ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 19 Jan 2018 08:52:40 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 23-27 ธันวาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย นำทีมโดยรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.อุไร หัถกิจ และ ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานหลักสูตรระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับผู้แทนจากคณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสร้างความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษา และสรรหาผู้สมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อรับทุน Thailand’s Education Hub for ASEAN Countries (TEH-AC) ร่วมกับมหาวิทยาลัย 4 แห่งในจีน ได้แก่ Kunming Medical University (KMU), Yunnan University of Tradition... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8425 Wed, 10 Jan 2018 16:06:54 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน “เภสัช ม.อ. เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 12” สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแข่งขัน “เภสัช ม.อ. เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 12” ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป และเปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ https://goo.gl/6zJ3Hx โอนเงินค่าสมัคร : บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส หาดใหญ่ เลขที่บัญชี 408-099704-3 ชื่อบัญชี นางสาวมัณฑนา ไล่ชะพิษ ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินที่ https://goo.gl/B9jvXU โดยระบุชื่อ-สกุล / เพศ / ประเภทและรุ่นที่สมัคร วิ่ง / จำนวนเงินที่โอน / วัน - เวลาที่ทำการโอน ตรวจสอบสถานการณ์สมัครที่ htt... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8398 Fri, 22 Dec 2017 14:15:41 +0700 โครงการเดิน-วิ่งการกุศล 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญทุกท่านร่วม “โครงการเดิน-วิ่งการกุศล 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.” เพื่อระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะให้กับโรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ขาดแคลน สำหรับผู้ป่วยได้ยืมไปใช้ในการรักษาตัวต่อที่บ้าน วันที่ 11 มีนาคม 2561 สมัครออนไลน์ที่ || www.nur.psu.ac.th/45thrun อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8389 Thu, 14 Dec 2017 11:16:06 +0700 นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ลงชุมชน จัดโครงการ VET Ground สัตวแพทย์ร่วมใจ ต้านภัยโรคระบาด ในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 3 พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร จำนวน 40 คน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการด้านสุขภาพสัตว์แก่ชุมชน ผ่านโครงการ “VET Ground สัตวแพทย์ร่วมใจ ต้านภัยโรคระบาด” โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษานำความรู้ในสาขาวิชาชีพสัตวแพทย์ที่มี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม มีการลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องอันตรายของโรคระบาดจากสัตว์สู่คน (Zoonosis) แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสองพี่น้อง ตำบลท่าโพธิ์ เช่นโรคฉี่หนู โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก ฯลฯ ผ่านกิจกรรมเกมส์และสันทนาการ เพื่อให้น... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8363 Tue, 14 Nov 2017 16:32:43 +0700 ม.อ.สุราษฎร์จัดโครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ที่มุ่งการฟื้นฟูและวางแผนการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ ม.อ.สุราษฎร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง ปี 2560 ณ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินการและรับฟังปัญหาจากผู้แทนชุมชน ภายใต้โครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ที่มุ่งการฟื้นฟูและวางแผนการพัฒนาชุมชน โครงการ ม.อ.สุราษฎร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง ประกอบไปด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8360 Tue, 14 Nov 2017 16:04:20 +0700 ชาวม.อ.ร่วมพิธีถวายอาลัยและถวายสัตย์ปฏิญาณ “ ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ “เนืองแน่น ท่ามกลางสายฝน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน“ธ สถิตย์ในดวงใจ...ตราบนิจนิรันดร์” เมื่อวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยภาคใต้ว่า “สงขลานครินทร์” นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 จนถึงปี พ.ศ. 2531 พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในหลายวาระ อีกทั้งทรงนำความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้าน ตลอดมาเป็นเวลาถึง 70 ปี โดยมีนักศึกษาและ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8350 Mon, 13 Nov 2017 10:27:34 +0700 ฉลอง 35 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.