ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 22 Aug 2017 18:06:27 +0700 ขยายเวลาการรับสมัคร บุคคลตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ประจำสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัคร ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ประจำสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน 2560 เปิดรับสมัคร 22 กันยายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 25 กันยายน 2560 สอบสัมภาษณ์ 28 กันยายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน สจรส.ม.อ. ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ในวันและเวลาราชการ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8249 Tue, 22 Aug 2017 16:43:19 +0700 สอบราคาจ้างปรับปรุงระแนงบังตาห้องสุขาและห้องอาบน้ำของหอพักนักศึกษาอาคาร 3 - 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระแนงบังตาห้องสุขาและห้องอาบน้ำของหอพักนักศึกษาอาคาร 3 -4 อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8248_PSUTHDOC5.pdf เอกสารราคากลาง || n8248_PSUTHDOC6.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8248 Tue, 22 Aug 2017 16:33:56 +0700 ม.อ.ภูเก็ต มุ่งวิจัยด้านท่องเที่ยว-สิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนให้พื้นที่ฝั่งอันดามัน รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวถึงการทำหน้าที่เป็นสถาบันด้านวิชาการที่เอื้อกับพื้นที่ชายฝั่งด้านอันดามันของวิทยาเขตภูเก็ต ในการนำเสนอ “ทิศทางและงานวิจัยของวิทยาเขตภูเก็ตที่มี Impact ต่อจังหวัดภูเก็ต และฝั่งอันดามัน” ต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อ 19 สิงหาคม 2560 ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยวของเอเชีย มีความโดดเด่นด้านภาษาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน มีคณะวิชาที่สนองต่อการพัฒนาชุมชน จังหวัด พื้นที่ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8247 Tue, 22 Aug 2017 16:22:54 +0700 รับสมัครงาน-ผู้ปฏิบัติงานสอบ สำหรับการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์บริการวิชาการ มีความประสงค์รับสมัครงาน-ผู้ปฏิบัติงานสอบ สำหรับการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 1. ลูกจ้างรายวัน (บุคคลทั่วไปจบระดับ ปวช.ขึ้นไป) ระหว่างวันที่ 28 สค. 60 - 25 ก.ย.60 2. ผู้ปฏิบัติงานสอบ (เป็นผู้ช่วยสนามสอบ และเจ้าหน้าที่คุมสอบ) ในวันที่ 24 กันยายน 60 ณ สนามสอบ จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุงและตรัง (คุณสมบัติจะต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๗ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ email : suteep.s@psu.ac.th สายภายใน 6975 ตั้งแต่บ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8246 Tue, 22 Aug 2017 16:12:45 +0700 สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำฝน แฟลตอาคารที่พัก 1-5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำฝน แฟลตอาคารที่พัก 1-5 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 206,967 บาท (สองแสนหกพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) อ่านรายละเอียดประกาศ || n8245_PSUTHDOC3.pdf ประมาณราคากลางปรับปรุงท่อน้ำฝน || n8245_PSUTHDOC4.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8245 Tue, 22 Aug 2017 16:04:15 +0700 ม.อ.จับมือ ศรีตรังแอโกรฯ ด้านการวิจัยนวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดี ฝ่ายระบบวิจัยและบันฑิตศึกษา ลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการวิจัยและพัฒนาในเรื่อง นวัตกรรมยางพารา กับนายภัทราวุธ พาณิชย์กุล กรรมการบริหารงานบัญชีและการเงิน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดี ฝ่ายระบบวิจัยและบันฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการยกระดับความร่ว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8244 Tue, 22 Aug 2017 15:57:41 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8243_PSUTHDOC1.pdf แบบฟอร์มรับสมัครงาน || n8243_PSUTHDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8243 Tue, 22 Aug 2017 15:46:48 +0700 อบรม เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเพื่อความสำเร็จกับอนาคตแรงงานไทย 4.0 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีกำหนดจัดอบรม หัวข้อ เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเพื่อความสำเร็จกับอนาคตแรงงานไทย 4.0 โดย คุณทัศนไนย เหมือนเสน ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด เป็นวิทยากร ในวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PSUIC 1208 ชั้น 12 ตึก LRC อาคาร 2 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยรับจำนวน 60 ที่นั่ง หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ || https://goo.gl/forms/bbHsTmiXhyRg3Uds1 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8241 Tue, 22 Aug 2017 15:33:07 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดประกาศ || n8240_PSUTHDOC2.pdf แบบฟอร์มรับสมัคร || n8240_PSUTHDOC3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8240 Mon, 21 Aug 2017 16:48:14 +0700 รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่คณะฯ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ คุณวาสนา ทองจันทร์ โทร. 0 7428 6804 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8239 Mon, 21 Aug 2017 16:33:47 +0700 ศูนย์คอมพิวเตอร์ประกาศผลการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศผลการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8238 Mon, 21 Aug 2017 16:27:04 +0700 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต จับมือ 21 ภาคีเครือข่ายองค์กร จัดงานพิทักษ์รักษ์หาดภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ม.อ.ภูเก็ต) โดยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ 21 ภาคีเครือข่ายองค์กร จัดงานพิทักษ์รักษ์หาดภูเก็ต (SAVE PHUKET BEACH) ขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ สวนสาธารณะลานโลมา เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ฯพณฯนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 ของประเทศไทย และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อหวังส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต และ ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้มากขึ้น ส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8237 Mon, 21 Aug 2017 16:15:54 +0700 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำระบบแจ้งเตือน สำหรับผู้ดูแลระบบ" ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำระบบแจ้งเตือน สำหรับผู้ดูแลระบบ" ให้กับบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ และดูแล Server คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00- 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 107 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และแนะนำการใช้งาน การสร้าง การติดตั้งเครืองมือที่ใช้สำหรับจัดการระบบเป็นแนวทางและต้นแบบในการพัฒนาระบบ และลดปัญหาการทำงานของผู้ดูแลระบบ สมัครอบรมได้ที่เว็บไซต์ || http://training.cc.psu.ac.th อ่านรา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8236 Mon, 21 Aug 2017 11:27:54 +0700 เปิด ม.อ.วิชาการ ปี 60 โชว์ผลงานฉลองการสถาปนา 50 ปี “สงขลานครินทร์” 5 วิทยาเขต จัดกิจกรรมเปิดมหาวิทยาลัยให้เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าชมผลงานและนวัตกรรมอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในด้านอื่นๆ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี และ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มีพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีที่แสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในโอกาสของการย่างเข้าปีที่ 50 แห่งการสถาปนา โดยเน้นการแสดงให้เห็นบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8235 Fri, 18 Aug 2017 16:09:40 +0700 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เปิดงาน ม.อ.วิชาการ ที่ ม.อ.ปัตตานี ให้ประชาชนเข้าชม ผลงานทางวิชาการ ในโอกาส 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายอดินันท์ ปากบารา เปิดงาน ม.อ. วิชาการ ในโอกาส 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อเช้าวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เชื่อมั่นจะทำให้สังคมและชุมชนได้ประจักษ์ถึงผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้มหาวิทยาลัยมีความใกล้ชิด และเกิดสัมพันธภาพอันดีกับชุมชน เมื่อเช้าวันนี้ (17 สิงหาคม 2560) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8234 Fri, 18 Aug 2017 15:08:21 +0700