ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 24 Jan 2017 12:02:50 +0700 เภสัช ม.อ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาสู่ร้านยาส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา และชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสุนาลินี นิโครธานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.ภญ.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ การพัฒนาสู่ร้านยาส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เปิดเผยว่า นับเป็นเรื่องท้าทายของทั้งเภสัชกรชุมชนและภาคประชาชน เนื่องจากพบว่าร้อยละ 5... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7865 Tue, 24 Jan 2017 10:20:40 +0700 นักศึกษา อ.ก. รับรางวัลออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับโลก จาก WPO นายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ ศิษย์เก่าสาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัล WorldStar Student awards 2016 ประเภท Certificates of Recognition จาก World Packaging Organisation (WPO) ซึ่งตัดสินผลการประกวดไปเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยจัดการประกวดที่ประเทศแอฟริกาใต้ และเป็น 1 ใน 5 คนของนักศึกษาไทยที่ได้รับรางวัล ผลงานดังกล่าวส่งขณะ นายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ ยังเป็นนักศึกษา มี ดร. ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ และอาจารย์สมพร นิลมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันนายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธ์ เป็นจบการศึกษาและได้เข้า... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7864 Mon, 23 Jan 2017 15:59:13 +0700 26 ม.ค.60 ขอเชิญร่วมตักบาตรพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชชีพราหมณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่ ม.อ.หาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ร่วมโครงการบรรพชา อุปสมบทและบวชชีพราหมณ์ ของผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และบุตร-หลานบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสสวรรคต ครบ 100 วัน ระหว่างวันที่ 19 - 28 มกราคม 2560 ซึ่งบรรพชาอุปสมบท และปฏิบัติธรรม ณ วัดป่ากันตพงษ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา และพระภิกษุสงฆ์จากวัดป่ากันตพงษ์ จำนวน 65 รูป ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7862 Mon, 23 Jan 2017 15:04:15 +0700 เชิญชมการแข่งขันมวยการกุศลเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดการแข่งขันมวยการกุศลเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม “ศึกวันหาดใหญ่...เพื่อกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า” วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เริ่มชกเวลา 18.00 น. ณ สนามมวยโรงยิมเนเซียม ม.อ.หาดใหญ่ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีท่านสมพร ใช้บางยาง เป็นประธานการจัดการแข่งขัน คุณสุพิศ พิทักษ์ธรรม เป็นโปรโมเตอร์ โดยมีมวยคู่สำคัญ ดังนี้ 1.แสงมณี VS ทักษิณเล็ก 2.ฉมวกทอง VS เพชรพนมรุ้ง 3.แสน VS มงคลเดชเล็ก 4.วีระชาติ VS บุญชนะ 5.... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7860 Mon, 23 Jan 2017 14:29:40 +0700 ศูนย์คอมพิวเตอร์ กำหนดจัดอบรมคอมพิวเตอร์ (นอกเวลาราชการ) ศูนย์คอมพิวเตอร์ กำหนดจัดอบรมคอมพิวเตอร์ (นอกเวลาราชการ) สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 ทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คุณเนาวรัตน์ ทองไทย โทร.2109 หรือ naowarat.t@psu.ac.th รายละเอียดหลักสูตรอบรม || n7859_PSUTHDOC4.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7859 Fri, 20 Jan 2017 14:40:41 +0700 ประกาศสอบราคาจ้างขยายถนนบริเวณหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างขยายถนนบริเวณหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาในคร้ังนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,446,752.72 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || n7858_PSUTHDOC3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7858 Fri, 20 Jan 2017 14:23:21 +0700 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านไฟฟ้าสื่อสาร/ อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือวัดและควบคุม รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามเพิ่มเติม 074-286904-7 หรือ www.sec.psu.ac.th รายละเอียดประกาศ || n7857_PSUTHDOC2.pdf แบบฟอร์มรับสมัครงาน || n7857_PSUTHFORM.