ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sun, 30 Apr 2017 04:16:26 +0700 รับสมัครเยาวชน เข้าร่วมโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเยาวชน เข้าร่วมโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน ประจำปี 2560 - ศิลปะพื้นบ้านโนรา รับสมัครเยาวชนอายุตั้งแต่ ๖-๑๗ ปี หลักสูตร ๔๕ ชั่วโมง อัตราค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท เรียนทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เริ่มเรียนวันเสาร์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - นาฏศิลป์ รับสมัครเยาวชนอายุตั้งแต่ ๔-๘ ปี หลักสูตร ๔๕ ชั่วโมง อัตราค่าสมัคร ๒,๕๐๐ บาท เรียนทุกวันอาทิตย์ - อนุบาล ๒-๓ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ น. - ป.๑-๒ เวลา ๑๓๐๐-๑๖.๐๐น. เริ่มเรียนวันอาทิตย์ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - ดนตรีไทย รับสมัครเยาวชนอายุ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8066 Fri, 28 Apr 2017 15:09:15 +0700 ปฏิทินฉลองวาระ 50 ปี ม.อ. เปิดหลากหลายกิจกรรม ปี 60-61 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดหลากหลายกิจกรรมฉลองครบ 50 ปี ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2560-13 มีนาคม 2561 ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะและหน่วยงานในทุกวิทยาเขต ในระดับมหาวิทยาลัย เช่น การจัดทำและประชาสัมพันธ์ชุด VDO แนะนำมหาวิทยาลัยในวาระครบ 50 ปี ม.อ. และViral Video การแสดงดนตรีและจัดทำเพลงเนื่องในวาระ 50 ปี ม.อ. กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมวิ่งสู่ธรรมชาติ กิจกรรม 50 ปี ม.อ. วิชาการ กิจกรรมบริการวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดทำรูปหล่อพระราชบิดาและการระดมทุนผ่านทางโทรทัศน์ การจัดทำหนังสือ “50 True Story ปาฏิหาริย์ 50 ความดี” “50 Academic: Change the World” “สู่ทศวรรษที่ ๕ สงขลา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8053 Thu, 27 Apr 2017 14:05:37 +0700 เชิญนักศึกษาร่วมโครงการร่วมแข่งขัน PSU Walk Rally Episode 1 : Penang Survival ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมแข่งขัน PSU Walk Rally Episode 1 : Penang Survival ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ในการเดินทางผจญภัยในต่างประเทศ พร้อมฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษกับสถานการณ์จริง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7428-9207 (คุณสายทิพย์ แทนนิกร) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th กติกาการสมัครเข้าร่วมโครงการ http://clpd.psu.ac.th/news/general-news/673-600522-walkrally อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8024 Tue, 18 Apr 2017 14:40:24 +0700 ขอเรียนเชิญน้องๆ ระดับชั้น ม.4-6 ที่รักการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมเดินทางไปห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศกับโครงการ 2017 International Science Camp in Digital DNA and Biotechnology ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล และชีวสารสนเทศ ร่วมกับ สถานวิจัยจีโนม ขอเรียนเชิญน้องๆ ระดับชั้น ม.4-6 ที่สนใจในวิทยาศาสตร์ และต้องการประสบการณ์นอกชั้นเรียน ในโครงการ 2017 International Science Camp in Digital DNA and Biotechnology โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ และลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมโดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ พร้อมประสบการณ์เดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (ตึก BSc) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8005 Fri, 07 Apr 2017 13:54:08 +0700 คณะวิทย์เปิดบ้านนิติวิทยาศาสตร์ "PSU Forensic Science Open House 2017" 23 เมษายน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทุกท่านเข้าเยี่ยมชมบ้านนิติวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในกิจกรรม “เปิดบ้านนิติวิทยาศาสตร์ ม.อ.” "PSU. Forensic Science Open House 2017" ในวันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกระจกชั้น 1 อาคารปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (ตึกBSC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในงานพบกับ การบรรยายพิเศษโดย แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญและคนดังในสายงาน ลงมือทดลองตรวจสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์ห... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7992 Fri, 31 Mar 2017 15:41:24 +0700 เลื่อนวันและเวลาการออดิชั่น วง Orchestra แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจร่วมออดิชั่น "วงออร์เคสตรา แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง LA511 ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โทร 074-286701, 074-286656 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ วงค์วรรณ์) หัวข้อในการออดิชั่น ทุกเครื่องดนตรีต้องอ่านโน้ตสากลได้และเล่นเพลงที่กรรมการเตรียมให้ แต่ละเครื่องมือให้เตรียมเพลงมาแสดงโชว์ให้กรรมการฟังพร้อม copy โน้ตเพลงมา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7990 Fri, 31 Mar 2017 15:01:04 +0700 ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “เทรนอาเซียนกับวิถีไทย” คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในกลุ่มสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาด้านภาษาศาสตร์ อีกทั้งเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษา สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาของแต่ละหลักสูตรพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพชุมชน ขอเชิญท่านเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ โดยคุณเกษมสันต์ วีระกุล หัวข้อเรื่อง “เทรนอาเซียนกับวิถีไทย” และร่วมฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 0... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7989 Fri, 31 Mar 2017 14:42:03 +0700 เชิญร่วม “1st PSU obesity walk and Run ม.อ.วิ่งสู้ Fat ครั้งที่ 1” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วม งาน “1st PSU obesity walk and Run ม.อ.วิ่งสู้ Fat ครั้งที่ 1” วันเสาร์ที่ 29 เม.ย.60 วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคอ้วนทุพลภาพที่ยากไร้ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะเข้าสมทบกองทุนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วน มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7983 Wed, 29 Mar 2017 14:53:52 +0700 เลื่อนวันและเวลาการออดิชั่น วง Orchestra แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจร่วมออดิชั่น "วงออร์เคสตรา แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง LA511 ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โทร 074-286701, 074-286656 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ วงค์วรรณ์) หัวข้อในการออดิชั่น ทุกเครื่องดนตรีต้องอ่านโน้ตสากลได้และเล่นเพลงที่กรรมการเตรียมให้ แต่ละเครื่องมือให้เตรียมเพลงมาแสดงโชว์ให้กรรมการฟังพร้อม copy โน้ตเพลงมา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7965 Tue, 21 Mar 2017 15:09:47 +0700 เรียนรู้การสร้างสรรค์ศิลปการแสดงโดยใช้เพลงของมหาวิทยาลัย ในเพลง ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมเรียนรู้ การสร้างสรรค์ศิลปการแสดงโดยใช้เพลงของมหาวิทยาลัย ในเพลง ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี พบกับ อาจารย์อนุชา สุมามาลย์ วิทยากรจากกรมศิลปากร วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐- ๑๙.๐๐ น. ** รับจำนวน 30 คน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ** ณ ห้องภูมิปัญญศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร ๐๗๔-๒๕๙๖๘๐-๔ หรือ www.artscultural.psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7958 Tue, 21 Mar 2017 13:58:16 +0700 เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม " Leadership 4.0.1 x Teach For Thailand " สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรร่วมกับทีมงานจาก Teach For Thailand เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "Leadership 4.0.1 x Teach For Thailand" วันที่ 22 มีนาคม เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง EC407 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 4.0 ไปทำไมถ้า "การศึกษาไทย" ยังไม่พัฒนา? พอเเล้วหรือยังกับการบ่น แล้วหันมาลงมือทำเสียที? ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อเเบบนั้นมาเจอกันกับ . . . Leadership 4.0.1 x Teach For Thailand อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7952 Tue, 14 Mar 2017 15:45:33 +0700 ทัพนักกีฬา ม.อ. คว้า 4 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันและที่ได้รับหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้แนวคิด“สุรนารีเกมส์” คือ “กีฬาเพื่อโอกาส ชีวิตและมิตรภาพ” เป็นการส่งเสริมการแข่งขันที่เปี่ยมด้วยน้ำใจนักกีฬา และยังมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพในการใส่ใจในการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สังคมไทยสู่เป้าหมายในการมีสุขภาพกาย สุขภาพใจดีถ้วนหน้า ซึ่งการแข่งขันในคร้ังนี้ ทัพนักกีฬา ม.อ. สามารถ คว้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7950 Tue, 14 Mar 2017 11:13:21 +0700 ม.อ.เปิดตัวกิจกรรมฉลอง 50 ปี เริ่ม 13 มีนานี้ เน้นใช้ศักยภาพวิชาการเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดหลากหลายกิจกรรมฉลองครบ 50 ปี ตลอด 1 ปี ทั้งงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กีฬา ดนตรี ระดมทุน เริ่มต้นงานแรก 13 มีนาคม นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมในวาระครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า มหาวิทยาลัยได้มีการประกาศการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2511 จึงถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย และเรากำลังจะมีอายุย่างเข้าปีที่ 50 หลังจากวันที่ 13 มีนาคม นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7945 Fri, 10 Mar 2017 15:12:27 +0700 ฟังปาฐกถาพิเศษ “เรียนรู้วิถีพ่อเพื่อก่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลในวันคุณค่าสงขลานครินทร์ 13 มี.ค. 60 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษ “ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข” หัวข้อ “เรียนรู้วิถีพ่อเพื่อก่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์” ในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ วันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 (PRIDE OF PSU 2017) เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยจะมีการปาฐกถาพิเศษ พิธีมอบเครื่องหมายเชิดช... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7942 Fri, 10 Mar 2017 14:10:32 +0700 ชมการแสดงโขนสงขลานครินทร์ พบศิลปินรับเชิญจากกรมศิลปากร ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชมการแสดงโขนสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 ตอน “จองถนน” พบกับศิลปินรับเชิญจากกรมศิลปากร วันที่ 1-2 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี รอบบ่าย เวลา 13.00 น. รอบค่ำ เวลา 18.00 น. บัตรราคา 50, 100, 200, 300, 500 บาท จองบัตรได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 0 7428 9680-4 สายภายใน 9680-4 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7927 Tue, 07 Mar 2017 14:17:32 +0700