ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 18 Dec 2017 00:26:08 +0700 คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ต ผนึกนกแอร์ ลงนามสหกิจศึกษา สร้างเครือข่ายเสริมความเข้มแข็งของหลักสูตร คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จับมือสายการบินนกแอร์ ลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษาเตรียมผลักดันเล็งส่งนักศึกษาฝึกงานเพื่อสร้างเครือข่ายด้านความร่วมมือและส่งเสริมความเข้มแข็งของหลักสูตรการฝึกงานของคณะฯ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งการฝึกอบรมและความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา กับบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8395 Fri, 15 Dec 2017 15:04:15 +0700 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 "สู่สุขภาพที่ยั่งยืนและการขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัด" "Contribution to Sustainable Health and Movement beyonnd Boders" สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอผลงานวิชาการวันที่ 28 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดผลงานที่เปิดรับ ดังนี้ 1. บทความวิชาการและงานวิจัย (สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา) 1) ด้านระบบบริการสุขภาพ (Health Service System) และนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy) 2) ด้านการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System Management) 3) ด้านการประเมินผลก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8391 Fri, 15 Dec 2017 14:24:31 +0700 เปิดอย่างเป็นทางการ ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 PSU OPEN HOUSE 2017 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 “PSU OPEN HOUSE 2017” วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องหลวงอนุภาษภูเก็ตการ โดยมีโดยมีศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “2560 ม.อ.วิชาการ ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวรายงานการจัดงาน การจัดงาน ม.อ.วิชาการ 2560 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8382 Wed, 22 Nov 2017 14:31:20 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมโปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ Turnitin ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 รายละเอียดการเปิดรับสมัคร ดังนี้ อาจารย์/ผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 วันที่ 30 พ.ย. 60 เวลา 09.30-12.00 น. นักศึกษาต่างชาติ รอบที่ 2 วันที่ 30 พ.ย. 60 เวลา 13.30-16.00 น. นักศึกษาไทย รอบที่ 3 วันที่ 1 ธ.ค. 60 เวลา 09.30-12.00 น. รอบที่ 4 วันที่ 1 ธ.ค. 60 เวลา 13.30-16.00 น. รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 พ.ย. 60 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม * จำนวนจำกัด 50 คน / รอบ ดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ || http://www.grad.psu... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8372 Fri, 17 Nov 2017 13:40:13 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท-เอก ประจำปี 2561 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ป.โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งไทยและนานาชาติ มากกว่า 150 หลักสูตร พร้อมมีทุนสนับสนุนการศึกษาและทุนวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://www.grad.psu.ac.th/admission/ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียดคู่มือการรับสมัครได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/th/news_admis/Admisbook2018.pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณศุภรัสมิ์ สุวรรณสะอาด โทร 0-7428-6988 (ภายใน 6988) หรือ One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย 0-7428-6997 (ภ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8369 Fri, 17 Nov 2017 10:46:40 +0700 เผยเยาวชนใต้สนใจดาราศาสตร์แม้ความรู้วิชาการไม่เท่าส่วนกลาง รศ.นิแวเต๊ะ หะยีวามิง อดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ซึ่งเปิดการเรียนการสอนในวิชาดาราศาสตร์อิสลาม เป็นวิชาเลือก ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากว่า 20 ปีแล้ว ทำให้วิทยาเขตปัตตานีมีการจัดค่ายโอลิมปิกดาราศาสตร์ และเป็นที่ตั้งศูนย์ดาราศาสตร์ 1 ใน 13 ศูนย์ของประเทศ เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนให้ มูลนิธิ สอวน. เลือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในระหว่าง 12-21 พฤศจิกายน 2560 ที่จังหวัดภูเก็ต และอาจารย์เป็นหนึ่งในกรรมการฝ่ายวิชาการ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8362 Tue, 14 Nov 2017 16:20:03 +0700 สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ ที่ภูเก็ต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8361 Tue, 14 Nov 2017 16:14:46 +0700 เปิดรับสมัครทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน และการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน และการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 จำนวน 7 ทุน ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท โดยทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ป.โท และ ป.เอก ได้มีประสบการณ์การเข้าศึกษาในสถาบันต่างประเทศ โดยเน้นในกลุ่มประเทศ ASEAN +6 ผู้สนใจยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. – 29 ธ.ค. 60 ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดอื่นๆที่ || http://www.grad.psu.ac.th/th/scholar/scholar529.pdf ดาวน์โหลดใบสมัคร || http://www.grad.psu.ac.th/th/student_form.php?form=work#work สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณพรพิมล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8358 Mon, 13 Nov 2017 12:21:11 +0700 ม.