ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 31 Mar 2017 01:27:37 +0700 เชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงอาจารย์ใหญ่ 28 พฤษภาคม ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ซึ่งนักศึกษาที่เรียนรู้วิชากายวิภาคศาสตร์จากร่างจริงของผู้บริจาคร่างกาย จะต้องแสดงความรู้สึก กตัญญูรู้คุณต่อร่างของผู้บริจาคร่างกายซึ่งนักศึกษาเรียกว่า “อาจารย์ใหญ่” โดยการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญู หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 7428 8132 การจัดพิธ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7976 Thu, 23 Mar 2017 12:11:54 +0700 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงพร้อมจัดแข่งดาราศาสตร์โลกที่ภูเก็ต พ.ย นี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัด “การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (IOAA 2017)” โดยผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ (สอวน.) รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รองศาสตราจารย์ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดีวิทยา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7963 Tue, 21 Mar 2017 14:51:24 +0700 ม.อ.รับรางวัลชนะเลิศและชมเชย การแข่งขัน R2M Thailand 2017 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2560 (Research to Market Thailand: R2M 2017) ในระดับประเทศ โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย 2 รางวัล สำหรับรางวัลต่างๆ ที่มีการรับมอบในวันดังกล่าวมีดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานวิจัย วัสดุปิดแผลที่ได้จากเซลลูโลสที่ผลิตจากแบคทีเรียผสมสารชีวภาพจากเชื้อแลกโตบาซิลลัส แรมโนซัส จีจี เอทีซีซี 53103 ของทีมชายสาม หญิงหนึ่ง จากมหาวิทยาลั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7957 Thu, 16 Mar 2017 15:32:04 +0700 รับสมัครบุคคลที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้าศึกษาในระดับป.ตรี (วิธีพิเศษ) ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถด้านกีฬาและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตามที่แต่ละคณะกำหนด เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดประกาศ || PSUTHDoc1 ใบสมัคร || n7954_n277_Application.pdf ที่มา : http://www.sportscenter.psu.ac.th/view/277 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7954 Tue, 14 Mar 2017 16:09:54 +0700 ม.อ.ปัตตานี เตรียมเชิญเปิดปราชญ์มุสลิมทั่วโลก สัมมนานำการศึกษาสู่พลังขับเคลื่อนการพัฒนา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ. เชิญปราชญ์และนักวิชาการมุสลิมโลก 40 ประเทศ ร่วมสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่อง การศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นยุทธศาสตร์สำคัญประการหนึ่งที่จะแสวงหากระชับความสัมพันธ์กับพันมิตรทางวิชาการ เพื่อพัฒนาอิสลามศึกษาในประเทศไทย รวมถึงสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณค่าการศึกษาอิสลามในการสร้างสันติภาพและชี้นำสังคมสู่สันติสุข ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา กล่าวว่า การสัมมนาอิสลา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7947 Mon, 13 Mar 2017 10:39:43 +0700 ชมการแสดงโขนสงขลานครินทร์ พบศิลปินรับเชิญจากกรมศิลปากร ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชมการแสดงโขนสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 ตอน “จองถนน” พบกับศิลปินรับเชิญจากกรมศิลปากร วันที่ 1-2 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี รอบบ่าย เวลา 13.00 น. รอบค่ำ เวลา 18.00 น. บัตรราคา 50, 100, 200, 300, 500 บาท จองบัตรได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 0 7428 9680-4 สายภายใน 9680-4 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7927 Tue, 07 Mar 2017 14:17:32 +0700 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารที่วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 80 ปี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ และหอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา โดยมี นายกสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี เฝ้ารับเสด็จ ทั้งนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จำนวน 5 ราย และเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 57 ราย โดยก่อนเสด็จกลับ ได้ป... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7921 Tue, 28 Feb 2017 14:31:21 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ ศูนย์สอบภูมิภาค CU-TEP ประกาศเปิดรับสมัครสอบ CU-TEP ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 11.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมรอง (Conference Hall) ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ || http://www.grad.psu.ac.th/cuteponline/ ตั้งแต่วันที่ 1-10 มีนาคม 2560 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด 360 คน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ One Stop Service โทร 074-286997 หรือ คุณปณัษฐา หิรัญสาลี โทร 074-286984 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7917 Fri, 24 Feb 2017 11:08:35 +0700 คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 (Innovative Education for Thailand 4.0) " ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแนวปฏิบัติที่ได้จากการพัฒนาการศึกษาในมิตินวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันอื่น ซึ่งเปิดรับผลงานวิจัยและงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Pr... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7911 Tue, 21 Feb 2017 14:06:45 +0700 นิติศาสตร์ ม.อ.ปั้นนักกฎหมายรุ่นใหม่ แข่งแถลงการณ์ด้วยวาจาชั้นศาลอุทธรณ์ ชิงถ้วยพระองค์ภา (PSU Moot Court Academy 2017) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ หรือ PSU Moot Court Academy 2017 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่จะออกไปสร้างสรรค์ความยุติธรรมให้เกิดแก่สังคม โดยมีนายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล อาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า คณะนิติศาสตร์ จัดให้มีการแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ หรือ PSU Moot Court Academy 20... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7902 Fri, 17 Feb 2017 14:41:38 +0700 เชิญร่วมประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไปจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายในประเทศ นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับบทความวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งบทความได้ที่ คุณจิรภัทร รัตนสังข์ e-mail : jiraphat.coke@gmail.com โทร.074-286673 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/pr/prgen/234-1-3 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7895 Fri, 10 Feb 2017 11:23:34 +0700 ศิลปศาสตร์ ม.อ. คว้า 2 รางวัล การประกวดร้องเพลงภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาต่างประเทศ (The Voice RMUTSV) ประจำปี 2560 ณ เวทีเล็ก (ลานวัฒนธรรม) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันใช้บทเพลงพระราชนิพนธ์ภาษาอังกฤษ โดย นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชย โดยมีรายชื่อตัวแทนในการเข้าแข่งขันดังนี้ 1. นางสาวอรรณา คุ้มมิตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2. นางสาววรัญญา เกสโร ได้รับรางวัลชมเชย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7894 Fri, 10 Feb 2017 11:19:02 +0700 ม.อ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตและพัฒนาบัณฑิตแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกับ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี ม.อ.หาดใหญ่ โดยช่วงหนึ่ง รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกันพัฒนา และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7892 Fri, 10 Feb 2017 10:54:23 +0700 ม.อ.เปิด PSU Clinical Training Center เป็นศูนย์ฝึกทักษะการช่วยชีวิตและฝึกทักษะแก่นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิด PSU Clinical Training Center เป็นแห่งแรก และแห่งเดียวในภาคใต้ ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 อาคารแพทยศาสตร์ราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อใช้ในการฝึกทักษะการช่วยชีวิตผู้ป่วยโดยใช้สถานการณ์เหมือนจริง รวมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก ชั้นคลินิก แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะพัฒนาผู้เรียนให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยมากขึ้น ทั้งนี้ ก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7891 Wed, 08 Feb 2017 14:56:55 +0700 ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ติดต่อสอบถาม คุณกิตติปัทม์ และคุณชนัญญา โทร.074-286721 หรือ 074-289506 สมัครได้ที่ || http://www.grad.psu.ac.th/th/index.php อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7889 Wed, 08 Feb 2017 10:25:16 +0700