ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 06 Dec 2016 07:45:55 +0700 ม.อ. จัดงาน PSU Road Safety Day กระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน PSU Road Safety Day ครั้งที่ 1 ณ บริเวณตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนกลุ่มนักศึกษา ซึ่งมีส่วนโดยตรงกับพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “ช่วยเธอช่วยฉัน ปันความปลอดภัย – Safe You Safe Me (SYSM) : Road Safety Club” งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลจากโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่รถเพื่อสร้างเสริมช... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7776 Thu, 01 Dec 2016 15:34:38 +0700 เชิญชมนิทรรศการรอยพระบาทยาตราปัตตานี วันที่ 1-9 ธันวาคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมงานและชมนิทรรศการรอยพระบาทยาตราปัตตานี ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น ณ TK Park จังหวัดปัตตานี เพื่อเทิดพระเกียรติ และรวบรวมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจังหวัดปัตตานี ในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงนิทรรศการรอยพระบาทยาตราปัตตานี เวทีเสวนาผู้เคยถวายงานรัชกาลที่ 9 การขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ มีกำหนดการดังนี้ 1-9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น การแสดงนิทรรศการรอยพระบาทยาตราปัตตานี ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7768 Wed, 30 Nov 2016 14:25:32 +0700 ขอเชิญร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ที่บริเวณริมอ่างน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีกำหนดการดังนี้ 18.00 น. ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป พร้อมบริเวณริมอ่างน้ำ วงออร์เคสตรา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ บรรเลงและขับร้องเพลง 19.10 น. อธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อย อธิการบดี กล่าวถวายราชสดุดี 19.19 น. ผู้ร่วมพิธ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7767 Tue, 29 Nov 2016 11:44:18 +0700 “วิ่งถวายความอาลัย จากใจคนด้ามขวาน” 1,000 กิโลเมตร หยดน้ำรวมกันเป็นทางน้ำเล็กๆ แล้วไหลรวมกันเป็นแม่น้ำในที่สุด นักวิ่งเป็นดั่งละอองน้ำ ที่รวมกันเพื่อแสดงความรักความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 นักวิ่งภาคใต้รวมใจวิ่ง “วิ่งถวายความรักความอาลัย จากใจคนด้ามขวาน” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.59 น. ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ พระราชานุสาวรีย์พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานปล่อยตัว ในกิจก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7765 Mon, 28 Nov 2016 16:12:36 +0700 ชาว ม.อ.ร่วมทำความดีถวายในหลวง ให้สมนาม "สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยของพระราชา" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “มหาวิทยาลัยของพระราชา” พร้อมแปรอักษร “ม.อ. รักในหลวง รัชกาลที่ 9” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 และยังจัดกิจกรรมทำความดีถวายในหลวง ด้วยการนำกระเช้าไปมอบให้ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก เหตุความไม่สงบชายแดนใต้ จำนวน 89 กระเช้า ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลปัตตานี นำโดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้งวิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานี รวมทั้งได้เยี่ยม น้องมายด์ น.ส.นริศรา มากชูชิต นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7757 Thu, 24 Nov 2016 16:07:31 +0700 มวลพสกนิกรร่วม ม.อ. จัด“รวมพลังแห่งความภักดี” ยิ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นตัวแทนจังหวัดสงขลาในการใช้สถานที่และระดมทรัพยากร จัดงาน“รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ส่วนราชการ สถานศึกษา มวลชนในหาดใหญ่ โดยมีการร่วมร้องเพลงชาติ การปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7751 Tue, 22 Nov 2016 10:42:23 +0700 คณะพยาบาลศาสตร์เปิดสอน"โยคะพอเพียงตามรอยพ่อ"( ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรและบุคคลทั่วไปที่รักสุขภาพ ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพตามโครงการ "โยคะพอเพียงตามรอยพ่อ" โดยเริ่มฝึกเวลา 17.00- 18.20 น. ทุกวันอังคาร-ศุกร์ ณ ห้องภูมิปัญญา (ห้องโยคะ) ชั้น 1 คณะพยาบาล อาคาร 3 เริ่มตั้งแต่ 21 พ.ย. 2559 - 28 ก.พ. 2560 ฝึกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจแจ้งชื่อสมัครได้ที่ sasithorn.w@psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7750 Tue, 22 Nov 2016 10:24:38 +0700 ม.อ. เป็น 1 ใน 12 จุดถ่ายทอด “รวมพลังแห่งความภักดี” ไปทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งใน 12 หน่วยงานในประเทศไทย ที่ถูกเลือกให้เป็นจุดถ่ายทอดสดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้จัดขึ้น ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 7.00 น. เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมกันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณ การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันทั่วประเทศ และกิจกรรมอื่นๆ โดยใช้สถานที่ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการมหาวิทยาลัยสง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7746 Fri, 18 Nov 2016 14:59:03 +0700 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ร่วมกับ สาขาไมซ์ ม.