ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 19 Mar 2018 23:35:18 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งวิศวกร สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดประกาศ || n8534_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8534 Mon, 19 Mar 2018 15:34:49 +0700 เชิญนักศึกษา ร่วมโครงการ Tell Me More - The Movie Season 3 (Competition) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการชมภาพยนตร์ เพื่อการแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัล (Tell Me More “The Movie” Season 3) สำหรับนักศึกษา ในวันเสารที่ 24 มีนาคม 2561 ณ โรงภาพยนตร์ Hatyai Cineplex คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : 1. ผู้สมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี (สมัครได้ทุกวิทยาเขต) 2. เป็นผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้โปรแกรม Tell Me More และได้ทำการสอบ Placement Test เรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ (ผู้ที่เคยเข้าร่วมใน Season... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8533 Mon, 19 Mar 2018 14:56:48 +0700 สำนักวิจัยฯชวนฟัง "ทำงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมอย่างไร? ...... ให้ประสบความสำเร็จ" สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจฟังบรรยายในหัวข้อ "ทำงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมอย่างไร? ...... ให้ประสบความสำเร็จ" เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สามารถทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่าง มืออาชีพ และต่อยอดไปสู่การนำสร้างคุณวุฒิทางวิชาการแก่ตนเอง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. พร้อมกันทั้ง 5 วิทยาเขต ณ สถานที่ต่อไปนี้ 1. วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ห้องประชุม 210 สำนักง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8532 Mon, 19 Mar 2018 14:28:12 +0700 เชิญร่วมงานนำเสนอผลงานวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานนำเสนอผลงานวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 ติดตามความเคลือนไหวและรายละเอียดต่างๆได้ที่ || http://huso.pn.psu.ac.th/urc8/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8531 Mon, 19 Mar 2018 14:16:56 +0700 ฝรั่งเศสมอบอิสริยาภรณ์ Palmes Académiques แก่อธิการบดี ม.อ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดย H.E. Mr.Gilles Garachon เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ทำพิธีมอบอิสริยาภรณ์ตระกูล Palmes Académiques ชั้น Officier แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะผู้ส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสให้แน่นแฟ้น โดยได้ใช้วิชาความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ ร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งชาติ เมืองตูลู้ส ประเทศฝรั่งเศส ในการสร้างผลงานด้านเทคโนโลยีระหว่างประเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8530 Mon, 19 Mar 2018 14:07:13 +0700 เชิญประชุมวิชาการชีววิทยานานาชาติ IBSC 2018 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ the 7th International Bioscience Conference 2018 (IBSC 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 ที่อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกจำนวน 150 คน จะได้แลกเปลี่ยนความคิดด้านเห็นชีววิทยาในหลายแง่มุม ทั้งการวิจัยพื้นฐาน สู่การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชน สังคม และอุตสาหกรรม โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจคือ Session A : Biodiversity, Environment and Physiology of Living Organisms Session B : Biotechnology, Bioengineering,... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8528 Wed, 14 Mar 2018 16:07:35 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดงานแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ ณ เตหะราน ประเทศอิหร่าน และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น ขอเรียนเชิญผู้สนใจให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ ห้อง L1 อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook page: TBO15 หรือภาควิชาชีววิทยา คณะวิทย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8526 Wed, 14 Mar 2018 15:53:19 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,060 บาท และมีค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาทต่อเดือน รับสมัครจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561 อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8523_PSUTHDOC3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8525 Wed, 14 Mar 2018 15:44:07 +0700 เชิญร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 ปี 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงานพบกับมหาวิทยาลัยจากในและต่างประเทศกว่า 