ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 25 Oct 2016 15:22:15 +0700 เชิญชวนศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจร่วมงานวันเปิดกระปุกออมสิน ครั้งที่ 12 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจร่วมงานวันเปิดกระปุกออมสินขึ้น ครั้งที่ 12 ในวันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 12 .00 น. ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถา ประดิษฐ เชยจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและระดมเงินทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลโดยทั่วไปเข้าสมทบกองทุน “ กระปุกออมสินเพื่อน้อง ” ซึ่งเงินดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาประเภททุนทำงานแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในงานพบกับการบรรยายพิเศษเรื่องเรื่อง ออกแบบชีวิตสู่ความสำเร็จ โดย ดร.สมพล รัช... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7688 Wed, 19 Oct 2016 14:58:49 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดงานวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนทั่วไป และการเปิดกระปุกเงินออมโครงการวันละเหรียญเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โครงการ 6 ณ อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม และบริเวณชั้น 1 อาคาร 3 ของคณะฯ ในงานจะมีการให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนทั่วไป เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการความรู้ทางทันตสุขภาพ โดยจะเปิดให้คิวแก่ผู้มารับบริการตั้งแต่เวล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7685 Wed, 19 Oct 2016 14:43:48 +0700 ขอเชิญร่วมงาน รู้รอบด้าน ต้านภัย มะเร็งเต้านม (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง (HOCC) ร่วมกับ ศูนย์ถันยเวชช์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม จึงใคร่ขอเชิญผู้ สนใจเข้าร่วมงาน "รู้รอบด้าน ต้านภัยมะเร็งเต้านม" ซึ่งจัดขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 3 ลานกิจกรรม Education Zone ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ Scan QR Code เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า ภายในงานมีการเสวนาแพทย์และผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตลอดจนกิจกรรมสุดพิเศษร่วมสนุกกับบูธภายในง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7683 Wed, 19 Oct 2016 14:34:49 +0700 ชาว ม.อ.ทุกศาสนิก จัดถวายอาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม เพื่อถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในทุกวิทยาเขต โดยในช่วงหลังของเดือนตุลาคม 2559 จะมีกิจกรรมดังนี้ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชมรมพุทธศาสตร์ จะจัดพิธีทำบุญตักบาตร และสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 เริ่มเวลา 06.30 น. โดยมีการตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ส่วนช่วงเย็น เริ่มเวลา 18.30 น. โดยมีการลงนามถวายอาลัย การฉายวีดิทัศน์พระราชประวั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7680 Mon, 17 Oct 2016 14:58:32 +0700 ปวงชนหลั่งไหลเข้าร่วม ม.อ.ทำพิธีถวายอาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีถวายอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั้ง 5 วิทยาเขต ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ของทุกวิทยาเขตโดยทุกท่าน พร้อมกันบริเวณพิธี เวลา 21.19 น. และเริ่มพิธี เวลา 21.39 น. โดยในการจัดพิธีดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมนับหมื่นคน สำหรับที่วิทยาเขตหาดใหญ่ มี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี เป็นประธาน โดยเริ่มจากพิธีจุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อยประธานในพิธิีกล่าวคำถวายอาลัย จากการที่ทรงเป็... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7674 Fri, 14 Oct 2016 22:53:29 +0700 ม.อ.จัดน้อมเกล้าฯถวายอาลัยคืนนี้ ๒๑.๓๙ น. ในทุกวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณ เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ในทุกวิทยาเขต ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยพร้อมกันในเวลา 21.19 น. และ เริ่มพิธีเวลา 21.39 น สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่ จัดที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก (ลานพระบิดา) อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7673 Fri, 14 Oct 2016 11:09:07 +0700 เชิญร่วมกิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2559 ขอเชิญร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ต่อวิชาชีพการพยาบาลและสาธารณสุขของไทย วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ลานเวทีสุขภาพ ชั้น1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7663 Fri, 07 Oct 2016 14:30:52 +0700 เชิญร่วมกิจกรรม"สัปดาห์ทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2559 (PSU IP WEEK 2016)" ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์ทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2559 (PSU IP WEEK 2016) โดยกิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 10-12 ตุลาคม 2559 การอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในหัวข้อดังต่อไปนี้คือ ภาษาอังกฤษกับการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ความรู้สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 การบรรยายพิเศษ นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กับการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 