ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sun, 24 Sep 2017 08:21:01 +0700 24 กันยายน 60 เชิญร่วมกิจกรรมวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง” เพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณของนักศึกษาและบุคลากร สร้างจิตสำนึก การมีคุณธรรม จริยธรรม ในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จัดบรรยายพิเศษ“ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดย คุณสุวรรณฉัตร - แพทย์หญิงจำเนียร พรหมชาติ (แท๊กซี่จิตอาสา) และมอบรางวัลบุคคลและโครงการ “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”ในวันมหิดลที่ 24 กันยายน 2560 ณ ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8297 Thu, 21 Sep 2017 15:11:39 +0700 ขอเชิญนักศึกษาทุกคณะทุกวิทยาเขตเข้าร่วมโครงการ PSU Startup Idea Challenge ครั้งที่ 2 กลับมาอีกครั้ง " PSU Startup Idea Challenge " 2 แคมป์สำหรับ New Generation มีไอเดียเจ๋งๆ อย่าเก็บไว้คนเดียว มาร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการสร้างธุรกิจ ก้าวทันยุค 4.0 พร้อมเงินรางวัลมากมาย จัดโดย ฝ่ายสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. ม.อ. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/HSW8jIE2oH2EgrR72 เข้าร่วม Boot Camp แล้วได้อะไร ? ช่วยให้น้องๆ เกิดความรู้ ความเข้าใจในการสร้างแนวคิดธุรกิจใหม่ เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ ช่วยสร้างโอกาสในการวางแผนริเริ่มการสร้าง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8281 Tue, 05 Sep 2017 14:49:19 +0700 ม.อ.เชิญเที่ยวงานสัปดาห์อาเซียน วันที่ 4 – 10 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเที่ยวงานสัปดาห์อาเซียน เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน และการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้ง 5 วิทยาเขต ระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายน 2560 มีการบรรยาย 50 ปี อาเซียนกับทิศทางในอนาคต และกิจกรรม “อาเซียนเพื่อน้อง” จัดให้นักเรียนในโรงเรียนในภาคใต้ 50 โรงเรียน มีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียนและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนไทย ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานคริน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8275 Wed, 30 Aug 2017 16:32:32 +0700 เชิญชวนชาวใต้...ดูดาวกลางเมือง “เปิดฟ้า...ตามหาดาว : Star Party IOAA 2017” เชิญชวนชาวใต้...ดูดาวกลางเมือง “เปิดฟ้า...ตามหาดาว : Star Party IOAA 2017” วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 16.30-22.00 น. บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เข้าร่วมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม “เปิดฟ้า...ตามหาดาว : S... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8272 Tue, 29 Aug 2017 14:35:35 +0700 2-3 กันยายน 60 เชิญร่วมกิจกรรม วันมหิดลและวันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและเพื่อดำเนินชีวิตตามพระปณิธาน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ และบริการด้านสุขภาพ ณ ลานโปรโมชั้น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 รวมทั้ง นิทรรศการประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560 ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8268 Tue, 29 Aug 2017 14:13:45 +0700 ร่วมเดินวิ่ง DIANA MINI MARATHON เพื่อกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและสร้างกุศล DIANA MINI MARATHON เพื่อนำเงินรายได้เข้าสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ประเภทมินิ มาราธอน 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท ประเภทฟันรัน 4 กิโลเมตร ค่าสมัคร 250 บาท มีเหรียญที่ระลึกสำหรับ 2,000 ท่านแรกที่เข้าเส้นชัย ผู้สมัครเดิน-วิ่งทุกท่าน จะได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว (จำนวนจำกัด 2,500 ตัว) ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8258 Thu, 24 Aug 2017 15:03:24 +0700 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต จับมือ 21 ภาคีเครือข่ายองค์กร จัดงานพิทักษ์รักษ์หาดภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ม.อ.ภูเก็ต) โดยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ 21 ภาคีเครือข่ายองค์กร จัดงานพิทักษ์รักษ์หาดภูเก็ต (SAVE PHUKET BEACH) ขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ สวนสาธารณะลานโลมา เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ฯพณฯนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 ของประเทศไทย และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อหวังส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต และ ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้มากขึ้น ส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8237 Mon, 21 Aug 2017 16:15:54 +0700 เปิด ม.อ.วิชาการ ปี 60 โชว์ผลงานฉลองการสถาปนา 50 ปี “สงขลานครินทร์” 5 วิทยาเขต จัดกิจกรรมเปิดมหาวิทยาลัยให้เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าชมผลงานและนวัตกรรมอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในด้านอื่นๆ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี และ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มีพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีที่แสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในโอกาสของการย่างเข้าปีที่ 50 แห่งการสถาปนา โดยเน้นการแสดงให้เห็นบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8235 Fri, 18 Aug 2017 16:09:40 +0700 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เปิดงาน ม.