160 บูธ ในการนำเสนอหลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผู้สนใจสามารถจองบูธได้ตั้งแต่วันนี้ตามรายละเอียด || n8524_PSUTHDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8524 Wed, 14 Mar 2018 15:26:50 +0700 วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวาระ 50 ปี ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา โดยจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ ในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 50 ปี ที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2511 ประกาศใช้ และถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองขึ้นตลอดทั้งวัน รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่อง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8523 Wed, 14 Mar 2018 15:19:39 +0700 หลักสูตร MIT ร่วมสร้างเด็กยุคใหม่หัวใจ IT พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 หลักสูตร MIT ร่วมสร้างเด็กยุคใหม่หัวใจ IT พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 8 – 12 ปี เข้าร่วม "ค่ายฝึกทักษะวิทยาการคำนวณผ่านการพัฒนาเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่" วันที่ 1 – 4 พ.ค. 2561 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ค่าสมัครเพียง 2,700/คน เท่านั้น (รวมอาหารว่าง 2 มื้อ/วัน และอาหารกลางวัน) ด่วน! รับจำนวนจำกัด รายละเอียดเพิ่มเติมของค่าย สามารถคลิกได้ที่ || https://goo.gl/yqpDrc ระเบียบและแนวปฏิบัติของค่าย สามารถคลิกได้ที่ || https://goo.gl/55NU2V ผู้สนใจ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8522 Wed, 14 Mar 2018 14:54:45 +0700 เชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง "กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ กับ การปกป้องชุมชน" คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะกรรมการประสานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม มูลนิธิภาคใต้สีเขียว และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง "กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ กับ การปกป้องชุมชน" วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดการ สามารถรับชม Live สด! ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก "MGR Online ภาคใต้" ช่วงที่ 1 : ประสบการณ์ตรงของผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพ โดย ตัวแทนเครือข่ายผู้ชุมนุมกลุ่มต่าง ช่วงที... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8521 Wed, 14 Mar 2018 14:41:24 +0700 เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการอย่างเป็นทางการ การประชุมวิชาการนานาชาติ The PSU Phuket International Conference 2018 (PSU PIC 2018) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาเขตภูเก็ต (ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ.) The PSU Phuket International Conference 2018 (PSU PIC 2018) 50th PSU Anniversary Celebration ภายใต้หัวข้อ “Creativity and Innovations for Global Development” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวรายงาน และรองศาสตราจา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8520 Wed, 14 Mar 2018 14:31:15 +0700 Talk Show : English Survival Kit by English Afternoonz ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีทุกวิทยาเขต เข้าร่วมกิจกรรม Talk Show ในหัวข้อ English Survival Kit By English Afternoonz ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้อง FMS 3409 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการจริง คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. โดยกิจกรรมครั้งนี้น้อง ๆ จะได้พบกับ คุณนุ่น-ณัชชานันท์ พีระณรงค์” ดีเจคลื่น 88.5 EDS พีธีกรรายการ Midnight Family และ Weekend Life ทางช่อง 3 Family (ช่อง 13) และยังเป็นเจ้าของเพจ English Afternoonz ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษชื่อดัง ที่มียอดกดติดตามกว่า 4 แสนคน (เพีย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8519 Wed, 14 Mar 2018 14:05:02 +0700 ขอเชิญร่วมฝึกอบรมและร่วมสนุก ฟรี! “PA สร้างสุข Dancercise 2018” (Zumba / Bollywood Dance / Pop Dance) วันที่ 28-29 มีนาคม 2561 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญร่วมฝึกอบรมและร่วมสนุก ฟรี “PA สร้างสุข Dancercise 2018″ (Zumba Dance / Bollywood Dance / Pop Dance) สอนสด หลักสูตรต่อเนื่อง 3 ครั้ง โดยทีม All Star Dance Crew เทรนเนอร์สุดฮอตของหาดใหญ่ วันพุธที่ 28 มี.ค. 61 เวลา 12.00 – 14.00 น. และ 17.30 – 18.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 29 มี.ค. 61 เวลา 17.30 – 18.30 น. ณ งานสร้างสุขภาคใต้ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่ **พิเศษ 500 ท่านแรกที่ลงทะเบียนล่วงหน้า+เข้าร่วมพิธีเปิด รับฟรี เสื... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8517 Wed, 14 Mar 2018 13:57:50 +0700