ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sun, 30 Apr 2017 00:28:51 +0700 คณะสัตวแพทย์ร่วมกับปศุสัตว์ลงพื้นที่ "รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสงขลา" คณะสัตวแพทย์ได้ลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานพร้อมกับปศุสัตว์ในพื้นที่ภายใต้โครงการ "รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสงขลา" จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ซึ่งมีแผนปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา และอำเภอเมืองสงขลา ระหว่างวันที่ 19-27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่และดำเนินต่อเนื่องทุกๆ ปี มีการควบคุมประชาการสุนัขและแมวโดยวิธีผ่าตัดทำหมัน นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อถูกสุนัขกัด ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8067 Fri, 28 Apr 2017 15:28:57 +0700 เปิดรับสมัครเรียนต่อหลักสูตร ป.โท วิศวฯ ม.อ. ( สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม แล้วตั้งแต่วันนี้ -15 มิถุนายน 2560 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม || www.mim.psu.ac.th หรือสอบถาม 0 -7428-7428 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8064 Fri, 28 Apr 2017 14:38:34 +0700 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท-เอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท-เอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดตามรายละเอียดได้ที่ || http://www.grad.psu.ac.th/index.php อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8062 Fri, 28 Apr 2017 11:51:43 +0700 ม.อ.ลงนามความร่วมมือวิชาการกับ U of Bahrain รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ มหาวิทยาลัยบาห์เรน โดย ศาสตราจารย์ Riyadh Hamza อธิการบดี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa นายกรัฐมนตรีบาห์เรน ร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่พระราชวัง Al Gudaibiya กรุงมานามา ระหว่างการเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนของนายกรัฐมนตรีไทย เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและในโอกาสการครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ สาระสำคัญในข้อต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8058 Thu, 27 Apr 2017 14:55:00 +0700 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน โครงการ PSU Spelling Bee Season 1 (TOEIC Vocabs) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ได้จัดโครงการ PSU Spelling Bee Season 1 (TOEIC Vocabs) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาและเห็นความสำคัญทางด้านภาษาอังกฤษ และสร้างความสามารถความกล้าแสดงออกและพัฒนาทักษะทางความคิดในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้แก่นักศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับและมีผู้เข้าร่วมจากทั้ง 5 วิทยาเขตด้วยกัน โดย ทีมที่ผ่านเข้ารอบและได้รับรางวัลได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ทีมจาก คณะการบริการและการท่องเที่ยว และคณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ( 1. น.ส.มาริสา นอย 2. น.ส. ล้ำค่า สิทธิศักดิ์ 3. น.ส.ณัฐณิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8057 Thu, 27 Apr 2017 14:44:33 +0700 เศรษฐศาสตร์ ม.อ.เชิญ ไตรรงค์ คุย เศรษฐกิจไทยภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญ ผศ.ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พูดคุยกับนักศึกษาและคณาจารย์ อย่างเป็นกันเอง ในงานเศรษฐวิจัย ครั้งที่6 เรื่อง"เศรษฐกิจไทยภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทักษะและโอกาสที่จำเป็น" เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้อง EC201 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์. ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และคณะเข้าร่วมฟังการบรรยายด้วย ผศ.ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี กล่าวว่า “ประเทศไทย 4.0” เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนการผ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8056 Thu, 27 Apr 2017 14:35:22 +0700 ม.อ.จัดทำแผนระยะยาว ให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2574) ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย 1 ใน 5 ของอาเซียน” ในแผนดังกล่าวได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และ 1 ใน 5 ของอาเซียน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัยที่สร้างความรู้ระดับสูงและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นผู้ชี้นำสังค... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8041 Tue, 25 Apr 2017 10:56:21 +0700 นักศึกษา ม.