ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 28 Mar 2017 03:24:59 +0700 เชิญผู้สนใจร่วมออดิชั่น "วงออร์เคสตรา แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจร่วมออดิชั่น "วงออร์เคสตรา แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง LA511 ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โทร 074-286701, 074-286656 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ วงค์วรรณ์) หัวข้อในการออดิชั่น ทุกเครื่องดนตรีต้องอ่านโน้ตสากลได้และเล่นเพลงที่กรรมการเตรียมให้ แต่ละเครื่องมือให้เตรียมเพลงมาแสดงโชว์ให้กรรมการฟังพร้อม copy โน้ตเพลงมาให้กรรมการด้วย 3 ชุด ให้เตรียมเครื่องดนตรีมาเอง ยกเว้น เปียโน/... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7965 Tue, 21 Mar 2017 15:09:47 +0700 เรียนรู้การสร้างสรรค์ศิลปการแสดงโดยใช้เพลงของมหาวิทยาลัย ในเพลง ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมเรียนรู้ การสร้างสรรค์ศิลปการแสดงโดยใช้เพลงของมหาวิทยาลัย ในเพลง ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี พบกับ อาจารย์อนุชา สุมามาลย์ วิทยากรจากกรมศิลปากร วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐- ๑๙.๐๐ น. ** รับจำนวน 30 คน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ** ณ ห้องภูมิปัญญศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร ๐๗๔-๒๕๙๖๘๐-๔ หรือ www.artscultural.psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7958 Tue, 21 Mar 2017 13:58:16 +0700 เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม " Leadership 4.0.1 x Teach For Thailand " สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรร่วมกับทีมงานจาก Teach For Thailand เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "Leadership 4.0.1 x Teach For Thailand" วันที่ 22 มีนาคม เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง EC407 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 4.0 ไปทำไมถ้า "การศึกษาไทย" ยังไม่พัฒนา? พอเเล้วหรือยังกับการบ่น แล้วหันมาลงมือทำเสียที? ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อเเบบนั้นมาเจอกันกับ . . . Leadership 4.0.1 x Teach For Thailand อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7952 Tue, 14 Mar 2017 15:45:33 +0700 ทัพนักกีฬา ม.อ. คว้า 4 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันและที่ได้รับหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้แนวคิด“สุรนารีเกมส์” คือ “กีฬาเพื่อโอกาส ชีวิตและมิตรภาพ” เป็นการส่งเสริมการแข่งขันที่เปี่ยมด้วยน้ำใจนักกีฬา และยังมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพในการใส่ใจในการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สังคมไทยสู่เป้าหมายในการมีสุขภาพกาย สุขภาพใจดีถ้วนหน้า ซึ่งการแข่งขันในคร้ังนี้ ทัพนักกีฬา ม.อ. สามารถ คว้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7950 Tue, 14 Mar 2017 11:13:21 +0700 ม.อ.เปิดตัวกิจกรรมฉลอง 50 ปี เริ่ม 13 มีนานี้ เน้นใช้ศักยภาพวิชาการเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดหลากหลายกิจกรรมฉลองครบ 50 ปี ตลอด 1 ปี ทั้งงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กีฬา ดนตรี ระดมทุน เริ่มต้นงานแรก 13 มีนาคม นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมในวาระครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า มหาวิทยาลัยได้มีการประกาศการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2511 จึงถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย และเรากำลังจะมีอายุย่างเข้าปีที่ 50 หลังจากวันที่ 13 มีนาคม นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7945 Fri, 10 Mar 2017 15:12:27 +0700 ฟังปาฐกถาพิเศษ “เรียนรู้วิถีพ่อเพื่อก่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลในวันคุณค่าสงขลานครินทร์ 13 มี.ค. 60 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษ “ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข” หัวข้อ “เรียนรู้วิถีพ่อเพื่อก่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์” ในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ วันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 (PRIDE OF PSU 2017) เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยจะมีการปาฐกถาพิเศษ พิธีมอบเครื่องหมายเชิดช... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7942 Fri, 10 Mar 2017 14:10:32 +0700 ชมการแสดงโขนสงขลานครินทร์ พบศิลปินรับเชิญจากกรมศิลปากร ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชมการแสดงโขนสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 ตอน “จองถนน” พบกับศิลปินรับเชิญจากกรมศิลปากร วันที่ 1-2 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี รอบบ่าย เวลา 13.00 น. รอบค่ำ เวลา 18.00 น. บัตรราคา 50, 100, 200, 300, 500 บาท จองบัตรได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 0 7428 9680-4 สายภายใน 9680-4 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7927 Tue, 07 Mar 2017 14:17:32 +0700 ค่ายอุตสาหกรรมเกษตร ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์แก่โรงเรียน ตชด. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันก่อสร้าง ในโอกาสการจัดค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบทครั้งที่ 20 ที่โรงเรียน ตชด. สันติราษฎร์ประชาบำรุง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ รองธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการส่งมอบแก่ พตอ.พหล เกตุแก้ว ผกก.ตชด.