ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 24 Feb 2017 08:19:26 +0700 คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 (Innovative Education for Thailand 4.0) " ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแนวปฏิบัติที่ได้จากการพัฒนาการศึกษาในมิตินวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันอื่น ซึ่งเปิดรับผลงานวิจัยและงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Pr... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7911 Tue, 21 Feb 2017 14:06:45 +0700 นิติศาสตร์ ม.อ.ปั้นนักกฎหมายรุ่นใหม่ แข่งแถลงการณ์ด้วยวาจาชั้นศาลอุทธรณ์ ชิงถ้วยพระองค์ภา (PSU Moot Court Academy 2017) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ หรือ PSU Moot Court Academy 2017 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่จะออกไปสร้างสรรค์ความยุติธรรมให้เกิดแก่สังคม โดยมีนายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล อาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า คณะนิติศาสตร์ จัดให้มีการแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ หรือ PSU Moot Court Academy 20... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7902 Fri, 17 Feb 2017 14:41:38 +0700 เชิญร่วมประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไปจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายในประเทศ นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับบทความวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งบทความได้ที่ คุณจิรภัทร รัตนสังข์ e-mail : jiraphat.coke@gmail.com โทร.074-286673 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/pr/prgen/234-1-3 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7895 Fri, 10 Feb 2017 11:23:34 +0700 ศิลปศาสตร์ ม.อ. คว้า 2 รางวัล การประกวดร้องเพลงภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาต่างประเทศ (The Voice RMUTSV) ประจำปี 2560 ณ เวทีเล็ก (ลานวัฒนธรรม) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันใช้บทเพลงพระราชนิพนธ์ภาษาอังกฤษ โดย นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชย โดยมีรายชื่อตัวแทนในการเข้าแข่งขันดังนี้ 1. นางสาวอรรณา คุ้มมิตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2. นางสาววรัญญา เกสโร ได้รับรางวัลชมเชย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7894 Fri, 10 Feb 2017 11:19:02 +0700 ม.อ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตและพัฒนาบัณฑิตแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกับ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี ม.อ.หาดใหญ่ โดยช่วงหนึ่ง รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกันพัฒนา และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7892 Fri, 10 Feb 2017 10:54:23 +0700 ม.อ.เปิด PSU Clinical Training Center เป็นศูนย์ฝึกทักษะการช่วยชีวิตและฝึกทักษะแก่นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิด PSU Clinical Training Center เป็นแห่งแรก และแห่งเดียวในภาคใต้ ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 อาคารแพทยศาสตร์ราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อใช้ในการฝึกทักษะการช่วยชีวิตผู้ป่วยโดยใช้สถานการณ์เหมือนจริง รวมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก ชั้นคลินิก แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะพัฒนาผู้เรียนให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยมากขึ้น ทั้งนี้ ก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7891 Wed, 08 Feb 2017 14:56:55 +0700 ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ติดต่อสอบถาม คุณกิตติปัทม์ และคุณชนัญญา โทร.074-286721 หรือ 074-289506 สมัครได้ที่ || http://www.grad.psu.ac.th/th/index.php อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7889 Wed, 08 Feb 2017 10:25:16 +0700 ร่วมส่งบทความและร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ โดยในปีนี้ ได้มีการกำหนด theme งานประชุม คือ NCAM 2017: Knowledge, Innovation, and Collaboration เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ได้นำเสนอผลงานวิจัย และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านเนื้อหากระบวนการวิจัย องค์ความรู้ และระเบียบวิธีวิจัยใหม่ ๆ กับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะนำไปสู่การต่อยอด ปรับปรุงงานวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7881 Mon, 06 Feb 2017 15:49:40 +0700 เอกอัครราชทูตไทยประจำมาเลเชียเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง ม.อ. เอกอัครราชทูตไทย ประจำมาเลเซียเยี่ยมชมศูนย์ศูนย์เครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง ม.อ. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการผลักดันยุทธศาสตร์ไทยต่อมาเลเซีย ในการพัฒนาพื้นที่เขตชายแดนไทย-มาเลเซีย การส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากมาเลเซียในโครงการเมืองยางพารา คณะท่านดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูตไทยประจำมาเลเซีย และคณะประกอบด้วยนางสาวนิภา นิรันดร์นุต อัครราชทูตที่ปรึกษา นายหลุยส์มงคล ทรัพย์กุล เลขานุการเอก นางสาวณัฏฐา วสันตสิงห์ เลขานุการโท เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7880 Mon, 06 Feb 2017 15:20:04 +0700 นายกรัฐมนตรีบาห์เรน ตรัสชื่นชม ม.