ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sat, 19 Aug 2017 06:57:39 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ซึ่งเป็นศูนย์สอบภูมิภาคภาคใต้ Chulalongkorn University Test of English Proficiency กำหนดเปิดรับสมัครผู้สนใจทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP จำนวน 360 ที่นั่ง (หากมีผู้สมัครสอบน้อยกว่า 200 ที่นั่ง ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอบ) ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-8 กันยายน 2560 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม จัดสอบในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมรอง (Conference Hall) ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ สมัครออนไลน์ผ่านระบบของศูนย์ทดสอบ CU-TEP โดยตรงที่ || http://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8210 Thu, 27 Jul 2017 11:20:01 +0700 องคมนตรี เชื่อความขัดแย้งจัดการได้โดยใช้กระบวนการทางอิสลามศึกษา พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เชื่อมั่นเวทีสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติจากปราชญ์มุสลิมโลก ที่ ม.อ.ปัตตานี เป็นการระดมแนวคิดการพัฒนาการศึกษาอิสลามศึกษาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และ สร้างเครือข่ายทางการศึกษาในการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ ​​เมื่อเช้าวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่อง การศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ รศ.อิ่มจิต ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8206 Thu, 27 Jul 2017 10:29:43 +0700 Preparation Course for International Graduate Students Semester 1 Academic Year 2017 The PSU Graduate School has organized the preparation course for new international graduate students of academic year 2017 on August 7-10, 2017. This course is an induction to life and study at PSU. It is highly recommended to all new international graduate students coming to study at PSU. Eligibility: all new international graduate students commencing their studies in term 1/2017 (Students who arrived in term 2/2016 may also take part if they wish) Details of the schedule can be found at: http://www.grad.psu.ac.th/News/news183.pdf or http://www.grad.psu.ac.th/in... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8190 Wed, 19 Jul 2017 10:18:00 +0700 นศ.ม.อ.สอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ได้สูงสุด นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ได้สูงสุด ใน 10 อันดับสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูสังกัด สพฐ ปี 2560 เพจ สำนักนายกรัฐมนตรี เดือน มิถุนายน 2560 รายงาน ข้อมูล 10 อันดับสูงสุดของสถาบันการศึกษาที่มีผู้เรียนสอบติดครูผู้ช่วย และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 เป็นผู้จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มากที่สุด จำนวน 1,320 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1,247 คน และมหาวิทยาลัยทักษิณ 1,189 คน ตามลำดับ ม.ล.ปริยดา ดิศก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8183 Fri, 14 Jul 2017 16:13:33 +0700 อาจารย์ตัวอย่าง และผลงานดีเด่น ม.อ. ประจําปี 2560 อยู่ระหว่างการพิจารณา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8173 Fri, 07 Jul 2017 10:29:33 +0700 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติพาราไทย-จีน ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2 ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) ซี่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่าและบริษัทรับเบอร์วัลเล่ย์กรุ๊ป ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย - จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8172_149_Rubber_TH_CN_Round2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8172 Fri, 07 Jul 2017 10:03:30 +0700 ม.อ.ร่วมกับ สปสช.และ สวทช.ลงนามพัฒนาฐานข้อมูล ยกระดับงานวิจัยสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สปสช. และ สวทช. ลงนาม MOU นำร่องการใช้งานพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่ เพื่อการจัดเก็บที่ปลอดภัยและเป็นระบบ ส่งผลต่อการพัฒนางานวิจัยและคุณภาพชีวิตประชาชน รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันลงนามความร่วมมือการพัฒนาการใช้งานฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รองรับการศึกษาวิจัยด้านระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นการนำร่องการพัฒนาระบบ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8169 Tue, 04 Jul 2017 14:55:46 +0700 ม.อ.และอบจ.สงขลา ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารจังหวัดสงขลา ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัยโดยชีวิวิธี ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้การผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดภัยโดยชีววิธี ของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อร่วมกันในการที่จะนำองค์ความรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดภัยโดยชีววิธี จากมหาวิทยาลัย มาสู่ชุมช... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8168 Tue, 04 Jul 2017 14:44:23 +0700 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 17 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยในด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ (Thai VCML 2017) จัดให้มีการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “Industry 4.0: Challenges, Innovation and Opportunity for Logistics and Supply Chain Management” ระหว่างวันที่ 19-24 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค หาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ นิสิตนักศึกษาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ความก้าวหน้าในงานวิจัย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8164 Tue, 04 Jul 2017 10:47:46 +0700 ประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education” การประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education” ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมหาวิทยาลัยประสงค์จะประชาสัมพันธ์ไปยัง คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาทุกท่าน เพื่อส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.psued.org พร้อมทั้งขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย อนึ่ง สำหรับอัตราค่าลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป สามารถสอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8158 Fri, 30 Jun 2017 15:30:23 +0700 รับสมัครนักเรียนร่วมค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ และ ศูนย์ โรงเรียน สอวน. คุณสมบัติผู้สมัคร : ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ 5 จังหวัด คือ สงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียดตามประกาศ) ผลการเรียนสะสมรวมทุกวิชา 2 ปีการศึกษาย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 3.00 ระดับคะเเนนเฉลี่ยสะสม / วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 (หรืออื่น... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8156 Fri, 30 Jun 2017 15:16:45 +0700 ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ชุด Microsoft Office 2010 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8154 Fri, 30 Jun 2017 14:49:56 +0700 เมียนมาร์เชิญคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. หารือเรื่องการเป็นเจ้าภาพสัมมนานานาชาติด้านการประมง และร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเปิดหลักสูตรประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เมียนมาร์เชิญคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. หารือเรื่องการเป็นเจ้าภาพสัมมนานานาชาติด้านการประมง และร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเปิดหลักสูตรประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และประธานเครือข่ายสถาบันการจัดการศึกษาด้านประมงของอาเซียน ได้รับเชิญจาก University of Yangon เพื่อขอเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนานานาชาติด้านการประมง International fishery symposium 2018 และร่วมร่างหลักสูตรด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่กลุ่มมหาวิทยาลัยของเมียนมาร์ รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มห... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8146 Fri, 23 Jun 2017 13:32:09 +0700 ม.อ.อยู่อันดับ 6 ของไทยทั้งวัดด้านวิชาการโดย QS และเว็บยอดนิยมโดย 4icu.org เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Quacquarelli Symonds หรือ QS จากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (QS World University Rankings® 2018) เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก 84 ประเทศ 950 มหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยพิจารณาจาก 6 ตัวชี้วัด คือ ชื่อเสียงทางวิชาการ ชื่อเสียงจากผู้จ้างงาน อัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์ จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง จากฐานข้อมูลของ Scopus บทความวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง ในรอบ 5 ปี อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ต่างประเทศ/นานาชาติ และ อัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่างประเทศ/นานาชาติ มหาวิทยาลัยส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8143 Fri, 23 Jun 2017 12:12:28 +0700 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ปี 2560 (The 8th Thai Cooperative Education Day & 20th WACE World Conference 2017) ภายใต้แนวคิด “Thailand 4.0 : ความท้าทายสหกิจศึกษา” พร้อมมอบรางวัล "สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ" และรางวัล "สหกิจศึกษาโลก" รวม 19 รางวัล เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพลส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้ ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้รับ รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา เ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8135 Tue, 13 Jun 2017 15:41:11 +0700