ที่ 43 ค่ายรามคำแหง นายอมรเทพ เอ้งฉ้วน ประธานคณะกรรมการค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบทครั้งที่ 20 กล่าวว่ากิจกรรมออกค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบท เป็นกิจกรรมที่ทางคณะอุตสาหกรรมเกษ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7918 Fri, 24 Feb 2017 14:07:39 +0700 สัตวแพทย์ ม.อ.ให้บริการสัตว์หลังน้ำท่วมที่นราธิวาส คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนราธิวาสออกให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์หลังน้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาส ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก และตำบลตะปอเยาะ อ.ยี่งอ ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ แพะ และเป็ด ไก่ มีเกษตรกรเข้ารับบริการรวม 50 ราย เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระราชทานแร่ธาตุอาหารสัตว์ให้แก่ปศุสัตว์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7916 Fri, 24 Feb 2017 10:34:29 +0700 เชิญน้องๆอายุ 8 - 12 ปี เข้าค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก "Graphic Kids Camp" ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญน้องๆที่มีอายุ 8 - 12 ปี เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก "Graphic Kids Camp" วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ กิจกรรมสำหรับน้องๆ ได้แก่ * กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ น้องๆจะได้ออกแบบตัวเองเป็นการ์ตูน * กิจกรรมนอกห้องเรียน อาทิ เยี่ยมชมหอประวัติ ม.อ. เพ้นท์แก้ว DIY แข่งขันร่อนเครื่องบินกระดาษ ฝึกการกล้าแสดงออก รายละเอียด ระยะเวลา 5 วัน ค่าสมัครเพียง 2,800 บาท/คน เท่านั้น (รวมอาหารว่าง 2 มื้อ/วัน และอาหารกลางวัน)... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7914 Tue, 21 Feb 2017 14:58:28 +0700 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.แถลงข่าวครบรอบ 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. แถลงข่าวการจัดกิจกรรมฉลองการเข้าสู่ปีที่ 50 ในปี 2560 โดย รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งเป้าหาทุนซ่อมอาคารเรียนหลังแรก “อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า คณะวางแผนการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ร่วมกับศิษย์เก่า และการหาราย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7910 Tue, 21 Feb 2017 13:54:17 +0700 ฟังปาฐกถาพิเศษ “เรียนรู้วิถีพ่อเพื่อก่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลในวันคุณค่าสงขลานครินทร์ 13 มี.ค. 60 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษ “ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข” หัวข้อ “เรียนรู้วิถีพ่อเพื่อก่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์” ในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ วันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 (PRIDE OF PSU 2017) เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยจะมีการปาฐกถาพิเศษ พิธีมอบเครื่องหมายเชิดช... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7905 Fri, 17 Feb 2017 15:36:17 +0700 อิ่มอร่อยกับเครื่องดื่ม ขนมหวาน และไอศกรีม ในงาน “Summer Bitter Sweet 2017” อิ่มอร่อยกับเครื่องดื่ม ขนมหวาน และไอศกรีม ในงาน “Summer Bitter Sweet 2017” 2 – 5 มี.ค. นี้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ ฝ่ายจัดงานแสดงสินค้า ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เตรียมจัดงานเทศกาลขนมหวาน เบเกอร์รี่ ชา กาแฟ เครื่องดื่ม และไอศกรีม ต้อนรับหน้าร้อน ภายใต้ชื่อ “Summer Bitter Sweet 2017” ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2560 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการยกทะเลมาไว้ในห้องแอร์ พร้อมระดมร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน และไอศกรีม มาเติมความสุขรับหน้าร้อนให้กับ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7903 Fri, 17 Feb 2017 14:53:54 +0700 สงขลานครินทร์จัดโครงการคัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวทั้ง 5 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโครงการคัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยส่งมอบรถส่งมอบรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้า และถังคัดแยกขยะ ให้กับผู้บริหารทั้ง 5 วิทยาเขต โดยการสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี ม.อ.หาดใหญ่ โดยตั้งเป้าหมายในการคัดแยกขยะให้ได้อย่างน้อย 30% และขยะอันตรายไม่น้อยกว่า 80% จากปริมาณขยะที่มหาวิทยาลัยทิ้งสู่สภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีมากถึง 500 ตันต่อเดือน ผู้เชี่ยวชาญชี้นอกจากการคัดแยกขยะแล้วควรแยกขยะเปียกไปทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันขยะกำลังเป็นปัญหาที่มีความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติแล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7900 Wed, 15 Feb 2017 11:22:26 +0700 ม.อ.จัดนิทรรศการนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แด่นักสู้ผู้จากไป ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับองค์กร Protection International ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์กรเครือข่าย จัดกิจกรรมนิทรรศการภาพถ่ายของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน “For Those Who Died Trying” เพื่อเสนอภาพถ่ายของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจำนวน 37 คนที่ถูกสังหารหรือถูกลักพาตัวบังคับให้สูญหายในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณโถงนิทรรศการ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร นิทรรศการดังกล่าวได้จัดขึ้นแล้วใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7898 Fri, 10 Feb 2017 15:34:26 +0700