ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sat, 01 Oct 2016 10:11:34 +0700 เชิญร่วมกิจกรรม"สัปดาห์ทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2559 (PSU IP WEEK 2016)" ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์ทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2559 (PSU IP WEEK 2016) โดยกิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 10-12 ตุลาคม 2559 การอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในหัวข้อดังต่อไปนี้คือ ภาษาอังกฤษกับการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ความรู้สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 การบรรยายพิเศษ นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กับการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 การเปิดตัวระบบฐานข้อ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7651 Mon, 26 Sep 2016 14:24:58 +0700 เชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน "นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ งานสร้างสุขคนใต้ " ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน "นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ งานสร้างสุขคนใต้ " ระหว่าง 3 - 5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย โขนสงขลานครินทร์ เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกพรหมาสตร์ และการปาฐกถา โดยคุณ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ "บทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน " และกิจกรรมอื่นอีกมากมายภายในงาน( กำหนดการ || Program3-5update16_9_59.pdf ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร . 074-28-2902 หรือ http://hsmi.psu.ac... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7647 Thu, 22 Sep 2016 10:47:20 +0700 หอสมุดคุณหญิงหลงฯ เชิญเที่ยวงาน “วันสารทเดือนสิบ” สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ชวนทุกท่านเที่ยวงาน “วันสารทเดือนสิบ” ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร LRC สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ กิจกรรมในงาน ช้อป ชิม สินค้าและขนมท้องถิ่น ชมวิดีทัศน์และนิทรรศการวันสารทเดือนสิบ การสาธิตการทำขนมเดือนสิบ ----> รอบที่ 1 เวลา 11.30 น. ----> รอบที่ 2 เวลา 13.00 น. การแข่งขันแทงต้ม (ทีมละ 2 คน) เวลา 12.00 น. อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7644 Thu, 22 Sep 2016 10:17:51 +0700 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯทรงเปิดป้ายศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้าย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อเสด็จถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิบดีศาลภาค 9 แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เฝ้าฯ รับเสด็จฯ คุณจันทร์วดี ลิ่มสกุล ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณภัทรา ชมานนท์ ผู้แทนศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ทูลเกล้าฯถวายมาลัยข้อพระกร ร รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7639 Mon, 19 Sep 2016 10:21:21 +0700 หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมนิทรรศการและบรรยาย "ไปรษณีย์บัตรเจ้าฟ้า" เนื่องในวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้เป็น “วันสงขลานครินทร์” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยภาคใต้ว่า “สงขลานครินทร์” หอประวัติฯ จึงจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เรื่อง “ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า” เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในด้านการเขียนผ่านไปรษณียบัตร ซึ่งเป็นสื่อที่มีสีสันและมีความงดงามอันหลากหลาย โดยมีอายุ 100 กว่าปี ประกอบด้วยนิทรรศการเฉพาะกิจและบรรยายพิเศษขึ้นใน วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 13.00 ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7637 Mon, 19 Sep 2016 09:56:15 +0700 ขอเชิญร่วมงานวันมหิดล วันที่ 17 และ 24 กันยายน 2559 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณอเนกอนันต์ กับแผ่นดินไทยตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงมีพระชนม์ชีพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้น้อมรำลึกถึงพระจริยวัตรของพระองค์ ไว้ในดวงใจ และได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสืบมา พร้อมกับการยึดมั่นในพระราชปณิธานของพระองค์ท่านที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัว เปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เปนกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ ให้บริสุทธิ” ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7630 Thu, 15 Sep 2016 13:47:34 +0700 เชิญร่วมกิจกรรม “Selfie ตัวตนที่แท้” วันที่ 12 - 23 กันยายน 2559 ณ หอสมุดคุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิอันวีกษณา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Selfie ตัวตนที่แท้” Selfie กำลังเป็นที่นิยมและระบาดไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ไม่ว่าคนหนุ่ม คนสาว หรือคนเฒ่าคนแก่ ก็ Selfie กันทุกอารมณ์ ทุกโอกาส เรามา Selfie ตัวตนที่แท้จริง กันดีไหม? สนใจเข้าร่วม กิจกรรมฟรี กิจกรรมในงาน นิทรรศการจัดแสดง 12 - 23 กันยายน 2559 (ณ หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ชั้น 3) เสวนา พาเพลิน วันที่ 13 ,15 ,17, 19, 21 และ 23 กันยายน 2559 โดยทีมงาน มูลนิธิอันวีกษณา (ณ ห้องเพลินจิต ชั้น 3) รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม || https://clib.psu.ac.th/website2016/home/archive-p... