ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 18 Aug 2017 21:39:34 +0700 เปิด ม.อ.วิชาการ ปี 60 โชว์ผลงานฉลองการสถาปนา 50 ปี “สงขลานครินทร์” 5 วิทยาเขต จัดกิจกรรมเปิดมหาวิทยาลัยให้เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าชมผลงานและนวัตกรรมอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในด้านอื่นๆ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี และ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มีพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีที่แสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในโอกาสของการย่างเข้าปีที่ 50 แห่งการสถาปนา โดยเน้นการแสดงให้เห็นบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8235 Fri, 18 Aug 2017 16:09:40 +0700 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เปิดงาน ม.อ.วิชาการ ที่ ม.อ.ปัตตานี ให้ประชาชนเข้าชม ผลงานทางวิชาการ ในโอกาส 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายอดินันท์ ปากบารา เปิดงาน ม.อ. วิชาการ ในโอกาส 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อเช้าวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เชื่อมั่นจะทำให้สังคมและชุมชนได้ประจักษ์ถึงผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้มหาวิทยาลัยมีความใกล้ชิด และเกิดสัมพันธภาพอันดีกับชุมชน เมื่อเช้าวันนี้ (17 สิงหาคม 2560) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8234 Fri, 18 Aug 2017 15:08:21 +0700 เชิญนักศึกษาป.ตรีทุกวิทยาเขต ร่วมโครงการ PSU Speech Contest ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรีทุกวิทยาเขต เข้าร่วมโครงการ PSU Speech Contest วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดการสมัครและการแข่งขันดังนี้ รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 1. ผู้สมัครส่งคลิปวิดีโอโดยพูดในหัวข้อ “Our Majesty The King Rama 9” ด้วยตนเองเป็นภาษาอังกฤษ (ความยาวของคลิปอยู่ที่ 1.30 นาทีเท่านั้น โดยมีภาพและเสียงที่ชัดเจน) มีความยาว 25... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8232 Fri, 18 Aug 2017 14:15:12 +0700 เชิญนักศึกษาร่วมโครงการร่วมแข่งขัน PSU Walk Rally Episode 2 : Penang Survival ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมแข่งขัน PSU Walk Rally Episode 2 : Penang Survival ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ในการเดินทางผจญภัยในต่างประเทศ พร้อมฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษกับสถานการณ์จริง กติกาการสมัครเข้าร่วมโครงการ 1. ผู้สมัครเขียนและส่งเรียงความหัวข้อ "If you have the opportunity to join in Penang survival trip, how will you use your experience to inspire other students about English? " มีความยาว 250-300 คำ (ครึ่งหน้ากระดาษ A4) โดยใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8231 Fri, 18 Aug 2017 14:02:10 +0700 นายชวน หลีกภัย เปิดงานวันเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 “เกษตรยุคใหม่ตามรอยพ่อ” นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดงานวันเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้เยี่ยมชมนิทรรศการของทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดแสดงและการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลและการแปรรูปทางการเกษตร โดยอดีตนายกรัฐมนตรีได้ขอให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ใช้ความเป็นสถาบันทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรสู่เกษตรกรภาคใต้ให้ทั่วถึงเพื่อบันเทาความเดือนร้อนจากราคาผลผลิตตกต่ำ และช่วยให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิต และกล่าวว่าพืชเศรษฐกิจของภาคใต้เช่นยางและปาล์ม ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8230 Fri, 18 Aug 2017 13:54:13 +0700 MED FAIR 2017 มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1 45 ปี สร้างสุขภาพที่ดีสู่สังคมไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอชวนคนรักสุขภาพเที่ยวงาน MED FAIR 2017 มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ส.ค. - 3 ก.ย. 60 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ในงานพบกับ เสาวนาสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและศิลปินดารา Workshop เสริมสร้างสุขภาพ เลือกซื้อสินค้าสุขภาพกว่า 80 ร้านค้า ตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ร่วมซื้อสินค้าในงานบริจาคผู้ป่วยยากไร้ และร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3 ติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ || https://www.facebook.com/medfair อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8227 Fri, 18 Aug 2017 13:25:18 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนะรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องภูมิปัญญศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ ชมรมดนตรีไทย คณะวิทยาศาสตร์ ชุมนุมดนตรีไทย คณะพยาบาลศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลาน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8221 Fri, 11 Aug 2017 10:39:40 +0700 ม.อ.