ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 23 Jan 2017 01:15:31 +0700 เชิญร่วมแข่งขันเปตองการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางด้านทันตกรรม ของกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อ นำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมของกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เช่น ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์ ผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรม โ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7843 Tue, 17 Jan 2017 14:44:30 +0700 คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมกิจกรรม " วันเด็กแห่งชาติ " ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำน้องๆ เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. - 14.00 น. กิจกรรมภายในงานนั้นประกอบด้วย สะบัดพู่กันลวดลายบาติก , ขนมไทย..หนูทำได้ ,ล่องนาวาหารางวัล , โลกเกษตรโลกของฉัน ,สบู่ธรรมชาติน้องทำเอง และอาหารอร่อยๆ อีกมากมาย ฯลฯ สุข สนุกสนาน สร้างสรรค์ สดใส ร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ได้ที่ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7837 Fri, 13 Jan 2017 11:07:39 +0700 เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม Blue Ribbon Talk เขตรั้วสีบลูเชิดชูนวัตกร ครั้งที่ 5 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Blue Ribbon Talk เขตรั้วสีบลูเชิดชูนวัตกรครั้งที่ 5 รับเกียรติจากนวัตกรผู้ได้รับรางวัล Blue Ribbon Award ประจำปี 2559 ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้คิดค้นผลงานวิจัยเรื่องวัสดุจากยางพาราแปรรูปสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องห้องเกษมลิ่มวงษ์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับจำนวนจำกัด 120 ท่าน สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้แล้วต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7819 Thu, 05 Jan 2017 11:02:25 +0700 ประมวลกิจกรรม ม.อ.ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว ขับเคลื่อนพลังนักศึกษาภาคใต้ ตลอดปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังนักศึกษาภาคใต้ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่ มีนาคม – ธันวาคม 2559 และเลือกพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของชุมชน ณ บ้านไสท้อน ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว และ 27 สถาบันการศึกษาในภาคใต้ โดยมีนายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันปิดทองหลังพระ และเลขาธิการมูลนิธิรากแก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7818 Thu, 05 Jan 2017 10:36:17 +0700 ค่าย 40 ปี อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. เพื่อชนบท คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมใจจัดค่าย ในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ โรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้โรงเรียนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2559 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 150 คน ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี อุตสาหกรรมเกษตร ให้กับโรงเรียนตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง จ.ตรัง และเป็นหนึ่งในกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “อาคารหล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7804 Tue, 20 Dec 2016 14:43:29 +0700 เปิดรับสมัครค่าย “Young Economist Smart Camp” (YES Camp) ครั้งที่ 5 ชุมนุม Econ News Network (ENN) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการ “Young Economist Smart Camp” ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าใจวิชาเศรษฐศาสตร์มากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปประกอบการตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาต่อภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ผ่านค่ายพักแรม และกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ YES CAMP จะถูกจัดขึ้นที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยกิจกรรมภายในค่ายจะประกอบไปด้วยหลายรูปแบบ อาทิเช่น การบรรยายเนื้อหาด้านวิชาเศรษฐศาสตร์ กิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7798 Fri, 16 Dec 2016 14:51:15 +0700 ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสสวรรคต ครบ 100 วัน ระหว่างวันที่ 19 – 28 มกราคม 2560 ณ วัดป่ากันตพงศ์ อ.ควนเนียง จ.