ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 21 Feb 2017 05:40:02 +0700 ฟังปาฐกถาพิเศษ “เรียนรู้วิถีพ่อเพื่อก่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลในวันคุณค่าสงขลานครินทร์ 13 มี.ค. 60 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษ “ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข” หัวข้อ “เรียนรู้วิถีพ่อเพื่อก่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์” ในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ วันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 (PRIDE OF PSU 2017) เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยจะมีการปาฐกถาพิเศษ พิธีมอบเครื่องหมายเชิดช... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7905 Fri, 17 Feb 2017 15:36:17 +0700 อิ่มอร่อยกับเครื่องดื่ม ขนมหวาน และไอศกรีม ในงาน “Summer Bitter Sweet 2017” อิ่มอร่อยกับเครื่องดื่ม ขนมหวาน และไอศกรีม ในงาน “Summer Bitter Sweet 2017” 2 – 5 มี.ค. นี้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ ฝ่ายจัดงานแสดงสินค้า ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เตรียมจัดงานเทศกาลขนมหวาน เบเกอร์รี่ ชา กาแฟ เครื่องดื่ม และไอศกรีม ต้อนรับหน้าร้อน ภายใต้ชื่อ “Summer Bitter Sweet 2017” ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2560 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการยกทะเลมาไว้ในห้องแอร์ พร้อมระดมร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน และไอศกรีม มาเติมความสุขรับหน้าร้อนให้กับ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7903 Fri, 17 Feb 2017 14:53:54 +0700 สงขลานครินทร์จัดโครงการคัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวทั้ง 5 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโครงการคัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยส่งมอบรถส่งมอบรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้า และถังคัดแยกขยะ ให้กับผู้บริหารทั้ง 5 วิทยาเขต โดยการสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี ม.อ.หาดใหญ่ โดยตั้งเป้าหมายในการคัดแยกขยะให้ได้อย่างน้อย 30% และขยะอันตรายไม่น้อยกว่า 80% จากปริมาณขยะที่มหาวิทยาลัยทิ้งสู่สภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีมากถึง 500 ตันต่อเดือน ผู้เชี่ยวชาญชี้นอกจากการคัดแยกขยะแล้วควรแยกขยะเปียกไปทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันขยะกำลังเป็นปัญหาที่มีความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติแล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7900 Wed, 15 Feb 2017 11:22:26 +0700 ม.อ.จัดนิทรรศการนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แด่นักสู้ผู้จากไป ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับองค์กร Protection International ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์กรเครือข่าย จัดกิจกรรมนิทรรศการภาพถ่ายของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน “For Those Who Died Trying” เพื่อเสนอภาพถ่ายของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจำนวน 37 คนที่ถูกสังหารหรือถูกลักพาตัวบังคับให้สูญหายในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณโถงนิทรรศการ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร นิทรรศการดังกล่าวได้จัดขึ้นแล้วใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7898 Fri, 10 Feb 2017 15:34:26 +0700 ขอเชิญนักเรียน ม.ปลาย (วิทย์ - คณิต)ร่วมกิจกรรมค่ายเคมีรุ่นเยาว์ครั้งที่ 1 ชุมนุมเคมีสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ปีการศึกษา 2560 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เข้าร่วมค่ายเคมีรุ่นเยาว์ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กิจกรรมดังกล่าวจัดเพื่อส่งเสริมผู้ร่วมกิจกรรมค่ายให้ได้ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี ต่อการเรียนสาขาเคมี ร่วมถึงการเรียนวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรม ร่วมถึงส่งเสริมให้น้องๆ ได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ร่วมถึงทักษะการใช้เครื่องมือในห้องปฎิบัติการเบื้องต้น และที่สำคัญความสนุกที่พี่ๆ เตรียมกิจกร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7870 Thu, 26 Jan 2017 14:31:14 +0700 เชิญร่วมแข่งขันเปตองการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางด้านทันตกรรม ของกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อ นำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมของกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เช่น ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์ ผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรม โ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7843 Tue, 17 Jan 2017 14:44:30 +0700 คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมกิจกรรม " วันเด็กแห่งชาติ " ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำน้องๆ เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. - 14.00 น. กิจกรรมภายในงานนั้นประกอบด้วย สะบัดพู่กันลวดลายบาติก , ขนมไทย..