อ.ตรัง ชูแนวคิด “ย่านตาขาวโมเดล” ลงพื้นที่ทำวิจัยฟื้นฟูเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน และวางแผนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ โดยอาศัยการพัฒนาฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ “โครงการย่านตาขาวโมเดล” อาจารย์ชาวดี ง่วนสน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง เปิดเผยว่า แนวคิดย่านตาขาวโมเดล จังหวัดตรัง มาจากการที่อำเภอย่านตาขาวเกิดการเปลี่ยนแปลง จากอดีตที่เคยเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของรูปแบบสินค้าเฉพาะที่ดึงดูดนักท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8349 Thu, 02 Nov 2017 14:46:04 +0700 ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ "Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาผู้สนใจ ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ โดย Mrs.Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทยและกัมพูชา และรับฟังการนำเสนอผลงานการวิจัยแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ The 6th PSU Education Conference "Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.psued.org หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวิไลลักษณ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8342 Thu, 02 Nov 2017 14:04:17 +0700 โพลเผยเมื่อพูดถึง ม.อ. “โรงพยาบาล และ พระบิดา” คือสิ่งที่ชาวใต้นึกถึงอันดับแรก ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะครบ 50 ปี แห่งการสถาปนา ในเดือนมีนาคม 2561 ม.อ.โพล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จากทุกเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ จำนวน 1,335 ตัวอย่าง ในหัวข้อ “50 ปี ม.อ. กับความ คิดเห็นของพี่น้องชาวใต้” ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 ตุลาคม 2560 โดยสอบถามถึงความจุดเด่น คาดหวัง การรับรู้ และ สิ่งที่นึกถึงสิ่งแรกเมื่อพูดถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในประเด็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยนั้น พบว่าสอดคล้องกับภารกิจ ทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย โดยประชาชนภาคใต้ มองว่าตลอด 50 ปีที่ผ่านมา มหา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8323 Wed, 18 Oct 2017 10:11:45 +0700 ม.อ. เสริมหลักสูตรวิชาชีพให้นักศึกษาไทยในอียิปต์ เชื่อตลาดต้องการเพราะเก่งภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาชีพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาล ล่าม และ มัคคุเทศก์ ให้นักศึกษาไทยในอียิปต์หลังจบปริญญาตรีและกลับไทย เชื่อตลาดแรงงานต้องการเพราะมีความเด่นด้านภาษาอาหรับเป็นทุนอยู่แล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยหลังการพบปะตัวแทนสมาคมนักเรียนไทยไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศอียิปต์ว่า ปัจจุบันในประเทศอียิปต์มีนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน 3,500 คน และ ประมาณร้อยละ 80 มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่วนใหญ่มาศึกษาระดับปริญญาตรีทางสายศิลปศาสตร์ เช่นด้านการศึกษา ภาษา ที่มีวิชาความรู้ทางด้า... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8322 Wed, 18 Oct 2017 10:07:13 +0700 ม.อ.มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษาแก่ผู้นำสูงสุดทางศาสนาของอียิปต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอิสลามศึกษา แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อาห์หมัด มูฮัมหมัด อาห์หมัด อัล ตอเย็บ Grand Imam Sheikh of Al-Azhar ผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ที่ทำการสำนักงานผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ร่วมในพิธี และทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ใช้โอกาสนี้ในการสานต่อควา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8319 Tue, 10 Oct 2017 11:11:22 +0700 ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ฟังบรรยายทุนอีราสมุส (Erasmus+) ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับฟังบรรยาย เกี่ยวกับทุนอีราสมุส (Erasmus+) ของคณะจากสหภาพยุโรป นำโดย Dr. Collin Josef Steinbach, Head of Political, Press & Information Section, EU Delegation to Thailand ซึ่งกำหนดเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 กำหนดบรรยายตั้งแต่เวลา 08.30- 12.00 น. สำหรับคณาจารย์และนักวิชาการ และเวลา 13.30-16.30 น. สำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา โดยกำหนดจัด ณ ห้องประชุม LRC 2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1) รายละเอียดกำหนดการ || n8310_Program.pdf สอบถามรายละเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8310 Mon, 09 Oct 2017 13:45:43 +0700 พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. วันที่ 2 ต.ค.60 “บัณฑิตเป็นผู้ได้รับความคาดหวังว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์สังคม” วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่สาม โดยได้มีพระโอวาทแก่บัณฑิตว่า บัณฑิตเป็นผู้ได้รับความคาดหวังจากสังคมว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้า จึงถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้เจริญมั่นคง ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ แต่จะต้องมีการขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8306 Mon, 02 Oct 2017 21:19:16 +0700