อ. จัดงาน“Healthy Lifestyle Hatyai 2016” ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖o ปี ร่วมกับ สาขาการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หรือสาขาไมซ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงสินค้าและบริการเพื่อคนรักสุขภาพ “Healthy Lifestyle Hatyai 2016”ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 -20.30 น. ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖o ปี เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการด้านสุขภาพให้มีพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ จำหน่ายสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคที่สนใจในดูแลสุขภาพ และส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาไมซ์ได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดงานแสดงสินค้า โดยได้รับการสนับสนุ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7737 Fri, 18 Nov 2016 09:56:19 +0700 โอทอปภาคใต้ไปโลดกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. ม.อ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำผู้ประกอบการแถลงความสำเร็จของผลิตภัณฑ์โอทอปภาคใต้ตอนล่างด้านผลิตภัณฑ์และยอดจำหน่าย และเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ รศ.ดร.ชูศักด์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันแถลงข่าวความสำเร็จของการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการสินค้าโอทอปเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง และรับฟังข้อเสนอแนะการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด จาก นายนรินทร์ พสุนธราธรรม และนายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7736 Wed, 16 Nov 2016 14:49:21 +0700 ขอเชิญชวนน้องม.ปลาย สายวิทย์ เรียนรู้จุลชีววิทยานอกห้องเรียนกับค่ายนักจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 ชุมนุมจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวน น้องๆ นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย มาร่วมผจญภัยไปในโลกของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ค่ายที่มีสาระ และความสนุกสนาน นอกห้องเรียนกับค่ายนักจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 Junior Microbiologist 5th Camp จำนวน 80 คน โดยจัดค่ายระหว่าง 5-8 มกราคม 2560 (ที่พัก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ) ช่องทางการรับสมัคร มี 2 ช่องทางประกอบด้วย 1.สมัครตรง โดยส่งทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2eEcXy5 . 2.สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://bit.ly/2eNxjCO หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 59 . ประกาศผล 3 ธันวาคม 59 ค... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7734 Tue, 15 Nov 2016 16:49:02 +0700 ขอเชิญร่วมงาน Thailand Tech Show สัญจร ครั้งที่ 2/2559 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้จัดงาน Thailand Tech Show สัญจร ครั้งที่ 2/2559 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เป็นตลาดเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย ผู้ซื้อพบผู้ขาย 2. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ 3. เป็นโครงการที่เชื่อมโยงภาคเอกชนให้สามารถเข้าถึงและนำผลงานวิจ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7726 Tue, 15 Nov 2016 15:21:44 +0700 เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม Art Exhibition "The 2nd SEE 2 SEA By 2 LAY Group" ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด นิทรรศการศิลปกรรม Art Exhibition "The 2nd SEE 2 SEA By 2 LAY Group"ของศิลปินกลุ่ม 2 เล พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น. ณ PSU Art Gallery ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นิทรรศการจัดแสดง เวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2559 (ในวันและเวลาราชการ) สอบถมรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โทร 074-289680-4 โทรสาร 074-289692 หรือ www.artscultural.psu.ac.th ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7723 Tue, 15 Nov 2016 14:58:18 +0700 เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ณ สำนักสงฆ์เตราะปลิง โรจนธรรม ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยมีกำหนดการดังนี้ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ปีวอก เวลา 15.00 น. - คณะ/หน่วยงาน นำพุ่มกฐินมารวมพร้อมกันและตั้งองค์กฐิน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เวลา 19.19 น. - พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน เวลา 20.30 น. - มหรสพสมโภชกฐิน วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปีวอก เวลา ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7719 Tue, 08 Nov 2016 16:03:27 +0700 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม ภาวนาจิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องด้วยกลุ่มสหธรรมิก ได้จัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรม ภาวนาจิต ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มหาปัญญาพุทธสถาน (วัดองค์พระใหญ่ ข้าง Tesco lotus มอ.) ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้ทางผู้ดำเนินการได้เชิญวิทยากร ดังมีรายนามต่อไปนี้ พระปลัดอำนาจ ขันติโก วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี พระมหาเพิ่มพูน สุขเวสโก วัดไวกูลฐาราม อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี คุณเนตร จันทรัศมี กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าไดอานา คอมเพล็กซ์จำกัด ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7714 Mon, 07 Nov 2016 15:54:38 +0700