ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 26 Oct 2016 20:12:46 +0700 ต้นกล้า ม.อ.เปิดโลกทัศน์กับธนาคาร HSBC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย จัดกิจกรรมนำนักเรียนในโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ทัศนศึกษา ภายใต้โครงการ “HSBC พาต้นกล้าเปิดโลกทัศน์” ครั้งที่ 1 ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2559 นำโดย ผศ.ผศ.ชุติพร จิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมปลายในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และยังได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนจำนวน 10 คน ในโครงการดังกล่าวทั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7701 Wed, 26 Oct 2016 15:55:34 +0700 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ โดยจะเปิดรับสมัคร 2 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโททางภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา || ผู้สมัครศึกษาเงื่อนไขรายละเอียด1 2. ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโททางภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา || ผู้สมัครศึกษาเงื่อนไขรายละเอียด2.pdf กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 รับสมัคร วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบรายละเอียดและใบสมัคร || http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/pr/job/55-job สอบถามรายละเอีย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7700 Wed, 26 Oct 2016 15:39:13 +0700 ประกาศร่าง TOR (ครั้งที่2) รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคา e-Bidding ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศร่าง TOR (ครั้งที่2) รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคา e-Bidding อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/972-tor21-e-bidding.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7699 Wed, 26 Oct 2016 15:19:42 +0700 เชิญผู้สนใจร่วมเสวนา "การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 2016 : ผลกระทบต่อไทย" คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงานเสวนา หัวข้อ "การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 2016 : ผลกระทบต่อไทย" ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้อง FMS 3409 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถลงทะเบียนได้ที่ || https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqgXM5pQ88lo8XzpTEWpHB3uNO_wP3i6LT275JvTRC9S0N0g/viewform กำหนดการ 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00 – 13.15 น.... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7698 Wed, 26 Oct 2016 15:12:27 +0700 เชิญฟังบรรยาย “พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศ CLMV” ด้วยหลักสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มีกำหนดจัดบรรยายพิเศษ และขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา หรือผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย “พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศ CLMV” โดย ดร.วิชัย เตชะวัฒนานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอสจี จำกัด ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง EC203 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ หมายเหตุ : ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟัง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานหลักสูตร ป.โท คณะเศรษฐศาสตร์ โทร 2484-5 https://www.facebook.com/events/117707435345958/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7696 Tue, 25 Oct 2016 15:07:31 +0700 เภสัช ม.อ. คิดวิธีสกัดสารต้านมะเร็งจากชะมวงด้วยน้ำมันรำข้าว รับ 3 รางวัลระดับนานาชาติ คณะนักวิจัยจาก คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. คิดค้นวิธีสกัดสารต้านมะเร็งจากชะมวง ด้วยน้ำมันรำข้าว ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำมาทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับป้องกันมะเร็ง รับ 3 รางวัลระดับนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ และ คณะประกอบด้วย นางสาวพิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ จากสถานวิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม และ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมวิจัยและคิดค้นวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ต้านมะเร็งจาก “ใบชะมวง” ถือเป็นสารตัวใหม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7695 Tue, 25 Oct 2016 14:28:11 +0700 ม.อ.จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ บูรณาการความรู้ทุกศาสตร์งานวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา หัวข้อ Higher Education Harmonization บูรณาการความรู้ทุกศาสตร์งานวิจัย รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยสาขาต่างๆระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่ายทั้งดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7694 Tue, 25 Oct 2016 13:05:58 +0700 ศศิธร หนูมนต์ ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ องค์การ น.ศ.ม.