อ. และทรงหนุนสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ ฯพณฯ ชยพันธ์ บำรุงพงศ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศบาห์เรน นำรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ เจ้าชาย Khalifa bin Salman Al Khalifa นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศบาห์เรน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ Gudaibiya Palace กรุงมานามา โดยได้ทรงมีส่วนในการสนับสนุนการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศบาห์เรน ตรัสว่าบาห์เรนได้มีการกำหนดแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการศึกษาให้ก้าวหน้า โดยมีการสนับสนุนสถานศึกษาของภาคเอกชน เพื่อจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการศึ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7872 Thu, 26 Jan 2017 15:16:10 +0700 นักศึกษา อ.ก. รับรางวัลออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับโลก จาก WPO นายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ ศิษย์เก่าสาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัล WorldStar Student awards 2016 ประเภท Certificates of Recognition จาก World Packaging Organisation (WPO) ซึ่งตัดสินผลการประกวดไปเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยจัดการประกวดที่ประเทศแอฟริกาใต้ และเป็น 1 ใน 5 คนของนักศึกษาไทยที่ได้รับรางวัล ผลงานดังกล่าวส่งขณะ นายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ ยังเป็นนักศึกษา มี ดร. ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ และอาจารย์สมพร นิลมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันนายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ เป็นจบการศึกษาและได้เข้า... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7864 Mon, 23 Jan 2017 15:59:13 +0700 นักศึกษาวิศวะ ม.อ. รับพระราชทานเหรียญเรียนดี จากพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ นำคณะนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและสอบได้เป็นลำดับที่ 1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 ของแต่ละมหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 20.32 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับรางวัลจำนวน 39 คน ซึ่งในโอกาสนี้ นางสาวลลิตวดี ดำยศ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรฺ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7854 Fri, 20 Jan 2017 13:22:33 +0700 ขอเชิญนักศึกษา (ชั้นปีที่ 3-4) โครงการ Get Ready for A Global Business World ครั้งที่ 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา (ชั้นปีที่ 3-4) เข้าร่วม โครงการ Get Ready for A Global Business World ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การเขียนใบสมัคร CV และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2560 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1) เวลา 08.00 - 17.00 น. (เสาร์-อาทิตย์) ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มกราคม 2560 ที่เว็บไซต์ http://clpd.psu.ac.th/news/seminar-news/657-600112gbuz3 (รับเพียง 40 ที่นั่งต่อกลุ่มเท่านั้น) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม 26 มกราคม 2... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7838 Tue, 17 Jan 2017 09:53:09 +0700 U.S. News & World Report จัด ม.อ. ที่ 5 มหาวิทยาลัยดีที่สุดของไทย ปี 60 U.S. News & World Report นิตยสารการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั่วโลก ประจำปี 2560 (Best Global Universities Rankings 2017) ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวมีเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่หลายด้านด้วยกัน อาทิ ด้านชื่อเสียงการวิจัยในระดับโลกและระดับภูมิภาค ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ การถูกนำไปอ้างอิง ความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวนบุคลากรระดับปริญญาเอก เป็นต้น ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั่วโลก ประจำปี 2560 ได้ทำการสำรวจมหาวิทยาลัยมากกว่า 65 ประเทศทั่วโลก 1,000 มหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ก็มีมหาวิทยาลัยของประเทศไทยติดอันดั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7835 Fri, 13 Jan 2017 10:42:30 +0700 หลักสูตร IT เปิดรับสมัครนักศึกษาประเภททั่วไป (ปีการศึกษา 2560) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ B.Tech (IT) เปิดรับสมัครนักศึกษาประเภททั่วไป รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2560 หลักฐานการสมัครประเภททั่วไป 1. สำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร หรือใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา (สำหรับผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) จำนวน 1 ชุด 2. สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) หรือ ใบรายงานผลการเรียน ระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด 3. สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) หรือ ใบรายงานผลการเรียน ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 5. สำเนาทะเบียนบ้าน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7829 Tue, 10 Jan 2017 10:11:15 +0700