จัดคอนเสิร์ตการกุศล ครั้งยิ่งใหญ่ ในวาระครบรอบ 35 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ (Rhythm of The Stars 3) ในวันที่ 21 มกราคม 2561 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การจัดคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้มีขึ้น เพื่อนำรายได้จากการจัดงานเข้าสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม เช่น ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์ ผู้ป่วยเด็กพิการที่มีโรคทางระบบ และการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ทันตกรรมเคลื่อนที่ใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8347 Thu, 02 Nov 2017 14:35:57 +0700 ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Rational Drug Use PSU Hospital ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Rational Drug Use PSU Hospital วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00น. ณ ลานเวทีสุขภาพชั้น1 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ติดตามความเคลือนไหวได้ที่ || https://www.facebook.com/RDU-PSU-Hospital-121984535040048/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8344 Thu, 02 Nov 2017 14:24:54 +0700 3 พ.ย.เชิญเที่ยวงาน ลอยกระทง ม.อ.พอเพียง แบบบุปเฟ่ต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ม.อ.ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เริ่มงานเวลา 16.30 ณ บริเวณสระน้ำตึกฟักทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมกระทงพอเพียง แบบบุปเฟ่ต์ สนุกกับการออกร้านของคณะ หน่วยงาน จำหน่ายกระทง และอาหารต่างๆ ชมกระทงสวยงาม และสร้างสรรค์ ของนักศึกษาคณะต่างๆ ผศ.นิสิตา บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจัดงานลอยกระทงประจำปี เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณีอันดีงาม สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม เสริมสร้างสัมพัน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8343 Thu, 02 Nov 2017 14:18:50 +0700 ร่วมเป็นอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์ฯ รุ่นที่ 15 ตอน รู้ รักษ์ เขาคอหงส์ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ปกครองปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับน้องๆ สมัครร่วมเป็นอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์ฯ รุ่นที่ 15 ตอน รู้ รักษ์ เขาคอหงส์ สำหรับผู้ที่รักและสนใจในธรรมชาติ สามารถร่วมแบ่งปันความรู้ สนุกไปกับเด็กๆ และเยาวชน ในวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560 สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ อาคารพิพิธภัณฑ์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-7428-8067-8 หรือทาง https://www.facebook.com/psunhm อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8339 Mon, 30 Oct 2017 10:57:55 +0700 ขอเชิญเข้าร่วม พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วม พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องภูมิปัญญศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ประกอบพิธี อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง และผู้ช่วยผู้ประกอบพิธี อาจารย์เลียว คงกำเหนิด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. ๐๗๔-๒๘๙๖๘๐-๓ โทรสาร ๐๗๔-๒๘๙๖๙๒ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8336 Mon, 30 Oct 2017 10:31:56 +0700 นักศึกษา ม.อ.ร่วมแข่งขัน "กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกโซนภาคใต้" ร่วมส่งแรงใจไปเชียร์ นักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา ระหว่าง 1- 6 พฤศจิกายน 2560 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ธัญบุรีเกมส์" รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 22-31ม.ค 2561 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งตัวแทนนักกีฬารเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือก จำนวน 7 ชนิดกีฬา ดังนี้ 1. ฟุตบอลชาย 2. ฟุตซอลชาย 3. วอลเลย์บอล ชาย/หญิง 4. บาสเกตบอล ชาย/หญิง 5. เซปักตะกร้อ 6. เปตอง 7. วอลเลย์บอลชายหาด ชาย/หญิง จำนวนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาของมหาวิทยาลัยสง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8334 Mon, 30 Oct 2017 10:26:05 +0700 PSU Speech Contest : His Majesty The King Rama 9 ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรีทุกวิทยาเขต เข้าร่วมโครงการ PSU Speech Contest ในหัวข้อ His Majesty The King Rama 9 ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7428-9223 (คุณสายทิพย์ แทนนิกร) ติดตามเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ http://clpd.psu.ac.th/news/general-news/697-601024-psu-speech-contes... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8332 Mon, 30 Oct 2017 09:57:16 +0700 เชิญร่วมพิธีถวายอาลัยและถวายสัตย์ปฏิญาณ “ ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ “ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญร่วมงาน “ธ สถิตย์ในดวงใจ...ตราบนิจนิรันดร์” ในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยภาคใต้ว่า “สงขลานครินทร์” นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 จนถึงปี พ.ศ. 2531 พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในหลายวาระ อีกทั้งทรงนำความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้าน ตลอดมาเป็นเวลาถึง 70 ปี แม้บัดนี้จ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8328 Wed, 25 Oct 2017 15:43:25 +0700 ม.อ. ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมในพิธี นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ” ซึ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8327 Thu, 19 Oct 2017 14:33:03 +0700