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7613 Wed, 07 Sep 2016 09:04:51 +0700 เปิดงานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 3 เน้นเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดงานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 3 (The 3rd ASEAN Week) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานเปิดงาน และนายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติปาฐกถาหัวข้อ "บัณฑิตไทย กับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในอาเซียน" รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นับว่าได้เปรียบในการรวมตัวของประชาคมอาเซียน เพราะมีพื้นที่ตั้งใกล้กับปร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7607 Fri, 02 Sep 2016 16:25:57 +0700 ขอเชิญร่วมวิ่งวันมหิดล 59 : MAHIDOL DAY RUN 2016 เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย" ครั้งนี้ โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งวันมหิดล ครั้งที่ 18 ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ || https://www.facebook.com/Mahidoldayrun/ และ http://medinfo2.psu.ac.th/pr/pr2016/mahidol59/run.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7598 Thu, 01 Sep 2016 21:08:30 +0700 ดอกเข็มบานสู่ลานชุมชน ณ โรงเรียนวัดท่านางหอม เมื่อวันที่ 27- 28 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ โดยภาควิชาสารัตถศึกษา จัดโครงการ “ดอกเข็มบานสู่ลานชุมชน” ณ โรงเรียนวัดท่านางหอม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาชุมชน ศึกษาทุกชั้นปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในกลุ่มอาชีพของชุมชน ซึ่งประกอบด้วยข้าวเกษตรอินทรย์ กลุ่มเย็บปักถักร้อย กลุ่มกระเบื้องดินเผา 2. บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่โรงเรียนบ้านท่านางหอม โดยการทาสีโต๊ะและเก้าอี้ของนักเรียน 3. มอบหนังสือให้แก่โรงเรียนบ้านท่านางหอม ตลอดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม นักศึกษาได้รับความรู้ พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำ และการช่วยเหล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7595 Thu, 01 Sep 2016 20:45:15 +0700 ม.อ.จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาภาคเหนือ“ยินดียิ่งแล้ว น้องแก้วมาเฮียน” นักศึกษา ม.อ.จัดกิจกรรมต้อนรับเพื่อนใหม่จากภาคเหนือ ในกิจกรรม “ยินดียิ่งแล้ว น้องแก้วมาเฮียน”เพื่อต้อนรับและสร้างขวัญกำลังใจให้ความอบอุ่นแก่รุ่นน้อง และแสดงออกถึงวัฒนธรรมชาวเหนือให้แก่ผู้สนใจ ทั้งการแสดง และอาหารพื้นบ้าน “ฝากบอกคนทางเหนือที่คิดว่า คนใต้ดุ คนใต้ใจดำ บอกเลยว่าคุณคิดผิด คนที่นี้น่าฮักหนัดๆเลย” นายอนุรุต บุญทา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานชมรมล้านนา ซึ่งเป็นชมรมที่นักศึกษาจากภาคเหนือรวมตัวทำกิจกรรม กล่าวว่า ด้วยความเป็นเด็กต่างถิ่น จากเหนือสุดสู่เมืองใต้ ต้องปรับตัว แต่การได้พบเจอ อู้กับคนบ้านเดียวกัน หัวอก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7590 Mon, 29 Aug 2016 10:54:35 +0700 ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ลานร่มบ่มศิลป์” ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “ลานร่มบ่มศิลป์” ทุกวันอังคารแรกของเดือน ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยในการสร้างบรรยากาศและสุนทรียภาพทางศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากร และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บ่มเพาะ และสร้างสรรค์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในทุกแขนง อีกทั้งเพื่อปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีงามต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมให้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นสุข กิจกรรมแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. ลานการแสดง มีการแสดงด้านนาฏศิลป์และดนตรี อา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7583 Wed, 24 Aug 2016 11:34:55 +0700 นายชวน หลีกภัย เปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24 ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิด “งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24” ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองคอหงส์ ผู้บริหารคณะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้มีเกียรติอื่นๆ เข้าร่วมงาน ฯพณฯ ชวน หลีกภัย กล่าวเปิดงาน โดยได้พูดถึงปัญหาของพืชหลักภาคใต้ เช่น ยางพาราที่มีการปลูกมากขึ้นในภาคอื่นๆ และหลายประเทศในเอเชีย ทำให้มีผลผลิตมากและราคาตก ส่งผลมาถึงเยาวชนที่บุตรหลานของเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องที่อยู่ในวั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7570 Tue, 16 Aug 2016 15:40:42 +0700 ม.อ.ปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษาจาก 117 สาขา เน้นเตรียมตัวสู่โลกสากล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดมุมมองนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ต้องเตรียมตัวสู่โลกสากล เพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยบัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 5,224 คน จาก 117 สาขา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7569 Tue, 16 Aug 2016 15:25:34 +0700 เชิญร่วมงาน ม.อ.วิชาการ 2559 คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน ม.อ.วิชาการ 2559 คณะศิลปศาสตร์ วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2559 ณ คณะศิลปศาสตร์ พบกับกิจกรรม หลากหลายภาษา การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ การร้องเพลง การเขียนตามคำบอก นอกจากกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการแล้ว ยังมีกิจกรรมให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมสนุกกับลานอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ (ซุ้มอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ ชมการแสดงจากวงดนตรีลูกทุ่ง กิจกรรมเกมส์ชิงรางวัล และชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับอาหารชาติต่างๆ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7561 Wed, 10 Aug 2016 16:05:16 +0700