การเปิดตัวระบบฐานข้อ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7651 Mon, 26 Sep 2016 14:24:58 +0700 เชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน "นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ งานสร้างสุขคนใต้ " ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน "นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ งานสร้างสุขคนใต้ " ระหว่าง 3 - 5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย โขนสงขลานครินทร์ เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกพรหมาสตร์ และการปาฐกถา โดยคุณ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ "บทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน " และกิจกรรมอื่นอีกมากมายภายในงาน( กำหนดการ || Program3-5update16_9_59.pdf ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร . 074-28-2902 หรือ http://hsmi.psu.ac... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7647 Thu, 22 Sep 2016 10:47:20 +0700 หอสมุดคุณหญิงหลงฯ เชิญเที่ยวงาน “วันสารทเดือนสิบ” สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ชวนทุกท่านเที่ยวงาน “วันสารทเดือนสิบ” ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร LRC สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ กิจกรรมในงาน ช้อป ชิม สินค้าและขนมท้องถิ่น ชมวิดีทัศน์และนิทรรศการวันสารทเดือนสิบ การสาธิตการทำขนมเดือนสิบ ----> รอบที่ 1 เวลา 11.30 น. ----> รอบที่ 2 เวลา 13.00 น. การแข่งขันแทงต้ม (ทีมละ 2 คน) เวลา 12.00 น. อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7644 Thu, 22 Sep 2016 10:17:51 +0700 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯทรงเปิดป้ายศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้าย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อเสด็จถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิบดีศาลภาค 9 แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เฝ้าฯ รับเสด็จฯ คุณจันทร์วดี ลิ่มสกุล ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณภัทรา ชมานนท์ ผู้แทนศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ทูลเกล้าฯถวายมาลัยข้อพระกร ร รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7639 Mon, 19 Sep 2016 10:21:21 +0700 หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมนิทรรศการและบรรยาย "ไปรษณีย์บัตรเจ้าฟ้า" เนื่องในวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้เป็น “วันสงขลานครินทร์” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยภาคใต้ว่า “สงขลานครินทร์” หอประวัติฯ จึงจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เรื่อง “ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า” เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในด้านการเขียนผ่านไปรษณียบัตร ซึ่งเป็นสื่อที่มีสีสันและมีความงดงามอันหลากหลาย โดยมีอายุ 100 กว่าปี ประกอบด้วยนิทรรศการเฉพาะกิจและบรรยายพิเศษขึ้นใน วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 13.00 ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7637 Mon, 19 Sep 2016 09:56:15 +0700 ขอเชิญร่วมงานวันมหิดล วันที่ 17 และ 24 กันยายน 2559 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณอเนกอนันต์ กับแผ่นดินไทยตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงมีพระชนม์ชีพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้น้อมรำลึกถึงพระจริยวัตรของพระองค์ ไว้ในดวงใจ และได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสืบมา พร้อมกับการยึดมั่นในพระราชปณิธานของพระองค์ท่านที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัว เปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เปนกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ ให้บริสุทธิ” ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7630 Thu, 15 Sep 2016 13:47:34 +0700 เชิญร่วมกิจกรรม “Selfie ตัวตนที่แท้” วันที่ 12 - 23 กันยายน 2559 ณ หอสมุดคุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิอันวีกษณา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Selfie ตัวตนที่แท้” Selfie กำลังเป็นที่นิยมและระบาดไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ไม่ว่าคนหนุ่ม คนสาว หรือคนเฒ่าคนแก่ ก็ Selfie กันทุกอารมณ์ ทุกโอกาส เรามา Selfie ตัวตนที่แท้จริง กันดีไหม? สนใจเข้าร่วม กิจกรรมฟรี กิจกรรมในงาน นิทรรศการจัดแสดง 12 - 23 กันยายน 2559 (ณ หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ชั้น 3) เสวนา พาเพลิน วันที่ 13 ,15 ,17, 19, 21 และ 23 กันยายน 2559 โดยทีมงาน มูลนิธิอันวีกษณา (ณ ห้องเพลินจิต ชั้น 3) รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม || https://clib.psu.ac.th/website2016/home/archive-p... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7613 Wed, 07 Sep 2016 09:04:51 +0700 เปิดงานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 3 เน้นเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดงานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 3 (The 3rd ASEAN Week) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานเปิดงาน และนายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติปาฐกถาหัวข้อ "บัณฑิตไทย กับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในอาเซียน" รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นับว่าได้เปรียบในการรวมตัวของประชาคมอาเซียน เพราะมีพื้นที่ตั้งใกล้กับปร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7607 Fri, 02 Sep 2016 16:25:57 +0700