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เน้นความมีคุณธรรมและทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัด “ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560” โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกว่า 4,000 คน ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 มีการบรรยายโดยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับฟังเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเตรียมการเพื่อความสำเร็จในอนาคต โดยทุกท่านขอให้นักศึกษาใหม่ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า เป็นผู้มีคุณธรรม มีทักษะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และเก่งทั้งการเรียนและกิจกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8218 Fri, 11 Aug 2017 10:13:18 +0700 สงขลานครินทร์จัด “ม.อ.วิชาการ” โชว์หลักสูตร-นวัตกรรมขับเคลื่อน Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชมงานวิชาการยิ่งใหญ่ประจำปี “ม.อ.วิชาการ 2560” 17-18 สิงหาคม 2560 ชมงานเกษตร สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ฟังบรรยาย Admissions ปี 61 นิทรรศการหลักสูตรอุดมศึกษา และนิทรรศการรวมพลังขับเคลื่อน Thailand 4.0 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่าในเดือนสิงหาคมของทุกปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะมีกิจกรรมเปิดมหาวิทยาลัยให้นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าชมผลงานและนวัตกรรมอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในด้านอื่นๆ โดยกิจกรร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8216 Tue, 01 Aug 2017 11:03:27 +0700 ม.อ.ขอเชิญชวน ชาวสงขลาร่วม วิ่ง-ปั่น การกุศล สงขลาสู่สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวน ชาวสงขลาร่วม วิ่ง-ปั่น การกุศล สงขลาสู่สงขลานครินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รายได้สมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3 อาคารเพื่อผู้ป่วยยากไร้ วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 จาก สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมฯ ถึง ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ (ลานพระบิดา) ม.อ. ลงทะเบียนได้ที่ || http://medinfo.psu.ac.th/songkhlatoPSU ร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 641-0-17799-9 ชื่อบัญชี : เพื่อผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8205 Wed, 26 Jul 2017 09:40:15 +0700 ขอเชิญร่วมกิจกรรม PSU START UP 2017 เทศกาลของดีภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม “ PSU START UP 2017” เทศกาลของดีภาคใต้ “คัดแล้ว เลือกแล้ว ว่าดีสำหรับคุณ” ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 5 หาดใหญ่ฮอล์ล เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ พบกับ งานแสดงสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไป 135 โครงการ จาก โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (start up) 2560 และ ฟรี คอนเสริ์ต พบ ดาราและศิลปิน ดังนี้ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณเดช คูกิมิยะ วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เจ เจตริน วรรธนะสิน วันที่ 13 สิงหาคม 2560 ว่าน ธนกฤต โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8203 Wed, 26 Jul 2017 09:30:31 +0700 กำหนดการปฐมนิเทศ-เตรียมความพร้อมทางวิชาการนักศึกษาใหม่ ปี 2560 กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 9 และ 10 สิงหาคม 2560 รายละเอียดกำหนดการ || n8198_Program.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8198 Mon, 24 Jul 2017 10:36:33 +0700 ร่วม “อบรมเชิงปฏิบัติและแข่งขันการออกแบบ หัวข้อ “ Your Own Super Hero” วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญน้องๆ ม.ปลายเข้าร่วม “อบรมเชิงปฏิบัติ และแข่งขันการออกแบบ หัวข้อ “ Your Own Super Hero” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 กำหนดการ ดังนี้ 08.30 น. ลงทะเบียน 09.00 – 12.00 น. อบรมเรื่อง “Drawing for Animation”... 13.00 – 15.00 น. แข่งขันออกแบบ หัวข้อ “Your Own Super Hero” เกณฑ์การตัดสิน คะแนน เต็ม 100 คะแนน 1. ความประทับใจ/ความสวยงาม (Aesthetics) จำนวน 40 คะแนน 2. แนวคิด ความแปลกใหม่ (Concept/creativity) จำนวน 30 คะแนน 3. ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน (Production) ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8192 Wed, 19 Jul 2017 10:32:48 +0700 ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-11.15 น. ณ ห้องประชุมรอง (Conference Hall) ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวจะมีพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 โดยรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8189 Wed, 19 Jul 2017 10:12:50 +0700 ม.อ.เป็นสนามหลักชิงชัยกีฬาคนพิการ “สมิหลาเกมส์” 20-24 ก.ค. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นสนามแข่งขันหลักและที่พักนักกีฬาและผู้ฝึกซ้อมจำนวน 3,439 คน สำหรับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” โดยมีการแข่งขัน 17 ชนิดกีฬา และใช้สนามแข่งขันในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2560 หลังจากที่จังหวัดสงขลา ประสบความสำเร็จจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” จังหวัดสงขลายังคงได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพมีจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” โดยทัพนักกีฬาคนพิการที่จะมาร่วมแข่งขันในเกมส์ครั้งนี้ มีจำนวน 2,318 คน และเจ้าหน้าที่ที่นำทัพนักกีฬามา จ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8186 Wed, 19 Jul 2017 10:03:10 +0700