ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sun, 30 Apr 2017 04:26:52 +0700 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุดเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เลขที่อัตรา 3475 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8068_PSUDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8068 Fri, 28 Apr 2017 15:59:55 +0700 คณะสัตวแพทย์ร่วมกับปศุสัตว์ลงพื้นที่ "รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสงขลา" คณะสัตวแพทย์ได้ลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานพร้อมกับปศุสัตว์ในพื้นที่ภายใต้โครงการ "รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสงขลา" จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ซึ่งมีแผนปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา และอำเภอเมืองสงขลา ระหว่างวันที่ 19-27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่และดำเนินต่อเนื่องทุกๆ ปี มีการควบคุมประชาการสุนัขและแมวโดยวิธีผ่าตัดทำหมัน นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อถูกสุนัขกัด ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8067 Fri, 28 Apr 2017 15:28:57 +0700 รับสมัครเยาวชน เข้าร่วมโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเยาวชน เข้าร่วมโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน ประจำปี 2560 - ศิลปะพื้นบ้านโนรา รับสมัครเยาวชนอายุตั้งแต่ ๖-๑๗ ปี หลักสูตร ๔๕ ชั่วโมง อัตราค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท เรียนทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เริ่มเรียนวันเสาร์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - นาฏศิลป์ รับสมัครเยาวชนอายุตั้งแต่ ๔-๘ ปี หลักสูตร ๔๕ ชั่วโมง อัตราค่าสมัคร ๒,๕๐๐ บาท เรียนทุกวันอาทิตย์ - อนุบาล ๒-๓ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ น. - ป.๑-๒ เวลา ๑๓๐๐-๑๖.๐๐น. เริ่มเรียนวันอาทิตย์ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - ดนตรีไทย รับสมัครเยาวชนอายุ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8066 Fri, 28 Apr 2017 15:09:15 +0700 รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต้องการรับสมัคร ผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ จากภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยให้ทำการรับซื้อเศษวัสดุเหลือในในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2560 รายละเอียดประกาศ || n8065_PSUTHDoc1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8065 Fri, 28 Apr 2017 15:02:30 +0700 เปิดรับสมัครเรียนต่อหลักสูตร ป.โท วิศวฯ ม.อ. ( สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม แล้วตั้งแต่วันนี้ -15 มิถุนายน 2560 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม || www.mim.psu.ac.th หรือสอบถาม 0 -7428-7428 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8064 Fri, 28 Apr 2017 14:38:34 +0700 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท-เอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท-เอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดตามรายละเอียดได้ที่ || http://www.grad.psu.ac.th/index.php อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8062 Fri, 28 Apr 2017 11:51:43 +0700 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สทป. โดยในคราวเดียวกันนี้ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด EOD Robot" ซึ่งมี ดร.กิตติคุณ ทองพูล จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นเจ้าของโครงการ และในอนาคตยังมีแผนในการนำงานวิจัยของ ม.อ. ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8059 Thu, 27 Apr 2017 15:38:04 +0700 ม.อ.ลงนามความร่วมมือวิชาการกับ U of Bahrain รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ มหาวิทยาลัยบาห์เรน โดย ศาสตราจารย์ Riyadh Hamza อธิการบดี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa นายกรัฐมนตรีบาห์เรน ร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่พระราชวัง Al Gudaibiya กรุงมานามา ระหว่างการเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนของนายกรัฐมนตรีไทย เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและในโอกาสการครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ สาระสำคัญในข้อต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8058 Thu, 27 Apr 2017 14:55:00 +0700 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน โครงการ PSU Spelling Bee Season 1 (TOEIC Vocabs) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ได้จัดโครงการ PSU Spelling Bee Season 1 (TOEIC Vocabs) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาและเห็นความสำคัญทางด้านภาษาอังกฤษ และสร้างความสามารถความกล้าแสดงออกและพัฒนาทักษะทางความคิดในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้แก่นักศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับและมีผู้เข้าร่วมจากทั้ง 5 วิทยาเขตด้วยกัน โดย ทีมที่ผ่านเข้ารอบและได้รับรางวัลได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ทีมจาก คณะการบริการและการท่องเที่ยว และคณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ( 1. น.ส.มาริสา นอย 2. น.ส. ล้ำค่า สิทธิศักดิ์ 3. น.ส.ณัฐณิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8057 Thu, 27 Apr 2017 14:44:33 +0700 เศรษฐศาสตร์ ม.อ.เชิญ ไตรรงค์ คุย เศรษฐกิจไทยภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญ ผศ.ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พูดคุยกับนักศึกษาและคณาจารย์ อย่างเป็นกันเอง ในงานเศรษฐวิจัย ครั้งที่6 เรื่อง"เศรษฐกิจไทยภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทักษะและโอกาสที่จำเป็น" เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้อง EC201 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์. ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และคณะเข้าร่วมฟังการบรรยายด้วย ผศ.ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี กล่าวว่า “ประเทศไทย 4.0” เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนการผ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8056 Thu, 27 Apr 2017 14:35:22 +0700 เชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 ติดตามและอ่านวารสารวิทยบริการ || http://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/issue/view/90/showToc อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8055 Thu, 27 Apr 2017 14:18:02 +0700 ม.อ. จับมือ ITAP จัดสัมมนานวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่สากล อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จัดสัมมนาในหัวข้อ "นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่มาตรฐานสากล" เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรฐานฮาลาล การขอรับรองมาตรฐานฮาลาล การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แนวโน้มการตลาด โดยในงานมีการเปิดรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ฮาลาล และการบรรยายเช่น “การขอรับรองมาตรฐานฮาลาล” โดย นายอับดุลราซัค หมีนยะลา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และ “เทรนด์และการตลาดของผลิต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8054 Thu, 27 Apr 2017 14:13:02 +0700 ปฏิทินฉลองวาระ 50 ปี ม.อ. เปิดหลากหลายกิจกรรม ปี 60-61 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดหลากหลายกิจกรรมฉลองครบ 50 ปี ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2560-13 มีนาคม 2561 ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะและหน่วยงานในทุกวิทยาเขต ในระดับมหาวิทยาลัย เช่น การจัดทำและประชาสัมพันธ์ชุด VDO แนะนำมหาวิทยาลัยในวาระครบ 50 ปี ม.อ. และViral Video การแสดงดนตรีและจัดทำเพลงเนื่องในวาระ 50 ปี ม.อ. กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมวิ่งสู่ธรรมชาติ กิจกรรม 50 ปี ม.อ. วิชาการ กิจกรรมบริการวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดทำรูปหล่อพระราชบิดาและการระดมทุนผ่านทางโทรทัศน์ การจัดทำหนังสือ “50 True Story ปาฏิหาริย์ 50 ความดี” “50 Academic: Change the World” “สู่ทศวรรษที่ ๕ สงขลา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8053 Thu, 27 Apr 2017 14:05:37 +0700 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทัศนศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ศาสตร์จารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ม.อ. ลงพื้นที่ทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับการต้อนรับจาก นายบุญเชิญ ดำคำ ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ และ นายกิตติ สุนทรเสถียร ช่างชลประทานอาวุโสและวิทยากรในการทัศนศึกษาครั้งนี้ ซึ่งการเดินทางมาได้รับความสนใจจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยได้เดินเยี่ยมชมศู... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8052 Thu, 27 Apr 2017 13:54:42 +0700 ม.อ.รับสมัคร ผู้ประกอบการใหม่ Start Up มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิทยาการจัดการ และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงข่าวการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560 โดย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการแถลงข่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และเพื่อเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 256... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8051 Wed, 26 Apr 2017 14:35:33 +0700