ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 27 Feb 2017 04:18:14 +0700 ค่ายอุตสาหกรรมเกษตร ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์แก่โรงเรียน ตชด. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันก่อสร้าง ในโอกาสการจัดค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบทครั้งที่ 20 ที่โรงเรียน ตชด. สันติราษฎร์ประชาบำรุง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ รองธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการส่งมอบแก่ พตอ.พหล เกตุแก้ว ผกก.ตชด.ที่ 43 ค่ายรามคำแหง นายอมรเทพ เอ้งฉ้วน ประธานคณะกรรมการค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบทครั้งที่ 20 กล่าวว่ากิจกรรมออกค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบท เป็นกิจกรรมที่ทางคณะอุตสาหกรรมเกษ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7918 Fri, 24 Feb 2017 14:07:39 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ ศูนย์สอบภูมิภาค CU-TEP ประกาศเปิดรับสมัครสอบ CU-TEP ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 11.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมรอง (Conference Hall) ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ || http://www.grad.psu.ac.th/cuteponline/ ตั้งแต่วันที่ 1-10 มีนาคม 2560 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด 360 คน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ One Stop Service โทร 074-286997 หรือ คุณปณัษฐา หิรัญสาลี โทร 074-286984 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7917 Fri, 24 Feb 2017 11:08:35 +0700 สัตวแพทย์ ม.อ.ให้บริการสัตว์หลังน้ำท่วมที่นราธิวาส คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนราธิวาสออกให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์หลังน้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาส ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก และตำบลตะปอเยาะ อ.ยี่งอ ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ แพะ และเป็ด ไก่ มีเกษตรกรเข้ารับบริการรวม 50 ราย เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระราชทานแร่ธาตุอาหารสัตว์ให้แก่ปศุสัตว์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7916 Fri, 24 Feb 2017 10:34:29 +0700 เชิญน้องๆอายุ 8 - 12 ปี เข้าค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก "Graphic Kids Camp" ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญน้องๆที่มีอายุ 8 - 12 ปี เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก "Graphic Kids Camp" วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ กิจกรรมสำหรับน้องๆ ได้แก่ * กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ น้องๆจะได้ออกแบบตัวเองเป็นการ์ตูน * กิจกรรมนอกห้องเรียน อาทิ เยี่ยมชมหอประวัติ ม.อ. เพ้นท์แก้ว DIY แข่งขันร่อนเครื่องบินกระดาษ ฝึกการกล้าแสดงออก รายละเอียด ระยะเวลา 5 วัน ค่าสมัครเพียง 2,800 บาท/คน เท่านั้น (รวมอาหารว่าง 2 มื้อ/วัน และอาหารกลางวัน)... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7914 Tue, 21 Feb 2017 14:58:28 +0700 คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 (Innovative Education for Thailand 4.0) " ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแนวปฏิบัติที่ได้จากการพัฒนาการศึกษาในมิตินวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันอื่น ซึ่งเปิดรับผลงานวิจัยและงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Pr... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7911 Tue, 21 Feb 2017 14:06:45 +0700 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.แถลงข่าวครบรอบ 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. แถลงข่าวการจัดกิจกรรมฉลองการเข้าสู่ปีที่ 50 ในปี 2560 โดย รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งเป้าหาทุนซ่อมอาคารเรียนหลังแรก “อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า คณะวางแผนการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ร่วมกับศิษย์เก่า และการหาราย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7910 Tue, 21 Feb 2017 13:54:17 +0700 ทันตแพทย์ ม.อ.เชิญพบกับ “ศึกวันหาดใหญ่” วันที่ 10 มีนาคม 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชมมวยการกุศล จาก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี เพื่อผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม “ศึกวันหาดใหญ่...เพื่อกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า” ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงยิมเนเซียม ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดมวยการกุศล “ศึกวันหาดใหญ่..เพื่อกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า” ร่วมกับ รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7909 Tue, 21 Feb 2017 13:42:51 +0700 ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ๕๐ ปี ม.