อ. ได้รับรางวัลคนดีศรีนครหาดใหญ่ นางสาวศศิธร หนูมนต์ หรือ กวาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม ได้รับรางวัลคนดีศรีนครหาดใหญ่ จากนายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 นางสาวศศิธร หนูมนต์ กล่าวว่า ควรมองให้ลึกว่าในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สิ่งที่เราทำได้เกิดประโยชน์จริง ๆ หรือไม่ อาทิเช่น จัดโครงการค่ายจะจัดเพื่ออะไร ผู้เข้าร่วมจะได้อะไร มหาวิทยาลัยจะได้อะไร ชุมชนจะได้อะไร แม้กระทั่งตัวเราเองจะได้อะไร การทำงานภายใต้กา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7693 Tue, 25 Oct 2016 12:52:14 +0700 รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา สังกัดหน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ อ่านรายละเอียดได้ที่ || New43-59.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7692 Tue, 25 Oct 2016 11:07:05 +0700 จัดประชุมระดมความคิดหารูปแบบการเรียนรู้เพื่ออนาคต ม.อ.จัดประชุมวิชาการเรื่องการหาแนวทางจัดการศึกษาแบบเปิดกว้างไร้ข้อจำกัดสำหรับอนาคต เชิญหลากหลายผู้รู้มากประสบการณ์ร่วมบรรยาย พร้อมการเสนอผลงานเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ “Instructional Design for Autonomous Learners” หรือ การหารูปแบบสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่หาความรู้ได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัด ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใต้แนวคิดว่าการเรียนรู้ในปัจจุบันและอนาคต ไม่เพียง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7690 Wed, 19 Oct 2016 15:51:06 +0700 เชิญชวนศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจร่วมงานวันเปิดกระปุกออมสิน ครั้งที่ 12 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจร่วมงานวันเปิดกระปุกออมสินขึ้น ครั้งที่ 12 ในวันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 12 .00 น. ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถา ประดิษฐ เชยจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและระดมเงินทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลโดยทั่วไปเข้าสมทบกองทุน “ กระปุกออมสินเพื่อน้อง ” ซึ่งเงินดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาประเภททุนทำงานแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในงานพบกับการบรรยายพิเศษเรื่องเรื่อง ออกแบบชีวิตสู่ความสำเร็จ โดย ดร.สมพล รัช... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7688 Wed, 19 Oct 2016 14:58:49 +0700 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจะเปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกทางภาษาอังกฤษ) || รายละเอียดตำแหน่ง 2. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโททางภาษามลายู) || รายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 รับสมัคร วันที่ 13 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการสอบ รายละเอียดและใบสมัคร || http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/pr/job/55-job สอบถามรายละเอียด งานการเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ โ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7687 Wed, 19 Oct 2016 14:53:31 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดงานวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนทั่วไป และการเปิดกระปุกเงินออมโครงการวันละเหรียญเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โครงการ 6 ณ อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม และบริเวณชั้น 1 อาคาร 3 ของคณะฯ ในงานจะมีการให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนทั่วไป เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการความรู้ทางทันตสุขภาพ โดยจะเปิดให้คิวแก่ผู้มารับบริการตั้งแต่เวล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7685 Wed, 19 Oct 2016 14:43:48 +0700 ขอเชิญร่วมงาน รู้รอบด้าน ต้านภัย มะเร็งเต้านม (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง (HOCC) ร่วมกับ ศูนย์ถันยเวชช์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม จึงใคร่ขอเชิญผู้ สนใจเข้าร่วมงาน "รู้รอบด้าน ต้านภัยมะเร็งเต้านม" ซึ่งจัดขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 3 ลานกิจกรรม Education Zone ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ Scan QR Code เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า ภายในงานมีการเสวนาแพทย์และผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตลอดจนกิจกรรมสุดพิเศษร่วมสนุกกับบูธภายในง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7683 Wed, 19 Oct 2016 14:34:49 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.เปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. Cranio Maxillofacial Hard Tissue Engineering Center (CTEC), FACULTY OF DENTISTRY, PSU. เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย อัตรา 1 อัตรา คุณสมบัติ จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท หรือปริญญาเอก มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน Biomaterials, Molecular Biology, Biomedical Engineering หากมีประสบการณ์ด้าน Cell Culture และการวิจัยในสัตว์ทดลองจะพิจารณาเป็นพิเศษ เพศหญิงหรือชาย กรณีเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร มีความสามารถทางการใช้โปรแกรมสถิติ ได้เป็นอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7682 Wed, 19 Oct 2016 14:24:17 +0700