ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 25 Sep 2017 06:05:16 +0700 24 กันยายน 60 เชิญร่วมกิจกรรมวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง” เพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณของนักศึกษาและบุคลากร สร้างจิตสำนึก การมีคุณธรรม จริยธรรม ในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จัดบรรยายพิเศษ“ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดย คุณสุวรรณฉัตร - แพทย์หญิงจำเนียร พรหมชาติ (แท๊กซี่จิตอาสา) และมอบรางวัลบุคคลและโครงการ “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”ในวันมหิดลที่ 24 กันยายน 2560 ณ ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8297 Thu, 21 Sep 2017 15:11:39 +0700 “อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า” ของ ม.อ.ภูเก็ต เป็น 1 ใน 5 ผลงานเด่นนำเสนอนักลงทุน ในงาน Thailand Tech Show 2017 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัด Thai Tech Expo 2017 พร้อมนำผลงานวิจัยและพัฒนาใช้ได้จริงจัดแสดงในงาน ภายใต้ชื่องาน Thailand Tech Show 2017 “อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ฮอลล์ 105 – 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยผลงาน “อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็น 1 ใน 5 ผลงานวิจัยเด่นของ สวทช. ที่นำเสนอเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย ในวันที่ 22 กันยายน 2560 งาน Thailand Tech... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8295 Tue, 12 Sep 2017 10:49:12 +0700 ม.อ.ลงนามร่วมพัฒนายางครบวงจรกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และรองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนายางพาราครบวงจร โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ที่อาคารแปรรูปยางพาราสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงข... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8294 Tue, 12 Sep 2017 10:43:45 +0700 ดร.สุรินทร์เชื่อ พ.อ.ถนัด คอมันตร์ ตั้ง ม.อ. เพื่อเชื่อมโยงวิชาการกับอาเซียนตอนล่าง ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ให้เกียรติปาฐกถา หัวข้อ “50 ปี อาเซียน กับ ทิศทางในอนาคต” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ในงานสัปดาห์อาเซียน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสการร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน และ 50 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า เมื่อแรกมีการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี พันเอกถนัด คอมันตร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทย เป็นผู้นำในการก่อตั้ง เพื่อส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องสันติภาพ ความมั่นคง เศรษฐกิจ องค์ความรู้ สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8293 Tue, 12 Sep 2017 10:35:17 +0700 ขอเชิญร่วม (เติมน้ำมัน)และสร้างกุศล กับกิจกรรมโครงการ1 ลิตร 1 สตางค์ โครงการ 5 ขอเชิญทุกท่านร่วม (เติมน้ำมัน) กับกิจกรรมโครงการ1 ลิตร 1 สตางค์ สร้างกุศล โครงการ 5 ซึ่งกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือฉัตรทอง พร็อพเพอร์ตี้ (ได้แก่ บริษัท พีแอนด์ซี ปิโตรเลียม จำกัด บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จำกัด และบริษัท ซี เค ไฟว์ เทรดดิ้ง จำกัด) จัดโครงการ (เติมน้ำมัน) 1 ลิตร 1 สตางค์ สร้างกุศล โดยเติมน้ำมัน 1 ลิตร จะได้ร่วมสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. 1 สตางค์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 – 15 ตุลาคม 2560 สถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8292 Tue, 12 Sep 2017 10:29:59 +0700 เสวนาพิเศษด้านทะเลและชายฝั่ง "สมุทราภิบาล (Ocean Governance)" สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการเสวนาพิเศษด้านทะเลและชายฝั่ง ในหัวข้อเรื่อง "สมุทราภิบาล (Ocean Governance)" ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ สมัครเข้าร่วมสัมมนาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมณฑิชา จิระจรัส โทร 2323 หรือ คุณศิริขวัญ แซ่จู โทร 2333 หรือ e-mail : monticha.p@psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8290 Tue, 12 Sep 2017 10:20:37 +0700 ม.อ.มอบเงินผ่าน มข. เพื่อเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้ามอบเงิน จำนวน 138,394.43 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่ห้องอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงเดือน กรกฎาคม 2560 ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประชาชนหลายจำนวนมากได้รับความเดือนร้อน มหาวิทยาลัยสง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8289 Tue, 12 Sep 2017 10:15:52 +0700 ประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะจัดประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education" ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่อหัวข้อการประชุมวิชาการดังกล่าว และขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัยของการประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0” จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษาส่งผลงานวิจัยได้ที่ www.ps... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8287 Tue, 12 Sep 2017 10:09:10 +0700 ลำดับคณะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำหรับรายละเอียดกำหนดการซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละคณะ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ลำดับคณะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร || n8286_fac_order.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8286 Sun, 10 Sep 2017 17:27:11 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขารัฐศาสตร์ สาขาจิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ งานวิจัย และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ 3 จังหวัดชายแดนใต้ หรือ มีองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8285_PSUDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8285 Fri, 08 Sep 2017 15:56:57 +0700 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1. วุฒิปริญญาเอกสายวิชาสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมวิทยา จำนวน 1 อัตรา 2. วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางภาษามลายู จำนวน 1 อัตรา 3. วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 4. วุฒิปริญญาเอกสายวิชาสังคมศาสตร์ฯ ตำแหน่งเลขที่ 2808 จำนวน 1 อัตรา 5. วุฒิปริญญาเอกทางภาษาอังกฤษ ตำแหน่งเลขที่ 3341 จำนวน 1 อัตรา พนักงานเงินรายได้ 1.ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ชาวต่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8284 Fri, 08 Sep 2017 15:49:41 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำทีมนักวิจัยลงพื้นที่ อบต.ควนรู เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาสังคม เมื่อวันจันทร์ที่ 7 และ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ ผศ.ดร.เยาวภา สุขพรมา ได้นำทีมลงสำรวจพื้นที่ อบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อหาแนวทางนำองค์ความรู้ทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ไปให้บริการแก่ชุมชนต่อไป โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร นักวิจัยจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นำงานวิจัยชุดทดสองสังกะสีภาคสนาม ลงพื้นที่เพื่อเพิมศักยภาพข้าว โดยได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นจำนวนมาก สำหรับการลงพื้นที่ให้ความรู้ในรูปแบบของการบริการวิชาการในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ม.... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8283 Fri, 08 Sep 2017 15:18:57 +0700 เชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ครั้งที่ 4 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 กันยายน - 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1) (รับเพียง 25 ที่นั่งเท่านั้น) ***ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร*** โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตร IELTS (สำหรับอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) เริ่มเรียน : 11 กันยายน - 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. (ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์) ลงทะเบียนออนไลน์ หลักสูตร IELTS ได... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8282 Tue, 05 Sep 2017 14:54:47 +0700 ขอเชิญนักศึกษาทุกคณะทุกวิทยาเขตเข้าร่วมโครงการ PSU Startup Idea Challenge ครั้งที่ 2 กลับมาอีกครั้ง " PSU Startup Idea Challenge " 2 แคมป์สำหรับ New Generation มีไอเดียเจ๋งๆ อย่าเก็บไว้คนเดียว มาร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการสร้างธุรกิจ ก้าวทันยุค 4.0 พร้อมเงินรางวัลมากมาย จัดโดย ฝ่ายสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. ม.อ. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/HSW8jIE2oH2EgrR72 เข้าร่วม Boot Camp แล้วได้อะไร ? ช่วยให้น้องๆ เกิดความรู้ ความเข้าใจในการสร้างแนวคิดธุรกิจใหม่ เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ ช่วยสร้างโอกาสในการวางแผนริเริ่มการสร้าง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8281 Tue, 05 Sep 2017 14:49:19 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4- 21 กันยายน 2560 รายละเอียดประกาศ || n8280_PSUTHDOC3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8280 Tue, 05 Sep 2017 14:40:52 +0700