ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Thu, 18 Jan 2018 07:05:21 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 23-27 ธันวาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย นำทีมโดยรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.อุไร หัถกิจ และ ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานหลักสูตรระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับผู้แทนจากคณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสร้างความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษา และสรรหาผู้สมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อรับทุน Thailand’s Education Hub for ASEAN Countries (TEH-AC) ร่วมกับมหาวิทยาลัย 4 แห่งในจีน ได้แก่ Kunming Medical University (KMU), Yunnan University of Tradition... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8425 Wed, 10 Jan 2018 16:06:54 +0700 รับสมัครบุคคลที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ รับสมัครบุคคลที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://www.sportscenter.psu.ac.th/view/316 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8424 Wed, 10 Jan 2018 14:24:37 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัคร พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,060 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ (PSUTHDOC3.pdf) หรือดูรายละเอียดได้ที่บอรด์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8423 Wed, 10 Jan 2018 14:05:53 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-16 มกราคม 2561 || รายละเอียดตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 2. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-19 มกราคม 2561 || รายละเอียดตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8422 Wed, 10 Jan 2018 13:53:56 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (งานประชาสัมพันธ์) คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 24 มกราคม 2561 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ โทร.0-7428-9541 หรือ http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/pr/job/55-job อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8421 Wed, 10 Jan 2018 13:40:24 +0700 คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 อัตรา ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561 2.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 – 15 มกราคม 2561 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.pharmacy.psu.ac.th/news-hr.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8420 Mon, 08 Jan 2018 11:34:21 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เชิญชวนผู้ที่รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรม วิดยา ม.อ. เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เชิญชวนผู้ที่รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรม วิดยา ม.อ. เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ในวาระครบรอบ 50 ปีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยเปิดรับสมัครออนไลน์พร้อมกันวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดค่าสมัครมีดังนี้ 1. วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท ได้เสื้อที่ระลึก 1 ตัว 2. วิ่งฟันรัน 4.1 กิโลเมตร 2.1 บุคคลทั่วไป ค่าสมัคร 250 บาท ได้เสื้อที่ระลึก 1 ตัว 2.2 นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา ค่าสมัคร 100 บาท (พร้อมแสดงบัตรยืนยันความเป... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8418 Mon, 08 Jan 2018 10:48:32 +0700 ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง และพระยาอรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง และพระยาอรรถกระวีสุนทร ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ บริเวณชั้น 3 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (ตึก LRC) โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 09.30 น. ผู้บริหารและบุคลากร พร้อมกัน ณ สถานที่จัดพิธี เวลา 09.45 น. ประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี เวลา 10.00 น. พิธีสงฆ์ เวลา 11.00 น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ม.อ. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ถ่ายรูปร่วมกัน เวลา 11.30 น. ผู้ร่วมพีธีรับ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8416 Mon, 08 Jan 2018 10:38:29 +0700 เภสัชฯ ม.อ.เปิดป้ายอาคารและทำพิธีประดิษฐานรูปปั้นหล่อ ดร.สุนาลินี ในวาระครบรอบ 40 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปลี่ยนนามอาคารบริหาร เป็น อาคารสุนาลินี นิโครธานนท์ และเปิดป้ายอาคาร พร้อมทำพิธีประดิษฐานรูปปั้นหล่อ ภญ.ดร. สุนาลินี นิโครธานนท์ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย อดีตผู้บริหารของคณะเภสัชศาสตร์ ศิษย์เก่า บุคลากร นักศึกษา ร่วมในพิธี เป็นการเริ่มต้นวาระแห่งการเฉลิมฉลอง 40 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้คำขวัญ “วิวัฒน์ปัญญา พัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม” ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8415 Mon, 08 Jan 2018 10:23:34 +0700 ขอเชิญร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ก้าวสู่การเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัย โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน และได้กำหนดเป้าประสงค์ข้อหนึ่งว่า “เพื่อเสาะหาวิชชาอันก่อเกิดเป็นทุนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยวิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ” ซึ่งทุกหน่วยงานต้องสร้างผลการดำเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ การวิจั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8413 Thu, 04 Jan 2018 10:47:21 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว อ่านรายละเอียดประกาศ || n8412_PSUTHDOC1.pdf แบบฟอร์มการรับสมัคร || n8412_PSUTHDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8412 Thu, 04 Jan 2018 10:28:48 +0700 "โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เชิญคณาจารย์/บุคลากร/นักศึกษาผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรม โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวิทยากรบรรยาย จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.ชวลิต วิทยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงทะเล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 260 ชั้น 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ด้านการจัดการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8410 Thu, 04 Jan 2018 10:15:43 +0700 ม.อ.ลงนามความร่วมมือกับGuangxi Normal University ในการดำเนินงานสถาบันขงจื๊อ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับ Prof. He Zubin อธิการบดี Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในความร่วมมือเพื่อดำเนินงานร่วมกับสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ส่งเสริมให้ผู้เรียนชาวไทยมีความสามารถทางด้านภาษาจีนที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทย รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือจีน-ไทยในระดับอุดมศึกษา โดยการกิจกรรมและการอบรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดอบรมภาษาจีนแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบุคคลภายนอก การจัดสัมมนาการสอนภาษาจีนสำหรับครูในโรงเรียน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8409 Thu, 04 Jan 2018 10:05:29 +0700 รับสมัครเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 อัตรา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 อัตรา (เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่หน่วยงานกำหนด) อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8408_PSUDOC1.pdf แบบฟอร์มการสมัคร || n8408_PSUDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8408 Fri, 29 Dec 2017 09:25:31 +0700 ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานประชุมวิชาการ LAMS NICE 2018 ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการ LAMS NICE 2018 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการ Liberal Arts and Management Sciences National and International Conference and Exhibitions 2018 (LAMS NICE 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2561 โดยการประชุมจะประกอบด้วย นิทรรศการ การนำเสนอด้วยปากเปล่า และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัยใน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8406 Thu, 28 Dec 2017 16:25:06 +0700