ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 28 Sep 2016 12:06:16 +0700 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Assessment of Learning Outcomes ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Assessment of Learning Outcomes วิทยากร: รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล ในวันพฤหัสบดี,วันศุกร์ ที่ 13-14 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) **รับสมัครจำนวน 50 คน** ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th หรือ FACEBOOK : clpdpsu สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289204 (ภายใน 9204) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/vABV2Y อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7654 Mon, 26 Sep 2016 15:13:05 +0700 เชิญร่วมกิจกรรม"สัปดาห์ทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2559 (PSU IP WEEK 2016)" ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์ทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2559 (PSU IP WEEK 2016) โดยกิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 10-12 ตุลาคม 2559 การอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในหัวข้อดังต่อไปนี้คือ ภาษาอังกฤษกับการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ความรู้สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 การบรรยายพิเศษ นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กับการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 การเปิดตัวระบบฐานข้อ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7651 Mon, 26 Sep 2016 14:24:58 +0700 รมต.อุตสาหกรรม มอบใบอนุญาตมาตรฐานแผ่นยางปูพื้นสนามยางพารา นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นยางปูพื้น มอก.2377-2551 แก่ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ซึ่งได้รับการพัฒนาจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยอาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดในภาคใต้ และ นายชำนาญ เมฆตรง ประธานชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด และคณะ ร่วมในพิธี รองอธิการบดีมหาวิทย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7650 Mon, 26 Sep 2016 14:15:56 +0700 คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลทันตกรรม ลดหย่อนค่ารักษา 10 % สำหรับผู้ป่วยเด็กและเด็กพิเศษ คลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลดหย่อนค่ารักษา 10 % สำหรับผู้ป่วยเด็กที่อายุไม่เกิน 12 ปี และเด็กพิเศษ อายุไม่เกิน 18 ปี (เพื่อเป็นผู้ป่วยสำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาทันตแพทย์ระดับหลังปริญญา ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก นอกเวลาราชการ เปิดให้บริการวันอังคารและวันพุธ ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ โทร.074-287625 หรือประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.โทร. 074-287620 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7649 Thu, 22 Sep 2016 11:26:08 +0700 เชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน "นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ งานสร้างสุขคนใต้ " ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน "นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ งานสร้างสุขคนใต้ " ระหว่าง 3 - 5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย โขนสงขลานครินทร์ เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกพรหมาสตร์ และการปาฐกถา โดยคุณ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ "บทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน " และกิจกรรมอื่นอีกมากมายภายในงาน( กำหนดการ || Program3-5update16_9_59.pdf ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร . 074-28-2902 หรือ http://hsmi.psu.ac... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7647 Thu, 22 Sep 2016 10:47:20 +0700 ร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอหัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอหัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” ความยาวประมาณ 2-5 นาที (หมดเขต 25 พฤศจิกายน 2559) โดยมีรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ดูรายละเอียด การสมัครได้ที่ 1.www.dent.psu.ac.th 2.www.dent.psu.ac.th/d100yfund 3. Facebook คณะทันตแพทยศาสตร์ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7646 Thu, 22 Sep 2016 10:26:47 +0700 หอสมุดคุณหญิงหลงฯ เชิญเที่ยวงาน “วันสารทเดือนสิบ” สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ชวนทุกท่านเที่ยวงาน “วันสารทเดือนสิบ” ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร LRC สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ กิจกรรมในงาน ช้อป ชิม สินค้าและขนมท้องถิ่น ชมวิดีทัศน์และนิทรรศการวันสารทเดือนสิบ การสาธิตการทำขนมเดือนสิบ ----> รอบที่ 1 เวลา 11.30 น. ----> รอบที่ 2 เวลา 13.00 น. การแข่งขันแทงต้ม (ทีมละ 2 คน) เวลา 12.00 น. อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7644 Thu, 22 Sep 2016 10:17:51 +0700 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการโครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุม LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเปิดการประชุมวิชาการโครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2559 แผนงานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ โดยกลุ่มเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัยโดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ และศาสตาจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย กล่าวรายงานความก้าวหน้าโครงการ โครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส โดยเป็นทุนสร้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7643 Thu, 22 Sep 2016 09:55:13 +0700 กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต (Group photograph program) และ ข้อแนะนำการถ่ายภาพ - การสั่งจองภาพชุด กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต (Group photograph program) และ ข้อแนะนำการถ่ายภาพ - การสั่งจองภาพชุด กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต || Group-photograph-program.pdf ข้อแนะนาสาหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับการถ่ายภาพหมู่ || GroupPhoto.pdf Guidelines for Group Photograph Sessions || GroupPhoto_eng.pdf ใบสั่งจองภาพชุดมาตรฐาน || Order-standards.pdf ใบสั่งจองอัด–ขยายภาพถ่าย (เพิ่มเติม) || Order-reprints-expand.pdf แบบสอบถามเพื่อประเมินการจัดส่งภาพถ่ายให้บัณฑิต || Questionnaires.pdf ท่ารับที่ถูกต้องและสวยงาม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ||... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7642 Wed, 21 Sep 2016 15:07:47 +0700 ม.อ.ร่วมกับสนพ.ประสานกำลังเพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดงานแถลงข่าว โครงการ “การสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2559” เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมจุติ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อดำเนินการจัดทำกรอบวิจัยโดยวิเคราะห์ศักยภาพ กำหนดเป้าหมายของผลผลิต และติดตามผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้จริงกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้กล่าวว่าทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานได้จัดสรร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7640 Mon, 19 Sep 2016 11:13:20 +0700 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯทรงเปิดป้ายศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้าย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อเสด็จถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิบดีศาลภาค 9 แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เฝ้าฯ รับเสด็จฯ คุณจันทร์วดี ลิ่มสกุล ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณภัทรา ชมานนท์ ผู้แทนศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ทูลเกล้าฯถวายมาลัยข้อพระกร ร รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7639 Mon, 19 Sep 2016 10:21:21 +0700 หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมนิทรรศการและบรรยาย "ไปรษณีย์บัตรเจ้าฟ้า" เนื่องในวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้เป็น “วันสงขลานครินทร์” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยภาคใต้ว่า “สงขลานครินทร์” หอประวัติฯ จึงจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เรื่อง “ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า” เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในด้านการเขียนผ่านไปรษณียบัตร ซึ่งเป็นสื่อที่มีสีสันและมีความงดงามอันหลากหลาย โดยมีอายุ 100 กว่าปี ประกอบด้วยนิทรรศการเฉพาะกิจและบรรยายพิเศษขึ้นใน วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 13.00 ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7637 Mon, 19 Sep 2016 09:56:15 +0700 ขอเชิญผู้สนใจ ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) 45 ปี คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ "ประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์ 45 ปี คุณภาพเพื่อสังคมไทย มุ่งไกลสู่ระดับนานาชาติ" โดยสื่อถึงการผลิตแพทย์และพัฒนาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ องค์ความรู้และนวัตกรรม บูรณาการภารกิจสำคัญเพื่อชี้นำสังคมและมุ่งสู่ระดับนานาชาติ ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลและกำหนดการ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รับสมัครตั้งแต่ 19 กันยายน 2559 - 30 ตุลาคม 2559 ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ทา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7636 Thu, 15 Sep 2016 14:59:01 +0700 วารสารวิทยาการจัดการ จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของฐาน TCI วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของฐาน TCI จากการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่ม จากกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ 1 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม || http://journal.fms.psu.ac.th/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7635 Thu, 15 Sep 2016 14:50:29 +0700 ศูนย์เครื่องมือวิทย์ ม.อ. ร่วมสร้างเครือข่าย เสริมขีดความสามารถการซ่อมอุปกรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 16 หน่วยงาน” ร่วมกับสถาบันที่มีการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 16 แห่งทั่วประเทศ จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้มีการบริการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความทันสมัยได้มาตรฐาน และมีนักวิจัยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ทดสอบงานที่ซับซ้อน โดยจะทำงานร่วมกับพันธมิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7634 Thu, 15 Sep 2016 14:31:28 +0700