ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 21 Jul 2017 13:40:45 +0700 เร่งเพิ่มมูลค่ายางพารา สตูล สงขลา พัทลุง ตรัง เป็นพื้นที่นำร่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เร่งเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ให้ สตูล สงขลา พัทลุง ตรัง เป็นพื้นที่นำร่อง ของประเทศ รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ. กล่าวว่า “ประเทศไทยผลิตยางพาราได้เป็นอันดับ 1 ของโลก แต่น่าเสียดายที่เราใช้การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางเพียงแค่ 12 % เท่านั้น ที่เหลือเป็นวัตถุดิบซึ่งมีมูลค่าไม่สูงมาก ม.อ.ได้ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ใช้สถานประกอบการ ทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน 4 จังหวัด สตูล สงขลา พัทลุง และตรัง ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8197 Wed, 19 Jul 2017 11:15:23 +0700 อบรมคอมพิวเตอร์ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 (นอกเวลาราชการ) ศูนย์คอมพิวเตอร์ กำหนดจัดอบรมคอมพิวเตอร์ (นอกเวลาราชการ) สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 รายละเอียดหลักสูตรตามเอกสารที่แนบ n8196_PSUTHDOC1.pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ คุณเนาวรัตน์ ทองไทย โทร.2109 หรือ naowarat.t@psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8196 Wed, 19 Jul 2017 11:00:35 +0700 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ” สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ” (สายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยอาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง BSc0303 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการมายัง คุณอรุณวรรณ แซ่อิ้ว โทร. 0-7428-6955 แฟกซ์ 0-7428-6961 อีเมล์ : arunwan.s@psu.ac.th ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นี้ ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8194 Wed, 19 Jul 2017 10:49:36 +0700 ร่วม “อบรมเชิงปฏิบัติและแข่งขันการออกแบบ หัวข้อ “ Your Own Super Hero” วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญน้องๆ ม.ปลายเข้าร่วม “อบรมเชิงปฏิบัติ และแข่งขันการออกแบบ หัวข้อ “ Your Own Super Hero” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 กำหนดการ ดังนี้ 08.30 น. ลงทะเบียน 09.00 – 12.00 น. อบรมเรื่อง “Drawing for Animation”... 13.00 – 15.00 น. แข่งขันออกแบบ หัวข้อ “Your Own Super Hero” เกณฑ์การตัดสิน คะแนน เต็ม 100 คะแนน 1. ความประทับใจ/ความสวยงาม (Aesthetics) จำนวน 40 คะแนน 2. แนวคิด ความแปลกใหม่ (Concept/creativity) จำนวน 30 คะแนน 3. ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน (Production) ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8192 Wed, 19 Jul 2017 10:32:48 +0700 ศูนย์วิจัยภัยพิบัติฯ ม.อ. เตรียมแผนระยะสั้น-ระยะยาว รับมือน้ำท่วมใต้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอแนวทางและแผนการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ ต่อสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ 15 กรกฎาคม 2560 โดยให้ข้อมูลสาเหตุของเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ พ.ศ. 2559-2560 การจัดกิจกรรม “ภาคใต้เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ทั้งที่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2554 และครั้งล่าสุดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ ได้นำเสนอแนวทางและแผนการดำเนินงานแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8191 Wed, 19 Jul 2017 10:23:55 +0700 Preparation Course for International Graduate Students Semester 1 Academic Year 2017 The PSU Graduate School has organized the preparation course for new international graduate students of academic year 2017 on August 7-10, 2017. This course is an induction to life and study at PSU. It is highly recommended to all new international graduate students coming to study at PSU. Eligibility: all new international graduate students commencing their studies in term 1/2017 (Students who arrived in term 2/2016 may also take part if they wish) Details of the schedule can be found at: http://www.grad.psu.ac.th/News/news183.pdf or http://www.grad.psu.ac.th/in... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8190 Wed, 19 Jul 2017 10:18:00 +0700 ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-11.15 น. ณ ห้องประชุมรอง (Conference Hall) ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวจะมีพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 โดยรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8189 Wed, 19 Jul 2017 10:12:50 +0700 ม.อ.เป็นสนามหลักชิงชัยกีฬาคนพิการ “สมิหลาเกมส์” 20-24 ก.ค. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นสนามแข่งขันหลักและที่พักนักกีฬาและผู้ฝึกซ้อมจำนวน 3,439 คน สำหรับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” โดยมีการแข่งขัน 17 ชนิดกีฬา และใช้สนามแข่งขันในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2560 หลังจากที่จังหวัดสงขลา ประสบความสำเร็จจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” จังหวัดสงขลายังคงได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพมีจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” โดยทัพนักกีฬาคนพิการที่จะมาร่วมแข่งขันในเกมส์ครั้งนี้ มีจำนวน 2,318 คน และเจ้าหน้าที่ที่นำทัพนักกีฬามา จ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8186 Wed, 19 Jul 2017 10:03:10 +0700 เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมอาหาร TMR และการใช้โปรแกรม KCF สำหรับคำนวณสูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญ เกษตรกรด้านปศุสัตว์ นักวิชาการ กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมอาหาร TMR และการใช้โปรแกรม KCF สำหรับคำนวณสูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา วิทยากร : รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา คุณอภิชาติ หล่อเพชร ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับโปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณสูตรอา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8185 Mon, 17 Jul 2017 10:58:29 +0700 พลเอกอุดมเดช เปิดงานฮาลาลนานาชาติ หนุนไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2560 World Hapex 2017 จัดโดยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ เผยรัฐบาลมีนโยบายดันไทย ครองอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ภายในปี2563 รองรับตลาดมุสลิมทั่วโลกกว่า 2,000 ล้านคน พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ดร.ธวัช นุ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8184 Mon, 17 Jul 2017 10:32:13 +0700 นศ.ม.อ.สอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ได้สูงสุด นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ได้สูงสุด ใน 10 อันดับสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูสังกัด สพฐ ปี 2560 เพจ สำนักนายกรัฐมนตรี เดือน มิถุนายน 2560 รายงาน ข้อมูล 10 อันดับสูงสุดของสถาบันการศึกษาที่มีผู้เรียนสอบติดครูผู้ช่วย และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 เป็นผู้จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มากที่สุด จำนวน 1,320 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1,247 คน และมหาวิทยาลัยทักษิณ 1,189 คน ตามลำดับ ม.ล.ปริยดา ดิศก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8183 Fri, 14 Jul 2017 16:13:33 +0700 กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2560 นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ร่วมเป็นประธานแถลงข่าว และทำพิธีลงนาม รับมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” ที่จ.สงขลา จะเป็นเจ้าภาพ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ || http://samilagames.psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8182 Fri, 14 Jul 2017 10:11:02 +0700 CODE Phuket เรียนเชิญนักพัฒนา embedded system นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป CODE Phuket เรียนเชิญนักพัฒนา embedded system นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะด้าน Internet of things (NodeMCU IoT) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์(เท่านั้น) สนใจสมัครได้ที่ https://goo.gl/wcA2cM รายละเอียดหลักสูตร (ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร https://goo.gl/qAbKoC) NodeMCU เป็นบอร์ด Microcontroller ที่ได้รับความนิยม ราคาถูก และสามารถพัฒนาได้ง่ายโดยใช้ภาษา Python, Lua หรือ C++ เช่นเดียวกันกั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8181 Wed, 12 Jul 2017 16:20:47 +0700 ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Boosting your confidence & proficiency for hunting UK-TH Funds” กองทุนนิวตัน (Newton Fund) จะจัดสัมมนาหัวข้อ Boosting your confidence & proficiency for hunting UK-TH Funds ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมบุรีศรีภู โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าเชิงพาณิชย์ อ่านรายละเอียดและสมัครร่วมได้ที่ || http://rdo.psu.ac.th/th/index.php/news-fund/775-boosting-your-confidence-proficiency-for-hunting-uk-th-funds อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8180 Wed, 12 Jul 2017 16:04:44 +0700 ขอเชิญร่วมงาน "เทศน์มหาชาติ" คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "เทศน์มหาชาติ" คณะศิลปศาสตร์ เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี ในการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ลานกิจกรรม คณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ประเพณีเทศน์มหาชาติ จากประสบการณ์จริงเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่สำคัญ ให้เป็นที่แพร่หลายในประชาคมมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง โดยเงินบริจาคภายหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้วัดและโรงเรียน ในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และส่วนหนึ่งสมทบเข้ากองทุนคณะศิลปศาสตร์เป็นทุนการศึกษา ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8178 Wed, 12 Jul 2017 15:57:42 +0700