ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Thu, 29 Jun 2017 21:10:33 +0700 เชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวดหัวข้อ PSU ONLY มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพสถานที่ อาคาร สิ่งก่อสร้าง บรรยากาศการเรียน การสอน การวิจัย ชีวิตความเป็นอยู่ หรือกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรหรืออื่นๆ ที่ถ่ายในบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกพื้นที่และทุกวิทยาเขต เข้าร่วม “การประกวดภาพถ่าย 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อ PSU ONLY” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัย รับรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท รองชนะเลิศ 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร จัดส่งภาพพร้อมไฟล์ภาพนามสกุล .jpg ในซีดีและเอกสารการสมัครทั้งหมด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 (หากส่งทางไป... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8148 Mon, 26 Jun 2017 11:26:43 +0700 เมียนมาร์เชิญคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. หารือเรื่องการเป็นเจ้าภาพสัมมนานานาชาติด้านการประมง และร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเปิดหลักสูตรประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เมียนมาร์เชิญคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. หารือเรื่องการเป็นเจ้าภาพสัมมนานานาชาติด้านการประมง และร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเปิดหลักสูตรประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และประธานเครือข่ายสถาบันการจัดการศึกษาด้านประมงของอาเซียน ได้รับเชิญจาก University of Yangon เพื่อขอเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนานานาชาติด้านการประมง International fishery symposium 2018 และร่วมร่างหลักสูตรด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่กลุ่มมหาวิทยาลัยของเมียนมาร์ รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มห... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8146 Fri, 23 Jun 2017 13:32:09 +0700 คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8145 Fri, 23 Jun 2017 13:05:57 +0700 อาจารย์รุ่นใหม่ ม.อ. มุ่งวิจัยพลาสติกชีวภาพ รับรางวัล PST Rising Star 2017 นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. มุ่งศึกษาวิจัยทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพจากผลผลิตทางการเกษตร ย่อยสลายเร็วเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา แก้วตาทิพย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล PST Rising Star 2017 ซึ่งเป็นรางวัลการเชิดชูนักวิจัยรุ่นใหม่ แต่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ และมีจรรยาบรรณนักวิจัยที่ดี จากสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการนานาชาติโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (PCT-7) เมื... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8144 Fri, 23 Jun 2017 12:32:05 +0700 ม.อ.อยู่อันดับ 6 ของไทยทั้งวัดด้านวิชาการโดย QS และเว็บยอดนิยมโดย 4icu.org เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Quacquarelli Symonds หรือ QS จากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (QS World University Rankings® 2018) เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก 84 ประเทศ 950 มหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยพิจารณาจาก 6 ตัวชี้วัด คือ ชื่อเสียงทางวิชาการ ชื่อเสียงจากผู้จ้างงาน อัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์ จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง จากฐานข้อมูลของ Scopus บทความวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง ในรอบ 5 ปี อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ต่างประเทศ/นานาชาติ และ อัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่างประเทศ/นานาชาติ มหาวิทยาลัยส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8143 Fri, 23 Jun 2017 12:12:28 +0700 ม.อ.พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพ “สงขลาเกมส์” ระหว่าง 20-30 มิถุนายน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมสำหรับการร่วมกับจังหวัดสงขลาในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ”สงขลาเกมส์” ในระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 โดยเป็นสถานที่แข่งขันกีฬา 7 ประเภท และ เป็นที่พักของนักกีฬาทั่วประเทศกว่าหมื่นคน การแข่งขันกีฬาซึ่งมี 45 ประเภทกีฬา จะใช้สนามแข่งขันของส่วนราชการและเอกชนทั่วทั้งจังหวัดสงขลา สำหรับกีฬาทั้ง 7 ประเภทที่แข่งขันภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วย ฟุตบอลหญิง เปตอง ฟุตซอล บาสเกตบอลหญิง บริดจ์ ซอฟท์บอล และ วูซู โดยใช้สนามกีฬาหน้ามหาวิทยาลัย ศูนย์กีฬา สนามซอฟท์บอล ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8142 Mon, 19 Jun 2017 15:17:06 +0700 สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอก อ.13 ระยะที่ 2 มหาวิทยาสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอก อ.13 ระยะที่ 2 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็น 676,252.65 บาท อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8141_PSUTHDoc.