ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sun, 20 May 2018 21:05:26 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักกิจการศึกษา สังกัดหน่วยกิจการนักศึกษา สำนักงานคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดประกาศ || PSUTHDOC180508_01.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8583 Tue, 08 May 2018 16:50:45 +0700 อ.ก.ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กำหนดมาตรฐานอาชีพการแปรรูปสัตว์น้ำ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเพื่อเปิดตัวและนำเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ระยะที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมสยามออเรียลทัล หาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพได้จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน และเหมาะสมกับประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เถวี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8582 Mon, 07 May 2018 16:21:38 +0700 แนะชาวสวนยางเพิ่มเวลาทำงานในสวนเพื่อรายได้ที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอแนวคิด การจัดการสวนยางพาราในมิติใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตของชาวสวนยางโดยการนำศาสตร์พระราชา เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อจัดการสวนยางและจัดการชีวิต เพื่อการเพิ่มรายได้และหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ยังยึดรูปแบบการทำสวนยางแบบเดิม คือการมีสวนยางเชิงเดี่ยว ทำงานวันละไม่กี่ชั่วโมง และมีความสุขอยู่กับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในแต่ละวัน และเมื่อยางราคาดีจะ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8581 Mon, 07 May 2018 16:15:45 +0700 จัดแลกเปลี่ยนความรู้ –ประกวดนวัตกรรมที่ ม.อ.สุราษฎร์ มุ่งนำใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดงาน “NR Trade Show & International Seminars” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมยางพารา เพื่อสังคมไทย สู่สังคมโลก” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อุทยานวิทยาศาสตร์ และ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา โดยมี นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบวิจ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8580 Mon, 07 May 2018 16:05:05 +0700 คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 3/2561 สอบวันที่ 27 พ.ค. 61 และหมดเขตรับสมัครวันที่ 7 พ.ค. 61 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/toefl-itp/toefl-itp/toefl-itp-2560 ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ติดต่อสอบถาม 074-289-505 หรือ 074-286655 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8579 Fri, 04 May 2018 09:44:42 +0700 รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ **กิจกรรมนาฏศิลป์** รับสมัครเยาวชนอายุตั้งแต่ ๔-๑๑ ปี หลักสูตร ๔๕ ชั่วโมง อัตราค่าสมัคร ๒,๕๐๐ บาท ป.๓-๕ เรียนวันเสาร์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อนุบาล ๒-๓ เรียนวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ป.๑-๒ เรียนวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ **กิจกรรมดนตรีไทย** รับสมัครเยาวชนอายุตั้งแต่ ๗-๑๓ ปี หลักสูตร ๔๕ ชั่วโมง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8578 Fri, 04 May 2018 09:39:07 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8577_PSUTHDOC40561-02.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8577 Fri, 04 May 2018 09:32:58 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2 – 21 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8576_PSUTHDOC40561.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8576 Fri, 04 May 2018 09:21:11 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ || https://www.cc.psu.ac.th/pdf/CCpsu2018.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8575 Tue, 01 May 2018 14:26:29 +0700 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ ม.อ.หาดใหญ่ (ใกล้ ร.ร. มอ.วิทยานุสรณ์) โดยภายในมีกิจกรรมสวดมนต์ทําวัตรเย็น ฟังบรรยายธรรมหัวข้อ "สุขแท้แค่เข้าใจ จัดใส่ปิ่นโต go next life" โดย...พระอิทธิยาวัธย์ โชติปญฺโญ และเวียนเทียน กำหนดการ เวลา 16.30 - 17.30 น. ลงทะเบียนและกิจกรรมสนทนากับชีวิต เวลา 17.30 - 18.30 น. ทำวัตรเย็น เวลา 18.30 - 20.00 น. ฟังบรรยายธรรมหัวข้อ "สุขแท้แค่เข้าใจ จัดใส่ปิ่นโต go next life" โดย...พระอิทธิยาวัธย์ โชติปญฺโญ และร่วมเวียนเทียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร...0... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8573 Tue, 01 May 2018 14:10:09 +0700 ผลงานเด่นกว่า 100 นวัตกรรมโชว์ในงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2018” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีการเปิดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2018 เปิดบ้านนวัตกรรมนำธุรกิจไทยสู่ยุค 4.0” ที่ศูนย์การค้า Central Festival หาดใหญ่ จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการแสดงบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมสิทธิพิเศษ การแสดงโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ พื้นที่การวิจัยและพัฒนาในอนาคต ผลงานนวัตกรรมเด่นกว่า 100 นวัตกรรม นิทรรศการผู้ประกอบการและหน่วยงานพันธมิตรกว่า 60 คูหา นอกจากนั้นยังมีการประชุม การนำเสนอบทความทางวิชาการ การบรรยายและเสวนาที่น่าสนใจ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8572 Tue, 01 May 2018 14:04:07 +0700 ม.อ.วางศิลาฤกษ์อุทยานวิทย์ เป็นแหล่งนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และสร้างงาน “สงขลานครินทร์” วางศิลาฤกษ์ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ที่ตำบลทุ่งใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งสร้างงานและส่งเสริมการพัฒนาของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) ที่พื้นที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ส่วนขยาย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธี ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8571 Mon, 30 Apr 2018 09:48:24 +0700 “งาน SPARK STSP Innovation Fair 2018 เปิดบ้านนวัตกรรมนำธุรกิจไทยสู่ยุค 4.0” ภายใต้คอนเซ็ปต์ "อะไรๆ ก็นวัตกรรม (Innovation of Things)" เตรียมพบกับ ครั้งแรกของงานธุรกิจนวัตกรรมในภาคใต้ กับ “งาน SPARK STSP Innovation Fair 2018 เปิดบ้านนวัตกรรมนำธุรกิจไทยสู่ยุค 4.0” ภายใต้คอนเซ็ปต์ "อะไรๆ ก็นวัตกรรม (Innovation of Things)" จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ในวันที่ 27-29 เมษายน 2561 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา งานจัดขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมในภาคใต้ โดยเชื่อมโยงผลงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับความต้องการของภาคเอกชนผ่านบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และเพื่อต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ภายในงานพบกับ FREE :... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8570 Thu, 26 Apr 2018 11:14:08 +0700 ใครสนใจทำฟันในราคาประหยัดเชิญทางนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ขอเชิญผู้สนใจมารับบริการทางทันตกรรมกับนักศึกษาทันตแพทย์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นอกจากจะได้ทำฟันในราคาประหยัดแล้ว ยังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีทั้งการให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเสียค่าใช้จ่ายครึ่งราคา งานที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย : อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย รักษาคลองรากฟันหน้าและฟันกรามน้อย งานที่จ่ายราคา 50 % : เอ็กซเรย์ฟัน ฟันปลอมถอดได้ฐานโครงโลหะ ฟันปลอมทั้งปาก การครอบและสะพานฟัน เงื่อนไขผู้ป่วยจะต้องได้รับการรับการนัดหมายมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษาท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8569 Tue, 24 Apr 2018 15:57:33 +0700 เชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2561 (เป็นกรณีพิเศษ) ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญู หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานครั้งนี้ว่า “สำหรับงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ในปีนี้ มีร่างของอาจารย์ทั้งหมดจำนวน 129 ร่าง ซึ่งการจัดงานครั้ง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8568 Mon, 23 Apr 2018 11:12:30 +0700