ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 20 Feb 2018 14:33:32 +0700 PSUMOOC การเรียนรุ้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอนำทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้แบบออนไลน์ ไร้ขีดจำกัด ไปกับ PSUMOOC แหล่งความรู้แห่งใหม่สำหรับการศึกษา สนใจศึกษาและเข้าใช้งานได้ที่ mooc.psu.ac.thสมัครเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตรออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัครเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงทะเบียนได้ที่ https://mooc.psu.ac.th/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8474 Mon, 12 Feb 2018 15:22:36 +0700 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์นานาชาติ ที่ ม.อ. เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา ทรงเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ (The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 หรือ PACCON 2018) ครั้งที่ 12 ซึ่งภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8471 Thu, 08 Feb 2018 16:20:13 +0700 รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยที่แนบมาด้วยนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ มาที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในเวลา 16.30 น. โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสิทธิศักดิ์ สมบัติยานุชิต ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานค... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8470 Tue, 06 Feb 2018 16:08:40 +0700 นักศึกษา อก.คว้ารางวัล WorldStar Packaging Award 2017 (International Packaging Design Student Competition South Africa 2017) และรางวัล AsiaStar Awards Winner 2017 นายเมธา นิลอรุณ และนางสาว มณี แซ่ซำ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ได้รับรางวัลทั้งสองรายการรู้สึกดีใจมีคุณค่ากับรางวัลที่ได้รับ โดยส่งชิ้นงานเข้าประกวดเป็นการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ งานที่มีชื่อว่า ”กระทกรกพลัส”(Katokrok Plus) และผลิตภัณฑ์ “มณีมีไม้” ( Manee Mee Mai) ดังรายละเอียดที่ปรากฏ ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้กล่าวว่าคณะได้สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างงานเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งการเรียนการสอนและการแข่งขันสู่ระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8459 Fri, 02 Feb 2018 09:48:02 +0700 ม.อ. อันดับ 6 E-university ไทยจัดโดย webometrics Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ของเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 "January 2018 Edition: 2018.1.0 " มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดลำดับ 6 ของประเทศ ลำดับ 16 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับ 1068 ของโลก จากการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของ webometrics จากประเทศสเปน โดยในการจัดอันดับ จะใช้ข้อมูลที่ Cybermetrics Lab ของมหาวิทยาลัยกว่าสองหมื่นแห่งทั่วโลกผ่านทางเว็บ สำหรับผลการจัด 10 อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย "มหาวิทยาลัยมหิดล" ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 อยู่ในอันดับ 548 ของโลก อันดับ 2 จุฬาฯ อันดับ 568 ของโลก 3.ม.เชียงใหม่ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8454 Wed, 31 Jan 2018 10:50:48 +0700 ม.อ.เสนอแผนพัฒนาระยะ 4 ปี เน้นปรับตัวรับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของโลก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยเน้นงานที่มีความสำคัญเร่งด่วนจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ปี ที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน เน้น 4 ยุทธศาสตร์เพื่อปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รองศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังกล่าว ก็เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นความท้าทาย สถาบันอุดมศึกษาให้ต้องเผชิญในระยะเวลา 4 ปี ข้างหน้าซึ่งผู... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8444 Wed, 24 Jan 2018 14:04:24 +0700 ม.อ.แจงหลักสูตรที่มีปัญหาเรื่องมาตรฐานได้รับการแก้ไขแล้ว ยืนยันอีกกว่า 300 หลักสูตรมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 โดยมี รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8438 Fri, 19 Jan 2018 14:25:02 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จะจัดประชุมวิชาการเคมีนานาชาติ PACCON 2018 ภายใต้หลักคิด นำเคมีสู่อนาตคที่ยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ “Pure and Applied Chemistry International Conference 2018” หรือ PACCON 2018 ภายใต้แนวคิด “Chemistry Toward A Sustainable Future” ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทรงบรรยายพิเศษ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ และจะมีปาฐกถาพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเคมีร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8437 Fri, 19 Jan 2018 14:15:49 +0700 คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภูมิภาค (MICE Academic Cluster) คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภูมิภาค (MICE Academic Cluster) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์ธนิถา แสงวิเชียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8431 Fri, 19 Jan 2018 13:45:02 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 23-27 ธันวาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย นำทีมโดยรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.อุไร หัถกิจ และ ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานหลักสูตรระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับผู้แทนจากคณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสร้างความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษา และสรรหาผู้สมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อรับทุน Thailand’s Education Hub for ASEAN Countries (TEH-AC) ร่วมกับมหาวิทยาลัย 4 แห่งในจีน ได้แก่ Kunming Medical University (KMU), Yunnan University of Tradition... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8425 Wed, 10 Jan 2018 16:06:54 +0700 รับสมัครบุคคลที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ รับสมัครบุคคลที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://www.sportscenter.psu.ac.th/view/316 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8424 Wed, 10 Jan 2018 14:24:37 +0700 ขอเชิญร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ก้าวสู่การเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัย โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน และได้กำหนดเป้าประสงค์ข้อหนึ่งว่า “เพื่อเสาะหาวิชชาอันก่อเกิดเป็นทุนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยวิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ” ซึ่งทุกหน่วยงานต้องสร้างผลการดำเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ การวิจั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8413 Thu, 04 Jan 2018 10:47:21 +0700 ม.อ.ลงนามความร่วมมือกับGuangxi Normal University ในการดำเนินงานสถาบันขงจื๊อ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับ Prof. He Zubin อธิการบดี Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในความร่วมมือเพื่อดำเนินงานร่วมกับสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ส่งเสริมให้ผู้เรียนชาวไทยมีความสามารถทางด้านภาษาจีนที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทย รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือจีน-ไทยในระดับอุดมศึกษา โดยการกิจกรรมและการอบรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดอบรมภาษาจีนแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบุคคลภายนอก การจัดสัมมนาการสอนภาษาจีนสำหรับครูในโรงเรียน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8409 Thu, 04 Jan 2018 10:05:29 +0700 ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานประชุมวิชาการ LAMS NICE 2018 ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการ LAMS NICE 2018 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการ Liberal Arts and Management Sciences National and International Conference and Exhibitions 2018 (LAMS NICE 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2561 โดยการประชุมจะประกอบด้วย นิทรรศการ การนำเสนอด้วยปากเปล่า และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัยใน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8406 Thu, 28 Dec 2017 16:25:06 +0700 ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาล ม.อ. ก้าวหน้า เปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาล ม.อ. เปิดนวัตกรรมการรักษาโรคหัวใจแบบใหม่ เปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านทางสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด แห่งแรกในส่วนภูมิภาค คนไข้ฟื้นตัวเร็ว ไม่มีแผล ภาวะแทรกซ้อนน้อย ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนาน นพ.สิริชัย ชีวธนากรณ์กุล รองผู้อำนวยการศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มของคนไข้เป็นโรคหัวใจมีมากขึ้น ประกอบกับประชาชนสนใจในสุขภาพและ มีความรู้เรื่องโรคหัวใจมากขึ้น ทำให้มีความต้องการตรวจสุขภาพและรับการรักษามีมากขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้มีการสร้างศูนย์โรคหัวใจ เพื่อรองรับรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจแบบครบวงจรที่ใหญ่และทั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8405 Thu, 28 Dec 2017 16:17:48 +0700