สงขลา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน โดยในวันที่ 19 มกราคม 2560 จะมีพิธีปลงผมนาค วันที่ 20 มกราคม 2560 พิธีบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุ และ บวชชีพราหมณ์ วันที่ 28 มกราคม 2560 พิธีลาสิกขาบท ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และ บุตรหลานบุคลากร ร่วมบรรพชาอุปสมบท ทั้งนี้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7794 Fri, 16 Dec 2016 14:35:21 +0700 ร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง“รู้ทุกข์ คลายเครียด” ด้วยวิถีเซน ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “รู้ทุกข์ คลายเครียด” ด้วยวิถีเซนโดย พระอาจารย์เจี้ยนจือ จาก ประเทศไต้หวัน ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7785 Fri, 09 Dec 2016 12:02:00 +0700 คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน 100 วัน ร้อยดวงใจ “Saxophone” คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนร่วมงาน 100 วัน ร้อยดวงใจ “Saxophone” เปิดรับสมัครนักแซกโซโฟนจิตอาสาทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 100 คน บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์เนื่องในโอกาสครบ 100 วัน แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณประชุมรพีพรรณ และสนามหญ้าคณะศิลปศาสตร์ สมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ โทร.074-286657 หรือ E-mail: nongnapa.s@psu.ac.th **ผู้เข้าร่วมแต่งกายชุดสุภาพสีดำไว้ทุกข์ และจัด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7783 Fri, 09 Dec 2016 11:38:34 +0700 ม.อ. จัดงาน PSU Road Safety Day กระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน PSU Road Safety Day ครั้งที่ 1 ณ บริเวณตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนกลุ่มนักศึกษา ซึ่งมีส่วนโดยตรงกับพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “ช่วยเธอช่วยฉัน ปันความปลอดภัย – Safe You Safe Me (SYSM) : Road Safety Club” งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลจากโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่รถเพื่อสร้างเสริมช... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7776 Thu, 01 Dec 2016 15:34:38 +0700 เชิญชมนิทรรศการรอยพระบาทยาตราปัตตานี วันที่ 1-9 ธันวาคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมงานและชมนิทรรศการรอยพระบาทยาตราปัตตานี ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น ณ TK Park จังหวัดปัตตานี เพื่อเทิดพระเกียรติ และรวบรวมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจังหวัดปัตตานี ในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงนิทรรศการรอยพระบาทยาตราปัตตานี เวทีเสวนาผู้เคยถวายงานรัชกาลที่ 9 การขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ มีกำหนดการดังนี้ 1-9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น การแสดงนิทรรศการรอยพระบาทยาตราปัตตานี ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7768 Wed, 30 Nov 2016 14:25:32 +0700 ขอเชิญร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ที่บริเวณริมอ่างน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีกำหนดการดังนี้ 18.00 น. ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป พร้อมบริเวณริมอ่างน้ำ วงออร์เคสตรา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ บรรเลงและขับร้องเพลง 19.10 น. อธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อย อธิการบดี กล่าวถวายราชสดุดี 19.19 น. ผู้ร่วมพิธ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7767 Tue, 29 Nov 2016 11:44:18 +0700 “วิ่งถวายความอาลัย จากใจคนด้ามขวาน” 1,000 กิโลเมตร หยดน้ำรวมกันเป็นทางน้ำเล็กๆ แล้วไหลรวมกันเป็นแม่น้ำในที่สุด นักวิ่งเป็นดั่งละอองน้ำ ที่รวมกันเพื่อแสดงความรักความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 นักวิ่งภาคใต้รวมใจวิ่ง “วิ่งถวายความรักความอาลัย จากใจคนด้ามขวาน” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.59 น. ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ พระราชานุสาวรีย์พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานปล่อยตัว ในกิจก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7765 Mon, 28 Nov 2016 16:12:36 +0700 ชาว ม.อ.ร่วมทำความดีถวายในหลวง ให้สมนาม "สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยของพระราชา" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “มหาวิทยาลัยของพระราชา” พร้อมแปรอักษร “ม.อ. รักในหลวง รัชกาลที่ 9” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 และยังจัดกิจกรรมทำความดีถวายในหลวง ด้วยการนำกระเช้าไปมอบให้ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก เหตุความไม่สงบชายแดนใต้ จำนวน 89 กระเช้า ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลปัตตานี นำโดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้งวิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานี รวมทั้งได้เยี่ยม น้องมายด์ น.ส.นริศรา มากชูชิต นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7757 Thu, 24 Nov 2016 16:07:31 +0700 มวลพสกนิกรร่วม ม.อ. จัด“รวมพลังแห่งความภักดี” ยิ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นตัวแทนจังหวัดสงขลาในการใช้สถานที่และระดมทรัพยากร จัดงาน“รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ส่วนราชการ สถานศึกษา มวลชนในหาดใหญ่ โดยมีการร่วมร้องเพลงชาติ การปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7751 Tue, 22 Nov 2016 10:42:23 +0700