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8141 Mon, 19 Jun 2017 15:00:34 +0700 เชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม พบกันอีกครั้งกับโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม นี้ (เวลา 08.30-16.30 น.) ชิงถ้วยเกียรติยศ ท่านสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ และ ร.ศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ บลูโอ ริธึม แอนด์โบว์ล ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ความสนุกสนานเต็มรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องเล่นเป็น พร้อมรับรางวัลมากมาย รายได้จากการแข่งขันในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทัน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8139 Tue, 13 Jun 2017 16:01:06 +0700 50 ปี ม.อ. เศรษฐศาสตร์ "TSDF-TRF Sustainability Forum 2017" ร่วมสืบสานปณิธานและฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. ในงาน "TSDF-TRF Sustainability Forum 2017" เวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการพื้นที่ชนบทไทย: โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเข้าฟังการเสวนาในหัวข้อ “งานวิจัย: จุดเชื่อมต่อชนบทไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “ภูมิหลังรัตภูมิ : พื้นที่ต้นน้ำจากอดีต – ปัจจุบัน” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล หาดใหญ่ เปิดรับจำนวน 120 คน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและสาขาวิชา จัดโดย: คณะเศรษฐศาสตร์ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8137 Tue, 13 Jun 2017 15:55:14 +0700 โพลเผยผลสำรวจคนใต้ส่วนใหญ่มองคลองไทยช่วยให้เศรษฐกิจดี คนพื้นที่มีงานทำ ม.อ.โพล สำรวจความเห็นโครงการขุดคลองไทย ตามเส้นทางสาย 9A จากคนใต้ทั้งในและนอกเขตพื้นที่โครงการ พบส่วนใหญ่เชื่อทำให้เศรษฐกิจดีคนพื้นที่มีงานทำ ขณะที่กลุ่มไม่เห็นด้วยเห็นว่าจะทำให้วิถีชีวิตของคนในพื้นที่เปลี่ยนและมีปัญหาสิ่งแวดล้อม ม.อ.โพล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ต่อโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ (โครงการขุดคลองไทย ตามเส้นทางสาย 9A) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย "ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการ" คือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ อำเภอวังวิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8136 Tue, 13 Jun 2017 15:47:54 +0700 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ปี 2560 (The 8th Thai Cooperative Education Day & 20th WACE World Conference 2017) ภายใต้แนวคิด “Thailand 4.0 : ความท้าทายสหกิจศึกษา” พร้อมมอบรางวัล "สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ" และรางวัล "สหกิจศึกษาโลก" รวม 19 รางวัล เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพลส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้ ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้รับ รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา เ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8135 Tue, 13 Jun 2017 15:41:11 +0700 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ จังหวัดสงขลา โดยโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้ 1. เครื่องผสมยางและสารเคมีแบบปิด จำนวน 1 ชุด วงเงิน 22,250,000.00 บาท 2. เครื่องกระบะลำเลียงยางผสมสารเคมี จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 2,500,000.00 บาท 3. เครื่องอัดรีดสกรูคู่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน5,300,000.00 บาท 4. เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้า จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 12,000,000.00 บาท 5. แม่พิมพ์รองเท้าขนาดต่างๆ จ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8134 Tue, 13 Jun 2017 15:22:29 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุของเสียทางการแพทย์พร้อมติดตั้งระบบเผาขยะติดเชื้อและอุปกรณ์ จังหวัดสงขลา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุของเสียทางการแพทย์พร้อมติดตั้งระบบเผาขยะติดเชื้อและอุปกรณ์ บ้านทุ่งงาย ตำบลทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีรอนิกส์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดประกาศ || Download รายละเอียดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้าง || Download เอกสารประกวดราคาจ้าง ราคากลาง || Download เอกสารราคากลาง อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8133 Tue, 13 Jun 2017 15:16:08 +0700 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอ. 14 ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอก อ. 14 ระยะที่ 2 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน946,753.71บาท (เก้าแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) อ่านรายละเอียดประกาศได้ที่ || n8132_PSUth170612_01.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8132 Mon, 12 Jun 2017 14:59:14 +0700 เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย ของ สถานที่วิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อนแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร 1 อัตรา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8129 Fri, 09 Jun 2017 11:38:17 +0700