ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sun, 25 Jun 2017 20:59:04 +0700 เมียนมาร์เชิญคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. หารือเรื่องการเป็นเจ้าภาพสัมมนานานาชาติด้านการประมง และร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเปิดหลักสูตรประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เมียนมาร์เชิญคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. หารือเรื่องการเป็นเจ้าภาพสัมมนานานาชาติด้านการประมง และร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเปิดหลักสูตรประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และประธานเครือข่ายสถาบันการจัดการศึกษาด้านประมงของอาเซียน ได้รับเชิญจาก University of Yangon เพื่อขอเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนานานาชาติด้านการประมง International fishery symposium 2018 และร่วมร่างหลักสูตรด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่กลุ่มมหาวิทยาลัยของเมียนมาร์ รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มห... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8146 Fri, 23 Jun 2017 13:32:09 +0700 ม.อ.อยู่อันดับ 6 ของไทยทั้งวัดด้านวิชาการโดย QS และเว็บยอดนิยมโดย 4icu.org เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Quacquarelli Symonds หรือ QS จากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (QS World University Rankings® 2018) เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก 84 ประเทศ 950 มหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยพิจารณาจาก 6 ตัวชี้วัด คือ ชื่อเสียงทางวิชาการ ชื่อเสียงจากผู้จ้างงาน อัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์ จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง จากฐานข้อมูลของ Scopus บทความวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง ในรอบ 5 ปี อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ต่างประเทศ/นานาชาติ และ อัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่างประเทศ/นานาชาติ มหาวิทยาลัยส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8143 Fri, 23 Jun 2017 12:12:28 +0700 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ปี 2560 (The 8th Thai Cooperative Education Day & 20th WACE World Conference 2017) ภายใต้แนวคิด “Thailand 4.0 : ความท้าทายสหกิจศึกษา” พร้อมมอบรางวัล "สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ" และรางวัล "สหกิจศึกษาโลก" รวม 19 รางวัล เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพลส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้ ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้รับ รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา เ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8135 Tue, 13 Jun 2017 15:41:11 +0700 ม.อ.จับมือ 3 ฝ่าย จัดหลักสูตรนานาชาติด้านวิศวกรรมยาง หลักสูตรแรกของประเทศไทย เผยแนวโน้มความต้องการบัณฑิตเฉพาะทางที่มากขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า ม.อ. จับมือ 3 ฝ่าย จัดหลักสูตรนานาชาติด้านวิศวกรรมยาง หลักสูตรแรกของประเทศไทย เผยแนวโน้มความต้องการบัณฑิตเฉพาะทางที่มากขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า (Qingdao University of Science and Technology, QUST) ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมยางรับเบอร์วัลเล่ย์ (Rubber Valley Group, RVG) ประเทศจีน ร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งเป้าหมายเพื่อวิจัยพัฒนาและสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยางรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมภายในประเทศและกลุ่มประเท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8126 Fri, 09 Jun 2017 10:27:17 +0700 ทปอ.เดินสายภาคใต้ ชี้แจงปรับกระบวนแอดมิชชั่น 12 มิถุนายน ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. จัดชี้แจงทำความเข้าใจ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในระบบการคัดเลือกแบบใหม่ และ รับทราบข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคใต้ เกี่ยวกับระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องหาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัส หาดใหญ่ โดยมีผู้ร่วมชี้แจงประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8125 Thu, 08 Jun 2017 16:29:08 +0700 ม.อ.ภูเก็ต จับมือ TSEP IDEA และ TDC พัฒนานวัตกรรม การวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานสื่อดิจิตอล ในระดับสากล ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 7 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย (TSEP),บริษัท International Digital Entertainment Alliance จำกัด และ บริษัท Touch Digital Creation จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล มาตรฐาน และความคิดริเริ่ม ระหว่างผู้ผลิตสื่อดิจิตอล ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ในสร้างสรรค์ผลงานในระดับสากล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต คุณชัชฎา อภิชาสุทธากุล นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8121 Thu, 08 Jun 2017 14:58:16 +0700 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เยี่ยม โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม และ นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ วมว. ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.ชุศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ และคณะครูนักเรียน ให้การตอนรับ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้พาเยี่ยมชม นิทรรศการทางวิชาการ ระบบการ การเรียนการสอน ห... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8113 Wed, 07 Jun 2017 14:45:43 +0700 อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.สรุปผลมาตรฐานอาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สรุปผลโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ จัดทำเพื่อให้เกิดการยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน เ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8107 Thu, 01 Jun 2017 09:23:06 +0700 วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย – จีน เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 80 คน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า บริษัทรับเบอร์วัลเล่ย์กรุ๊ป ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้สมัครเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) จาก โรงเรียนในประเทศไทยหรือโรงเรียนในต่างประเทศ มี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8106 Mon, 29 May 2017 14:03:04 +0700 ม.อ.- มวล. ลงนามความร่วมมือด้านเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ ห้องสัมมนา 4 conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8104 Fri, 26 May 2017 10:57:20 +0700 อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.และกรมวิทยาศาสตร์บริการพัฒนาโอทอปภาคใต้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพสินค้าอาหารและเครื่องดื่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา รศ.ดร.ไพรัตน์ โสภโณดร หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอทอป อาหารและเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตในพื้นที่ภาคใต้ ในจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการสนับสนุนของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8088 Tue, 16 May 2017 10:50:18 +0700 ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ.จัดบรรยาย “โอกาสการทำงานภายใต้ประชาคมอาเซียน” “การทำงานภายใต้ประชาคมอาเซียน ต้องคิดว่าตนเองจะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการได้อย่างไร โดยมีสะพานเชื่อมที่สำคัญคือ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงให้ทัน ขอให้มีความคิดที่จะทำเพื่อประเทศชาติอาจจะต้องยอมสละประโยชน์ส่วนตัวบ้าง” โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดบรรยาย “โอกาสการทำงานของนักศึกษาภายใต้ประชาคมอาเซียน” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีนายวินัย ลู่วิโรจน์ อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8085 Mon, 15 May 2017 11:19:24 +0700 นายกรัฐมนตรี ปาฐกถา “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” ที่ ม.อ. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ จะเดินทางมาเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ พร้อมทั้งปาฐกถา เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. จากนั้นในช่วงบ่าย จะเยี่ยมชม “ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยภาคใต้ ที่ได้สร้างสมผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาเป็นระยะเวลา 50 ปี มีผลงานที่มีศักยภาพนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8079 Mon, 15 May 2017 10:29:49 +0700 ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสัมมนาด้านภาษาและเกาหลีศึกษา ชูประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษารองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ มูลนิธิเกาหลี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ให้แก่นักวิชาการ คณาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย พร้อมเปิดประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระดับอาชีวศึกษารองรับแรงงานสายอาชีพตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม นี้ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ มีการเปิดสัมมนา เชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ให้แก่นักวิชาการ คณาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย เพื่อระดมความคิดเห็น สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดกา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8075 Thu, 04 May 2017 13:56:08 +0700 ม.อ.ลงนามสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ นำงานวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ทางวิชาการกับสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ (สนท.) ระยะเวลา 3 ปี นำงานวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในภาคใต้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ในฐานะกรรมการบริหารสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อความร่วมมือด้านการวิจัย บริการวิชาการ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8074 Thu, 04 May 2017 11:08:12 +0700