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7857 Fri, 20 Jan 2017 13:56:13 +0700 เชิญผู้สนใจร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ ขอเชิญเครือข่ายสสส. องค์กร หน่วยงานสุขภาพและผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมการเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ โดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล็งเห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพที่จะเป็นกำลังในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของภาคใต้ จึงได้ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมเรียนรู้ เพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถทั้งระดับบุคคล องค์กร และระดับเครือข่าย ตลอดจนเกิดการสร้างชุดความรู้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7856 Fri, 20 Jan 2017 13:42:24 +0700 เชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 50 ปี ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ตราสัญลักษณ์(Logo) ต้องเป็นภาพที่ออกแบบด้วยโปรแกรมกราฟฟิกจากคอมพิวเตอร์ สื่อความหมายถึงการฉลองครบรอบ 50 ปีของมหาวิทยาลัย มีความทันสมัย สวยงาม ชัดเจนมีเอกลักษณ์ จดจำง่าย เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ใหม่ ไม่ลอกเลียนดัดแปลงสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หรือละเมิดลิขสิทธ์ผลงานของผู้อื่น และไม่ผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน องค์ประกอบหลักจะต้องประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ตัวเลข 50 ปี ไทยหรืออาราบิก ข้อความ "๕๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 50th PSU Anniversary" มีสีบังคับ 1 ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7855 Fri, 20 Jan 2017 13:31:39 +0700 นักศึกษาวิศวะ ม.อ. รับพระราชทานเหรียญเรียนดี จากพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ นำคณะนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและสอบได้เป็นลำดับที่ 1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 ของแต่ละมหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 20.32 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับรางวัลจำนวน 39 คน ซึ่งในโอกาสนี้ นางสาวลลิตวดี ดำยศ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรฺ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7854 Fri, 20 Jan 2017 13:22:33 +0700 สถาบันคลังสมองของชาติเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” สถาบันคลังสมองของชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรมของพื้นที่เป้าหมายผ่านความร่วมมือกับภาคีหลัก และสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่จะนำไปสู่แผนการสร้างผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมร่วมกับภาคีหลัก โดยเป็นการประกาศรับข้อเสนอเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัย โครงการละไม่เกิน 1,500,000 บาท มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 18 เดือน โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 13 กุมภาพันธ์ 2560 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7853 Wed, 18 Jan 2017 17:02:10 +0700 คณะวิทย์-เทคโน ม.อ. ร่วมเครือข่ายคณะประมงอาเซียน สานความร่วมมือวิชาการสหภาพยุโรป พัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำ รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า ได้รับเลือกจากสมาชิกซึ่งประกอบด้วย คณบดีจากคณะที่เปิดสอนด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภูมิภาคอาเซียน 19 มหาวิทยาลัย และนอกภูมิภาคอีก 3 มหาวิทยาลัย ให้เป็นประธานเครือข่ายสถาบันการจัดการศึกษาทางด้านประมงของอาเซียน (ASEAN Fisheries Education Network- ASEAN FEN) ซึ่งนับเป็นประธานคนแรกของเครือข่ายดังกล่าว อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7852 Wed, 18 Jan 2017 16:41:26 +0700 เชิญร่วมงานเสวนา “แนวทางการนำงานวิชาการรับใช้สังคมสู่การใช้ประโยชน์และการขอตำแหน่งทางวิชาการ” หน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการเสวนา “แนวทางการนำงานวิชาการรับใช้สังคมสู่การใช้ประโยชน์และการขอตำแหน่งทางวิชาการ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงาน “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” (University Engagement) เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการรับใช้สังคม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 24-25 มกราคม 2560 ณ โรงแรม เรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7851 Wed, 18 Jan 2017 16:28:06 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ด้วยสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 30,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม || n7849_PSUTH170118.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7849 Wed, 18 Jan 2017 15:18:29 +0700 หอสมุดคุณหญิงหลงฯ แจ้งเวลาเปิดให้บริการ ช่วงภาคเรียนที่ 2 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอแจ้งเวลาเปิดให้บริการ "ช่วงภาคเรียนที่ 2" ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2560 วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดทำการ เวลา 08.30 – 22.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เปิดทำการ เวลา 09.00 – 19.30 น. (หยุดทำการ วันนักขัตฤกษ์) อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7848 Tue, 17 Jan 2017 15:58:07 +0700