อ.วิชาการ ที่ ม.อ.ปัตตานี ให้ประชาชนเข้าชม ผลงานทางวิชาการ ในโอกาส 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายอดินันท์ ปากบารา เปิดงาน ม.อ. วิชาการ ในโอกาส 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อเช้าวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เชื่อมั่นจะทำให้สังคมและชุมชนได้ประจักษ์ถึงผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้มหาวิทยาลัยมีความใกล้ชิด และเกิดสัมพันธภาพอันดีกับชุมชน เมื่อเช้าวันนี้ (17 สิงหาคม 2560) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8234 Fri, 18 Aug 2017 15:08:21 +0700 เชิญนักศึกษาป.ตรีทุกวิทยาเขต ร่วมโครงการ PSU Speech Contest ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรีทุกวิทยาเขต เข้าร่วมโครงการ PSU Speech Contest วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดการสมัครและการแข่งขันดังนี้ รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 1. ผู้สมัครส่งคลิปวิดีโอโดยพูดในหัวข้อ “Our Majesty The King Rama 9” ด้วยตนเองเป็นภาษาอังกฤษ (ความยาวของคลิปอยู่ที่ 1.30 นาทีเท่านั้น โดยมีภาพและเสียงที่ชัดเจน) มีความยาว 25... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8232 Fri, 18 Aug 2017 14:15:12 +0700 เชิญนักศึกษาร่วมโครงการร่วมแข่งขัน PSU Walk Rally Episode 2 : Penang Survival ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมแข่งขัน PSU Walk Rally Episode 2 : Penang Survival ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ในการเดินทางผจญภัยในต่างประเทศ พร้อมฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษกับสถานการณ์จริง กติกาการสมัครเข้าร่วมโครงการ 1. ผู้สมัครเขียนและส่งเรียงความหัวข้อ "If you have the opportunity to join in Penang survival trip, how will you use your experience to inspire other students about English? " มีความยาว 250-300 คำ (ครึ่งหน้ากระดาษ A4) โดยใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8231 Fri, 18 Aug 2017 14:02:10 +0700 นายชวน หลีกภัย เปิดงานวันเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 “เกษตรยุคใหม่ตามรอยพ่อ” นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดงานวันเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้เยี่ยมชมนิทรรศการของทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดแสดงและการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลและการแปรรูปทางการเกษตร โดยอดีตนายกรัฐมนตรีได้ขอให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ใช้ความเป็นสถาบันทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรสู่เกษตรกรภาคใต้ให้ทั่วถึงเพื่อบันเทาความเดือนร้อนจากราคาผลผลิตตกต่ำ และช่วยให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิต และกล่าวว่าพืชเศรษฐกิจของภาคใต้เช่นยางและปาล์ม ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8230 Fri, 18 Aug 2017 13:54:13 +0700 MED FAIR 2017 มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1 45 ปี สร้างสุขภาพที่ดีสู่สังคมไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอชวนคนรักสุขภาพเที่ยวงาน MED FAIR 2017 มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ส.ค. - 3 ก.ย. 60 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ในงานพบกับ เสาวนาสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและศิลปินดารา Workshop เสริมสร้างสุขภาพ เลือกซื้อสินค้าสุขภาพกว่า 80 ร้านค้า ตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ร่วมซื้อสินค้าในงานบริจาคผู้ป่วยยากไร้ และร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3 ติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ || https://www.facebook.com/medfair อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8227 Fri, 18 Aug 2017 13:25:18 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนะรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องภูมิปัญญศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ ชมรมดนตรีไทย คณะวิทยาศาสตร์ ชุมนุมดนตรีไทย คณะพยาบาลศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลาน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8221 Fri, 11 Aug 2017 10:39:40 +0700 ม.อ.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เน้นความมีคุณธรรมและทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัด “ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560” โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกว่า 4,000 คน ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 มีการบรรยายโดยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับฟังเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเตรียมการเพื่อความสำเร็จในอนาคต โดยทุกท่านขอให้นักศึกษาใหม่ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า เป็นผู้มีคุณธรรม มีทักษะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และเก่งทั้งการเรียนและกิจกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8218 Fri, 11 Aug 2017 10:13:18 +0700