อ. ประกาศผลการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์(โลโก้) 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายละเอียดประกาศ || http://finearts.pn.psu.ac.th/PR/pr359.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7908 Tue, 21 Feb 2017 13:26:20 +0700 ผลสำรวจพบคนใต้พอใจปานกลางต่อการเตือนภัย-การช่วยเหลือน้ำท่วม ปี 60 ม.อ.โพล ซึ่งดำเนินการโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ ปี 2560 โดยมีการสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยคือ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จำนวน 1,542 กลุ่มตัวอย่าง จากทุกกลุ่มอาชีพ ในระหว่างวันที่ 20 – 30 มกราคม 2560 จากผลการสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ ปี 2560 ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7907 Fri, 17 Feb 2017 15:42:11 +0700 ฟังปาฐกถาพิเศษ “เรียนรู้วิถีพ่อเพื่อก่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลในวันคุณค่าสงขลานครินทร์ 13 มี.ค. 60 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษ “ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข” หัวข้อ “เรียนรู้วิถีพ่อเพื่อก่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์” ในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ วันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 (PRIDE OF PSU 2017) เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยจะมีการปาฐกถาพิเศษ พิธีมอบเครื่องหมายเชิดช... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7905 Fri, 17 Feb 2017 15:36:17 +0700 อิ่มอร่อยกับเครื่องดื่ม ขนมหวาน และไอศกรีม ในงาน “Summer Bitter Sweet 2017” อิ่มอร่อยกับเครื่องดื่ม ขนมหวาน และไอศกรีม ในงาน “Summer Bitter Sweet 2017” 2 – 5 มี.ค. นี้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ ฝ่ายจัดงานแสดงสินค้า ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เตรียมจัดงานเทศกาลขนมหวาน เบเกอร์รี่ ชา กาแฟ เครื่องดื่ม และไอศกรีม ต้อนรับหน้าร้อน ภายใต้ชื่อ “Summer Bitter Sweet 2017” ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2560 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการยกทะเลมาไว้ในห้องแอร์ พร้อมระดมร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน และไอศกรีม มาเติมความสุขรับหน้าร้อนให้กับ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7903 Fri, 17 Feb 2017 14:53:54 +0700 นิติศาสตร์ ม.อ.ปั้นนักกฎหมายรุ่นใหม่ แข่งแถลงการณ์ด้วยวาจาชั้นศาลอุทธรณ์ ชิงถ้วยพระองค์ภา (PSU Moot Court Academy 2017) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ หรือ PSU Moot Court Academy 2017 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่จะออกไปสร้างสรรค์ความยุติธรรมให้เกิดแก่สังคม โดยมีนายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล อาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า คณะนิติศาสตร์ จัดให้มีการแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ หรือ PSU Moot Court Academy 20... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7902 Fri, 17 Feb 2017 14:41:38 +0700 เชิญฟังการบรรยายเรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ยางพารา)" ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ยางพารา)" “(Natural Rubber) Science, Technology and Innovation” โดย ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7901 Wed, 15 Feb 2017 13:11:49 +0700 สงขลานครินทร์จัดโครงการคัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวทั้ง 5 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโครงการคัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยส่งมอบรถส่งมอบรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้า และถังคัดแยกขยะ ให้กับผู้บริหารทั้ง 5 วิทยาเขต โดยการสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี ม.อ.หาดใหญ่ โดยตั้งเป้าหมายในการคัดแยกขยะให้ได้อย่างน้อย 30% และขยะอันตรายไม่น้อยกว่า 80% จากปริมาณขยะที่มหาวิทยาลัยทิ้งสู่สภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีมากถึง 500 ตันต่อเดือน ผู้เชี่ยวชาญชี้นอกจากการคัดแยกขยะแล้วควรแยกขยะเปียกไปทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันขยะกำลังเป็นปัญหาที่มีความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติแล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7900 Wed, 15 Feb 2017 11:22:26 +0700 ขยายเวลาเปิดรับบทความ ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ด้วยคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับ Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University of Malaysia, Malaysia คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาจากทั่วโลกได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในมิติที่หลากหลาย ขับเคลื่อนความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สากล ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7899 Tue, 14 Feb 2017 11:11:14 +0700