทศในมิติที่แตกต่างกัน” ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7803 Fri, 16 Dec 2016 16:04:17 +0700 ศอ.บต.หนุน ม.อ. ศึกษาออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่อุตสาหกรรมฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสร้างความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินโครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นการใช้ประโยชน์พื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานี โดยการลงนามมีขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ผู้ลงนามประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี และ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะร่วมมือกันดำเนินโครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นการใช้ประโยชน์พื้นที่ส่งเสริม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7787 Fri, 09 Dec 2016 12:09:42 +0700 สหกิจศึกษาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 หัวข้อเรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 กว่า 500 คน จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำความรู้ที่เรียนมาไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณอิสิญา สังข์ศิริ ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด ในวันที่ 12 , 19 พฤศจิกายน 2559 และคุณธีระ เหลืออัก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7773 Thu, 01 Dec 2016 11:31:53 +0700 คณะศิลปศาสตร์เปิดหลักสูตรอบรมการเขียนและเตรียมสอบ TOEIC คณะศิลปศาสตร์เปิดหลักสูตรอบรมบริการวิชาการ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1.การเขียนบทความภาษาอังกฤษ(Essay Writing) ครั้งที่ 1 เวลาฝึกอบรม 24 ธ.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ (รวม 30 ชม.) เปิดรับจำนวน 13 ที่นั่ง ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท 2.ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC สำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 เวลาฝึกอบรม 7 ม.ค. 2560 - 25 กุ.พ. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ (รวม 45 ชม.) เปิดรับจำนวน 20 ที่นั่ง ค่าลงทะเบียน 4,200 บาท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนพรัตน์ งานบริการวิชาการ โทร.074-286674 ภาย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7762 Fri, 25 Nov 2016 14:41:45 +0700 ฮิลตัน ร่วมลงนาม ม.อ. เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่งานบริการ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เครือฮิลตัน และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยมีการนำเสนอโครงการฮิลตัน คลาส (Hilton Class) เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ โดยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากทั่วโลกและในประเทศไทย โดยโปรแกรมนี้จะมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านธุรกิจงานบริการ การฝึกอบรมทักษะจากประสบการณ์จริง ที่จะรวมเข้ากับหลักสูตรการเรียนในระดับปริญญาตรี ในสาขาการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรม ซึ่งการลงนามครั้งนี้นับเป็นพันธมิตรทางวิชาการครั้งที่สองในประเทศไทย และเป็นการลงนามข้อตกลงครั้งที... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7761 Fri, 25 Nov 2016 13:51:41 +0700 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการชมภาพยนตร์เพื่อการแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัล (Tell Me More “The Movie” Season 2) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการชมภาพยนตร์ เพื่อการแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัล (Tell Me More “The Movie” Season 2) สำหรับนักศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงภาพยนตร์ Hatyai Cineplex (IMAX THEATRE) และ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : 1. ผู้สมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี (สมัครได้ทุกวิทยาเขต) 2. เป็นผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้โปรแกรม Tell Me More และได้ทำการสอบ Placement Test เรียบร้อยแล้ว มีคะแนน Placemen... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7755 Tue, 22 Nov 2016 14:48:51 +0700 นศ.ม.อ.ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ The 16 th ASEAN &5th ASEAN+3 Educaional Forum& Young Speaker Contest 2016 นางสาวพนิตนันท์ สุทธิวงษ์ และนางสาวมณฑ์สิริ ชินธนวิศิษฐ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเข้าร่วมโครงการ The 16th ASEAN & 5th ASEAN+3 Educational Forum & Young Speaker Contest 2016 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีอาจารย์ชุติมา สว่างวารี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ร่วมฝึกซ้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ผ่านมา โครงการและกิจกรรมดังกล่าวภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียนที่เกิดจากความร่วมมือขอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7752 Tue, 22 Nov 2016 14:21:57 +0700