ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sat, 25 Nov 2017 03:24:34 +0700 นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ลงชุมชน จัดโครงการ VET Ground สัตวแพทย์ร่วมใจ ต้านภัยโรคระบาด ในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 3 พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร จำนวน 40 คน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการด้านสุขภาพสัตว์แก่ชุมชน ผ่านโครงการ “VET Ground สัตวแพทย์ร่วมใจ ต้านภัยโรคระบาด” โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษานำความรู้ในสาขาวิชาชีพสัตวแพทย์ที่มี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม มีการลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องอันตรายของโรคระบาดจากสัตว์สู่คน (Zoonosis) แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสองพี่น้อง ตำบลท่าโพธิ์ เช่นโรคฉี่หนู โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก ฯลฯ ผ่านกิจกรรมเกมส์และสันทนาการ เพื่อให้น... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8363 Tue, 14 Nov 2017 16:32:43 +0700 ม.อ.สุราษฎร์จัดโครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ที่มุ่งการฟื้นฟูและวางแผนการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ ม.อ.สุราษฎร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง ปี 2560 ณ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินการและรับฟังปัญหาจากผู้แทนชุมชน ภายใต้โครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ที่มุ่งการฟื้นฟูและวางแผนการพัฒนาชุมชน โครงการ ม.อ.สุราษฎร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง ประกอบไปด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8360 Tue, 14 Nov 2017 16:04:20 +0700 ชาวม.อ.ร่วมพิธีถวายอาลัยและถวายสัตย์ปฏิญาณ “ ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ “เนืองแน่น ท่ามกลางสายฝน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน“ธ สถิตย์ในดวงใจ...ตราบนิจนิรันดร์” เมื่อวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยภาคใต้ว่า “สงขลานครินทร์” นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 จนถึงปี พ.ศ. 2531 พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในหลายวาระ อีกทั้งทรงนำความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้าน ตลอดมาเป็นเวลาถึง 70 ปี โดยมีนักศึกษาและ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8350 Mon, 13 Nov 2017 10:27:34 +0700 ฉลอง 35 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.จัดคอนเสิร์ตการกุศล ครั้งยิ่งใหญ่ ในวาระครบรอบ 35 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ (Rhythm of The Stars 3) ในวันที่ 21 มกราคม 2561 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การจัดคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้มีขึ้น เพื่อนำรายได้จากการจัดงานเข้าสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม เช่น ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์ ผู้ป่วยเด็กพิการที่มีโรคทางระบบ และการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ทันตกรรมเคลื่อนที่ใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8347 Thu, 02 Nov 2017 14:35:57 +0700 ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Rational Drug Use PSU Hospital ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Rational Drug Use PSU Hospital วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00น. ณ ลานเวทีสุขภาพชั้น1 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ติดตามความเคลือนไหวได้ที่ || https://www.facebook.com/RDU-PSU-Hospital-121984535040048/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8344 Thu, 02 Nov 2017 14:24:54 +0700 3 พ.ย.เชิญเที่ยวงาน ลอยกระทง ม.อ.พอเพียง แบบบุปเฟ่ต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ม.อ.ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เริ่มงานเวลา 16.30 ณ บริเวณสระน้ำตึกฟักทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมกระทงพอเพียง แบบบุปเฟ่ต์ สนุกกับการออกร้านของคณะ หน่วยงาน จำหน่ายกระทง และอาหารต่างๆ ชมกระทงสวยงาม และสร้างสรรค์ ของนักศึกษาคณะต่างๆ ผศ.นิสิตา บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจัดงานลอยกระทงประจำปี เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณีอันดีงาม สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม เสริมสร้างสัมพัน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8343 Thu, 02 Nov 2017 14:18:50 +0700 ร่วมเป็นอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์ฯ รุ่นที่ 15 ตอน รู้ รักษ์ เขาคอหงส์ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ปกครองปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับน้องๆ สมัครร่วมเป็นอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์ฯ รุ่นที่ 15 ตอน รู้ รักษ์ เขาคอหงส์ สำหรับผู้ที่รักและสนใจในธรรมชาติ สามารถร่วมแบ่งปันความรู้ สนุกไปกับเด็กๆ และเยาวชน ในวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560 สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ อาคารพิพิธภัณฑ์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-7428-8067-8 หรือทาง https://www.facebook.com/psunhm อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8339 Mon, 30 Oct 2017 10:57:55 +0700 ขอเชิญเข้าร่วม พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วม พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องภูมิปัญญศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ประกอบพิธี อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง และผู้ช่วยผู้ประกอบพิธี อาจารย์เลียว คงกำเหนิด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. ๐๗๔-๒๘๙๖๘๐-๓ โทรสาร ๐๗๔-๒๘๙๖๙๒ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8336 Mon, 30 Oct 2017 10:31:56 +0700 นักศึกษา ม.อ.ร่วมแข่งขัน "กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกโซนภาคใต้" ร่วมส่งแรงใจไปเชียร์ นักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา ระหว่าง 1- 6 พฤศจิกายน 2560 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ธัญบุรีเกมส์" รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 22-31ม.ค 2561 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งตัวแทนนักกีฬารเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือก จำนวน 7 ชนิดกีฬา ดังนี้ 1. ฟุตบอลชาย 2. ฟุตซอลชาย 3. วอลเลย์บอล ชาย/หญิง 4. บาสเกตบอล ชาย/หญิง 5. เซปักตะกร้อ 6. เปตอง 7. วอลเลย์บอลชายหาด ชาย/หญิง จำนวนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาของมหาวิทยาลัยสง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8334 Mon, 30 Oct 2017 10:26:05 +0700 PSU Speech Contest : His Majesty The King Rama 9 ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรีทุกวิทยาเขต เข้าร่วมโครงการ PSU Speech Contest ในหัวข้อ His Majesty The King Rama 9 ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7428-9223 (คุณสายทิพย์ แทนนิกร) ติดตามเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ http://clpd.psu.ac.th/news/general-news/697-601024-psu-speech-contes... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8332 Mon, 30 Oct 2017 09:57:16 +0700 เชิญร่วมพิธีถวายอาลัยและถวายสัตย์ปฏิญาณ “ ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ “ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญร่วมงาน “ธ สถิตย์ในดวงใจ...ตราบนิจนิรันดร์” ในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยภาคใต้ว่า “สงขลานครินทร์” นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 จนถึงปี พ.ศ. 2531 พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในหลายวาระ อีกทั้งทรงนำความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้าน ตลอดมาเป็นเวลาถึง 70 ปี แม้บัดนี้จ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8328 Wed, 25 Oct 2017 15:43:25 +0700 ม.อ. ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมในพิธี นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ” ซึ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8327 Thu, 19 Oct 2017 14:33:03 +0700 ร่วมจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แพทยศาสตร์ ร่วมใจ ถวายความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญบุคลากรและประชาชนทั่วไป ร่วมจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เวลา 18.00น. - 19.30น. อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8324 Wed, 18 Oct 2017 10:18:26 +0700 ชาว ม.อ.ปลูกดาวเรืองแทนดวงใจถวายพ่อหลวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยหอประวัติ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมขับร้องประสานเสียง และนักศึกษาทั่วไป ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง 70 ต้น บริเวณหน้าอาคารหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สื่อถึง 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ โดยมี ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน ในกิจกรรมการปลูกดาวเรืองแทนดวงใจถวายพ่อหลวง ร่วมกับ อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ผู้อำนวยการหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับการสนับสนุนต้นดาวเรืองจากศิษย์เก่า ม.อ.ประกอบด้วย นายพิเชษฐ์ เกียรติเดชปัญญา อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8308 Mon, 09 Oct 2017 10:05:34 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้บริการทางทันตกรรมฟรี ! แก่ประชาชนทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ขอเชิญร่วมงานวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติรับบริการทางทันตกรรมฟรีและกิจกรรมเปิดกระปุกออมเงินเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.จัดให้บริการทางทันตกรรมฟรีแก่ประชาชนทั่วไปและพิธีเปิดกระปุกออมเงินเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. การให้บริการทางทันตกรรมฟรีแก่ประชาชนทั่วไป จะให้บริการทางทันตกรรมฟรี ( 1 คน 1 การรักษา) งานที่ให้บริการ มีดังนี้ ตรวจฟัน ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ทันตกรรมสำหรับเด็ก (อา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8307 Mon, 09 Oct 2017 09:55:43 +0700