หนูทำได้ ,ล่องนาวาหารางวัล , โลกเกษตรโลกของฉัน ,สบู่ธรรมชาติน้องทำเอง และอาหารอร่อยๆ อีกมากมาย ฯลฯ สุข สนุกสนาน สร้างสรรค์ สดใส ร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ได้ที่ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7837 Fri, 13 Jan 2017 11:07:39 +0700 เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม Blue Ribbon Talk เขตรั้วสีบลูเชิดชูนวัตกร ครั้งที่ 5 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Blue Ribbon Talk เขตรั้วสีบลูเชิดชูนวัตกรครั้งที่ 5 รับเกียรติจากนวัตกรผู้ได้รับรางวัล Blue Ribbon Award ประจำปี 2559 ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้คิดค้นผลงานวิจัยเรื่องวัสดุจากยางพาราแปรรูปสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องห้องเกษมลิ่มวงษ์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับจำนวนจำกัด 120 ท่าน สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้แล้วต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7819 Thu, 05 Jan 2017 11:02:25 +0700 ประมวลกิจกรรม ม.อ.ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว ขับเคลื่อนพลังนักศึกษาภาคใต้ ตลอดปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังนักศึกษาภาคใต้ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่ มีนาคม – ธันวาคม 2559 และเลือกพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของชุมชน ณ บ้านไสท้อน ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว และ 27 สถาบันการศึกษาในภาคใต้ โดยมีนายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันปิดทองหลังพระ และเลขาธิการมูลนิธิรากแก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7818 Thu, 05 Jan 2017 10:36:17 +0700 ค่าย 40 ปี อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. เพื่อชนบท คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมใจจัดค่าย ในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ โรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้โรงเรียนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2559 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 150 คน ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี อุตสาหกรรมเกษตร ให้กับโรงเรียนตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง จ.ตรัง และเป็นหนึ่งในกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “อาคารหล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7804 Tue, 20 Dec 2016 14:43:29 +0700 เปิดรับสมัครค่าย “Young Economist Smart Camp” (YES Camp) ครั้งที่ 5 ชุมนุม Econ News Network (ENN) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการ “Young Economist Smart Camp” ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าใจวิชาเศรษฐศาสตร์มากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปประกอบการตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาต่อภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ผ่านค่ายพักแรม และกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ YES CAMP จะถูกจัดขึ้นที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยกิจกรรมภายในค่ายจะประกอบไปด้วยหลายรูปแบบ อาทิเช่น การบรรยายเนื้อหาด้านวิชาเศรษฐศาสตร์ กิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7798 Fri, 16 Dec 2016 14:51:15 +0700 ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสสวรรคต ครบ 100 วัน ระหว่างวันที่ 19 – 28 มกราคม 2560 ณ วัดป่ากันตพงศ์ อ.ควนเนียง จ.สงขลา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน โดยในวันที่ 19 มกราคม 2560 จะมีพิธีปลงผมนาค วันที่ 20 มกราคม 2560 พิธีบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุ และ บวชชีพราหมณ์ วันที่ 28 มกราคม 2560 พิธีลาสิกขาบท ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และ บุตรหลานบุคลากร ร่วมบรรพชาอุปสมบท ทั้งนี้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7794 Fri, 16 Dec 2016 14:35:21 +0700 ร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง“รู้ทุกข์ คลายเครียด” ด้วยวิถีเซน ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “รู้ทุกข์ คลายเครียด” ด้วยวิถีเซนโดย พระอาจารย์เจี้ยนจือ จาก ประเทศไต้หวัน ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7785 Fri, 09 Dec 2016 12:02:00 +0700 คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน 100 วัน ร้อยดวงใจ “Saxophone” คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนร่วมงาน 100 วัน ร้อยดวงใจ “Saxophone” เปิดรับสมัครนักแซกโซโฟนจิตอาสาทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 100 คน บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์เนื่องในโอกาสครบ 100 วัน แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณประชุมรพีพรรณ และสนามหญ้าคณะศิลปศาสตร์ สมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ โทร.074-286657 หรือ E-mail: nongnapa.s@psu.ac.th **ผู้เข้าร่วมแต่งกายชุดสุภาพสีดำไว้ทุกข์ และจัด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7783 Fri, 09 Dec 2016 11:38:34 +0700 ม.อ. จัดงาน PSU Road Safety Day กระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน PSU Road Safety Day ครั้งที่ 1 ณ บริเวณตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนกลุ่มนักศึกษา ซึ่งมีส่วนโดยตรงกับพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “ช่วยเธอช่วยฉัน ปันความปลอดภัย – Safe You Safe Me (SYSM) : Road Safety Club” งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลจากโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่รถเพื่อสร้างเสริมช... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7776 Thu, 01 Dec 2016 15:34:38 +0700