อ. รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 โครงงาน ในเวทีประกวดผลงาน / โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย ประจำปี 2560 โดยเป็นโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ และด้านนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในเวทีดังกล่าว ซึ่งเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 มี 8 สถาบันสมาชิก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8038 Tue, 25 Apr 2017 10:20:07 +0700 นักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. รับรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ 3 รางวัล จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2560 (ThaiStar Packaging Awars 2017) จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวมณี แซ่ซำ และ นายเมธา นิลอรุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลชมเชย โดยมีคะแนนรวม ลำดับที่ 4 และ 5 ตามลำดับ จากผลงานการประกวดทั้งหมด 352 ชิ้น ซึ่งคัดเหลือ 8 รางวัล ในประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป ประเภทนักศึกษา การประกวดดังกล่าวเป็นเวทีการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับประเท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8037 Tue, 25 Apr 2017 10:07:31 +0700 ่เปิดรับสมัครขอรับ"ทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียน LMS2@PSU" ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนใจสมัครขอรับ"ทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียน LMS2@PSU" เพื่อส่งเสริมการผลิตบทเรียนที่มีคุณภาพเผยแพร่บนระบบบริหารจัดการเรียนการสอน LMS2@PSU ให้เป็นไปตาม KPI (Key Performance Indicator) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณอัจฉรา โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th รายละเอียดการขอรับทุน || http://clpd.psu.ac.th/news/edu-news/674-600411-lmsscholar อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8023 Tue, 18 Apr 2017 14:28:32 +0700 ASEAN FEN จับมือจีนเสริมความมั่นคงและยั่งยืนด้านอาหารสัตว์น้ำ รองศาสตราจารย์ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่ายสถาบันการจัดการศึกษาทางด้านประมงของอาเซียน หรือ ASEAN FEN (ASEAN Fisheries Education Network) เปิดเผยว่า ASEAN FEN ได้ร่วมกับ Ocean University of China จัดงาน “CHINA-ASEAN President Forum” ขึ้นที่นครชิงเต่า ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2560 กิจกรรมดังกล่าวนับได้ว่าเป็นการร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ ในการสร้างความร่วมมือทางด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน CHINA-ASEAN President Forum เป็นการปร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8018 Tue, 18 Apr 2017 14:00:53 +0700 คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559 กำหนดฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 2 กรกฎาคม 2560 รวม 9 หลักสูตร ๆ ละ 1 รุ่น ๆ ละ 3 ห้อง ๆ ละ 50 คน ได้แก่หลักสูตรภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู , การพัฒนาหลักสูตร , การจัดการเรียนรู้ , จิตวิทยาสำหรับครู , การวัดและประเมินผลการศึกษา , การบริหารจัดการในห้องเรียน , การวิจัยทางการศึกษา , นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา , ความเป็นครู ผู้สนใจสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 อ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8017 Tue, 11 Apr 2017 15:24:25 +0700 ศิลปศาสตร์ ม.อ.ประชุมวิชาการ ครบรอบ 20 ปี พูดคุย “เทรนอาเซียนกับวิถีไทย” ผศ.ดร.กานดา จันทร์ แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า คณะศิลปศาสตร์ จัดประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเสนอผลงานกลุ่มภาษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนำความรู้มาพัฒนาต่อยอดงานวิจัย พร้อมมอบรางวัลแก่นักศึกษาผู้นำเสนอดีเด่น และเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนบรรยาย เปิดการสัมมนา โดย อาจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ดร.เกษมสันต์ วีรกุล นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน บรรยายเรื่อง “เทรนอาเซียนกับวิถีไทย”ว่า ขอให้รักเพื่อนบ้าน และสร้างอนาคต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8014 Tue, 11 Apr 2017 13:54:07 +0700 คณะสัตวแพทย์ และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ม.อ.ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ปัตตานีด้านปศุสัตว์ และการประมง รศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมด้วย รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณาจารย์ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดปัตตานี ณ ด้านปศุสัตว์ และการประมง กับนายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี "วาระปัตตานี 2560" นั้น จังหวัดปัตตานี ได้บูรณาการความมือทางวิชาการกับ ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี โดยให้ ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นสถาบันการศึ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8006 Fri, 07 Apr 2017 14:02:31 +0700 เชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงอาจารย์ใหญ่ 28 พฤษภาคม ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ซึ่งนักศึกษาที่เรียนรู้วิชากายวิภาคศาสตร์จากร่างจริงของผู้บริจาคร่างกาย จะต้องแสดงความรู้สึก กตัญญูรู้คุณต่อร่างของผู้บริจาคร่างกายซึ่งนักศึกษาเรียกว่า “อาจารย์ใหญ่” โดยการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญู หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 7428 8132 การจัดพิธ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7976 Thu, 23 Mar 2017 12:11:54 +0700